Feeds:
Příspěvky
Komentáře

žijeme společně v hustě obydlené zástavbě v rámci pražské metropole. Z toho samozřejmě plynou i vyšší rizika pro potenciální přenos koronaviru SARS-CoV-2 mezi obyvateli. Není třeba panikařit, ale s ohledem, že se tomu nelze vyhnout… je zcela namístě maximální zodpovědnost, ohleduplnost a připravenost na náročné období, které přichází.

Oficiální údaje o nemocných a mrtvých z Číny nesedí… v Itálii, Španělsku nebo USA o tom ví už své.

Eventualitu rozšíření viru z Číny i naše Vláda podcenila a je proto škoda, že některá zásadní opatření a nákupy ochranných pomůcek nebyly realizovány dříve 1).

Současná platná nařízení jsou již plně adekvátní, ale je jich hodně a nejsou důsledně dodržována. Občany rovněž zaskočil podivně nastavený systém přetížených call center pomoci, kde žadatelům s typickými příznaky nemoci a potvrzeným kontaktem s nemocnou osobou byl test na virus opakovaně odmítnut pouze z důvodu, že nepobývali v zahraničí. Ti, kteří se nenechali odbýt nebo zalhali, aby jim byl test proveden – byli často skutečně nakaženi.

Bohužel i u nás většina zdravotníků a záchranářů v první linii má stále jen roušku, která je před nákazou nechrání. Ochranné pomůcky (především respirátory střední třídy FFP2 s účinností 95%) se k nim přes opakované sliby zatím ve větší míře nedostaly.

Přitom, jak je patrné z některých fb příspěvků, omezené množství např. 100 ks vyšší kategorie než FFP3, leželo týdny ve skladu výrobní společnosti v Jablonci nad Nisou. Za situace, kdy lidé darují své respirátory po kusech a šijí pro zdravotníky roušky, je to poněkud zarážející fakt.

A je toho více..  např. stopka soukromé laboratoři jen kvůli chybějícímu certifikátu ISO, která přitom jako první detekovala vlastním sestaveným testem na začátku epidemie 10% všech zachycených nakažených v ČR, nebo případ majitele palírny Žufánek, který s ohledem na kritickou situaci začal vyrábět dezinfekci a zdarma rozdávat školám a státním institucím, než mu to stát s ohledem na chybějící povolení zakázal. Když pak stát po několika týdnech změní rozhodnutí, už o to dotyční nemají zájem nebo bylo ztraceno příliš mnoho drahocenného času. To jen dokládá roky ověřenou neefektivitu a byrokracii státních institucí v situacích, kdy soukromý sektor dokáže reagovat okamžitě.

Poslední měsíc se v ČR objevila spousta unikátních projektů (respirátory z ČVUT, nanoroušky z Technické univerzity Liberec, test na koronavirus ze soukromé laboratoře, projekt plicního ventilátoru CoroVent..) díky obrovskému osobnímu nasazení šikovných odborníků, dobrovolníků, firem a improvizaci s minimem vstupních nákladů (často jen z příspěvků obyvatel). Proč nevyužít tohoto neuvěřitelného potenciálu a pozitivní energie i pro další roky, abychom neměli jen nálepku země skladů a levné montovny Made in EU? Kvantitou ani cenou Čínu nikdy nepřekonáme, ale o to nikomu přeci nejde..

Pokud by nyní stát podpořil výraznou investicí nákup automatizovaných linek pro přechod na vyšší výrobní kapacity u nejzajímavějších projektů, bude v ČR nový expandující obor se zajištěným odbytem, pracovními místy a s příležitostí vypracovat se k absolutní špičce na světovém trhu.

Vláda by měla přioritně podporovat české výrobce ochranných pomůcek, i když je zjevné, že přes jazykovou bariéru vyjde levněji koupit respirátory v Číně a přepravit je do ČR leteckým speciálem za velikého zájmu médií. Zdroj: FB Andrej Babiš

Po třech týdnech slibů se situace ve zdravotnictví neznatelně zlepšuje, kdy s pravidelnými leteckými dodávkami ochranných pomůcek z Asie by měl jednou i každý občan ČR obdržet 1x roušku distribuovanou Českou poštu.

Když k tomu připočteme aktuálně 1.925 (26.3.2020) zachycených a potvrzených nakažených (skutečný počet dle studie z Číny může být cca 6-10x vyšší), lze konstatovat, že virus šířící se mezi obyvateli ČR je již mimo kontrolu a není v lidských silách přesně určit, kde k jednotlivé nákaze došlo.

Následující týdny ukáží, jakým směrem se bude situace dále vyvíjet. Lze však predikovat s ohledem na vývoj v celé Evropě, že i u nás počty nakažených a mrtvých rychle porostou. Cílem je proto pozvolný nárůst, který zdravotníci mají šanci zvládnout. Vládou a WHO vyhlášená nařízení mají za cíl především zpomalit šíření viru mezi obyvateli. Je proto nesmírně důležité všechna pravidla dodržovat.

Vstupní branou pro virus jsou sliznice úst, dýchacích cest a očí.

Roušky, které si většina obyvatel sama ušila, chrání především okolí před Vámi ale ne své nositele, pokud přijdou do styku s nakaženou osobou. Významně však brání šíření infikovaných kapének při hovoru a hlavně kýchnutí. Dále zabraňují uživateli dotýkat se obličeje. Dle jedné ze studií u delšího kontaktu s nemocným je cca 50 % pravděpodobnost, že se nakazíte.

Bavlněné roušky vydrží pouze cca 2hod a je třeba je měnit. Lze je opakovaně použít díky sterilizaci celkovým ponořením do vařící vody po dobu několika minut a přežehlením žehličkou. Jeden z mnoha návodů, jak si ušít vlastní roušku najdete ZDE. Rozhodně nikdy bavlněnou roušku nedávejte do mikrovlnky! Hrozí riziko požáru (video).

Technická univerzita v Liberci přišla v nouzi s výrobou roušek z nanovlákem, jejichž účinnost je díky jemnému nepropustnému filtru srovnatelná s respirátory nejvyšší třídy. Roušky lze sterilizovat ozonem nebo horkým vzduchem o teplotě 60 °C na 1.5 -2 hodiny, což zabije vše a nepoškodí polymer, ze kterého jsou vyrobena nanovlákna. Zatím jsou určeny především pro zdravotníky.

Naproti tomu jednorázový respirátor s ventilem ve střední FFP2 (95%) a nejvyšší třídě FFP3 (99,9%) chrání pouze uživatele. Jeho účinnost je omezená a propouští virus směrem do okolí. Lze dezinfikovat k opakovanému použití pomocí mikrovlnky (pozor – respirátor je nutné nejdříve namočit, pak teprve vložit do mikrovlnky na 3-4min), napařením horkou párou nebo v nouzi ponořením do 60-70% alkoholu.

K roušce, šátku nebo respirátoru noste i ochranné brýle z čirého plastu (lze zakoupit přes internet). Při vstupu do obchodu si nasaďte jednorázové igelitové rukavice.

Viry skupiny RNA mají genetickou informaci uloženou v ribonukleové kyselině, tzn. drží se nejen ve vzduchu ale i na předmětech po určitý čas dle typu povrchu. Virus je proto velmi adaptabilní a vysoce infekční. Je potřeba počítat s tím, že čím více bude nakažených osob, tím častěji s virem přijdete při běžných činnostech do kontaktu, a bude všude a na všem. Vyhýbat se místům s vysokou koncentrací lidí je proto zcela na místě.

Pokud nepatříte do ohrožené skupiny (senioři nad 70let, chronicky nemocní nebo s oslabenou imunitou, kuřáci, obézní lidé.. ), probíhá nemoc až na výjimky zatím v lehčí formě, stejně jako u většiny dětí. Nebojte se, i nejmenší děti od 2let jsou velmi vnímavé a pokud jim bez stresu vysvětlíte, že všichni musí teď nosit roušku kvůli „kašlíky-kucíky“, aby maminka nebyla nemocná, pochopí to.

Až 80% všech nakažených ani nepostřehne, že nemoc s minimem symptomů, nebo i bez nich ( tzv. tichý přenašeč) prodělalo. Pravidlo ale potvrzuje výjimku.

V případě, že se nemoc Covid-19 rozšíří dle schváleného Pandemického_plánu_ČR na 1% obyvatel vyžadující hospitalizaci, bude z 30.000 pacientů zhruba polovina potřebovat plicní ventilaci (samozřejmě ne najednou). I laikovi je zřejmé, že to vybrané nemocnice s vyčleněnou kapacitou 1.000-1.300 lůžek nemohou kapacitně zvládnout, jako se nyní denně děje i v jiných evropských zemích.

Proto každé lůžko navíc s připravenou plicní ventilací v režimu „stand by“ bude mít jednou nevyčíslitelnou hodnotu. Je tedy na místě včasný postup ministra Hamáčka s avizovanou objednávkou dalších 250-500x ventilací v Číně. Ještě důležitější je pak vývoj vlastního prototypu ventilace CoroVent od odborníků Fakulty biomedicínského inženýrství se zapojením řady firem a doborovolníků, s plánovanou výrobou přímo v ČR. Moderní nemocniční lůžka s vývozem do celého světa pak vyrábí například progresivní česká společnost LINET spol s.r.o.

Co z toho plyne pro nás? Bydlíme na sídlišti ve vysokých panelových domech s mnoha výtahy, které jsou využívány prakticky nepřetržitě. Jedno zakašlání nebo kýchnutím nakaženého jedince a cca 3.000 kapének s virem o velikosti 80-130 nanometrů se dostane do vzduchu, kde jej lze detekovat ještě za 2-3hod. Virus naleznete na tlačítkách, stěnách nebo podlaze. Tzn. zvláště v uzavřených prostorem (společné chodby a výtahy) se výrazně zvyšuje riziko nákazy a přenosu na další osoby. Chodit po schodišti je fajn, ale s ohledem na časté zatáčky nebo hůlku nic příjemného.

Je proto potěšující, že většina uklízecích společností se včas předzásobila dezinfekcí a již aktivovala přidané kroky v rámci úklidu, které mají za cíl snížit riziko přenosu infekčního onemocnění Covid-19 v prostorech bytových domů.

Společné prostory domu lze preventivně dezinfikovat i aplikací nanopostřiku na bázi polymerů provedené specializovanou firmou. Cena cca 5.000 Kč/ za vchod s 12ti patry dle informace Jiřího Vítka.

V rámci prevence zavedla i MČ Praha 8 denní dezinfekci veřejných frekventovaných míst a dětských hřišť pomocí ozónu.

Bez Vás, sousedů, to však stejně nepůjde…

Hlavní zásady, jak se v době pandemie chovat:

 

 • nejen venku, ale i ve společných prostorech bytového domu mějme všichni po celou dobu bezpodmínečně zakrytá ústa i nos respirátorem, rouškou nebo šátkem – virus v miniaturních kapénkách se tak nerozptýlí do vzduchu

 

 • více větrejme společné prostory např. zarážkou ve dveřích na venkovní schodiště nebo otevřenými okny 2)

 

 • buďme trochu uličníci a mimo špičku namačkejte při výstupu více pater, aby se výtah vyvětral díky otevřeným dveřím na chodbách. V tuto chvíli už mnoho z nás do práce ráno nespěchá, takže s přivřením obou očí za mimořádné situace to lze akceptovat

 

 • je na uvážení každého z nás, zda přistoupí do výtahu, ve kterém už někdo jede, nebo raději počká a přivolá si další s ohledem na doporučenou kontaktní vzdálenost 2 metry mezi osobami

 

 • košíky, kliky vstupních dveří, vypínače a tlačítka ve výtahu i přes opakovanou dezinfekci mohou být díky častému kontaktu kontaminovány. Použít proto papírový kapesník, igelitovou rukavici apod., kterou následně bezpečně vyhodíte, je více než doporučené

 

 • plaťte své nákupy bezkontaktně platební kartou, pokud to obchodník umožňuje – v dnešní době preferováno s ohledem na detekovaný virus i na bankovkách a mincích

 

 • při pozdravu nepodávejte ruku a nepřibližujte se k sobě. Doporučuje se dodržovat bezpečnostní odstup min. 2 metry během hovoru (v uzavřených prostorech domu to může být i více)

 

 • stejně přistupujte i k rodinným příslušníkům, se kterými běžně nesdílíte společnou domácnost. Je to smutné, ale chráníte tím sebe i je

 

 • nekašlete, nekýchejte ani nezívejte do otevřené dlaně, zakryjte si ústa jednorázovým papírovým kapesníčkem nebo v nouzi použijte rukáv oblečení

Nelze vyloučit, že ve vašem domě jsou nebo již brzy budou v karanténě první nemocné osoby. Veškerý biologický materiál (vlhké papírové kapesníky, použité roušky, plenky..) je vysoce kontaminovaný a virus v něm vydrží aktivní i celé dny. Proto

 • vyhazujme odpadky vždy v zavázaném igelitovém pytli  
 • platí zákaz odkládání odpadků na chodbě vedle vašich dveří !!

 • Družstva a SVJ by měla zvážit variantu osazení vstupů k popelnicím brankou s čipem s ohledem na 10+ bezdomovců, kteří denně 7/24 vyhozené igelitové tašky trhají a bez rukavic se následně v odpadcích přehrabují. Někdy posedí na lavičce, jindy je potkáte u Penny nebo se s Vámi svezou autobusem. S omezenými hygienickými návyky je nákaza prakticky nevyhnutelná a dalších 14dní roznáší virus po celém městě. Ohrožují tím samozřejmě i zdraví popelářů

Nespotřebované jídlo a další cenné věci, které mohou lidé bez domova ještě využít, lze umístit např. do dřevěné přepravky a umístit na ohradu nebo před plot. Ilustrační foto.

 • pečlivé a častější mytí rukou mýdlem po příchodu domů je samozřejmostí. Promněte si každý kousek rukou důkladně minimálně 30sec klidně obyčejným mýdlem, případně antibakteriálním gelem s virocidní složkou a otřete např. Alpou s 60% alkoholem (denaturovaný ethanol/technický líh _ nelze pít)

Myjte ruce sobě a dětem před každým jídlem a kdykoliv, kdy je třeba.

 • Umyjte/otřete si rovněž pečlivě obličej, uši a krk. Častá aplikace mýdla, gelů a lihu vysušuje pokožku – Indulona, Nivea, apod. Vám pomůžou

 

 • Vyrobte si vlastní dezinfekční gel z +70% alkoholu (prodávají palírny nebo v nouzi 60% Alpa), 3% peroxidu vodíku, glycerolu, mandlového oleje a pár kapek esenciální olejíčku (např. tea tree, levandule, mateřídouška, pomeranč)

 

 • převlékněte se do domácího oblečení už u dveří. Vir je potvůrka, ne nadarmo vědci pracující v laboratoři mají na sobě zakryté úplně všechno a prochází dezinfekcí oblečení

Pokud Vám rouška padá, vyzkoušejte druhou variantu zavázaní. Záleží na Vás a střihu roušky, obě varianty jsou možné. Kresba: FB Maryla Bartůňková

 • přistupujte k použité roušce nebo respirátoru jako k infekčnímu předmětu kontaminovaným případným virusem. Vyhazujte jej vždy v zavázaném igelitovém sáčku. Nikdy se nedotýkejte venkovní strany a vnitřní strany roušky během nošení, stejně tak obličeje

 

 • po každém návratu z venkovního prostředí nemusíte oblečení hned prát, ale není na škodu kalhoty přežehlit z obou stran a následně přejet rozpálenou žehličkou i desku žehlícího prkna (program bavlna)

 

 • rovněž tak ruční parní napařovač v ceně cca. 600Kč je vynikající volbou pro bez-chemickou dezinfekci vašeho oblečení i respirátorů FFP pro jejich opětovné použití

 

 • bavlněné oblečení perte v pračce minimálně na 60°C nebo vyvařujte s případným přidáním dezinfekce na prádlo

 

 • pokud bydlíte ve městě a prádlo nežehlíte, zvažte možnost sušit oblečení doma

 

 • tlakový rozprašovač v ceně cca 120Kč je ideální k úspornému a rovnoměrnému rozprášení dezinfekce (např. Sanytolu zředěného vodou nebo Alpy s 60% alkoholem) na povrchy doma a jakékoliv předměty z venku, boty, zabalené potraviny z obchodu, míč, koloběžku, kočárek…

 

 • v případě silného rozšíření viru ve veřejném prostoru, lze umístit před vstupní dveře plastovou vaničku s rohožkou/hadrem napuštěnou ve virocidní dezinfekci nebo v zředěném Savu s chlórem pro očistu podrážek bot

 

 • veškeré potraviny a předměty z obchodu mohou být kontaminovány virem (tedy i balíčky, které Vám dorazí domů přes e-shop). Případný virus se na jejich povrchu udrží aktivní až 72hod dle typu materiálu. Nákup si proto rozdělte už v obchodě do více tašek. Potraviny, které potřebují do lednice v igelitových rukavicích umyjte mýdlem nebo zbavte obalu. Ostatní nevybalujte a ponechte v tašce v automobilu nebo doma ještě 3-4dny, než věci z tašky vyndáte a rozmístíte po bytě

 

 • hotové jídlo donesené v krabičce z restaurace nebo od pečovatelské služby vyndejte z obalu a před konzumací znovu ohřejte

 

 • kupujte v obchodech pouze zabalené pečivo. Na volně umístěné rohlíky, koláčky.. teď raději na chvilku zapomeňte

 

 • bydlí na vašem patře starší soused(ka) bez auta? Zazvoňte u dveří, zda nepotřebuje něco nakoupit. Bude Vás znát od vidění, což je základ důvěry a pocitu bezpečí 3)

 

 • buďme k sobě ohleduplní. Vidíte před sebou např. maminku s kočárkem? Obejděte je v dostatečné doporučené vzdálenosti několika metrů. Věřte tomu, že bude ráda s ohledem, že rouška na miminkách moc nedrží

 • kapacita firem zajišťující rozvozy potravin domů je na hranici možností. Ověřte si přes jejich www aktuální stav, zda mají k dispozici volné termíny pro závoz (např. Rohlík, Tesco), nebo pro zabalení objednaných věcí s následným osobním vyzvednutím (např. Globus – Click&Go). Kurýrní služby a Česká pošta zatím fungují. Z obchodů mizí dezinfekce, trvanlivé zboží a věci pro miminka

 

 • bude třeba změnit zvyky nakupování, tedy z pravidelně/málo * na výjimečně/hodně. Z toho plynou nároky na uskladnění a zachování čerstvosti potravin vč. těch sezónních (konzervace např. sušením, zavařováním, případně koupě druhé ledničky nebo mrazícího boxu)

 • mějte doma zásoby základních potravin, pití, léků, domácích potřeb a drogerie na cca. měsíc pro případ domácí karantény, zákazu vycházení nebo situace, kdy logistika a obchody budou fungovat pouze v omezeném režimu. S ohledem na předešlý vývoj v Asii a aktuální v Itálii, Německu, Francii lze predikovat další průběh nemoci i protiopatření v ČR

U infikovaných lidí se příznaky onemocnění projeví v průměru za 4 – 5 dní; inkubační doba se liší od jedince a pohybuje se od 1 do 14 dnů, kdy už od 4. do 8. dne jste pro své okolí nejvíce infekční, aniž o tom ještě víte. Můžete se nakazit a být bez příznaků, pak jste tzv. tichý přenašeč, což je pro Vaše okolí nejnebezpečnější varianta. Stejně jako tzv. supernosič s příznaky, který je schopen nakazit desítky lidí vč. zdravotníků. Nezapomeňte také, že s Covidem-19 vylučujete vir ještě 14dní po odeznění všech symptomů.

Nejčastější příznaky nemoci Covid-19:

 • zvýšená teplota 37.5 – horečka 39°C
 • zimnice nebo naopak horkost
 • veliké bolesti kloubů
 • suchý dráždivý kašel
 • dušnost
 • prudké bolesti hlavy
 • veliká únava a slabost
 • zvýšená produkce hlenu
 • bolest na plicích
 • nechuť k jídlu
 • kovová pachuť v puse
 • v 1/2 případů i zvracení, střevní problémy a bolesti břicha

Základních informace o koronaviru naleznete v tomto článku nebo na internetu. Nezatěžujte linky s obecnými dotazy. Pokud máte podezření na nákazu koronavirem, je pravděpodobné, že díky vytížení operátorů se nemusíte dovolat hned na první pokus.    Obrázek: Centrum.cz

Pokud na sobě pociťujete některé z uvedených příznaků, rozhodně nikam nechoďte a zavolejte na vytíženou celostátní informační linku číslo 1212 pro instrukce, jak postupovat. Připravte se, že Vám nejspíše po telefonu sdělí: „pokud nejste ohroženi na životě, zůstaňte doma ve 14denní karanténě nebo kontaktujte praktického lékaře“.

Většina praktických lékařů nemá v ordinaci k dispozici respirátory, a proto požadují před návštěvou telefonický kontakt, případně už ordinují z domova. Může se jednat i sezónní chřipku a návštěvou lékařského zařízení tak riskujete nákazu koronavirem. Dle zkušeností z jiných zemí pouze cca 15-20 % nakažených má vážnější komplikace a v rámci hospitalizace potřebují připojení na plicní ventilaci.

Státním ústav pro kontrolu léčiv potvrdil, že zatím lék neexistuje. Antibiotika na virus nezabírají. Testují se proto veškeré dostupné léky na trhu a připravují vakcíny pro krátkodobou ochranu v mnoha zemích. Probíhají experimentální testy na zdravých i nemocných lidech. Vyvíjejí se nové testy na rychlou detekci viru. Některé, jako ty poslední z Číny, mají až 80% chybovost s ohledem, že nejsou určeny pro testování nových případů nakažených osob, které nemají v krvi ještě dostatek vytvořených protilátek.

Na potlačení příznaků nemoci ve většině případů pomáhá:

Léky s obsahem účinné látky paracetamol – např. Paralen (příbalový leták), Panadol, Coldrex.. Zda používat i léky s ibuprofenem se zatím lékaři neshodli, může příznaky zhoršit. Na zahleněné průdušky se doporučuje pít a stříkat si do nosu minerální vodu Vincentku, která rozpouští hlen a dezinfikuje nosohltan. Je třeba i hodně pít a doplňovat tak potřebné tekutiny. Případně lze užívat volně prodejný lék Erdomed s účinnou látkou erdostein max po dobu 1 týdne (před užitím si přečtěte pozorně příbalový leták), nebo přípravek na usnadnění vykašlávání ACC long (příbalový leták).

Pro podporu organismu jsou důležité vitamíny jako zinek, vitamín C, farmaceutické i přírodní preparáty na posílení imunity (např. rykytník, lichořeřišnice větší, extrakt z jadérek grepů, kysané zelí), český med plný prospěšných enzymů, koření (např. zázvor, kurkuma, hřebíček), a samozřejmě dostatek spánku.

Uvedený souhrn většiny dostupných informací a doporučení přepošlete především Vašim rodičům, kteří patří do ohrožené skupiny seniorů. Přestože určitě denně sledují veškeré dění v mediích a všechno ví, následná aplikace pravidel do praxe už poněkud drhne.. Dál se dotýkají všeho nechráněnou rukou s tím, že si přeci ruce umyjí.. 😊 Stejně tak nechápou, že chodit každé ráno pro noviny či housky a platit za ně drobnými, je v tuto chvíli s ohledem na jejich zdraví a že je máme rádi, poněkud nebezpečný zvyk.Pevně věřím, že přes náročné časy, které nás všechny čekají, bude jednou zase líp.

Osobně jsem rád, že jsem mohl věnovat pár respirátorů FFP3 Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy, které dlužím víc, než kdykoliv dokáži splatit. Pokud máte nějaké navíc, věnujte je prosím těm, kteří pro nás nasazují své životy bez adekvátní ochrany. Lze je poslat poštou nebo i předat osádce záchranky, které jsou v ulicích každou chvilku.

Malá pozornost, předaný dárek nebo konkrétní požadované pomůcky jsou v těchto dnech pro zdravotníky jediným zdrojem pozitivní energie a nesmírně cennou podporou. Ukažme jim, že v tom nejsou sami…

 


1v době, kdy ministr zdravotnictví veřejně deklaroval, že bezprostřední nebezpečí obyvatelům ČR nehrozí a informační leták umístěný na letišti se screeningem je dostačující prevence, autor článku již objednával respirátory FFP3 a další věci. Zároveň připravil pro firmu ucelený soubor preventivních opatření zpomalující šíření viru ve společnosti a přípravu na omezený provoz, která schválil oslovený Státní zdravotní ústav jako plně adekvátní. Vláda stejné body aplikovala s 5 – 18denním zpožděním

 

²) ideální prostředí v budově, při kterém se bakterie a virus šíří nejpomaleji je konstantní teplota 22 °C a relativní vlhkost 55 %. Větráním se drobný virus v proudu vzduchu rozšiřuje z epicentra dále.. nicméně pokud je někdo nakažený – jde tou chodbou stejně. Nevětraná uzavřená místa, jako jsou malé výtahy, patří k nejrizikovějším místům v domě. Větrejme tedy na chodbách alespoň 2 – 3hod denně přes otevřené dveře na venkovní schodiště

 

3) přistupujte v rámci zahajovací komunikace citlivě s přihlédnutím, že starší soused z Vašeho patra Vás nemusí ihned poznat a zařadit. Platbu za nákup inkasujte až po donesení zboží podložené samostatnou účtenkou. Chraňte se po celou dobu oba dva rouškou a rukavicemi. Pomocí sousedovi v nejrizikovější skupině – aby nemusel z bytu, chráníte i sebe a svou rodinu

 


Veškerá práva pro šíření článku povolena s cílem dostat potřebné informace k co nejširší skupině obyvatel. Pokud v článku objevíte nepřesnost, prosíme o zpětnou vazbu a text aktualizujeme.

Text: Petr Kalla * vz. iniciativy Proti-plotu.cz

 

 

Rád bych touto cestou vzdal hold neskutečně skromné, ale duchem i srdcem neuvěřitelné dámě, která i přes pokročilý věk se zajímala o své okolí, historické fotky děvčat v moravských krojích, a nikdy nezapomněla na své kamarádky, které k ní chodily rády na skleničku vína. Bylo mi ctí poznat Danu Zátopkovou osobně v rámci kampaně proti Kauflandu v Troji.

Foto: Milan Malíček, Právo

Patřila k lidem, u kterých jejich ztráta bolí a vykouzlí slzičku v oku. Pevně proto věřím, že je opět šťastná po boku svého manžela tam někde nahoře.. 🌹

Dovolte nám touto cestou poděkovat Vám všem za úžasnou podporu i pomoc, díky které občanská iniciativa Proti-plotu.cz během krátkých 12 měsíců ušla společně s vámi ohromný kus cesty. Loňský rok, nesoucí se ve znamení dobrosrdečného Vepře, symbolizoval v čínské mytologii pozitivní energii, chuť pomáhat ostatním, inteligenci a sílu. S ohlédnutím zpět si myslíme, že se nám to s Vaší pomocí podařilo beze zbytku naplnit.

Jednoznačně to byl rok velmi rozmanitý i náročný s ohledem, že veškeré aktivity děláme ve svém volném čase. Jsme však rádi, že přes několik aktivních projektů jsme si vždy našli čas a pomohli dalším obyvatelům ve složitém boji s developery bezplatným poradenstvím, předáním kontaktů nebo zpracováním podkladů.

Zelená příroda kolem našich domovů, kde si v bezpečí můžete hrát hry s dětmi, projít se s pejskem, zaběhat si, nebo jen tak sednout si na lavičku ve stínu stromů, je jednou z nejcennějších deviz bydlení ve velkoměstě. Městskou zeleň je třeba důsledně chránit.

Pokračovat ve čtení

Některé přírodní zajímavosti jsou k vidění po celý rok, zatímco jiné můžeme obdivovat pouze v nejchladnějším ročním období. Nezbytnou podmínkou pro jejich vytvoření je mráz. Díky němu dokáže příroda vykouzlit fantastickou podívanou na místech jindy obyčejných.

Nechte se inspirovat k jedinečnému zimnímu výletu, a vyrazte společně s námi z předvánočního ruchu velkoměsta na krátký okamžik do tiché přírody Botanické zahrady.

Na hladině zmrzlého jezírka se třpytí v odpoledním slunci kousky ledu, barevné sýkorky nalétávají jedna za druhou do krmítka pro semínka slunečnice, spadané listí schovalo brouky a rostlinky před mrazem. Ztichlá příroda se uložila ke spánku..  když v tom zaznamenáte, jak kolem jezírka prosviští zahradní traktůrek s valníkem, z lesa se ozývá zvuk bagru, ze zaparkované dodávky u expozice Mexika hučí agregát a lesní cestou se k nám blíží respekt budící zablácený ohromný náklaďák.

Pokračovat ve čtení

Zveřejněním článku o neobvyklých aktivitách na území Bendovky došlo v rámci našeho odhalení ke ztotožnění identity ing. Karla Němečka, který dle svých slov alespoň potvrdil: „že jedná ve shodě s vlastníky společnosti Bendovka s.r.o.“, a tedy:  i) začal konečně komunikovat s úřady MČ Praha 8  ii) přidal pod článek své oficiální vyjádření  iii) odkryl a nastínil další záměr s pozemky, který jsme v minulém díle vcelku přesně odhadli.

V uplynulých dnech stovky místních obyvatel s kočárky, dětmi, pejsky, i na kolech se přišli podívat na zničené místo a jen nechápavě kroutili nad současným stavem hlavou. Vše vystihují slova paní Jany: „nechápu, jak to mohlo dojít tak daleko…“

I přes smířlivější tón radnice MČ Praha 8 v posledních dnech k přiznávanému investičnímu záměru výstavby viničního domku s vinicí na pozemcích Bendovka s.r.o., iniciativa Proti-plotu nadále trvá na svém stanovisku, že v místě dle všeho došlo k porušení zákona. Přes opakovaná upozornění od místních obyvatel v měsíci listopadu 2019, při dosud známých faktech o postupu úřadů MČ Praha 8 a Magistrátu hl. m. Prahy, došlo k očividnému poškození Přírodního parku Draháň-Troja a chráněného území NATURA 2000. Podali jsme proto podněty k prošetření na patřičné orgány a další budou následovat.

Pokračovat ve čtení

Z chráněného území spadajícího pod Natura 2000 v místě zvaném Bendovka na Praze 8 se ozývají zvuky těžké techniky. Do kompletně odlesněné stráně v rámci terénních úprav se zakusují bagry a drtiče nemilosrdně likvidují veškerou jen nedávno pokácenou vzrostlou zeleň. Jedno naložené nákladní vozidlo za druhým odváží „odpad“ pryč. Cedulky na plotě pak odkazují na archeologický průzkum lokality.

Ortofotomapa Prahy 8 s vyznačenými místy zásahů v přírodní chráněné lokalitě. Zdroj: Geoportál Praha

V rámci požadovaného podání vysvětlení úředníkům MČ vlastník pozemků Bendovka s.r.o. následně oficiálně tvrdil, že: odlesňování není odlesňování, ale jen úklid odpadu uloženého nad terén“.

Pokračovat ve čtení

V Botanické zahradě o nadcházejícím víkendu 14 – 15. září 2019 proběhne tradiční Trojské vinobraní. Po oba dny se od 11.00 do 19.00 představí vinařská produkce z hroznů sklizených na vinici sv. Kláry, tak i dalších vinařství z Čech a Moravy.

Vinice sv. Kláry s výhledem na Trojskou kotlinu je svou rozlohou 3,5 hektaru největší pražskou vinicí. Díky své historii je dokonce památkově chráněnou. Jaká budou asi letošní trojská perlivá vína a burčák s ohledem na nejteplejší léto za posledních 245let?

Jen připomínáme, v rámci letošní sousedské permanentky mají obyvatelé z Troje a Bohnic vstupné zdarma. Z Botanické zahrady jsme obdrželi informaci, že po oba dva dny budou samoobslužné turnikety uzavřeny. Vstup bude možný přes hlavní pokladny.

Pokračovat ve čtení