Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Ohlédnutí za rokem 2022

Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za obrovskou podporu a pomoc, díky které občanská iniciativa Proti-plotu.cz v uplynulém roce ušla ohromný kus cesty a nepolevila ve svých aktivitách ochrany městské zeleně v Troji.

Loňský rok 2022 se nesl ve znamení divokého a nezkrotného Tygra, který v čínské mytologii symbolizuje velmi hektické a energetické období. Vyžaduje tak hodně sil pro zvládnutí všech zkoušek a výzev, které přijdou.

Rok Tygra je tradičně i časem nových cest, kdy navzdory nepříznivým okolnostem lze čerpat z dynamiky (všechno půjde velmi rychle) a našeho nadšení. Překvapivě vše výše popsané se skutečně vyplnilo na více než 100%, což vlastně můžete sami posoudit v následujícím připraveném souhrnu událostí za uplynulých 12 měsíců.

Byl to rok bezesporu rozmanitý a náročný i s ohledem, že veškeré aktivity děláme ve svém volném čase.

Když jsem začali psát tento článek, neočekávali jsme, že toho bude tolik. Ve finále nás překvapilo, kolik věcí jsme s vaší pomocí úspěšně zvládli za jediný rok, který utekl opět jako voda. Jsme proto rádi, že přes několik otevřených projektů jsme si vždy našli čas a pomohli obyvatelům ve složitém boji s developery bezplatným poradenstvím, předáním informací, nebo zpracováním podkladů. Stejně tak jsme nezapomněli podat pomocnou ruku těm nejpotřebnějším v rámci charitativní činnosti. Ale pěkně od začátku..

Pokračovat ve čtení

Advertisement

Máme dobrou zprávu. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo dne 12.1.2023 rozhodnutí, kde vyhovělo našemu odvolání z července 2022 ve věci zjišťovacího řízení EIA k záměru OD Kaufland Bohnice.

Pod papírovou petici proti umístění hypermarketu Kauflandu v tomto místě se za 2 měsíce sešlo na 12.000 podpisů. Dle dotazníkového šetření obyvatelé preferují v místě raději nízké bytové domy se skutečnou přidanou hodnotou pro sídliště (např. domov seniorů nebo školka doplněné parkem).

Ministerstvo zrušilo rozhodnutí magistrátu o tom, že záměr nepodléhá EIA, a věc vrátilo na OCP MHMP k novému projednání. Proti rozhodnutí se investor nemůže odvolat.

Pokračovat ve čtení

Mnohdy pro každodenní rychlý a hektický životní styl tak trochu zapomínáme, že část věcí v životě kolem nás není vůbec automatických. Jsme proto rádi, že souběžně s ochranou městské zeleně v Troji už několik let nejen o vánoční čas podporujeme Dětský domov Racek, nebo jen tak uděláme radost a přispějeme statečné Kačence.

Kačenka je velká bojovnice a i když nemá vůbec lehký život, dokáže se usmát a radovat z maličkostí. Velký podíl na tom mají rodiče, kteří se nevzdali a pomocí cvičení, terapií a léčebných procedur bojují krůček po krůčku.

Aktivně se pohybujeme v oblasti ochrany městské zeleně již 12let, a vedle toho se snažíme podat pomocnou ruku, kde se dá. Víme, že na vše čas, prostředky ani naše energie nemůže stačit.. ale příběhy a dobré skutky motivují a mění svět. Jak pravdivě pronesl Albert Einstein: „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to“. Pokračovat ve čtení

Stavební úřad městské části Praha 7 vydal „Rozhodnutí o umístění stavby pro Vstupní areál Botanické zahrady Sever“. Přestože je rozhodnutí datováno ze dne 6.12.2022, na úřední desku jej vyvěsili až 21.12.2022, tedy těsně v předváční čas. Přesně toto jsme popisovali v předchozím článku, kdy úředníci záměrně vydávají důležitá rozhodnutí s běžící lhůtou do letních prázdnin nebo Vánoc, aby tak omezili reakci samospráv a obyvatel. Odvolat se může dotčená veřejnost vymezená v rozhodnutí nejpozději do 20.1.2023. V případě úřadů a městských částí běží lhůta 15 dnů pro podání odvolání od doručení do datové schránky.

Seznámíme se tedy s 35str. rozhodnutím, jak se popasovali úřednici i s našimi připomínkami (např. na zachování průchodnosti územím nebo technickým řešením) a uvidíme.

Cílem má být povolení výstavby nového hlavního vstupního areálu BZ s dvoupodlažním parkovištěm zahrnující skleník, sál, restauraci a kanceláře. Informovali jsme o Vás o tom v několika článcích, např. z veřejného projednání – více ZDE. Pokračovat ve čtení

Zasněžená metropole umocňuje předvánoční atmosféru, a i my už s chutí připravujeme dárky pro návštěvu dětského domova, šikovnou Kačenku Podrázskou nebo nadační fond Šatník. Slíbili jsme Vám ale ještě pokračování zpravodaje mapující hlavní kauzy letošního roku z oblasti Bohnic. Sliby se mají plnit nejen o Vánocích, tak se do toho pusťme.

Letní prázdniny stejně jako adventní předvánoční čas jsou v roce tradičně jediným obdobím, kdy se lidé zastaví a věnují energii především své rodině a odpočinku. Nesledují proto tolik, co se děje kolem nich.

Ví to už roky i úředníci, kteří zásadně důležitá rozhodnutí zveřejňují právě v tomto čase, aby tak omezili reakci obyvatel i samospráv. Někdy se jim to podaří, jindy ne. Na iniciativu Proti-plotu ovšem tyhle triky neplatí a hlídáme si vše po celý rok. Pokračovat ve čtení

Čas v letošním roce skutečně neuvěřitelně letí. Připravili jsme pro Vás proto další číslo zpravodaje z oblasti Troje a v pokračování pak i z Bohnic. Dozvíte se důležité informace i zajímavosti z okolí Vašich domovů, o kterých se jinde nikde nepíše. Pohodlně se tedy usaďte s šálkem horké kávy nebo čaje, a začtěte se do článku.

Výstavba na okraji louky Velké skály

Obrátilo se na nás už několik obyvatel s dotazy ohledně odstranění veškeré vzrostlé zeleně na západním okraji louky na Velké skále z důvodu připravované zástavby.

Cedule informující o vydaném stavebním povolení č.j. MCP8 262384/2020/OV.Ves, které nabylo právní moci dne 27.3.2021, s termínem dokončení 31.12.2022. To je pravděpodobně i hlavním důvod zahájení přípravných prací, kdy bagrem došlo ke shrnutí veškeré vegetace z pozemku. Foto: Jana Chlustinová

Vlastníkem pozemku č.1101/14 k.ú. Troja je společnost Paeonia Invest a.s. patřící úspěšné české tenisové hráčce. Zarostlý pozemek, v katastru vedený jako ovocný sad, dlouhé roky ležel ladem a evokoval tak u obyvatel pocit, že je součástí sousední přírodní památky. Pokračovat ve čtení

Paleta barev v kontrastu s modrou oblohou vykouzlila i letos úchvatná zákoutí v Bohnicích a Troji, která obyvatele sídliště a návštěvníky z celé ČR vylákala do okolní barevné přírody užít si slunečné babí léto. Jak dlouho bude ještě zdejší zeleň existovat, je ovšem otázkou..

Všemi barvami hrající podzimní příroda Trojské kotliny v kombinaci s výhledem na Prahu je skutečně impozantní. Nejspíš proto láká jako magnet miliardáře a developery, aby jí zastavěli. Překvapivě jim k tomu pomáhají politici MČ Praha 8. Foto: Barbara Herza

Neznáme žádnou jinou přírodní lokalitu v Praze, na kterou by byl vyvíjen takový enormní tlak změnit územní plán a zastavět, tak jako je tomu u nás v Trojské kotlině!

Pokračovat ve čtení

Připomeňme si v rychlosti základní fakta o EIA k záměru OD Kaufland Bohnice z ledna 2022. Jak jsme Vás informovali, odbor ochrany životního prostředí MHMP obdržel neskutečných 1.765 nesouhlasů od obyvatel, Magistrátu Hl. m. Prahy, MČ Troja a MČ Praha 8. Přesto neuznal prakticky žádnou připomínku a dne 22.6.2022 rozhodl, že záměr Kauflandu nemůže mít významný vliv na životní prostředí a „nepodléhá dalšímu posuzování dle zákona“. Úřad zcela jednostranně vycházel pouze z podkladů investora, které byly až na výjimku nekriticky převzaty.

V době posuzování záměru „OD Kaufland“ v EIA měl životní prostředí Hl. m. Prahy v gesci dnes již bývalý náměstek primátora Hlubuček, obviněný z organizovaného zločinu a korupce. Foto: Vít Šimánek, ČTK

k
Po přečtení 65str. rozhodnutí člověk musel získat dojem, že si akorát dočetl brožurku s nakopírovanými citacemi z dodaných podkladů investora JTH, a nikoliv stanovisko nezávislého úřadu HMP, který by se neměl spoléhat pouze na data jedné strany, ale vše si řádně ověřit, a posoudit skutečný vliv stavby na životní prostředí a veřejné zdraví.

Pokračovat ve čtení

V pondělí dne 26.9.2022 proběhlo setkání občanů Bohnic a Troje se senátorem za Prahu 8 Lukášem Wagenknechtem v otázce Kauflandu. Za záměrem postavit rušný hypermarket naproti Botanické zahradě v Troji i přes nesouhlas veřejnosti a všech institucí, stojí od roku 2016 teplický miliardář Jaroslav Třešňák.

Termín schůzky byl senátorem zvolen až po volbách, aby setkání nebylo prezentováno jako předvolební kampaň.

Přes sychravé počasí a pracovní dobu dorazilo na neformální setkání cca 50 obyvatel od miminek v kočárku až po seniory. Z důvodu permanentního hluku ze sousedních rušných komunikací bylo třeba hodně zvýšit hlas, a potvrzovalo to tak oprávněné námitky obyvatel, že hluk a intenzita provozu i bez plánovaného hypermarketu v oblasti výrazně narostla, a stává se skutečně obtěžující.

Pokračovat ve čtení

Pravidelně vždy před komunálními volbami vykukují z přecpaných schránek barevné volební noviny většiny kandidujících stran. Politici se předhánějí ve slibech, vyzdvihují co pro obyvatele udělali, a nabízí zaručené recepty na řešení nejpalčivějších problémů. Nebudeme rozebírat, že některé z nich už mohly být (vy)řešeny ve volebním období 2018-2022, kdy dotyční vykonávali svou funkci na radnici.

Evidujeme ovšem i množství sporných projednaných bodů, které se do volebních novin evidentně nehodí.. navrhli je a odhlasovali konkrétní politici za uplynulé 4 roky ve prospěch soukromých investorů, často bez vědomí obyvatel nebo proti veřejnému zájmu. Může to být tedy důvod, proč nyní někteří z nich náš předvolební dotazník nevyplnili a nechtějí nést veškerou zodpovědnost za svá hlasování v rámci jednotného stanoviska koalice.

Pokračovat ve čtení