Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Ohlednutí za rokem 2020

Dovolte nám touto cestou poděkovat všem za podporu a pomoc, díky které i přes složité období občanská iniciativa Proti-plotu.cz neustala ve svých aktivitách. Loňský rok – s magickým letopočtem ve znamení kovové Krysy, symbolizoval v čínské mytologii aktivitu a činorodost. Té jsme si nakonec paradoxně užili všichni více, než bychom si přáli. Doufáme jen, že první znamení v čínském horoskopu zahajující nový cyklus neovlivní dalších 12let, jak se traduje.

Přes všechnu počáteční nejistotu a následná omezení, to byl rok rozmanitý a náročný i s ohledem, že veškeré aktivity děláme ve svém volném čase. Utekl však mnohem rychleji než ty předchozí. Jsme rádi, že přes několik aktivních projektů jsme si vždy našli čas a pomohli dalším obyvatelům ve složitém boji s developery bezplatným poradenstvím, předáním kontaktů nebo zpracováním podkladů. Stejně tak, jako už tradičně, nezapomněli jsme podat pomocnou ruku těm nejpotřebnějším. Ale pěkně od začátku..

 

Projekt instalace odpadkových košů do přírodního parku

S ohledem na opakované uzavření venkovní expozice Botanické zahrady v rámci nařízení Vlády ČR proti šíření Covid-19, byl v uplynulém roce okolní vzrostlý lesík více než jindy výrazněji využíván k volnočasovým aktivitám obyvateli 33.000 sídliště Bohnice, tak i dalšími návštěvníky Trojské kotliny. Přesto zde nenaleznete jediný odpadkový koš. Odpadky po nepřizpůsobivých občanech jsme několikrát posbírali, ale chybělo nám systémové řešení.

Zvolili jsme venkovní odpadkový koš Trio v ceně 9.900 Kč bez DPH umožňující třídění odpadu.

Když jsme na začátku roku obdrželi tip na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy, neváhali jsme. Přes vcelku složité podmínky byl za 24hod vypracován kompletní projekt na osazení chybějících odpadkových košů do oblasti přírodního parku Draháň-Troja s aktivním zapojením iniciativy, sousedů a BZ.

Získali jsme k záměru kladný souhlas všech vlastníků pozemků až na jeden, odbor správy majetku hl. m. Prahy. Přes veškerou snahu a 12hod úsilí jsme pohořeli na komisním přístupu magistrátní úřednice. Jejich kladný souhlas jsme nakonec obdrželi po 3 týdnech, kdy už nám byl k ničemu. Jsme však rozhodnuti tento projekt dotáhnout do konce se zapojením Magistrátu hl. m. Prahy.

 

Covid-19

Za 10 let ochrany městské zeleně jsme se museli naučit efektivně pracovat se zdroji a ohromným množstvím odborných informací. Když se objevili první zmínky o šíření nového koronaviru, začali jsme podrobně sledovat a vyhodnocovat veškeré informace ze Světa o nemoci Covid-19, která nekorespondovala s váhavým politikařením WHO a laxním přístupem Vlády ČR.

Když na začátku února ministr Vojtěch s odborníky tvrdil, že: „riziko rozšíření epidemie na našem území je velmi nízké a nemáme podmínky k tomu, aby se tady virus udržel“, včas jsme zajistili nákup ochranných pomůcek a dezinfekce.

Obrátili jsme se i na ministry vnitra a zdravotnictví, stejně jako na odbor hl. hygienika. Bohužel všichni podcenili vážnost situace vč. opakovaného přehlížení nabídek od českých výrobců. To se následně projevilo během „první vlny“, kdy zdravotníkům v první linii šili látkové roušky obyčejní lidé.

Z osobního přesvědčení jsme osobně předali na centrále Zdravotnické záchranné služby Praha v Korunní alespoň pár respirátorů FFP3 s čokoládami. Kolegové pak např. podpořili napečenými buchtami zdravotníky v Hradecké nemocnici atd. Celý národ, tedy až na vrcholné politiky zajímající se spíše o vlastní PR, se efektivně zapojil do pomoci. Veškeré dostupné poznatky jsme následně shrnuli do manuálů nejčastějších příznaků i jak se chránit, pro veřejnost. Prakticky i po roce a nových studiích lze tyto informace stále aplikovat.

 

Troja Horizons

I v roce 2020 usiloval miliardář Sehnal o výstavbu BD Troja Horizons na zelených pozemcích vedle polikliniky. Stres a obavy obyvatel z Pomořanské tak trvají už neskutečných 12let. Jedná se o sousedy bydlící na sídlišti Bohnice od jeho vzniku přes 40let.. tedy často dnes již v pokročilém věku s omezenou pohyblivostí. O to více se nehodlají smířit se ztrátou jediného výhledu z bytů do zeleně a na slunce, přestože stojí proti výrazně silnějšímu soupeři.

V rámci stavebního úřadem vydaného oznámení o zahájení stavebního řízení a nařízení ústního jednání se podařilo posunout termín ústní jednání o necelý měsíc na 15.12.2020 a pomohli jsme účastníkům řízení i vypracovat připomínky. Zároveň dále pevně věříme v řešení v politické rovině, kde se v celé věci aktivně angažuje MČ Praha 8.

 

Hnutí Duha

Připojili jsme se ke kampaním hnutí Duha za záchranu lesů v ČR napadených kůrovcem, kde spatřujeme naději ve výsadbě různorodější skladby lesního porostu s obnovenou funkcí zadržování a postupného uvolňování vody do krajiny. K tom se váže i změna myšlení, šetrnější těžby s vlastními zpracovatelskými závody bez nutnosti posílat dřevo do Číny. Než les vyroste trvá 50-100let, proto pokud chceme zachovat lesy v České krajině i pro naše děti a být připraveni na změnu klimatu, je čas na změny již nyní.

Monokultury lesů v posledních letech vyčerpané letními vedry s nedostatkem srážek a zimami bez sněhu, se v Jeseníkách staly snadným soustem pro lýkožrouta smrkového. Odkud se na vlacích a kamionech rozšířil do celé ČR a snížil cenu dřeva pod zpracovatelské náklady.

Rovněž z pohledu hospodaření se zemědělskou půdou není situace dlouhodobě únosná. Proto jsme se obrátili na ministra zemědělství. S přesahem pro budoucí generace je potřeba pustit se urychleně do řešení restů z předchozích let, k čemuž lze efektivně využít i dotaci 200mld Kč z EU fondů. Ty by měly byt transparentně nasměrovány do skutečně udržitelného zemědělství: do zlepšení stavu naší půdy, do zeleně a života v krajině a do podpory ekologického zemědělství a další udržitelné zemědělské praxe.

Nadměrné používání toxických pesticidů v České krajině je oproti Rakousku až 3x násobné. Pole se od 90. let stříká na jaře pro zahubení všeho živého, dále těsně před sklizní herbicidními glyfosáty, aby zralá pšenice uschla a snadněji se sklízela, a často ještě na podzim místo zaorávání. Nelze se proto divit, že stopy mnoha pesticidů jsou už součástí spodní vody, a nalezneme je i v balení kojenecké vody pro miminka a bylo objeveno v 31 z 45 cereáliích pro děti..

 Bodů, kterých je třeba okamžitě řešit je nespočet…  a to je jen špička ledovce:

– omezení výstavby skladů na kvalitní orné půdě
– zničená pole hnojivy, pesticidy a těžkou technikou
– nesmyslné pěstování řepky do biopaliv
– plošné pěstování nevhodných plodin
– pesticidy ve spodních vodách vč. kojenecké vody
– sucho a (ne)hospodaření s vodou v krajině
– stárnoucí ovocné sady, které postupně zanikají
– úhyny včelstev
– omezení živočišné produkce v ČR
– minimální podpora malých regionálních zemědělců..

Bez zdravých lesů není voda v krajině tzn. ani na polích. Je na čase, aby si to politici střídající se na židli ministra zemědělství konečně uvědomili.

0

Lanová dráha Podbaba – Troja – Bohnice

Pokračující projekt hl. m. Prahy rozdělil obyvatele i členy iniciativy v názoru, zda záměr lanovky za cca 2.5- 3mld Kč je pro obyvatelé Bohnic skutečným přínosem, či danajským darem. Část obyvatel nedá dopustit na výjimečnost umístění hustě obydleného sídliště s izolovanou polohou na skále obklopené zelení v relativním klidu, a přitom s dostatečným propojením na metro pomocí autobusu za 7min.

Jiní preferují o 15min rychlejší trasu na Prahu 6 lanovkou za cenu vyššího ruchu v Bohnicích, výstavby vícepodlažního parkoviště pro automobily Středočechů a víkendových návštěvníků ZOO, sloupy s kabinkami na rekreační zónou Na Farkách, zavedení modrých zón na sídlišti Bohnice, nebo pohybující se kabinky v intervalu 32s před okny bytů každý den v týdnu do 22:00hod. Názor na projekt si musí každý udělat sám.

Vizualizace nástupní stanice lanovky se strojovnou v Bohnicích. V plánu je i schválené přivedení TRAM trati do Bohnic – v první fázi z Kobylis a následně s propojením na Prahu 6.

V každém případě jsme si nastudovali celý projekt lanové dráhy a našli v něm veliké množství nepřesností, zavádějících údajů i nevyjasněných otázek, které jsme zahrnuli do našich námitek zaslaných na odbor životního prostředí MHMP. Díky několika stovkách připomínek záměr spadnul do EIA a bude posuzován s ohledem na vliv na životní prostředí a obyvatele. Rovněž byla nařízena SEA, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů v uvedené oblasti.

 

Zastřešení venkovního skladovacího prostoru společnosti BILLA v OC Krakov

Dlouholetý nevyhovující stav otevřeného zásobovacího dvora prodejny Billa, který svým vzhledem i omezenou funkčností skladování čerstvých potravin nezapadal do koncepce revitalizovaných veřejných prostor sídliště Bohnice, stejně jako sloganu „přesně podle mého gusta“, je už minulostí.

Jsme rádi, že slib, který jsme dostali od generálního ředitele společnosti Billa pana Jaroslawa Szczypka, a potvrdilo jej i vedení společnosti Krakov Holding a.s., byl zrealizován přes současné složité aktuální období. Pevně věříme, že bude přínosem pro všechny zúčastněné strany …třeba časem se ještě zazelená i střecha.

 

Vraky v ulicích

Uvítali jsme právní změnu legislativy, která městům konečně jasně definovala pojem vraku a zavedla i pojem odstavených silničních vozidel v rozporu s právními předpisy nebo technicky nezpůsobilých k provozu na pozemních komunikacích. Jak bylo prezentováno i primátorem hl. města Prahy Zdeňkem Hřibem, po nezbytných úkonech je konečně možné odtáhnout vrak z místa a vrátit do oblasti cenná parkovací místa, která denně chybí i na sídlišti v Bohnicích.

Zadali jsme proto dne 12.8.2020 do systému na https://www.sshmp.cz/sluzby/nahlaseni-vraku/ pokusně 7x vraků v Bohnicích s fotkou a veškerými požadovanými informacemi. Potěšila nás obratem obdržená informace, že zhruba do týdne na místo vyjede služba. No dnes je to už 5 měsíců a až na jeden Opel v Hnězdenské, který dle všeho majitelka nechala odtáhnout sama, všechny vraky jsou stále na svých místech. Nabízí se tedy otázka, zda to bylo v Praze opravdu legislativou, nebo je výnosnější dál sledovat kamery MP a do pár minut odtahovat pojízdná auta návštěvníků z osvědčených pastí?

 

Trojský park s revitalizací Císařského ostrova

Nový park Trojská kotlina poskočil zase o kousek blíže ke své realizaci. Cílem zpracovaného projektu IPRu hl.m. Prahy je vytvořit nové rekreační plochy pro Pražany v zanedbaných částech ostrova s důrazem na zachování/vytvoření přírodních ploch pro místní živočichy, rostliny a ptactvo.
S ohledem, že iniciativa Proti-plotu společně s MČ Troja a dalšími je součástí pracovní skupiny, získali jsme pro naše sousedy v roce 2020 možnost celý projekt detailně poznat, ale i přidat své tipy, nápady a připomínky k zapracování v rámci on-line dotazníku.

 

Dana Zátopková

Bohužel loňský rok přinesl i smutnější okamžiky, když odešla skromná, ale duchem i srdcem neuvěřitelná dáma, která i přes pokročilý věk se zajímala o své okolí, historické fotky děvčat v moravských krojích, a nikdy nezapomněla na své kamarádky.
Bylo nám ctí poznat Danu Zátopkovou osobně v rámci kampaně proti Kauflandu v Troji. Patřila k lidem, u kterých jejich ztráta bolí a vykouzlí slzičku v oku. Pevně proto věříme, že je opět šťastná po boku svého manžela tam někde nahoře.. 
🌹
0
0

Kačenka Podrazská, Dětský domov Racek nebo mladá rodina s dětmi, která přišla po požáru o vše

Iniciativa Proti-plotu vedle ochrany městské zeleně v Troji, už několik let podporuje i lidi kolem nás, kteří potřebují pomoc. Nezapomněli jsme proto ani v roce 2020 na šikovnou a statečnou Kačenku. S ohledem na ukončení sběru víček jsme rádi předali s malými dárky i obnos ve výši 3.500Kč na rehabilitace, které jí pomáhají žít lepší život.
6
Jsou to malé krůčky a veliké úspěchy, které jsou pro zdravé děti samozřejmostí. Proto pokud by někdo ze čtenářů rád podpořil Kačenku i třeba symbolickými 50-100kč, budeme rádi. Už mnohokrát jsme se přesvědčili, že pokud se obyvatelé Bohnic a Troje spojí pro dobrou věc, dokáží společně obrovské věci. Číslo účtu je: 115-0512490277/0100
V ochranných prostředcích s ohledem na Covid-19 jsme navštívili alespoň jeden dětský domov Racek, kde jsme předali paní ředitelce vánoční šek a malé dárky. Těšíme se, až s dětmi budeme moci opět vyrazit na nějaký ten společný výlet.

A do třetice k nám přes FB Bohnice-Čimice-Troja doputoval zprostředkovaný příběh mladé rodiny s dvěma malými dětmi (6 a 7let), kteří přišli během pár minut o všechno díky požáru jejich bytu. Po ověření příběhu na stránce HZS hl. m. Prahy a zjištění adresy na Google maps z jedné fotky jsme dali dohromady pár věcí do začátku, a ve stejný den vše předali překvapené rodině.

Jsou to všechno věci, které naplňují a jsou skutečným smyslem života.., i když se jedná pouze o maličkosti v kontextu všedních dní.

 

Slovo závěrem

Městská zeleň v okolí domovů je to nejcennější, co mají Pražané k dispozici.

I v letošním roce 2021 chceme být spolehlivým partnerem, který chrání to nejcennější, co Pražané v okolí svých domovů mají, tedy městskou zeleň. Proto podporujeme to, na čem v životě záleží. Nejen naše společné cíle, sny a přání, ale i lepší svět okolo nás s přesahem na budování pevných sousedských vztahů. Děkujeme za Vaší podporu.

Zachumelené krmítko s početnou návštěvou nejrůznějších opeřenců má v idylických představách o zimě své nezastupitelné místo, zvláště pak na sídlištích, kde svým způsobem spojuje obyvatele s okolním životem a přírodou.

I takhle může díky kreativnímu přístupu vypadat krmítko vyrobené z kartónového kolečka vyplněné lojem a semínky.

Ptáci, kteří neodletěli na podzim na jih a zůstávají zde, potřebují přes zimní měsíce naši pomoc, aby mohli bez větších problémů přežít. To je velice důležité zvláště v době, kdy venkovní teplota klesne pod -5´C a krajina je pokryta souvislou vrstvou sněhu, případně jsou husté mlhy nebo padá sníh s deštěm.

Pokračovat ve čtení

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (oddělení posuzování vlivů na životní prostředí), na základě obdržených 169 připomínek dne 23.11.2020 zveřejnil rozhodnutí, že záměr lanové dráhy Bohnice-Troja-Podbaba bude posuzován dle EIA. Obyvatelé a instituce ve stanovené zákonné lhůtě v květnu správně poukázali, že dodaná dokumentace obsahuje veliké množství nejasností, chyb, opomíjení zásadních faktů, nezahrnutí parkovacích domů, i vynechání variantního řešení.

Jsme rovněž rádi, že se úřednici přiklonili k požadavku, aby byla zpracována SEA (nadřazená nad EIA) pro možné kumulace a synergie vlivů s vlivy jiných záměrů realizovaných, povolených, připravovaných a uvažovaných. Proces SEA tak stanovuje rámec pro budoucí povolení záměrů v okolí, aby se eliminoval negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví obyvatel.

Pokračovat ve čtení

Připravili jsme pro Vás souhrn toho nejzajímavějšího za letní měsíce. Zastavte se na chvilku a třeba s šálkem kávy si přečtěte, co je v našem okolí nového. V článku se dozvíte o aktuálních informacích k lanovce, zastřešení skladu Billy v OC Krakov, zahradě snů vedle hřbitova, zajímavostech z Troje, konci uhlí v Praze, nebo také o potupném odvolání miliardáře Sehnala z postu místostarosty Letňan.

Kdo strávil léto mimo Prahu, udělal nejlíp. Svěží zážitky z prázdnin, tajuplná dobrodružství z prozkoumávání starých půd a kůlen, dopolední snídaně v zahradě, horko z rozpálených žlutých pouští či výpravy do zelených oáz plných voňavých letních plodů dodaly tolik potřebnou energii do dalšího školního roku. Níže už najdete vše, co Vám přes léto uniklo 🙂

Pokračovat ve čtení

Pojďme se společně podívat detailněji na záměr, který připravuje hlavní město Praha. V následujích řádcích zjistíte vše o záměru, který přivede s lanovkou do Bohnic i větší dopravní ruch, parkující automobily cestujících, prodlouží intervaly autobusů a může být důvodem pro zavedení modrých zón na sídlišti. Týká se to tedy nepřímo všech obyvatel sídliště Bohnice.

V rámci aktuálně probíhajícího zjišťovacího řízení EIA je nyní ta správná chvíle požadovat případné úpravy projektu, dořešení nevyřešených otázek nebo jeho celkové přehodnocení.

Každá mince má dvě strany, proto i projekt lanovky má bezesporu vedle negativních aspektů i ty pozitivní, jakým je přímé a rychlé propojení s Prahou 6 a ZOO. Je tedy na radnici MČ Praha 8 a obyvatelích, aby zasláním relevantních připomínek byly stanoveny hranice a jasné podmínky pro posuzování stavby lanovky na životní prostředí a veřejné zdraví.

Pokračovat ve čtení

Od pondělí 20. dubna 2020 si můžete opět vyzvednout na pokladnách Botanické zahrady Troja Vaší roční sousedskou permanentku. Ty jsou vydávány od roku 2011 společně s vybudováním 4x samoobslužných vstupů v rámci dohodnuté kompenzace pro místní obyvatele, za trvalé oplocení lesoparku s vyhlídkou.

Kdo má nárok na sousedskou permanentku ?

Pokračovat ve čtení

Stejně jako většina příspěvkovkých institucí, i Botanická zahrada v Troji musela dočasně dne 13.3.2020 uzavřít své expozice s ohledem na nařízení Vlády ČR v rámci zpomalení šíření koronaviru.

Rozkvetlá Japonská zahrada v Troji už čeká na své návštěvníky. Foto: BZ

Pro obyvatele Bohnic a Troje je proto potěšující zpráva, že již od pondělí 20.4.2020 budou venkovní expozice znovu pro veřejnost otevřeny za uvedených preventivních pravidel:

👉 Do zahrady bude možné vstoupit pouze hlavními vstupy s pokladnou (z ulice K Pazderkám, Nádvorní a u zastávky MHD Kovárna). Samoobslužné vstupy budou až do odvolání mimo provoz


👉 Pro platbu vstupného je vhodné používat bezkontaktní metodu

Pokračovat ve čtení

Pro sousedy z Kobylis: stavební úřad MČ Praha 8 – odbor územního rozvoje a výstavby, vydal ROZHODNUTÍ o umístění stavby „Rezidence Rolnická“

Jak je z fotky prezentovaného projektu patrné – v místě, které je klidovou zónou pro okolní obyvatele a rozhodně nebylo nikdy určeno pro bytovou zástavbu 🤨

Rozhodnutí bylo zveřejněno 16.4.2020 na el. úřední desce s 15denní lhůtou (respektive 15+14!) pro případné odvolání. Ano je to legální, zatímco všem ostatním účastníkům řízení je rozhodnutí zasláno poštou, dotčení obyvatelé si musí bohužel permanentně hlídat úřední desku… Je však s podivem, že v počátku stavební úřad nebral sousedy jako účastníky řízení, přestože dle zákona § 109 zákona č. 183/2006 Sb. na to mají nárok!

Pokračovat ve čtení

žijeme společně v hustě obydlené zástavbě v rámci pražské metropole. Z toho samozřejmě plynou i vyšší rizika pro potenciální přenos koronaviru SARS-CoV-2 mezi obyvateli. Není třeba panikařit, ale s ohledem, že se tomu nelze vyhnout… je zcela namístě maximální zodpovědnost, ohleduplnost a připravenost na náročné období, které přichází.

Oficiální údaje o nemocných a mrtvých z Číny nesedí… v Itálii, Španělsku nebo USA o tom ví už své.

Eventualitu rozšíření viru z Číny i naše Vláda podcenila a je proto škoda, že některá zásadní opatření a nákupy ochranných pomůcek nebyly realizovány dříve 1).

Pokračovat ve čtení

Rád bych touto cestou vzdal hold neskutečně skromné, ale duchem i srdcem neuvěřitelné dámě, která i přes pokročilý věk se zajímala o své okolí, historické fotky děvčat v moravských krojích, a nikdy nezapomněla na své kamarádky, které k ní chodily rády na skleničku vína. Bylo mi ctí poznat Danu Zátopkovou osobně v rámci kampaně proti Kauflandu v Troji.

Foto: Milan Malíček, Právo

Patřila k lidem, u kterých jejich ztráta bolí a vykouzlí slzičku v oku. Pevně proto věřím, že je opět šťastná po boku svého manžela tam někde nahoře.. 🌹