Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Ohlédnutí za rokem 2018

Dovolte nám touto cestou poděkovat Vám všem za úžasnou podporu i pomoc, díky které občanská iniciativa Proti-plotu.cz během krátkých 12 měsíců ušla společně s vámi ohromný kus cesty. Letošní rok, nesoucí se ve znamení Psa, symbolizoval v čínské mytologii všeobecný zájem, spravedlnost, dobro a odvahu. S ohlédnutím zpět si myslíme, že se nám to s Vaší pomocí podařilo beze zbytku naplnit.


Byl to zcela jednoznačně rok velmi rozmanitý a náročný s ohledem, že veškeré aktivity děláme ve svém volném čase bez nároku na honorář. Jsme však rádi, že přes několik aktivních projektů jsme si vždy našli čas a pomohli dalším obyvatelům ve složitém boji s developery poskytnutím rad, kontaktů nebo zpracovaných podkladů.

Stěžejním tématem se letos stal boj proti plánovanému záměru výstavby obchodního domu pro Kaufland ČR v.o.s., který plánuje teplický miliardář postavit přímo naproti připravovanému hlavnímu vchodu Botanické zahrady a v sousedství přírodního parku Draháň-Troja.

Vypracovali jsme proto obsáhlé připomínky k cca 300ti stránkovému záměru Kaufland Troja, kde jsme poukázali na množství zásadních nedostatků a chyb. S ohromnou podporou obyvatel a institucí (MČ Praha 8, MČ Troja, IPRu, Botanické zahrady a ZOO) bylo následně zasláno 545 nesouhlasných vyjádření na Odbor ochrany životního prostředí HMP. Projekt díky tomu spadl do EIA a nyní investor musí do projektu zapracovat všechny relevantní připomínky ..tedy pokud je to vůbec možné s ohledem na nevhodně zvolenou lokalitu a veřejný odpor.

Dali jsme dohromady petici, kde za podpory mnoha obětavých sousedů NESOUHLAS s výstavbou Kauflandu Troja za pouhé 2.5 měsíce vyjádřilo 11.850 obyvatel Prahy 8 i návštěvníků Botanické zahrady. Petici podpořili i význačné osobnosti jako Dana Zátopková, Václav Klaus, profesor Pafko, pediatr Václav Holý, Petr Fejk, Zdeněk Svěrák, Jiří Langmajer, Vladimír Remek, arch. David Vávra, Pavel Maurer a další.

S ohledem na dosavadní činnost jsme v posledních letech stálým partnerem odborných institucí v otázce ochrany zeleně v Troji. Rádi jsme se letos zúčastnili např. diskuzí na téma vzniku příměstského parku Trojská kotlina, setkání s náměstkem primátorky na téma zlepšení stavu městské zeleně na Praze 8, představení generelu rozvoje Botanické zahrady i účastí na výstavě Trojské plány. Podpořili Hnutí Duha v jejich úspěšném boji proti kůrovci v ČR, stejně jako obyvatele Prahy 6 za záchranu přírodní rezervace Divoká Šárka.

Pustili jsme do zpracování připomínek k Metropolitnímu plánu hlavního města Prahy, kde s ohledem na neskutečnou složitost a obsáhlost celé problematiky jsme diskutovali s mnoha odborníky, než se nám v červenci podařilo připravit ucelenou 27ti stránkovou koncepci k sídlišti Bohnice a okolní Trojské kotlině. Velmi děkujeme za trpělivost zaměstnancům IPRu, stejně jako za zpracované materiály RNDr. Michalu Vinklerovi, PhD z Karlovy univerzity.

Podařilo se udržet sousedské permanentky do Botanické zahrady, zmapovali jsme podrobně úskalí a zápory vedení TRAM tratě skrze sídliště Bohnice, zajistili v rámci odvolání zrušení vydaného územního rozhodnutí k BD Troja Horizons, vyzkoušeli pěstování peruánského zázvoru a rovnou 2x udělali radost dětem z Dětského domova Racek, pro které jsme uspořádali sbírku hraček a kosmetiky. Rádi jsme i finančně podpořili vydání odborné dětské publikace „Péťa potřebuje pomoc“ zastřešené mezinárodní policejní asociací, a nezapomněli ani s dárkem pro statečnou Kačenku.

Co dodat závěrem ? I v novém roce chceme být spolehlivým partnerem, který chrání to nejcennější, co Pražané v okolí svých domovů mají, tedy městskou zeleň. Proto podporujeme to, na čem v životě záleží. Nejen naše společné cíle, sny a přání, ale i lepší svět okolo nás s přesahem na budování pevných sousedských vztahů. Přejeme i Vám hodně úspěchů v novém roce.

Vaše iniciativa Proti-plotu.cz

Reklamy

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu, jako odvolací správní orgán, zrušil vydané územní rozhodnutí MCP8 085605/2017 k Troja Horizons vydané stavebním úřadem MČ Praha 8 dne 29.6.2017, a věc vrátil k novému projednání. Jsme velmi rádi, že vypracovaná obsáhlá dvě odvolání iniciativou Proti-plotu opět zastavila rozběhlý proces výstavby bytového domu Troja Horizons, který soukromý investor plánuje vystavět na zelené louce vedle polikliniky Mazurská.

Vizualizace bytového domu zasahujícího do izolační zeleně sídliště Bohnice. Podle institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy se zde stavět nikdy nemělo..

Jen připomeneme, že za projektem stojí miliardář Pavel Sehnal, který přes odpor místních obyvatel, IPRu i dosavadních všech tří starostů MČ Praha 8 (ODS, ODS, ČSSD), se již přes 10let snaží prosadit kontroverzní projekt zahušťující sídliště Bohnice v místě parkové a izolační zeleně.

Prázdná volební hesla Pavla Sehnala ? Zde v Bohnicích má nyní možnost dokázat Pražanům, že to myslí opravdu vážně, když si přeje více parků a zeleně do Prahy.

Podrobně jsme zmapovali historii ZDE předmětného pozemku od roku 1946 až k záhadnému rozparcelování v období primátora Béma, a následný prodej městské parcely 1285/38 do rukou dle všeho účelově založené společnosti LInZA DEVELOPMENT „instalatéra ze Struhařova“ za částku 18.550.350 Kč. Ten jí s partnerem po dvou letech „prodal“ náhodou společnosti Pavla Sehnala Prague Construction a.s. (jediným akcionářem SPGroup) za částku 50.950.000 Kč.

Společnost LInZA DEVELOPMENT se základním kapitálem 200.000 Kč vznikla 2.února 2004, tedy jen 8 měsíců před vznikem pozemku, který následně zakoupili. Dnes jako mnoho dalších společností, vytvořených ke konkrétnímu účelu, je v likvidaci.

Ano jedná se o stejného Pavla Sehnala, který neúspěšně kandidoval v prezidentských a komunálních volbách pod oprášenou hlavičkou ODA a Krásná Praha. Možná by pomohlo k lepšímu volebnímu výsledku, kdyby místo prázdných hesel na billboardech šel opravdu příkladem. Zde v Bohnicích má nyní možnost dokázat Pražanům, že to myslí opravdu vážně, když si přeje více parků a zeleně do Prahy.

V každém případě místní obyvatelé Prahy 8 za podpory iniciativy, získali od předchozí Rady hl. m. Prahy příslib, že s ohledem na roky trvající spor dojde konečně k nápravě, kdy bude nalezeno řešení přijatelné pro všechny strany.

Pověřen vyjednáváním s investorem Prague Construction a.s. byl radní ing. Karel Grabein Procházka (ANO 2011) dopis ze 20.1.2017, který za podpory náměstka primátorky Petra Dolínka a dalších, připravil podklady pro směnu. Bohužel zatím dvě navržené směny příslušných pozemků 1285/38 a 1285/40 k.ú. Troja neproběhly.

Zamítnutím směny došlo k zablokování shody mezi městem, MČ Praha 8 a investorem Pavlem Sehnalem po 9ti letech sporů, několikaměsíční práce radních HMP, metrových hromad dokumentů ležících na podlaze stavebního úřadu MČ Praha 8, několika soudních napadnutí stejně tak i naděje občanů, že po letech strádání a strachu najdou konečně zasloužený klid. Nyní je opět na HMP, aby navrhlo jiné vhodné pozemky, případně navrhlo odkup obou parcel do majetku města.

Takto vypadalo odvolaní připravené iniciativou Proti-plotu.cz proti rozhodnutí stavebního úřadu MČ povolit výstavbu bytového domu Troja Horizons. Stojí za tím spousta času a energie. Přesto díky zpracovaným 33 odborným připomínkám se podařilo rozšířit pohled s výrazným přesahem na budoucí rozvoj sídliště Bohnice a investice HMP.

V opačném případě by realizací investičního záměru došlo k přímému zhoršení kvality bydlení místních obyvatel i nevratného poškození urbanisticko-architektonické koncepce celého sídliště. Zároveň zkomplikování případných vlastních dlouhodobých záměrů hl. města Prahy na propojení vltavských břehů v rámci plánované TRAM tangenty propojující Prahu 6 a Prahu 8, o které se asi i díky dotacím EU opět velmi živě v posledních měsících diskutuje. Ulice K Pazderkám je totiž dle vyjádření DP Hl. m Prahy vedena jako územní rezerva MHD v nadřazené územně plánovací dokumentaci, v tzv. Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy a Metropolitním plánu.

Proto prosíme novou Radu hl. m. Prahy, aby s ohledem na vývoj celé kauzy našli společnou shodu a odprodej (směna) byla konečně úspěšně dokončena.

Souběžně s ochranou městské zeleně v okolí našich domovů iniciativa Proti-plotu již několik let aktivně podporuje veškeré snahy hnutí DUHA o záchranu českých lesu a národních parků. Rádi jsme proto přijali pozvání do příjemných prostor outdoorového obchodu Patagonia, kde se uskutečnila prezentace a debata nad současným stavem českých lesů. Ty decimuje partně největší kůrovcová kalamita od dob Marie Terezie.

Zástupci Hnutí DUHA přítomným představili odborníky oceňovanou prezentaci v rámci běžící kampaně „Zachraňme české lesy“. Jejím cílem je upravit legislativu pro nové lesnické postupy, nabídnout větší pestrost a druhovou skladbu lesů, kde odumírající smrkové monokultury budou nahrazeny odolnějšími dřevinami např. Douglaskou a větším zastoupením listnatých stromů.

Aktuálně nejhorší situace je na severní Moravě, ve Slezsku, zhoršuje se i na Vysočině a v jihozápadních Čechách – a paradoxně především díky lidem. Lesníci se snaží využít veškeré omezené kapacity na zpracování dřevní hmoty i vyšší výkupní ceny, a tak neopracované kmeny z Jeseníků odvážejí vlaky a kamióny do dřevozpracujících závodů na Vysočinu nebo jižních Čech.

Business nezná hranic. Vrcholem je nakládka do děravých a starých námořních kontejnerů, které kamióny odvážejí do Hamburgu, a po moři dále pokračují do Číny. Foto: Jirka Kopec

S ohledem, že v současném teplém počasí dokáží larvy lýkožrouta vylíhnout až 3-4x generacemi za rok, mnoho z nich tak bylo rozvezeno stovky kilometrů do dalších míst České republiky a Německa, kde nekontrolovaně napadají a decimují monokultury nevhodných smrkových podrostů oslabených několikaletým extrémním suchem, i následky orkánů a vichřic.

Lýkožrout smrkový je malý hnědý nenápadný brouček. Za normálních okolností napadá pouze oslabené starší stromy, při velkém přemnožení však může napadnout a zahubit i stromy zdravé. Zavrtaný pod kůrou stromů stráví většinu svého života. Larvy se živí lýkem stromů, které zajišťuje transport vody a živin ve stromu, a tím ho poškozují. Strom začne usychat, až nakonec uhyne. To už jsou kůrovci na dalších stromech v okolí.

Jen pro představu, letos se jednalo o cca 6 miliónů m3, v roce 2019 realistické prognózy očekávají až 15 milionů kubíků napadeného dříví. Vše bude záležet na vývoji počasí příští roky, zda se podaří rozsah kalamity zbrzdit či nikoliv.

Kůrovcům vyhovuje teplé a suché počasí během jara a léta, v takových letech je jich v lesích více, naopak jejich stavy dokáže významně snížit vlhká a mrazivá zima. Kůrovec je samozřejmě i u našich sousedů, kde však díky aktivnějšímu přístupu v rámci výsadby smíšených lesů o mnoho let dříve (např. Rakousko), není situace natolik vážná.

Vše začalo v Jeseníkách, kde se situace naprosto vymkla z rukou. Díky výkupu napadeného dřeva i omezeným zpracovatelským kapacitám v místě kalamity, se kůrovec šíří dál na vagónech a kamiónech po celé České republice.

V každém případě politici a ředitelé si pomalu začínají uvědomovat, že současný stav je nadále neudržitelný, a to i s přihlédnutím na měnící se podnebí ve střední Evropě v posledních letech. Kalamita totiž nehraje do karet už ani lesníkům, kde ohromná nadprodukce dřeva sráží výkupní ceny na minimum. Chybí lidské a veškeré další zdroje, včetně techniky na zpracování. Na ohromných holosečích je pak velmi obtížné vypěstovat nové odolnější stromky, které likviduje okusem přemnožená vysoká zvěř. Vrchní úrodná půdní vrstva je odplavována při prudkých deštích, případně následkem extrémního horka s teplotami 50´C na otevřených místech se mění lesní půda v neúrodný prach.

Když v krajině přestane téct voda, je to hodně zlé. Nikomu nepřeji zažít ten pocit bezmoci, když z hadice přestala téct.. Tyto koně v Orlických horách dlouhé roky šetrně stahovaly poražené kmeny z lesa ven. Dnes je nahradila těžká technika v podobě harvestrů a traktorů, které svými koly likvidují prameny a schopnost lesa postupně uvolňovat vodu do krajiny.

Jinde, např. v Orlických horách, Státní podnik Lesy ČR odkoupil rozsáhlé, nikdy netěžené, lesy od rodiny Janečků (zakladatel Jawa). Zde pak rámci vyšší efektivity = tedy zisku, okamžitě nasadili těžkou techniku, kde dříví stahují i těžkými traktory, po kterých zůstávají hluboké koleje odvádějící deštovou vodu z lesa rychle pryč. Traktory rovněž svými koly stlačují a zhutňují půdu natolik, že likvidují lesní prameny, které desítky let vyvěraly v mnoha studánkách a potůčcích. Je to začarovaný kruh, který se musí rozseknout. Stromy nemají potřebnou vláhu na tvoření pryskyřice, pomocí které se před napadením kůrovcem brání.

Stahují se nad českými lesy mračna? Drsnému klima v podobě silného větru, sněhu i blesků na hřebenech Jeseníků vždy odolali jen nejsilnější jedinci. Nyní postupně kapitulují před ohromnou početní převahou přemnoženého kůrovce. S ohledem, že rádi do všeho zasahujeme, je na nás lidech, aby se nám společně podařilo zachránit zelené vrcholky plné života i pro další generace, které přijdou po nás.

Jak se tedy říká: „vše začíná od lesa!“. Lesy zachytávají ohromná množství poletavého prachu, jsou domovem zvěře, vyhledávaným místem turistů a především – ohromnou zásobárnou vody, kterou dokáží postupně uvolňovat do krajiny. Ovlivňují tak klima v celé oblasti. Pokud přijdeme o lesy, poznáme to jako první v zemědělství v podobě neúrody zemědělských plodin, tak omezení chovu skotu s ohledem na nedostatek krmiva a životně důležité vody. Poznáme to i ve městech a v celé krajině.

Blahodárný stín, vůně lesa, klid i zpěv ptáků v korunách stromů dlouhodobě oceňují i obyvatelé rušných velkoměst. Chraňme okolní zeleň, dokud zde je.

Ekologové a dřevaři proto doporučují sázet lesy druhově pestřejší, aby lépe odolávaly současné klimatické změně. Podle Jiřího Remeše z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity musí lesníci nové porosty založit tak, aby lépe odolávaly současné klimatické změně. „Musíme vytvářet lesy více odolné s větší pestrostí v druhové skladbě a využívat i nepůvodních druhů dřevin, které vykazují vysoký potenciál adaptace,“ uvedl Remeš.

Členové hnutí DUHA odvedli a stále odvádějí neskutečný kus práce, kde se jim podařilo s podporou vědeckých špiček a tisíců obyvatel dostat uvedené téma po desítkách let ignorance až do nejvyšší politiky. Nyní už nelze mlčet a vše přehlížet. Aktuálně karta leží na straně našich zákonodárců, aby bez ohledu na lobbisty, upravili zákony a nastavili legislativu umožňující lesníkům vyšší efektivitu a rozjezd souboru opatření, které se promítnou do stavu našich lesů v dalších letech. Držíme palce a jsme připraveni pomoci. Přidejte se také. Více na http://www.zachranmelesy.cz/

 

Na pozvání předsedy komise pro Životní prostředí MČ Prahy 8 Mgr. Víta Cézi se zástupci iniciativy Proti-plotu společně s dalšími spolky z Prahy zúčastnili prezentace a diskuze nad správou nového příměstského parku Trojská kotlina s.z. Ten zasahuje do několika městských částí na obou březích Vltavy na ploše cca 800 ha. Zahrnuje cenné území s několika přírodními památkami, přírodním parkem Draháň-Troja a Stromovkou, které je Pražany a návštěvníky hojně využíváno pro rekreaci, sport a volnočasové aktivity. Některé části z těchto zelených ploch již 7let naše iniciativa za podpory obyvatel a radnice tvrdě hájí proti účelové developerské zástavbě.

Setkání a diskuze se nesla ve velmi konstruktivní rovině za účasti aktivních spolků a obyvatel Prahy 8.

Co je to příměstský park?

Příměstský park je v Evropě osvědčený manažerský nástroj, který prostřednictvím koordinované správy založené na dohodě zúčastněných místních aktérů zajišťuje vyvážený rozvoj svěřeného území jako celku. Nejde tedy pouze o údržbu zeleně nebo ochranu přírodních lokalit, ale také o vyvážený sociální, kulturní a ekonomický rozvoj v souladu s přírodou, který má přispívat ke zvyšování kvality života obyvatel metropole. V případě Trojské kotliny je také zcela klíčové, aby město mělo jednoho partnera, který dobře zná hodnoty krajiny a je schopen garantovat jejich zachování a také iniciovat projekty na zlepšení jejího stavu. V krajině Trojské kotliny je zapsáno tisícileté soužití člověka a řeky. Koryto, ostrovy a boční ramena se v průběhu staletí neustále proměňovaly. Rovnocenné soužití s řekou bylo v 19. století nahrazeno jejím jednostranným využitím. Dnes se znovu učíme, jak projektovat v souladu s přírodou a vnímat vrstevnatost krajiny.

Příměstský park Trojská kotlina, z. s. sdružuje městské části hlavního města Prahy, případně spolky a další organizace, mající zájem na udržitelném rozvoji volných a přírodních ploch v Trojské kotlině.

Příprava na úpravu území začala již v minulém roce, kdy Rada hlavního města schválila plán rozvoje Císařského ostrova a bylo podepsáno memorandum o spolupráci s místní správou. Letos v srpnu byl založen spolek, v němž se spojily Hlavní město Praha, Praha 6, Praha 7, Praha 8, městská část Troja a Koalice pro řeky.

Příklady společných priorit, které sdílí všechny zapojené městské části:

 • Revitalizace vltavských břehů a dohoda o zásadách, údržbě, správě a úpravách včetně řešení zeleně
 • Zkrácení vzdáleností a zlepšení propojení pravého a levého břehu a Císařského ostrova systémem lávek a přívozů
 • Zpřístupnění a revitalizace Císařského ostrova – okružní cesta se zapojením severní špičky ostrova i nové vodní linky ÚČOV
 • Rozšíření parkoviště pod Jabloňkou: etapa I. doplnění distančního parkoviště pro ZOO o plochy DP u podchodu na cyklotrasu; etapa II. definitivní parkoviště v zeleni
 • Doplnění sítě PID v Trojské kotlině: nová linka bus P7 Nádraží Holešovice – Císařský ostrov – P6 Podbaba a zavedení vodní tramvaje spojující Karlín, Holešovice, Libeň, Troju, Stromovku a Podbabu
 • Komplexní řešení protipovodňové ochrany Trojské kotliny
 • Koordinovaná grantová podpora dílčích projektů

Pevně věříme, že uvedený postup povede ke komplexnější ochraně i citlivému rozvoji tohoto velmi cenného přírodního území v Troji. Jak jsme deklarovali na setkání, iniciativa Proti plotu je plně připravena zapojit se do řízení spolku v rámci ochrany přírody kolem našich domovů.

Již tento víkend 15 – 16. září, proběhne v Botanické zahradě v Troji další ročník vinobraní s degustací vína sv. Kláry a doprovodným programem. Obdrželi jsme informaci, že majitelé sousedských permanentek budou mít nárok na zvýhodněné vstupné za poloviční cenu, tedy za 100Kč – informaci proto rádi zveřejňujeme.

Památkově chráněná vinice sv. Kláry oživuje zašlou slávu pražského vinařství. Nechme se překvapit, jak letošní extrémní horko se promítne do kvality vína.

Dne 26.7.2018 skončilo měsíční období s možností připomínkovat návrh Metropolitního plánu Prahy. Již nyní lze říci, že kritika plánu je drtivá a dokument bude muset být výrazně přepracován. Postavili se proti němu občané, občanské spolky, památkáři, architekti, urbanisté, ekologové a především většina městských částí. Ti všichni plánu vytýkají úbytek parků, veřejné vybavenosti, zahušťování zástavby a možnost stavět budovy vyšší než stávající domy v okolí.

Pražská primátorka Adriana Krnáčová s autorem Metropolitního plánu arch. Romanem Kouckým.   Zdroj: iprpraha.cz

Architekt Koucký navrhuje např. kontraverzní zrušení ploch ZMK ( zeleň městská a krajinná) plnících ve městě důležitou funkci izolační a hlukové zelené clony mezi bytovou zástavbu a rušnými komunikacemi, s jejich přeměnou na stavební parcely. Plánu je jinak obecně vytýkána nepřehlednost a značná variabilita ve výkladu, což nahrává především developerům. Dominantním zdrojem informací o území není všude představovaná mapa, nýbrž textová část. Mapa je šifrou, která odkazuje do dalších textů. Vrstevnaté skládání obecných informací o území si často ve výsledku protiřečí a pak vůbec není zřejmé, co platí a jak je to myšleno. Pokud se jedná o opatření obecné povahy, tedy o formu zákona, není takové řešení možné, protože rozhodování podle plánu musí být i soudně přezkoumatelné. Pokud by se měly brát doslova významy slov vysvětlujících textů, tak vysvětlení nemá smysl. Lze se tedy pouze domýšlet, jak je vše myšleno.

Sympatické zaměstnankyně IPRu zájemcům vysvětlovaly, jak se v plánu orientovat, případně odpovídaly na konkrétní dotazy.

Proto idylická představa, že příslušné stavební úřady budou plnit funkci „regulátora a ochránce“ nového územního plánu Prahy je bohužel tristní..  minimálně na Praze 8 s ohledem na jeho pro-developerský přístup hraničící s porušením stavebního zákona ( Troja Horizons, Fast food Střelničná, Kaufland Troja), což potvrdil i na nadřízený řád MHMP. Je proto dobře, že laická i odborná veřejnost měla možnost plán prostudovat a konkrétně pochválit nebo poukázat na chyby, nejasnosti a úskalí nového Metropolitního plánu dříve, než bude definitivně schválen a uveden v platnost.

Během května a června připravil Institut plánování a rozvoje (IPR) pro obyvatele „tour informačního kontejneru“ napříč Prahou.

Například Praha 2 se brání dalšímu zahušťování a trvá na ochraně vnitrobloků před zastavěním. Radnice Prahy 3 upozorňuje, že v blízkosti Nákladového nádraží Žižkov vznikne několik tisíc bytů a bude potřeba ulevit dopravě. Výrazná kritika přichází z Prahy 4 a 5, které Metropolitnímu plánu vytýkají, že ohrožuje parky a požadují jejich ochranu před zástavbou. Na Pankrácké pláni dokument povoluje stavět věžáky o výšce až 160 m, a Praze proto hrozí vyškrtnutí ze seznamů UNESCO. Praze 6 vadí možnost postavit osmipatrové domy podél Evropské ulice na hranicích přírodního parku Divoká Šárka. Praha 8 odmítá další zahušťování sídlišť či požaduje zahloubení rušné komunikace V Holešovičkách. Proti plánu se postavili i úředníci a Národní památkový ústav. Památkáři jsou nespokojeni zejména s tím, jak Metropolitní plán reguluje výšky budov.

V prostorách CAMPu byla umístěna prezentace Metropolitního plánu hl. města Prahy, kde zaměstnanci IPRu a Magistrátu aktivně zodpovídali dotazy občanů na interaktivních obrazovkách. Byla zde i provizorní podatelna MHMP.

Pozadu nezůstala ani iniciativa Proti-plotu, která přes letní dovolené v omezeném počtu připravila doplňující připomínky ZDE k MČ pro lokalitu Bohnic a Troje. Chvilku nám trvalo, než jsme se ve složitém plánu zorientovali a pochopili celý systém. S ohledem, že jsme nestihli termín zasedání posledního zastupitelstva MČ Prahy 8, připomínky byly nahrány přímo na webové rozhraní do elektronického formuláře, aby vygenerované se speciálním kódem, vytištěné a podepsané, jsme je následně donesli na podatelnu Magistrátu. Máme tak zpětnou kontrolu, jak s nimi bude dále naloženo.

Hlavní město, se všemi betonovanými plochami, silnicemi a budovami, je v těchto parných dnech výrazným teplotním ostrovem s teplotami i o 20´C vyšší, než v okolní přírodě. Likvidací městské zeleně v Praze o 10% v návrhu Metropolitního plánu, dojde pouze k zhoršení kvality života obyvatel a přímému ohrožení jejich zdraví, což je v rozporu se schválenou koncepcí HMP a IPRu na snižování teploty ve velkoměstě. P.S. Ve chladivém stínu a tichu pod tímto dubem autor připravoval koncept tohoto článku, protože v panelovém bytě měl i po 22h neskutečných 31.5´C.

Touto cestou bychom rádi poděkovali za odbornou pomoc RNDr. Michalu Vinklerovi, PhD, stejně tak i neziskové organizaci Arnika, která jako jediná vedle MHP připravila ucelený souhrn informací i postupů, a přes všechna úskalí dál poukazuje na systémové chyby současné verze MPP.

„Je absurdní, že Institut plánování a rozvoje nepokrytě vyhrožoval Arnice žalobou. Stejnou kritiku přitom nyní slyšíme od městských částí. Autoři nakonec budou muset zásadní chyby odstranit, jinak by mohl Metropolitní plán zrušit soud a Praha se ocitne bez územního plánu,” říká Vendula Zahumenská, právnička Arniky.

„Gumovost, tekutost, flexibilita, nejasnost pojmů je charakteristická vlastnost návrhu Metropolitního plánu, se kterou se hrozně špatně zápasí,“: říká architekt a urbanista Tomáš Vích. Přes možná prvotní čistý úmysl, nechává příliš velký prostor účelovému výkladu investorů s cílem vytěžit z parcely maximum bez ohledu na veřejný zájem. Klikni na obrázek pro zvětšení.

Magistrát hl. m. Prahy a Institut plánování a rozvoje budou mít nyní zhruba dva roky na zapracování několika desítek tisíc připomínek. Následně představí upravenou verzi. Zřejmě na konci roku 2020 čeká Metropolitní plán další veřejné projednávání. Podle stavebního zákona musí nový územní plán Prahy začít platit nejpozději od 1. ledna 2023.

Cílem všech generací architektů je zanechat nesmazatelný otisk. Mnoho věcí je však pomíjivých, jak nám tolikrát už ukázala příroda (např. tajemství ztracené říše Inků) nebo specifika každé doby (např. likvidace Stalinova pomníku tzv. „Fronty na maso“). Oproti tomu městská zeleň a infrastruktura jsou nedílnou součástí kvality bydlení. Uvidíme tedy, na jakou stranu se nakonec přikloní tvůrci Metropolitního plánu.

V každém případě, plánování koncepce rozvoje města by mělo v souladu se stávajícími odbornými poznatky více odrážet nekomerční aspekty směřující ke zvyšování kvality života obyvatel. Existuje oprávněná obava, že v současné verzi Metropolitního plánu, kde zelených ploch spíše ubývá, než aby vznikaly např. zcela nové na místech stávající nevyhovující zástavby, je tomu spíše naopak. Jedná se tedy o důležitý argument pro změnu stávající formy Metropolitního plánu. Přesto však není žádoucí propadat představě, že je osud zelených ploch v Praze pouze v rukách politické reprezentace, u které význam dlouhodobé ochrany kvality životního prostředí může ustoupit preferenci krátkodobě výhodného lokálního řešení. I v jiných světových městech sílí vlastní snaha obyvatel se na ochraně zelených ploch aktivně podílet, což je faktický základ pro úspěšnou ochranu městského životního prostředí.

Celý odborný článek RNDr. Michala Vinklera, PhD podložený studiemi „Jaký má ochrana kvality životního prostředí význam v době dramatické urbanizace a zahušťování zástavby měst?“ ZDE

 

Zdroje: Arnika.org, RNDr. Michal Vinkler, PhD, iniciativa Proti-plotu

Děkujeme všem obyvatelům Bohnic i návštěvníkům BZ, kteří podpořili svým podpisem petici proti výstavbě hypermarketu Kaufland Troja. Ten chtěl již letos miliardář z Teplic Jaroslav Třešňák začít stavět přímo naproti vstupu do Botanické zahrady a vedle přírodního parku. Celá Trojská kotlina s Botanickou zahradou, přírodní památkou Salabka, ZOO a Trojským zámkem je nejnavštěvovanějších rekreačním místem v rámci celé Prahy. Z tohoto pohledu si zaslouží i odpovídající ochranu proti výstavbě rušivých a zbytných záměrů.

Výstavba hypermarketu na kraji lesa v dané lokalitě naruší její rozumný rozvoj a kvalitu života v ní. Proto obyvatelé Troje a Bohnic, Pražané, návštěvníci BZ, tak i okolní instituce a politici jej jednohlasně odmítají.

Máte u sebe ještě podpisový arch (plný nebo jen s pár podpisy)?  Přineste jej do 10. července na jedno z níže uvedených míst : 

 1. Happy Zoo v přízemí OC Krakov
 2. Bio obchůdek vedle pošty Lodžská
 3. Městská knihovna Krakov
 4. U dvou květinek v OC Visla
 5. Městská knihovna Kobylisy (dospělí)
 6. Městská knihovna Ládví
 7. Restaurace Botanická na talíři
 8. Clubhouse na SK Joudrs

Stanovili jsme minimální hranici 10.000 podpisů (u Ekocentra bylo 8.500), aby to bylo pro zastupitele i Radní hl. města Prahy opravdu směrodatné. Tentokrát jsme zvolili organizačně náročnější papírovou verzi s ohledem, že ani v 21. století úředníci plně neuznávají el. petici bez podpisu. Jsme proto rádi za neskutečnou odezvu a podporu, díky které jsme dosáhli nastaveného cíle za 2.5 měsíce. Mohli bychom sbírat dál, ale je to zbytečné – věnujme energii dalším krokům. Dejte vědět prosím i Vašim sousedům – aktuální leták k tisku na nástěnky bytových domu najdete ZDE.

CO BUDE S PODPISY DÁL?

Nyní vše zkompletujeme a doplněné nesouhlasnými stanovisky od MČ Troja, MČ Praha 8, Botanické zahrady, Zoologické zahrady, Institutu plánování a rozvoje i vyjádření Ministerstva životního prostředí, předáme na podatelnu Magistrátu hl. města Prahy.

Petiční stoleček u Starobohnického posvícení. Sběr podpisů byl prima. Poznáte spoustu úžasných sousedů, hodně se dozvíte, opálíte a ještě ukážete o generaci mladším místním teenagerům v lesíku visící na tyči, že musí víc trénovat 😊

Cílem petice je odmítnutí výstavby Kauflandu Troja a jiné obdobné budovy v sousedství BZ a obytných domů. Dále požadujeme změny v připravovaném Metropolitním plánu pro toto území, aby zde v budoucnu nemohly vyrůst vysoké domy. Zároveň budeme rádi, když politici zváží i případnou variantu odkupu/směny pozemku s ohledem na sousední Botanickou zahradu a nedalekou ZOO.

PROČ JSOU POD PETICÍ PODPISY OBYVATEL Z CELÉ REPUBLIKY?

Botanická zahrada je příspěvková organizace Hl. m. Prahy s návštěvnosti 330.000, kde Rada přislíbila na její další rozvoj 1 mld. Hodnotícím měřítkem zahrady je počet a spokojenost návštěvníků. Nevidíme proto jediný relevantní důvod, proč by se i návštěvníci BZ a lidé spjatí s tímto místem nemohli svobodně dle petičního zákona vyjádřit k tomu, zda si přejí v této lokalitě hypermarket, jehož rušný provoz negativně zasáhne severní část Botanické zahrady, a bude i v kolizi s chystaným architektonickým záměrem nového hlavního vstupního areálu BZ s očekávanou návštěvností 600.000 / rok.

Připravovaný nový vstupní areál Botanické zahrady. Nejvíce 9 nominací obdržel návrh č. 3 od Fránek architects s.r.o., který si odnesl první cenu.

Okolní ojedinělá lokalita Trojské kotliny je vyhledávaná místními i návštěvníky především pro volnočasové, relaxační a edukační aktivity, nikoliv jako místo pro nakupování. Stejného názoru bylo více jak 95% všech oslovených návštěvníků zahrady.

OBROVSKÁ PODPORA A PODĚKOVÁNÍ

Do sběru podpisů se zapojilo ohromné množství našich sousedů i návštěvníků z celé České republiky, kteří donesli od pár podpisů až po desítky vyplněných archů. Velké poděkování patří paní Šustové, Dianě, paní Líbě a všem dalším, kteří se aktivně připojili. My jsme zvolili kontaktní sběr v okolí, díky kterému jsme poznali a navázali mnoho nových přátelství. Jsme vděční za ochotu pomoci všem, díky kterým jsme mohli v okolí umístit hned 8 petičních míst (podepsat se zde bude možné už jen chvilku – pokud jste tak neučinili, máte poslední příležitost).

Petici proti výstavbě hypermarketu v Troji podepsali i význačné a známé osobnosti 💖 (pro zvětšení klikni na obrázek). Např. Mudr. Holý s dlouholetou praxí by preferoval, aby Na Pazderce vyrostl dětský park, který podpoří tolik potřebnou chybějící fyzickou aktivitu u dalších generací dětí ⛹️‍♂️🤸‍♀️🚴‍♀️🤹

Velmi si ceníme osobní podpory od význačných a známých osobností, kteří po prostudování podkladů svým podpisem a vzkazy podpořili obyvatele Troje a Bohnic v jejich boji proti výstavbě hypermarketu Kaufland Troja. Moc si toho vážíme s ohledem na jejich vytíženost a ještě jednou moc děkujeme!

Některým nebylo za těžko si petici vytisknout a arch se svým podpisem zaslat zpět poštou. Ten nejvzdálenější dopis k nám dorazil až z daleké Kanady – najdete ho?

Během sběru podpisů jsme museli řešit záležitosti příjemné, organizačně náročné i formální. V každém případě jsme si se vším dokázali poradit a tuto časově náročnou část dotáhnout rychle do zdárného konce.

Děkujeme i právní kanceláři Frank Bold za zpracovaný výklad k nařízení GDPR v návaznosti na běžící petici proti hypermarketu Kaufland, díky kterému jsme byli 25. května připraveni na novou EU směrnici o ochraně osobních údajů.

CELÝ SVĚT PROTESTUJE PROTI KAUFLANDU V TROJI

Pod petici, aby nestál rušný hypermarket Kaufland naproti vstupu do Botanické zahrady v Troji se podepsali i zahraniční návštěvníci BZ z Jeruzaléma, Austrálie, Nového Zélandu, Číny, Hongkongu, Pakistánu, Jižní Koreje, Japonska, Indonésie, Malajsie, Estonska, Norska, Švédska, Polska, Ruska, Moldavska, Uzbekistánu, Ukrajiny, Slovenska, Rakouska, Maďarska, Rumunska, Slovinska, Itálie, Švýcarska, Francie, Německa, Belgie, Holandska, Anglie, Irska, Španělska, Portugalska, Bolívie, Floridy, Texasu, Californie, New Yorku a Kanady.

Obyvateli zachráněný dubový les přírodního parku Draháň-Troja. Příroda a zeleň je to nejcennější, co kolem svým domovů máme.

Ať už jejich podpisy budou platit či nikoliv, jen to potvrzuje nesmyslnost celého záměru v celosvětovém pohledu. Važme si toho, co v České republice máme – nesnažme se vše nenávratně zničit a zastavět za každou cenu.

Například v sousedním Německu, Rakousku nebo Švýcarsku by si nikdo nedovolil postavit montovanou halu s rušným hypermarketem v sousedství přírodního parku s několika chráněnými památkami, přes odpor místních obyvatel (96.7%), všech institucí a všech politických stran v rámci zastupitelstva MČ Praha 8.

V překladu: „Náš přínos k ochraně přírodních zdrojů a úniků pro ochranu klimatu!“ Je uvedený slogan jen pro image nebo opravdová fylozofie společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. ?

Uvidíme tedy, zda se na centrále Kauflandu ČR konečně probudí a změní názor. S ohledem na donedávna používaný slogan “ Z lásky k Česku“ i zavedenému CSR (odpovědná společnost k životnímu prostředí a obyvatelům) by to bylo nasnadě.

CO BUDE NYNÍ S PROJEKTEM DÁL?

Odbor ochrany přírody hl. města Prahy v rámci zjišťovacího řízení dne 17.5.2018 rozhodl, že projekt OD Kaufland Troja bude posuzován dle přísné EIA. Což znamená, že developer Třešňák nyní musí všechny relevantní připomínky z cca. obdržených 600 nesouhlasných vyjádření zahrnout do studie, a zaplacení odborníci vše přepracovat – pokud je to vůbec možné..

Petici budeme postupně utlumovat, abychom se mohli věnovat dalším krokům. Nemáme ještě vyhráno, ale za 4 měsíce jsme ušli společně pořádný kus cesty. Z nastavených cílů v rámci kampaně jsme splnili až na HITHIT vše na 100%.

 • Medializace
 • Podpora institucí a politiků
 • Dostat projekt do EIA
 • Získat pod petici 10.000 podpisů

Lidé se ptají, kdy nám budou moci konečně přispět. I po avizovaných termínech spuštění kampaně jsme s ohledem na čas dali přednost nakonec petici, kde bylo důležité dosáhnout cíle 10.000 podpisů, než začnou prázdniny a celé sídliště se vylidní. Proto zatím vše převážně financujeme ze svého a neztrácíme čas náročnou kampaní HITHIT.com, i když je od 30.5 připravena ke spuštění. Děkujeme za trpělivost. Taky na ní dojde – dáme včas vědět.

Užijte si zatím v klidu nadcházející volno a prázdniny. V případě otázek nás kontaktujte na proti.plotu@email.cz

Děkujeme