Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Když nakupujete od malého nezávislého podnikatele, nepřispíváte nějakému anonymnímu generálnímu řediteli na to, aby si koupil třetí chatu. Přispíváte malé holčičce na taneční kroužek, malému klukovi na týmový dres a mámě s tátou na jídlo, které večer přinesou na stůl.

Pod tímto mottem se rozhodla Proti-plotu.cz zastřešit a podpořit boj obyvatel sídliště Bohnice proti záměru umístění a realizace stavby Obchodního domu pro společnost Kaufland Česká republika v.o.s. v lokalitě Praha 8 – Troja.

Hypermarket má stát přímo naproti hlavnímu vchodu do Botanické zahrady, v těsném sousedství přírodního parku Draháň-Troja a pod okny několika stovek bytů v okrajové klidové zóně sídliště Bohnice.  Vizualizace v Google maps 6.2017

Už při pohledu na obrázek je patrné, že umístěním tohoto trvale rušného objektu do zelené lokality, kterou Pražané vyhledávají především pro naučné, relaxační a volnočasové aktivity, zcela jistě nepřispějeme k tomu správnému naplnění principu územního plánování. Když to řekneme jednoduše.. výstavba hypermarketu na kraji lesa v této lokalitě naprosto naruší její rozumný rozvoj a kvalitu života v ní.

Zmapovali jsme proto názor obyvatel z cca 1.100 domácností, co by si přáli, aby na pozemku v jejich sousedství nakonec stálo.

V rámci dotazníkového průzkumu se obyvatelé vyjádřili jasně – 96% odmítlo výstavbu obchodního centra Kaufland Troja v tomto místě !!! Současné pokrytí oblasti 3 Albert, 2x Billa, 2x Penny, 1x Lidl a 6 večerek je dle jejich názoru dostatečné. Dávají přednost klidné nízké bytové zástavbě s přidanou hodnotou před rušným permanentním provozem hypermarketu. Pro více informací klikněte myší ZDE.

Pokud by se nejednalo o stavební pozemek za 55.000 000 Kč, většina z nás by preferovala v místě park s herními prvky.

Pokusme se proto hned od začátku společnými silami, za podpory radnic MČ a Magistrátu hl. města Prahy, nepovolit soukromému investorovi JTH Trend s.r.o. tento záměr realizovat a vyvolat jednání o přijatelnějším projektu, případně odkupu pozemků městem!

 

Co se plánuje:

 • Plánované zahájení výstavby 2018
 • Otevření 2019
 • Vykácení vzrostlé zeleně na pozemku Na Pazderce
 • Odvoz 42.000 m3 zeminy cca 60x náklaďáky denně
 • Výstavba dvoupatrové bedny o rozměrech 82 x 45x 12.5 m s parkovacími 239 místy v podzemí
 • Vybudování obslužné 9 metrů široké silnice vedené přes chodník a pás zeleně, v majetku hl. města, s napojením na ulici K Pazderkám

Tímto místem, které bylo v rámci urbanistického pojetí sídliště Bohnice naprojektováno jako bezpečná a klidová zóna pro místní obyvatele, by měla vést ke Kauflandu 9 metrů široká příjezdová silnice.. Umíte si představit, že tudy se má ročně uskutečnit více jak 1.230 000 průjezdů aut a kamionů ?? My tedy NE a odmítáme se s tím smířit!

 

Negativní vlivy OD Kaufland na místní i nemístní obyvatele:

 • 56 zdrojů hluku v rozmezí 58-73 dB trvale umístěných na střeše a stěnách objektu, v noční dobu se předpokládá provoz 23 zdrojů kolem 55-70 dB
 • 3 střešní výdechy na odvod znečištěného vzduchu z prostoru garáží
 • 2 zdroje hluku na střeše kiosku před hlavním vchodem
 • Ještě větší letní vedro v bytech přes den i v noci s ohledem na vykácení souvislé zeleně a nahrazení tmavě šedivou plochou velké bedny akumulující sluneční záření
 • Dieselagregát 800 kVA, který je třeba 1x týdně na 10 min testovat, 1x ročně pak po dobu 1hod. Odvod spalin vyveden do boční fasády objektu
 • Otevřený zásobovací dvůr s dvěma nákladními rampami přímo pod okny bytového domu Trojský vrch, jižního rohu domu Hnězdenská a domů Lublinská
 • Podzemní vsakovací nádrž na nebezpečné látky pod zásobovacím dvorem
 • 2 elektrické lisy s hlučností 95 dB umístěné na venkovním dvoře v provozu 2-3hod denně, kontejnery na veškerý směsný odpad z Kauflandu
 • Trafostanice 1250 kW s nepřetržitým provozem a tónovou složkou jen 20 m od oken obyvatel
 • 1 227 940 průjezdů aut za rok přes dosud bezpečný chodník a izolační pás zeleně, kde jste mohli pustit seniory, děti a psy bez dozoru
 • Odstranění části zeleného pásu podél rušné ulice K Pazderkám, u budovy ořez na ½ výšku 120-150cm, aby bylo lépe na Kaufland vidět
 • Natáhnutí ještě více středočeských automobilů z tunelu Blanka přes Troju do oblasti sídliště Bohnice
 • Přiznané zvýšení znečištění ovzduší škodlivými spalinami a prachovými částicemi jak ze stavby, kde nevylučují překročení povolených limitů chránících zdraví obyvatelstva, tak i z denního provozu OD Kaufland Troja 7dní v týdnu
 • Přiznaná vyšší hladina hluku během stavby, kde i po připočtení hodnoty +15 dB nevylučují překročení povolených limitů chránících zdraví obyvatelstva s udaným výpočtem negativního vlivu na 100 osob přes den, a 65 osob v noci. Jinými slovy.. matematicky je to v pořádku, jen se sousedé rok nevyspí.. chirurg před složitou operací, řidič dálkového autobusu, vyčerpaná maminka na mateřské nebo bezpečnostní kontrola rengenu letiště.. co to v reálném životě může přinést za osudové chyby není třeba rozepisovat
 • 24minut Vašeho života každý rok.. i tak ve studii vyhodnotili nepříznivé vlivy umístění stavby OD Kaufdland Troja na dotčené obyvatele z okolí

Dnešní nadnárodní společnosti nepřebírají zodpovědnost za valnou většinu důsledků svého podnikání. Vystačí si s tím, co je legální. Co je nebo není morální je většinou nezajímá. Zodpovědnost nepřebírá v mnoha ohledech ani stát. Je to tedy na nás, patriotech, obyvatelích sídliště Bohnice a návštěvnících této ojedinělé lokality, abychom velmi hlasitě dali najevo: „děkujeme, ale o Kaufland v Troji opravdu nestojíme“!

 

Jaký je aktuální stav:

Dne 28.2.2018 investor podal zpracovaný záměr výstavby OD Kaufland Troja na Odbor životního prostředí Magistrátu hl. města Prahy k posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Úřad nařídil zahájení tzv. zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. , kde se nyní k záměru mohou vyjádřit Městské části, instituce a především obyvatelé. Termín zaslání připomínek je stanoven do 30.3.2018.

Proces EIA je velmi složitý a náročný i pro investora. Výstavba OD Kaufland Troja nemá v této lokalitě své opodstatnění. Není proto důvod mu cokoliv ulehčit.. Zdroj: MŽP

Proces posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví není procesem uzavřeným, ba právě naopak. Veřejnost má velmi silná oprávnění i v navazujících řízení dotýkajících se záměru. Může se přihlásit opravdu kdokoliv. Vyjádření veřejnosti v probíhajícím řízení není pro úřad závazné, ale svým dílem může výrazně pomoci v rozhodován

Obyvatelé sídliště Bohnice na zdejším bydlení oceňují především klid, okolní zeleň a přírodu. V případě pochybných záměrů investoři velmi tvrdě narazí..

 

Jak mohu tedy pomoci:

Pošlete email nebo dopis do 30.3.2018 na Odbor životního prostředí HMP, kde svými slovy popíšete, v čem vidíte ohrožení v případě realizace záměru stavby OD Kaufland Troja v lokalitě na Pazderce. Proč si myslíte, že by zde stát obchodní dům neměl. Jen upozorňujeme radnici MČ Praha 8 a další, že tentokrát nestačí poslat jen „nesouhlasíme s uvedeným záměrem“  bez bližší specifikace a rozepsání důvodů.

Naše důvody naleznete na konci článku. Pokud si nevíte rady, vyberte si jeden nebo více, zkopírujte a případně před odesláním upravte tak, aby vystihoval Váš názor. Nebojte se ozvat !

Poslat emailem na:    jana.cibulkova@praha.eu , petra.kolinska@praha.eu

Případně poštou:

Magistrát hl. města Prahy, Odbor životního prostředí – odd. posuzování vlivů, Ing. Jana Cibulková, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Kvalitní životní prostředí s dostatkem zelených ploch v okolí našich domovů pro relaxaci, sport, procházky s kočárkem, pejsky nebo si jen posedět na lavičce či hřišti, je základním pilířem spokojeného života obyvatel a zdraví našich dětí.

 

Co by jste měli ještě vědět:

Iniciativa Proti-plotu nespoléhá pouze na jeden vedený směr. V rámci boje proti výstavbě Kauflandu Troja průběžně připravujeme další kroky, o kterých Vás budeme včas informovat. Sledujte průběžně naše stránky www.proti-plotu.cz , aby Vám nic neuniklo.

Chráníme městskou zeleň v Troji od roku 2011. Veškeré naše aktivity ochrany trojské přírody a pomoci obyvatelům děláme ve svém volném čase zdarma z přesvědčení, že tohle místo je náš domov a nádhernou přírodu v okolí našich domovů je třeba chránit, aby zde zůstala i pro naše děti.

Petice proti výstavbě Kauflandu ( znění, archy i místa doplníme během pátku 23.3)

 • bude tentokrát pouze papírová s ohledem, že úředníci v 21. století stále neuznávají elektronickou verzi
 • podepsat podpisové archy můžete v několika prodejnách v sousedství
 • čistý arch lze stáhnout ZDE, vytiskněte a nechte podepsat rodinou, kolegy, přáteli. Následně nám dejte vědět na proti.plotu@email.cz, a domluvíme se na převzetí
 • uvítáme Vaši pomoc jak při sběru podpisů, tak nabídce umístění dalšího petičního místa v našem okolí
 • plánujeme obejít bytové domy stejně jako občas umístit stoleček na metru Kobylisy, případně na společenských akcích v Bohnicích

Od 1.4.2018 bude spuštěna 45denní kampaň HITHIT s možností přispět nám na náklady, odborníky a poplatky, které jsme doposud v boji s developery hradili ze svého (naposledy za výpisy na úřadu katastru ve výši 6.080 Kč). Pokud splníme nastavený limit, připravili jsme pro Vás jako poděkování malé, ale velmi originální dárky.

Slíbené zpracované připomínky Vyjádření proti výstavbě Kauflandu Troja – ZDE klikni myší pro otevření. Pokud si nevíte rady, vyberte si jednu nebo více, zkopírujte a případně před odesláním upravte tak, aby vystihovala Váš názor. Nebojte se ozvat !!!

Zaslat emailem na:    jana.cibulkova@praha.eu , petra.kolinska@praha.eu

* * *

Jen společně a koordinovaně máme šanci projekt výstavby obchodního domu Kaufland Troja zastavit, nebo alespoň požadovat eliminaci jeho negativních vlivů na místní obyvatele. Děkujeme za Vaší aktivní podporu. Iniciativa Proti-plotu.cz

Reklamy

Od 1. března začala Botanická zahrada hl. m. Prahy vydávat sousedské permanentky, které se nám podařilo vyjednat společně s politiky MČ Praha 8 a Troje jako kompenzaci za oplocení lesoparku v roce 2011, který do té doby desítky let využívali obyvatelé sídliště Bohnice pro neorganizované volnočasové aktivity a procházky.

IMG_5426

Pro zajímavost v roce 2017 evidovala Botanická zahrada přes 70.000 vstupů na tzv. sousedkou permanentku.

Cena sousedské permanentky činí 1 Kč. Z důvodů nového informačního systému byly v roce 2017 zavedeny plastové karty za vratnou zálohu 100Kč. Pokud tedy kartičku již máte, pokladní Vám pouze nahraje novou platnost a přepíše fixou její platnost.

Permanentky jsou nepřenosné a jsou vydávány na jméno po předložení občanského průkazu dle bydliště ve stejném rozsahu spádových 174 ulic: seznam ulic permanentky.

Permanentku za rodinu může převzít jeden člen rodiny v případě, že prokáže trvalý pobyt všech ostatních, za které přebírá průkazku. Tento zvýhodněný vstup platí pouze pro fyzické osoby. Pro psy si tak musí žadatelé zakoupit zpoplatněnou vstupenku podle Návštěvního řádu BZP.

Pokladna Sever pod náporem žadatelů o permanentku zdarma

Na pokladně Sever si můžete vyzvednout sousedskou permanentku od 1.března 2018.

Sousedské permanentky si můžete vyzvednout na pokladně Sever od 1. – 31. března pouze ve všední dny od pondělí do pátku mezi 9 – 17 hod. Výdej sousedských permanentek bude ukončen 30. června 2018!

Sousedské permanentky umožňují vstup do venkovních expozic Botanické zahrady. Stejně jako v předešlých letech, neplatí ve dnech, kdy je vstup zpoplatněn mimořádným vstupným – např. akce Vinobraní. Pokud jste přehlídli článek o plánované výstavbě nového hlavního vstupu Botanické zahrady ze sídliště Bohnice, více naleznete ZDE.

Děkujeme radním hlavního m. Prahy a starostům MČ Praha 8 a MČ Troje za udržení volných vstupů dle dohody z roku 2011. Iniciativa Proti-plotu.cz

Děkujeme zástupci starosty MČ Troja panu arch. Drdáckému za komentovanou prohlídku na výstavě TROJSKÉ PLÁNY XI. Celé trojské údolí je občany MČ Praha 8 v rámci volnočasových i vzdělávacích aktivit hojně navštěvované a je nepochybně velmi cennou lokalitou, která si zaslouží naší ochranu. V útulných prostorách Galerie U Lávky mají tak v těchto dnech jedinečnou příležitost prohlédnout si novinky, architektonické vize a plány rozvoje rezidenční čtvrti Troja, Botanické zahrady a ZOO v rámci ucelené expozice na jednom místě.

Místostarosta arch. Drdácký vysvětluje možná úskalí vybudování nového vstupu z rušné ulice Trojská do Botanické zahrady. Důvod ? Parcela č.1250/2 nacházející se přímo před vchodem na vinici patří novým soukromým majitelům, kteří neprodlouží BZ nájem, aby měli větší klid. Vjezd zůstane otevřen už jen techniku BZ.

Akce se stala za léta již tradicí a zároveň ideální příležitostí přiblížit místním občanům připravované návrhy spojené s trojskou kotlinou a jejich domovy. Na výstavě najdeme projekty v oblasti Troje a jejím okolí, krajinářskou studii využití Císařského ostrova, historické fotografie Stromovky, prezentace pavilonu Arktidy v ZOO, nové vstupy do Botanické zahrady a další plány rozvoje, projekt lanovky Bohnice – ZOO – Podbaba, informace o činnosti školek, trojských spolků a občanských sdružení.

Vedle připravovaného pavilonu goril v ZOO žhavá novinka v podobě vizualizace nové expozice pro lední medvědy.

Každoročně se na vernisáži potkávají odborníci z řad městských institucí např. IPR se zástupci radnice, řediteli institucí, místními i pamětníky, doplněné pak mladými studenty stavební fakulty ČVUT a jejich svěžími nápady. To, že se většina z jejich návrhů nakonec nerealizuje, nikomu nevadí.. Důležitá je snaha, cenné první zkušenosti a často i neotřelé inovace skloubené s ohledem na přírodní ráz přírodní památky Draháň – Troja.

Vypracovaná studie atelieru EGIS s.r.o. z prosince 2017 o výhodách propojení Prahy 8 s Prahou 6 pomocí lanovky za 1mld Kč oproti 4-8x dražšímu projektu TRAM. Na obrázku několik možných variant trasování, interval 30 sec – jízdní doba 6minut.

Všechny zaujalo poutavé vyprávění starousedlíka a pamětníka ing. Františka Malého z Klubu trojské historie nad starými kolorovanými fotografiemi z parku Stromovka a Podbaby, které všechny přítomné se značnou nostalgií přeneslo o století zpět do času nedělních piknikových výletů za hranice Prahy a statkářů se sady a poli v místech dnešního sídliště Bohnice. I letos dává dohromady podklady pro další poutavou knížku o osudech význačných osobností z Troje.

3

Jak rovněž podotknul, studenti by se divili, kolik z jejich nápadů vychází z historie a před stoletím zde již stálo, aniž by o tom tušili. To je jen důkaz, že své projekty se snaží umístit v historicky cenném území citlivě s ohledem na reliéf zelené krajiny a řeky Vltavy, která vždy tvořila nedílnou součást Troje. Při následném rozhovoru se pak doslova rozzářil, když vyprávěl o jednotlivých osudech a povahách hokynářů, dobrodružství, zapálených celuloidových filmech i dalších klukovinách, které dnešní počítačové generaci musí připadat už neskutečné vzdálené.

dsc03886

Dnešní Troja má své problémy jako každá jiná městská část, ať už se jedná nevyřešené víkendové kolony automobilů návštěvníků ZOO, odmítanou budovu centrály záchranky, rozšíření čističky odpadních vod nebo sílící tlak rozparcelovat poslední cenná území v okolí Třešňovky a následně je zastavět. Čas nezadržitelně běží nám všem. Je otázkou, kdy zmizí i poslední zbytky budov, které tuto městskou část dělají tím, čím je. Je proto dobře, že za podpory Nadace Quido Schwanka a MČ Troje jsou tato cenná svědectví a historické podklady ze vzpomínek rodáků, starousedlíků i poskytnutých rodinných fotografií, klubem profesionálně zpracovány a následně pravidelně vydávány v publikacích.

plakat-proti-plotu-26-1-2017

Pokud půjdete o víkendu kolem na procházku, určitě nahlédněte. Výstava Trojské plány XI  končí až 11. března 2018. Otevřeno v pátek 13-17hod, sobota – neděle 10-18hod. Vstup je zdarma. Rovněž jsou připravené komentované prohlídky i série odborných a veřejných diskuzí k aktuálním tématům, které se často v přímé návaznosti týkají i obyvatel MČ Praha 8.

Nový metropolitní plán je nejdůležitějším podkladem hl. m. Prahy, který ovlivní další výstavbu a podobu Prahy, tedy i Prahy 8, na příští desetiletí. V závěru loňského roku institut plánování a rozvoje (IPR) zveřejnil poslední verzi tohoto dokumentu, aby jí lidé mohli připomínkovat. Sběr podnětů a námětů má začít v březnu 2018.

Jako každá radikální změna s sebou nese velké možnosti, ale také rizika. Týká se každého z nás. Není náhodou park přes ulici určen k budoucí zástavbě? Jaká pravidla jsou navržena pro váš dům, zahradu a co platí pro vaše sousedy? Kolikapatrové domy jsou plánovány v místě, kde žijete?

Iniciativa Proti-plotu.cz s ohledem na permanentní vedený boj proti pokusům developerů, tu zastavět izolační zeleň sídliště, tam vykácet vzrostlý kus lesa přírodního parku Draháň-Troja..   si je vědoma nesmírné důležitost tohoto dokumentu pro život místních obyvatel a budoucí kvalitu bydlení nejen na sídlišti Bohnice.

V roce 2017 jsme se proto aktivně zúčastnili diskuze na téma „Metropolitní plán – jak dál ?“ organizované Akademií věd ČR s náměstkyní primátorky Mgr. Petrou Kolínskou, starosty, architekty a občanskými spolky. Zde se teprve hledal klíč, jak k plánu přistupovat a obrušovali se hrany mezi IPRem a Magistrátem. Od té doby se projekt po mnoha letech tápaní a sporů posunul do finální fáze.

Zachráněný les obyvateli Bohnic vedle Botanické je i v novém Metropolitním plánu veden jako zastavitelné území. A to je špatně s ohledem na jeho funkci rekreční plochy a koridoru pro pohyb zvěře!! Je třeba na tuto skutečnost včas upozornit, dokud je prostor.

Věděli jste například, že „nový“ Metropolitní plán dělí území městské části na produkční, obytné, rekreační a přírodní, kde např. rekreační se mohou nacházet jak v zastavitelné, tak nezastavitelné oblasti.. ?

Zdroj: Lidovky.cz

Zde musíme pochválit a smeknout před aktivním přístupem radnice Prahy 6, kde spustili aplikaci, ve které se místní obyvatelé po přihlášení mohou vyjádřit, připomínkovat nebo navrhnout změny v Metropolitním plánu. Jak konstatuje místostarosta pro územní rozvoj na Praze 6 Martin Polach (ANO), spolky zde odvedli výbornou práci. Není důvod tomu nevěřit! Je to trochu náročné, ale ten čas za to stojí. Zeptejte se postižených obyvatel plánovanou zástavbou, kolik roků je stál stále nevyhraný boj s developery nervů, peněz a času..

Citlivá zástavba v rámci bydlení v zeleni na Praze 6. Zdroj: Svoboda & Williams

Odborníci, kteří se k plánu vyjadřují, mohou upozornit na obecné nepřesnosti, ale konkrétní chyby ve vymezeném území snadno přehlédnou. Toto je úkol pro místní občany, kteří nejlépe znají lokalitu, v níž žijí a mohou proto poskytnout důležitou zpětnou vazbu ke konkrétnímu místu. Jejich návrhy a připomínky, např. s ohledem na rekreační oblast požadavek na změnu parametru území ze zastavitelného na nezastavitelný, shrnou tzv. garanti jednotlivých lokalit a předají radnici, která je po zapracování odešle na Magistrát jako oficiální připomínky MČ Praha 6 za své území. V aplikaci mají občané rovněž možnost vidět, jak s jejich připomínkami a postřehy radnice naložila.

A tady pro změnu letecký pohled na necitlivou zástavbu na Praze 8 v Dolních Chabrech. Investor vytěží maximum, ale město, respekt. daňový poplatnící budou muset zaplatit vyřešení nedostatečné dopravní infrastruktury a další problémy spojené se skokovým nárůstem obyvatel v oblasti.

Tímto proaktivním přístupem existuje reálná šance pozměnit současný nevyhovující stav, který jde často i neúmyslně svým rozsahem a určením, na ruku nenasytným developerům. Ti se netají snahou vytěžit ze zakoupené parcely maximální finanční zisk bez ohledu na místní obyvatelé, kteří zde desetiletí žijí, bez ohledu na urbanisticky zamýšlený koncept sídliště, infrastrukturu, krajinný ráz nebo odpovídající výšku okolních budov.

Takto vypadá odvolaní připravené iniciativou Proti-plotu.cz proti rozhodnutí stavebního úřadu MČ povolit výstavbu bytového domu Troja Horizons. Stojí za tím spousta času a energie. Přesto to nevzdáváme.

V tomto ohledu developerům již dnes jde na ruku přetížený stavební úřad MČ, který poněkud nepochopitelně a benevolentně uděluje výjimky nad rámec pražských stavebních předpisů, a to často jen na základě smyšlených tezí investora, že je to pro blaho místních obyvatel. Víme, o čem mluvíme..  např. v rámci udělené výjimky stavebním úřadem pro OD Kaufland – Troja na vyšší počet parkovacích míst, kterou jsme v plném rozsahu napadli.

Přes 95% obyvatel z okolí v rámci dotazníkového šetření v 1.100 domáctnostech odmítá obchodní dům Kaufland – v tomto místě jej nechtějí a nepotřebují! Co s tím?

Tímto apelujeme na příslušné zvolené místní politiky a starostu MČ Praha 8, aby se společně zapojili a nenechali tento stěžejní dokument prolétnout bez povšimnutí. Pokud tuto šanci nyní nevyužijeme, další starostové s nesmírným tlakem soukromých developerů již mnoho nezmohou a obyvatelé budou zoufale bojovat jeden zápas za druhým proti rozsáhlé zástavbě v okolí našich domovů. Postihne to většinu obyvatel Prahy 8 přímo nebo nepřímo například ztrátou oblíbeného parku, vyšší hustotou provozu nebo nedostatkem parkovacích míst. Město Prahu to bude stát přetíženost jednotlivých odborů, stohy vyjádření a finančních nákladů v rámci hledání politického řešení.

S uvedeného 16ti letého sporu na Kobylisích vyplývá, že obyvatelé by měli kupovat za své peníze veškerou městskou zeleň v okolí, aby nebyla jednou zastavěna. To přeci není v civilizované zemi v 21.století v pořádku.

Jen za poslední rok jsme v tomto ohledu zaznamenali raketový nárůst realitních pokusů napříč Prahou 8 a okolím (sklady ve Zdibech, Fastfood na Střelničné, výškové domy CPI Kobylisy a Ďáblice, zahradnictví namísto veřejné zeleně u metra Kobylisy, výškové domy Písečná, BD Troja, Ekocentrum s parkovištěm namísto lesa vedle Botanické, OD Kaufland-Troja, BD Troja Horizons, BD Mazurská… ).

Vybrali jsme si společně Troju a Bohnice pro život a výchovu našich dětí kvůli dostupné okolní infrastruktuře, klidu a okolní přírodě. Nenechme se proto o to nejcennější nyní pasivitou připravit. Zapojte se! Jako denní uživatelé veřejného prostoru a majitelé nemovitostí disponujete cennou kompetencí – lokální znalostí problémů.

Pokusme se za podpory místních zodpovědných politiků, ( prosím, tentokrát jednou bez ohledu na stranickou příslušnost), a aktivní podpory ochotných obyvatel a spolků, podat co nejvíce pozměňovacích návrhů k Metropolitnímu plánu, které budou lépe reflektovat plánovaný záměr rozvoje jednotlivých lokalit na Praze 8, a zároveň před nekontrolovatelnou zástavbou chránit veřejné zelené plochy pro rekreaci dalších generací obyvatel Prahy 8, kteří přijdou po nás.

Jsme si jisti, že ještě čas máme – pusťme se proto společně do práce.

Jak postupovat proti rozhodnutí stavebního úřadu už naši sousedé díky všem článkům za poslední roky tuší. Dnes jsme si pro Vás připravili namísto ochrany městské zeleně jednoduchý recept na výrobu domácího kandovaného zázvoru, který s ohledem na blížící se chřipkové období je výbornou prevencí na posílení imunity a Vašeho zdraví. Oproti kupovanému je opravdu silný a tedy i účinný..

Jako vedlejší produkt Vám zůstane silný koncentrovaný zázvorový sirup vhodný do čaje, na výrobu domácí zázvorové limonády, pikantních asijských omáček nebo jako přísada do pečení perníčků. A co z toho budeme mít my? S ohledem na připravovaný náročný boj proti výstavbě OD Kaufland – Troja budeme rádi, když budete mít letos dostatek energie nám pomoci 🙂

Tajemství síly zázvoru

Zázvor je jedním z nejléčivějších a všestranně účinných přírodních zázraků využívaný v Číně a Indii již přes 3.000 let. Tajemstvím léčivé síly nenápadného kořene je aktivní látka organického původu tzv. gingerol, který dává zázvoru jeho ostrou a výraznou chuť. Pro protizánětlivé a antioxidační účinky jej rádi používali už naše babičky.

Je výborným lékem při angíně, chřipce či nachlazení. Stimuluje krevní oběh a podporuje redukci váhy. Mezi jeho prokázané léčivé účinky je snížení hladiny cholesterolu, zmírnění různých nevolností, pálení žáhy, nadýmání nebo migrény. V rámci vědeckého výzkumu se zkoumá i jeho pozitivní vliv na léčení určitých nádorových onemocnění. V kuchyni pak zpestří svou chutí nejeden recept jak čerstvý, tak na prášek rozdrcený usušený kořen. Nesmíme zapomenout ani na lahodný čaj připravený z nastrouhaného čerstvého zázvoru s pořádnou lžící medu, šťávou z 1x citronu a kapkou slivovice. Zde se tepelnou úpravou zázvoru transformuje aromatická látka gingerol na zingeron, který je už méně štiplavý a vyniká kořeněno-sladkou vůni.

U zázvoru, stejně jako u jiných léčivých rostlin platí vše s mírou. Denně bychom neměli sníst víc jak 1 gram sušeného zázvoru. Maximální dávka čerstvého zázvoru je 4 gramy. V případě požití většího množství se mohou objevit příznaky z předávkování: nevolnost, pálení žáhy, průjem, zvracení či srdeční poruchy.

Není proto vhodný pro děti, těhotné a kojící maminky, kde se lékaři nemohou úplně shodnout. Vyhnout by se mu měli určitě diabetici a lidé užívající léky proti překyselení žaludku, na srdce nebo snížení srážlivosti krve.

V případě, že nepatříte mezi vyjmenované skupiny, vzhůru do obchodu pro čerstvý zázvor. Když budete mít štěstí, můžete natrefit na menší, ale neskutečně aromatický a silný zázvor z Peru. Občas jej mají v Lidlu. Pokud není zbytí a nemají jiný než z Číny, po odlomení kousku by měl být čerstvý s jasnou žlutou barvou bez plesnivých konců. Ostatní neberte.

Co budeme k výrobě domácího kandovaného zázvoru potřebovat?

 • 0.5kg čerstvého zázvoru
 • 0.5kg třtinového cukru
 • 5x sáčků vanilkového cukru

Postup přípravy receptu

 1. Zázvor oloupeme, omyjeme a nakrájíme na plátky silné cca. 3-4 mm případně kostičky. Je to poněkud pracnější, doporučujeme trpělivost nebo šikovného partnera 🙂 K očištění poslouží nejlépe malý nůž na zeleninu, škrabka nebo hrana polévkové lžíce.
 2. Nakrájené kousky nasypeme do hrnce a zalijeme čistou vodou tak, aby byly všechny plátky ponořené. Pod pokličkou vaříme za občasného promíchání 30 min.
 3. Vývar z hrnce opatrně slijeme do připravené sklenice. Pokud nechcete moc pálivé kousky, lze 2. krok ještě 1-2x zopakovat.
 4. Změklá kolečka v hrnci zasypeme třtinovým cukrem o stejné váze, jako vážil zázvor a zalijeme opět čerstvou vodou 1cm nad.
 5. Přivedeme k varu a za občasného zamíchání vaříme dalších 30min, než se voda zredukuje na hustý sirup. Následně hnědý zázvorový sirup přilijeme k předešlému vývaru do sklenice se šroubovacím závěrem a po vychladnutí dáme do lednice.
 6. Kousky zázvoru necháme odkapat a přesypeme na talíř. Kdo má čas, může jednotlivé kusy od sebe oddělit.
 7. Po 1-2 hod obalíme vlhké kousky ve vanilkovém cukru, který přidá kandovanému zázvoru další dimenzi chuti.
 8. Dosušit kousky nedoporučujeme v troubě, postačí ponechat na topení 2-3dny, než bude opravdu suchý. Zázvor společně s vanilkovým cukrem krásně provoní celý Váš byt.
 9. Vámi vyrobený kandovaný zázvor nasypeme po pár dnech do skleněné nebo jiné šroubovací lahvičky a schováme na tajné místo, aby Vám jej všichni hned nevyjedli. Po čase může ještě ztvrdnout, proto se do kousků hned nezakusujte. Trvanlivost díky cukru je minimálně 1 rok.
 10. S ohledem na skutečnou pálivou sílu doporučujeme cucat a následně rožvýkat 1-2x kousky denně např. po cestě v MHD.

Zůstal Vám kousek zázvoru a nevíte co s ním ? Zkuste jej s dětmi zasadit a vypěstovat si údajně nekonečnou zásobu Vašeho domácího zázvoru. V tomto okamžiku autor ještě neměl možnost zjistit skutečnou výnosnost, nicméně vychází z dostupné literatury a poznatků dalších pěstitelů..

 1. Odřízněte 4-6cm kousek pěkně vypadajícího botanického oddenku s klíčky – čím budou zelenější, tím lepší.
 2. Nejdříve jej ponořte na noc do misky s teplou vodou, aby se z kořene vyluhovaly nastříkané inhibitory zabraňující růstu a klíčení.
 3. Naplňte široký květináč směsí kyprého substrátu + rašeliny a položte doprostřed oddenek s pupeny směrem nahoru.
 4.  Zasypte zbytkem substrátu a rašeliny tak, aby oddenek nebyl vidět (vrstvou cca. 3-5 cm) a zalejte.

Květináč umístěte v místnosti na teplé, ale ne příliš slunné místo. Půdu udržujte vlhkou každodenním zaléváním, nejlépe zespodu do misky. Občas něčím přírodnějším půdu přihnojte. Oddenek vyklíčí za 2-3 týdny a pak už zázvorovník poměrně rychle roste v podobě krásných vysokých zelených stvolů s postranními listy. Doporučujeme rozprašovačem obden listy rosit. Po několika měsících začnou schnout. To je naprosto v pořádku, v té chvíli můžete celý nebo část oddenku vyjmout. Většinou se udává sklizeň za 8-10 měsíců od vysazení.

První části zázvoru lze sklízet už zhruba po 3 – 4 měsících po výsadbě. Odhrňte část zeminy ke stranám květináče, abyste viděli oddenky, do té doby skryté pod zeminou. Uřízněte požadovanou část výhonku a vraťte odhrnutou zeminu zpátky. Pokud budete rostlině věnovat náležitou péči, údajně nikdy nepřestane růst a “vyrábět” nové oddenky, které průběžně sklízíme. V případě, že budete potřebovat větší množství zázvoru, můžete vytrhnout celou rostlinu a nechat v půdě jen několik oddenků, aby mohly znovu růst. Celý proces lze opakovat po mnoho let.

S ohledem, že zázvorovník lékařský ( Zingiber officinale ) je cizokrajná rostlina původem z teplých oblastí Asie, nesnáší chlad a v našich českých podmínkách Vám vykvete opravdu jen výjimečně.

I tak za pokus to stojí. Přejeme hodně úspěchů v pěstování!

Dostal se nám do ruky úřední doklad o zahájení řízení na vykácení veškeré vzrostlé zeleně v podobě 82 stromů rostoucích desítky let mezi bytovými domy kousek od metra Kobylisy. Jedná se opravdu o bezprecedentní pokus nahradit veřejnou zeleň Prahy 8 komerční zástavbou.

Vzrostlá zeleň ve vnitroblocích tvoří urbanisticky naplánovaný celek umožňující obyvatelům kvalitní bydlení v sousedství rušných komunikací. Nyní hrozí, že o ní přijdou..

I když se jedná o oblast mimo Troju a Bohnice, kde se iniciativa Proti-plotu aktivně ochraně městské zeleně věnujeme, zarazil nás rozsah a umístění předmětných pozemků. Jedná se o soubor pěti parcel  č. 606/50, 606/52, 606/54, 606/56 a 606/59 v k.ú. Kobylisy, vyznačených v mapě zelenou barvou, které plní funkci veřejné zeleně mezi jednotlivými bytovými domy. Majitelé bytových jednotek měli možnost pozemky v minulosti odkoupit do osobního vlastnictví, což neučinili. Dle vyjádření starosty Romana Petruse se jedná již o 16let snahy uvedené pozemky zastavět, které zatím brzdí městská samospráva. Ta má však stále omezenější možnosti zabránit podobným stavbám s ohledem na nový Metropolitní plán.

Aktuálně nový majitel pozemků ing. Červenka ve své žádosti o kácení dřevin adresované na úřad MČ Praha 8 – odbor životního prostředí ze dne 28.8.2017 uvedl, že v místě plánuje pouze trávník. Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování  o jejich kácení dle vyhl. č. 222/2014, bylo usnesením ze dne 13.9.2019 řízení přerušeno. Žadatel proto žádost 8.12.2017 doplnil a nově tvrdí, že na pozemcích by mělo vzniknout zahradnictví, které územní plán výjimečně povoluje v rámci přípustného funkční využití.

I v zimních měsících se jedná o zelenou clonu a oázu mezi jednotlivými řadami bytových domů. Nyní hrozí, že by měly být všechny stromy vykáceny! Foto: Václav Nývlt

Nemáme v ruce ještě veškeré kupní smlouvy k uvedenému prodeji, nicméně nás zaráží fakt, jak je možné, že veřejná zeleň mezi jednotlivými bytovými domy byla hl. městem Prahou byla prodána soukromé osobě a nikoliv převedena na MČ Praha 8 ? Je nasnadě, že vlastník dříve nebo později se bude snažit využít komerční potenciál uvedených pozemků vedených jako „zeleň – ostatní plocha“ v blízkosti metra Kobylisy bez ohledu na místní občany, kteří zde bydlí.

Vzrostlé zelené ostrůvky ve městech v letních vedrech výrazně snižují teplotu v bezprostředním okolí bytových domů oproti rozpálené dlažbě a betonu. I to je důvod, proč tam jsou a neměly by zmizet.

Uvedené zelené klidové oázy v zástavbě slouží k rekreaci a volnočasovým aktivitám občanům Prahy, ať se jedná o maminky s dětmi nebo hůře pohybující a osamělé seniory. Mimoto plní důležitou funkci čističky vzduchu v rámci zachytávání poletavého prachu produkovaného automobilovou dopravou a snižují teplotu.

Pokud by MČ Praha 8 s příslušnými odbory dopustila, aby zeleň z pozemků zmizela a nahradilo je v tomto případě zahradnictví s dlažbou a parkovištěm – postupně a nenávratně by se změnila a poškodila tvář celé Prahy 8, která je díky své poloze a právě okolní přírodě mezi domy velmi žádanou lokalitou pro bydlení.

Betonové metropole velkoměst trápí každým rokem stále vyšší teploty a letní vedra. Lékem je výsadba a ochrana městské zeleně.

S přihlédnutím na další kauzy, které monitorujeme např. Ekocentrum, Troja Horizons, BD Troja nebo Fast Food na Střelničné máme velké obavy, že díky k opakovaným procesním chybám stavebního úřadu MČ Praha 8 – odboru územního rozvoje a výstavby, se v případě prolomení bude jednat o precedens a návod, jak zastavět veškeré volné zelené plochy v soukromém vlastnictví mezi bytovými domy na celé Praze 8.

S ohledem, že lhůta stanovená úřadem MČ pro připojení do uvedeného řízení vypršela, obyvatelům dotčených domů doporučujeme se spojit a přes právníka okamžitě podat žádost na Odbor životního prostředí MČ Praha 8 o dodatečnou účast v řízení z pozice majitelů sousedních pozemků. Dále požádat Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy ( IPR) o jejich stanovisko k uvedené připravované zástavbě. Zároveň jménem obyvatel Kobylis apelujeme na MČ Praha 8, která veřejně deklaruje odmítaní dalšího zahušťování stávající zástavby v místech, která tomu nejsou určena, aby učinila zásadní a rychlou reakci vedoucí k záchraně místní zeleně a nastavila mantinely proti dalším podobným pokusům. Děkujeme

V rámci schůzky s ředitelem Botanické zahrady jsme vznesli dotaz, zda je opravdu nutné pokácet 14x vzrostlých borovic a 2x duby podél pěší cesty v borovicovém lese. Stromy poznáte podle malé oranžové značky nastříkané kousek od země.

Jak nám bylo vysvětleno, jedná se o přípravu na rekonstrukci cesty vedoucí kousek od jezírka přes kamenný kruh k plechounům. Původní mlatový povrch není určen pro provoz techniky a je v období dešťů měkký, nahradit by jej proto měly v lese kamenné kostky. Jak jsme upozornili ředitele, kvalita nové cesty v jiných částech zahrady je velmi diskutabilní díky nerovnostem jednotlivých kostek a již rozjíždějícím se mezerám. Důvodem je dle všeho neodbornost zaměstnanců 2. zvolené společnosti. Skutečný dlaždič již pohledem vybere vhodnou kostku, uchopí do rukavice, natočí na vhodnou stranu a zručným pohybem případně kladívkem upraví, než následně vloží do pískového lože. Tito dělníci pokládají kostky spíš jak housky z běžícího pásu. Výsledek je patrný.. chůze po takové cestě není pro návštěvníky i z ortopedického hlediska moc příjemná, tak je otázkou, jak si užijí okolní krásu trojské přírody a expozic zahrady.

V každém případě jak jsme na setkání uvedli, iniciativě Proti-plotu přijde velká škoda rozšiřovat cestu na úkor okolní vzrostlé zeleně. Ta je svou šířkou již dnes plně dostačující pro provoz nákladního automobilu V3S a jiné techniky zahrady. Jsme toho názoru, že vykácením stromů podél cesty dojde k vizuální fragmentaci lesa na více celků, což možná vychází z generelu, ale uvedené místo tím ztratí část svého kouzla.

Les je rovněž jedním z mála míst, kde se mohli návštěvníci botanické ukrýt před sluncem v období letních veder, kdy otevřené plochy zahrady a rozpálené okolní ulice sídliště vč. bytů jsou neobyvatelné. Nyní po zvětšení mezery v korunách stromů dojde k zvýšení teploty a úbytku stínu nad hlavami pěších návštěvníků. Kámen také oproti hutněné drti více akumuluje teplo ze slunečního svitu. Zajímal nás proto i názor kolemjdoucích návštěvníků. Ti shodně kroutili hlavami s tím, že připravované úpravy jim přijdou zbytečné.

Zástupce iniciativy měl možnost projít si nádhernou expozici zahrady v jižním Irsku, kde díky příznivým klimatickým podmínkám z Golfského proudu hlavní část zahrady tvořila divoká příroda sama. Jednalo se o dokonalou ukázku funkčního ekosystému před architektonicky čistým, ale poněkud neosobním stavebním projektem.