Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Je to vynikající zpráva pro všechny obyvatele Bohnic a Troje, kteří v rámci kampaně iniciativy Proti-plotu společně s námi zaslali na Magistrát hlavního města Prahy své vyjádření s nesouhlasem ke stavbě Obchodního domu Kaufland Troja. Podatelna pod náporem obdržených cca. 700 emailů a dopisů zkolabovala.

Přeloženo do češtiny uvedený slogan znamená: „Tady jsem správně!“ Jak to tak vypadá, s umístěním obchodního domu do toho místa si to nikdo další kromě Kauflandu nemyslí!

V rámci zjišťovacího řízení Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu hl. města Prahy (odd. posuzování vlivů na životní prostředí) dne 18.5.2018 rozhodl, že záměr „Obchodní dům Kaufland Troja“ bude posuzován podle zákona.

Takového rozhodnutí se obává každý investor a nařizuje se opravdu jen ve výjimečných případech. Jedná se o proces časově i finančně náročný, zdlouhavý, s nutnou úpravou projektu a bez jistoty, že se záměr podaří nakonec prosadit.

Po zapracování všech změn a relevantních námitek bude projekt znovu předložen k připomínkování. Druhá možnost je, že investor záměr úplně přehodnotí.

Nebudeme si zastírat, že cílem studií připravených kolektivy odborníků, které velmi štědře platí investor, není ochrana životního prostředí nebo zdraví místních obyvatel, nýbrž potřeba získat stavební povolení a případnou další zakázku pro atelier. Proto vycházejí z podlimitních základních dat, aby se vešli do zákonných limitů, opravdové negativní věci nerozebírají nebo rizika korigují nic neříkající frází typu: „s ohledem na záměr spíše nepředpokládáme výraznější zhoršení vlivu na okolí“. Z tohoto pohledu je zřejmě, že investor úřadům nepředloží takové studie, které by dokládaly opak a ohrozili jeho investici.

Rušný obchodní dům s hypermarketem Kaufland ovšem nemá v této klidové a rekreační oblasti Troje co dělat! Podpořte nás prosím i vy svým podpisem pod petici – více ZDE.

S ohledem na nesmyslnost celého záměru umístit rušný hypermarket přímo naproti hlavnímu vstupu do Botanické zahrady, vedle přírodního parku a pod okny několika stovek bytů, se vůbec divíme, že někdo investuje stovky tisíc do přípravy studií.. Se záměrem nesouhlasí přes 96% okolních obyvatel stejně jako návštěvníci Botanické zahrady z celé České republiky a dalších zemí.

Velké poděkování za odvahu všem kolemjdoucím sousedům, kteří se nebáli promluvit do kamery televize TV Praha , a ukázat tak názor 96.7% obyvatel z okolí, že o Kaufland zde opravdu nestojíme!

Obyvatele a vyjádření iniciativy Proti plotu podpořila svými stanovisky i MČ Praha 8, MČ Troja, Botanická zahrada Troja, Zoologická zahrada, Hlavní město Praha zastoupené radní RNDr. Plamínkovou a Institut plánovaní a rozvoje hl. m. Prahy. Po kliknutí na název se Vám otevřete znění zaslaného nesouhlasné vyjádření.

Je smutným paradoxem, že zrovna Hygienická stanice hl. města Prahy, která svým názvem u občanů mylně evokuje, že její náplní je ochrana zdraví Pražanů a životního prostředí, vydá stanovisko, že: „předložený záměr nezhorší stávající životní podmínky obyvatel v dané lokalitě a nebude mít negativní dopad na veřejné zdraví“. Proto jsme jim doporučili, aby z podobných vyjádření alespoň odstranili zavádějící slogan:  „…STARÁME SE SPOLEČNĚ S VÁMI O VAŠE ZDRAVÍ“.

Jak navrhla naštvaná paní v komentáři, posadila by vedoucí odd. Mudr. Evu Kaňkovou CSc na pár dní ke stolku doprostřed takového otevřeného zásobovacího dvora, aby měla o čem přemýšlet! Už z jedné strany komplexu Trojský vrch mají obyvatelé pod okny svých ložnic tenhle bordel, a teď by měl vyrůst i na druhé straně domu hned naproti Botanické ?? Jednu výhodu hygienička ale má, na rozdíl od místních nešťastných obyvatel se může sebrat a jít domů..

Jsme proto rádi, že se nám společně podařilo poukázat na ohromné množství nedostatků a chyb v projektu výstavby hypermarketu Kaufland v sousedství ojedinělé lokality Trojské kotliny, která je vyhledávaná Pražany především pro naučné, rekreační a volnočasové aktivity, nikoliv jako místo pro nakupování, kterých je v okolí již dostatek.

Počkejme si tedy, jak se k tomu postaví investor JTH Trend s.r.o. Jaroslav Třešňák. Zatím je asi jediný, kdo s tichou podporou centrály Kauflandu ČR usiluje o vybudování rušného a zbytečného hypermarketu na zcela nevhodném místě.

Pevně věříme, že všechny relevantní připomínky obyvatel a institucí budou do projektu zahrnuty. Rovněž apelujeme na Magistrát hl. m. Prahy, aby s ohledem na nevhodnost záměru pro danou lokalitu neustupovali investorovi. Cílem je, aby Kaufland Troja naproti Botanické nestál a projekt byl změněn na klidnější, např. 4NP bytové domy s domovem seniorů a udržovaným parkem, který naváže na okolní přírodu.

Sbírat podpisy pod petici proti výstavbě hypermarketu Kaufland je nakonec fajn.. Poznáte spoustu úžasných sousedů, opálíte se a ještě ukážete o generaci mladším místním teenagerům v lesíku visící na tyči, že musí víc trénovat 😊 Petiční stoleček u Starobohnického posvícení a dalších 730 podpisů za jediný den. Děkujeme všem za podporu!

PETICE

Rozhodně tedy nezahálíme a jedeme dál. Aktuálně je pod peticí přes 7.000 podpisů / cíl je 10.000 podpisů. Pokud jste se ještě nepodepsali, připojte se i vy. Klikni ZDE.

Děkujeme uznávanému dětskému lékaři Mudr. Holému za podporu petice proti výstavbě hypermarketu Kauflandu, i za to že stále ordinuje a stará se tak o to nejcennější, co máme 💖 S ohledem na dlouholetou praxi by nejraději viděl, aby v zarostlém pásu Na Pazderce vyrostl dětský park, který podpoří tolik potřebnou vyšší fyzickou aktivitu u dalších generací dětí ⛹️‍♂️🤸‍♀️🚴‍♀️🤹

6

KAMPAŇ HIT HIT

s možností finančně přispět na náklady

S ohledem na petici a medializaci, jsme termín spuštění organizačně náročné části museli odložit. Nyní je už více prostoru. Od 30.5.2018 budete mít možnost nás finančně podpořit v rámci kampaně na hithit.com.

Chráníme městskou zeleň z přesvědčení a zdarma. Náklady s tím spojené (konzultace, výpisy z katastru, tisk..) jsme 8let hradili ze svého. Nyní s ohledem na sílu protivníků prosíme o podporu (již od 50 Kč). Jako poděkování jsme pro Vás připravili malé originální dárky.  Děkujeme. Bližší informace včas zveřejníme.

Městská zeleň a příroda v okolí domovů je to nejcennější, co mají obyvatelé rušných velkoměst k dispozici. Proto má cenu za její záchranu bojovat.

Reklamy

Nový metropolitní plán ZDE je nejdůležitějším podkladem hl. m. Prahy, který ovlivní další značně benevoletní výstavbu a podobu Prahy, tedy i Prahy 8, na příští desetiletí. V závěru loňského roku Institut plánování a rozvoje zveřejnil poslední verzi tohoto dokumentu, aby jí lidé mohli připomínkovat. Sběr podnětů a námětů již začal a věnuje se mu radnice MČ Praha 8. Návrh Metropolitního plánu může veřejnost připomínkovat od 27. června 2018 po 30 dní.

Jako každá radikální změna s sebou nese velké možnosti, ale také rizika. Týká se každého z nás. Není náhodou park přes ulici určen k budoucí zástavbě? Jaká pravidla jsou navržena pro váš dům, zahradu a co platí pro vaše sousedy? Kolikapatrové domy jsou plánovány v místě, kde žijete?

Věděli jste například, že „nový“ Metropolitní plán dělí území městské části na produkční, obytné, rekreační a přírodní, kde např. rekreační se mohou nacházet jak v zastavitelné, tak nezastavitelné oblasti? Nebo že v novém Metropolitním plánu se počítá se zástavbou zelené oblasti Pusté vinice tzv. „Třešňovky“ ?

Zlikvidovat a zastavět městskou zeleň lze jen jednou. Proto je opravdu důležité řešit tato rozhodnutí koncepčně s ohledem na místní obyvatele, a nepodléhat tlaku často mimopražských develeperů.

Iniciativa Proti-plotu.cz s ohledem na permanentní vedený boj proti pokusům developerů tu zastavět izolační zeleň sídliště, tam vykácet vzrostlý kus lesa přírodního parku Draháň-Troja, si je vědoma nesmírné důležitost tohoto dokumentu pro život místních obyvatel a budoucí kvalitu bydlení nejen na sídlišti Bohnice.

Přijďte se seznámit s návrhem Metropolitního plánu – nového územního plánu hl. města Prahy. Podle něj se bude řídit magistrát, investoři, developeři i stavební úřady. Není to rozhodně lehké čtení. Proto během května a června připravil Institut plánování a rozvoje (IPR) pro obyvatele „tour informačního kontejneru“ napříč Prahou. V něm potkáte mimo plánu i zaměstnance IPR, kteří Vám vysvětlí, jak plán číst a odpoví vám na obecné otázky o jeho projednávání a účelu. Na každé zastávce navíc potkáte odborníka na danou lokalitu.

Podle Metropolitního plánu od roku 2023 se bude v celé Praze řídit výstavba, tedy zahušťování metropole na úkor zeleně, povoluje vyšší výšku domů a další věci jdoucí na ruku investorům. Např. v Mazurské dle plánu bude možné stavět domy do výšky 21pater. I z tohoto pohledu je proto nyní důležité, aby Městské části a obyvatelé si prostudovali plán v okolí svých domovů a požadovali případné zapracování změn, dokud je čas!

Termíny jednotlivých zastávek na Praze 8:

Palmovka
14. 5. – 12:00 – 20:00
15. 5. – 10:00 – 18:00

Prosek
16. 5. – 12:00 – 20:00
17. 5. – 10:00 – 18:00

Kobylisy
25. 6. – 12:00 – 20:00
26. 6. – 10:00 – 18:00

Dále je Metropolitní plán k vidění ve vybudovaném Centru plánovaní a městské architektury tzv. CAMPU, v areálu Emauzského kláštera na adrese Vyšehradská 5, Praha 2. Velmi detailně a profesionálně se mu věnuje v roli oponenta ARNIKA, česká nezisková společnost ZDE.

Dle představené koncepce, cílem Metropolitního plánu je zahuštění zastavby centrálních částí města i sídlišť (pro udajně menší nároky na dopravu) na úkor volných ploch mezi domy a městské zeleně, pro což už byl vytvořen předpoklad ve formě specifických pražských stavebních předpisů. Tím dojde k postupné likvidaci životního prostředí a zhoršení kvality bydlení.

Na setkání bylo znát rozdílné postoje k Metropolitnímu plánu, souhlasné hlasy ze strany architektů těšící se na zviditelnění v podobě nových zakázek, a na druhé straně odmítavý postoj městských částí, obyvatel a spolků.

V roce 2017 jsme se proto aktivně zúčastnili diskuze na téma „Metropolitní plán – jak dál ?“ organizované Akademií věd ČR s náměstkyní primátorky Mgr. Petrou Kolínskou, starosty, architekty a občanskými spolky. Zde se teprve hledal klíč, jak k plánu přistupovat a obrušovali se hrany mezi IPRem a Magistrátem. Od té doby se projekt po mnoha letech tápaní a sporů posunul do finální fáze.

Zachráněný les obyvateli Bohnic vedle Botanické je i v novém Metropolitním plánu veden jako zastavitelné území. A to je špatně s ohledem na jeho funkci rekreční plochy a koridoru pro pohyb zvěře!! Je třeba na tuto skutečnost včas upozornit, dokud je prostor.

Odborníci, kteří se k plánu vyjadřují, mohou upozornit na obecné nepřesnosti, ale konkrétní chyby ve vymezeném území snadno přehlédnou. Toto je úkol pro místní občany, kteří nejlépe znají lokalitu, v níž žijí a mohou proto poskytnout důležitou zpětnou vazbu ke konkrétnímu místu. Jejich návrhy a připomínky, např. s ohledem na rekreační oblast např. požadavek na změnu parametru území ze zastavitelného na nezastavitelný.

Komu zaslat věcné připomínky ohledně Metropolitnímu plánu ?

Doporučujeme obyvatelům a spolkům si plán prostudovat aby včas zjistili, jaké přináší změny v okolí Vašich domovů a pokud s tím nesouhlasíte, okamžitě přípomínkovat. Pokud jste obyvatel, adresujte Vaše podněty na: vit.ceza@praha8.cz, právní spolky mohou své podněty zasílat přímo na IPR a v kopii p.Cezovi. Více o Metropolitním plánu ve starším článku ZDE.

Mnohdy pro každodenní rychlý a hektický životní styl tak trochu zapomínáme, že mnoho věcí v životě kolem nás není vůbec automatických..  třeba mít doma rodiče, kteří Vás milují a udělají pro Vás cokoliv. Jsme proto rádi, že souběžně s ochranou městské zeleně v Troji už několik let podporujeme Dětský domov Racek, nebo jen tak uděláme radost statečné Kačence.

13691057_1757735347775781_7739063901689714439_o

Ta se před 6lety narodila jako zdravé dítě, postupně se však její vývoj po motorické i psychické stránce zpomalil a osud jí nadělil spoustu trápení. Je však velká bojovnice a i když nemá vůbec lehký život, dokáže se usmát a radovat z maličkostí. Velký podíl na tom mají rodiče, kteří se nevzdali a pomocí cvičení, terapií a léčebných procedur bojují krůček po krůčku s těžkým osudem.

Kdykoliv jsme vzali někoho s sebou do DD Racek, propadl kouzlu rozzářených dětských očí, radosti a úsměvů. To je opravdový život – ne prázdné komentáře na FB.  A pokud se podaří pozitivně ovlivnit pár dětí do budoucna, má to stejnou cenu jako zachránit les v okolí našeho domova. Je to energie, která tady zůstane.

Cítíme, že i když se aktivně a úspěšně pohybujeme již 7let v oblasti ochrany zeleně, je spousta dalších projektů a lidí kolem nás, kteří by si zasloužili naší pozornost i pomocnou ruku. Víme, že na vše čas, prostředky ani naše energie nemůže stačit.. ale i to málo, kde můžeme pomoci, je to nejmenší, co můžeme udělat. Jak pravdivě pronesl Albert Einstein: „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to“. Velmi nás proto těší, že se daří zapojovat do projektů iniciativy Proti-plotu stále více veřejnosti a našich sousedů.

Děkujeme tímto Aničce Lemberkové (bývalá hráčka A teamu Joudrs) a dalším sousedům z Bohnic, kteří nám pomohli dát vše dohromady a udělat tak dětem velkou radost.

Tato nenápadná zeleň v podobě zelených plácků mezi panelovými domy a podél cest, je jednou u nenahraditelných hodnot naprojektovaného sídliště Bohnice. Slouží obyvatelům k procházkám s pejsky, snižuje teplotu v bezprostředním okolí, zvyšuje vlhkost vzduchu, odhlučňuje bytové domy od rušných silnic a v neposlední řadě je velmi účinným a levným filtrem chytající poletavý prach, benzen a další škodlivé látky z ovzduší.

Plochy ZMK a IZ by měly být i zárukou, že Vám po 40ti letech bydlení najednou nezastíní výhled z Vašich oken další zástavba. Z tohoto pohledu je důležité tuto nenápadnou zeleň chránit a zamezit její degradaci divokými pokusy jí zastavět v rámci developerských projektů soukromých investorů.

Pokud jde o ochranu městské zeleně kolem našich domovů, pak i vlk s Karkulkou táhnou za jeden provaz 🙂 Proč bychom nemohli i my – je to v zájmu našich dětí a kvality bydlení.

Ve čtvrtek 3.5.2018 se zástupce iniciativy Proti-plotu zúčastnil setkání s náměstkem primátorky Petrem Dolínkem. Diskuze byla vedena na téma komunikační a izolační zeleň, revitalizace městských alejí podél cest, doplnění dřevin a rekultivace zelených ploch na Praze 8, ve kterých obyvatelé relaxují. Společně s aktivními občany a spolky se setkání zúčastnil předseda komise pro životní prostředí MČ Praha 8 Vít Céza, vedoucí odboru dopravy, vedoucí odboru životního prostředí a vedoucí TSK.

Diskuzi zdatně moderoval Mgr. Michael Pokorný – asistent náměstka primátorky pro oblast dopravy, sportu a volného času.

Pilotním projektem, který se podařilo úspěšně dokončit je Karlín. Nyní je vůle a prostor rozšířit tento model i do dalších částí Prahy s tím, že radnice podpoří finančně TSK ve vybraných projektech. Přítomní proto jasně specifikovali, co je v okolí jejich domovů nejvíce trápí: jednalo se především chybějící vzrostlou zeleň, nedostatečnou navazující údržbu, nepořádek v okolí metra Kobylisy a odpor k tlaku developerů zahustit veškeré volné plochy na úkor zeleně a kvality bydlení místních obyvatel.

Když investoři předkládají projekt s výsadbou náhradní zeleně za vykácené stromy, slibují hory doly, jen aby získali stavební povolení. Stav vysazených stromů z roku 2003 v rámci otevření prodejny potravin LIDL v Bohnicích, který vlastní stejná skupina jako Kaufland ČR, tedy německá společnost Lidl & Schwarz-Grupe, je však tristní a rozhodně neplní svou funkci.

V rámci ochrany městské zeleně v Troji a Bohnicích jsme připravili podněty a návrhy. Jednalo se především o
  • zachování a rozšíření souvislého pásu izolační zeleně podél páteřní komunikace K Pazderkám (od Čimické po Lodžskou)
  • vyjasnění budoucí koncepce ulice Lodžská – údržba stávající lipové aleje a její případné rozšíření po celé délce až K Pazderkám
  • důraz na zachování účelu ploch ZMK (krajinná a městská zeleň) po celém sídlišti Bohnice
  • údržbu vzrostlého dubového lesa pod tzv. Ekocentrem, který obyvatelé s radnicí loni zachránili
  • požadavek, aby vzrostlá zeleň na parcele 1304/1 k.ú. Troja vedená v tuto chvíli jako orná půda byla převedena zpět na les zvláštního určení jako les příměstský se zvýšenou rekreační funkcí ( § 8 odst. 2 c zákona č.289/1995 Sb., o lesích) tedy zpět do původního stavu před rokem 1970

Městská zeleň a příroda v okolí domovů je to nejcennější, co mají obyvatelé rušných velkoměst k dispozici.

Pokud by se podařilo k němu postupně přičlenit další zelené plochy v okolí Botanické zahrady a přírodní památky Velké Skály, přineslo by návštěvníkům a občanům sousedícího sídliště větší jistotu, že zelený prostor pro rekreaci a volnočasové aktivity zůstane nadále zachován, jak slíbili občanům i náměstek primátorky Petr Dolínek. Tím by měla být cenná příroda Trojské kotliny uchráněna před dalšími pokusy jí zastavět.

Jinak již byl zveřejněn Metropolitní plán k připomínkování – doporučujeme obyvatelům a spolkům si prostudovat, co přináší rámci povolené zástavby v okolí Vašich domovů a do 6.července 2018 jej případně přípomínkovat. Pokud jste obyvatel, adresujte Vaše podněty na: vit.ceza@praha8.cz, právní spolky mohou své podněty zasílat přímo na IPR a v kopii p.Cezovi. Více o Metropolitním plánu ve starším článku ZDE.

Ve čtvrtek 26.4. proběhlo v aule Trojského gymnázia (vstup do školy z Trojské ulice) veřejné představení plánu rozvoje zahrady za účasti veřejnosti. Generel vypracovaný architektonickým atelierém AND obsahuje hlavní investiční vize a plány zahrady na dalších 10let, tedy např. výstavby nového hlavního vstupního areálu ze severu více info ZDE, hledání řešení přemostění úvozové cesty z venkovní expozice k Fatamorgáně nebo zavlažování zahrady vodou z Vltavy.

Vítězný projekt oceněný porotou nového hlavního vstupu do Botanické zahrady s rozsáhlým parkovištěm od autora Ing. Eduarda Chvosty. Celková investice se odhaduje na 300mil Kč.

Program:

17:00 hodin – zahájení

1.  úvodní slovo ředitel BZ Bc. Bohumil Černý, starosta MČ Praha – Troja Ing. Tomáš Bryknar

2.  představení Generelu- Ing. Eduard Chvosta, Ing. arch. Vítězslav Danda

3. diskuze s občany k připravovaným projektů BZ, dopravě návštěvníků, prostupnosti a k dalším konkrétním věcem

4.  v 19:45 závěr a informace o dalším postupu

V rámci kampaně iniciativy Proti-plotu se stovky obyvatel Bohnic a Troje v uplynulých dnech obrátily na Magistrát hlavního města Prahy s vyjádřením nesouhlasu se stavbou Obchodního domu Kaufland v těsné blízkosti bytových domů v této pražské čtvrti. Podatelna pod náporem přijatých vyjádření zkolabovala. Vyjádření bylo možné zaslat pouze do 3.4.2018, mají tedy čas si trochu oddechnout, než přijde případné další kolo.

Někteří z Vás raději svá vyjádření donesla do impozantní budovy Škodova paláce osobně, aby měli jistotu, že bude v pořádku zaevidováno. Paní na podatelně na pozdrav už automaticky odpověděla: „taky jdete s Kauflandem“ ?

Za nás jsme připravili poslední – vcelku obstojné vyjádření, které by se mohlo stát pro úředníky bestselerem. V něm poukazujeme na vazby v širším kontextu, konkrétní nedostatky ve studiích i nevhodnou koncepci celého záměru postavit Kaufland v této ojedinělé zelené lokalitě Troje a Bohnic. Bude zveřejněno na stránkách později.

Rušný obchodní dům s hypermarketem Kaufland nemá v této klidové a rekreační oblasti Troje co dělat! Podpořte nás prosím i vy svým podpisem pod petici – ZDE.

O plánu postavit rušný hypermarket Kaufland naproti Botanické zahradě v Troji, by se proto měli dozvědět i obyvatelé za hranicemi Prahy 8, aby viděli jak vypadá slogan „Z lásky k Česku“ v praxi..  Argumentem vedení Kauflandu ČR je, že: „dodržují všechny legislativní normy a zákony“. Uvidíme tedy, jak dlouho si to ještě budou myslet, než je přesvědčíme o opaku.

Obyvatelé Bohnic, radnice a iniciativa Proti Plotu nebrání svůj životní prostor poprvé. Loni například jsme společně zabránili vykácení vzrostlého dubového lesa a stavbě rozhledny s klubem, restaurací a parkovištěm skrývající se pod názvem Ekocentrum.

Nedaleký dubový les přírodního parku, který místní obyvatelé a politici zachránili před vykácením a zástavbou i díky 8.500 podpisům pod peticí.

PODPORA OD OBYVATEL A POLITIKŮ

Děkujeme za neskutečnou aktivitu všem místních obyvatelům, které plně podpořila odmítavým stanoviskem i celá radnice MČ Praha 8 v čele se starostou Romanem Petrusem, MČ Troja, Botanická zahrada Troja, Zoologická zahrada Praha a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Včera pak nesouhlasné stanovisko k záměru jednohlasně odsouhlasilo i Zastupitelstvo naší městské části.

Všichni zastupitelé napříč politickým spektrem MČ Praha 8 odhlasovali NESOUHLASNÉ stanovisko k výstavbě OD Kaufland v Troji. Je to další krůček, který pomůže přibrzdit investora v jeho plánech.

K výstavbě se vyjádřila i náměstkyně primátorky Mgr. Petra Kolínská klikni ZDE, která s ohledem na obdržených několik stovek vyjádření se o celou věc začala velmi intenzivně zajímat.

Velké poděkování za odvahu patří i našim kolemjdoucím sousedům, kteří se nebáli promluvit do kamery televize TV Praha reportáž ZDE, a ukázat tak názor 96.7% obyvatel z okolí, že o Kaufland Troja naproti Botanické zahradě zde opravdu nestojíme!

K překvapení redaktora všech 12 náhodně oslovených obyvatel vč. 80ti leté babičky, o chystané záměru Kauflandu vědělo a odmítlo jeho výstavbu. Místo rušného dalšího obchodního centra místní obyvatelé by dali přednost nízkým bytovým domům 4 NP doplněné o domov seniorů/školku a udržovaný park.

Vykácením rozsáhlé plochy zeleně a nahrazením tmavě šedou kostkou s plochou 82x45x12.5m a vybetonovaným zásobovacím dvorem, by se stal Kaufland v letních měsících výrazným teplotním ostrovem, což je poněkud v rozporu s přijatou koncepcí HMP a IPRu. Ta naopak prosazuje více zeleně do měst, a tím i potřebného ochlazení a zvýšení vlhkosti vzduchu v letních vedrech, v tomto případě rozpáleného sídliště Bohnice.

Zatím vše vypadá až překvapivě pozitivně – přesto ještě nemáme vyhráno! Jedná se o dílčí velmi významné úspěchy, které nám pomohou zbrzdit investora, ale nikoliv zastavit. Proto v rámci kampaně iniciativy Proti-plotu.cz společně pokračujeme dál krok za krokem.

PETICE PROTI KAUFLANDU

Aktuálně od středy 28.3 se rozběhl navazující další krok – a tím je podepsat se pod PETICI – pro více info klikni ZDE. Stanovili jsme min. hranici 10.000 podpisů ( u Ekocentra to bylo 8.500 podpisů), aby to bylo pro zastupitele a Radní hl. města Prahy opravdu směrodatné.

S ohledem, že elektronickou petici úředníci neuznávají ani v 21.století, je tentokrát pouze papírová verze.

Cílem petice je odmítnutí výstavby Kauflandu Troja a jiné podobné budovy v sousedství BZ a obytných domů. Dále požadujeme změny v připravovaném Metropolitním plánu pro toto území, aby zde v budoucnu nemohly vyrůst vysoké domy, a zároveň aby politici zvážili i případnou variantu odkupu/směny pozemku s ohledem na sousední Botanickou zahradu a nedalekou ZOO.

Zelená okolní příroda je návštěvníky i obyvateli 33.000 sídliště Bohnice vyhledávaná především pro naučné, relaxační a volnočasové aktivity – nikoliv jako místo pro nakupování, kterých je v Praze již dostatek.

Celá Trojská kotlina se ZOO, BZ a Trojským zámkem je nejnavštěvovanějších místem v rámci celé ČR. Z tohoto pohledu si zaslouží i odpovídající ochranu proti výstavbě rušivých záměrů.

HIT HIT

Avizovanou kampaň HIH HIT s možností nás finančně podpořit, jsme nakonec přesunuli ještě o týden-dva, definitivně bude spuštěna od 1.května 2018. Podpora petice je teď důležitější. Děkujeme za trpělivost i Vaše dotazy, kde nám můžete přispět. Včas zveřejníme vše v dalším článku a letácích v okolí.

CO NYNÍ POTŘEBUJEME ?

Abyste se vy, i vaši sousedé co nejdříve podepsali petici. Řekněte o petici Vašim přátelům, známým, kolegům – požádejte je, zda by nám nepomohli získat podpisy v jejich okolí. Vezměte si petici do práce, na softball nebo hodinu jógy. Jsme si jisti, že když ukážete fotku, kde má hypermarket stát, podepíše se skoro každý..

Obchod HappyZOO naleznete v přízemí OC Krakov. Otevírací doba: Po–Pá 9:00-21:00 / můžete se zde podepsat a rovněž, pokud nemáte doma tiskárnu, poprosit i o prázdný arch petice.

Jsem z Bohnic a okolí!  Podepiště se pod petici na 6x místech v okolí -klikni ZDE HappyZoo v přízemí OC Krakov, Bioobchůdek vedle pošty Lodžská, Květinářství na konečné autobusu 200, Městské knihovny Krakov, Kobylisy, Ládví. Pokud nemáte doma pc a tiskárnu, a chcete pomoci se sběrem podpisů – požádejte je čistý arch.

nebo si stáhněte Petici proti výstavbě Kauflandu v Troji ZDE: vytiskněte ( může být i jednostranně) a nechte podepsat celý arch(y) rodinou, přáteli, kolegy..  za předpokladu, že jsou proti Kauflandu v sousedství Trojského lesa.

Následně nám dejte vědět na email: proti.plotu@email.cz a domluvíme se na převzetí. Začali jsme minulou středu 28.3.2018, čas zatím je – čím více podpisů, tím lépe. Pokud by se něco změnilo, dáme vědět včas na těchto stránkách.

Jsem z jiné části Prahy // nejsu Pražák aj tak Vám pomóžu:

Děkujeme! Stáhněte si prosím petici Petice proti výstavbě Kauflandu v Troji ZDE a vytiskněte (může být i jednostranně) a nechte podepsat rodinou, přáteli, kolegy nebo ve sklípku, kam chodíte koštovat sousedovi víno – za předpokladu, že jsou proti Kauflandu Troja naproti Botanické a víno u nich nekupují. Pošlete nám prosím podepsaný arch(y) petice poštou na první adresu, kterou najdete uvedenou dole na petici v rámci petičního výboru.

Přes 1.230 000 průjezdů aut a 48t kamionů s délkou 17m má jezdit každý rok přes využívaný chodník stovkami maminek s kočárky, seniorů s pejsky a dětí prohánějících se na všem, co má plastová kolečka! Jedná se přitom pro obyvatele o hlavní pěší spojnici mezi sídlištěm a Botanickou zahradou, okolním lesem a MHD Na Pazderce.

CO BUDE NYNÍ S PROJEKTEM DÁL ?

Nyní leží projekt investora na Odboru ochrany přírody hl. města Prahy, kde musí nejdříve zaevidovat veškerá obdržená vyjádření od institucí a obyvatel. Následně rozhodnout, zda výsledkem zjišťovacího řízení na podkladě oznámení bude závěr, že posuzovaný záměr OD Kaufland Troja nepodléhá dalšímu posuzování nebo naopak podléhá dalšímu posuzování. Iniciativa Proti-plotu stejně jako Ministerstvo životního prostředí se domnívá, že záměr by měl být posuzován dle přísné EIA. To by znamenalo, že developer Třešňák by musel relevantní naše připomínky zahrnout do studie a vše předělat – pokud je to vůbec možné.

Možná nakonec investor přeci jen skončí v Bohnicích.. akorát díky nám na druhé straně plotu 🙂

Uvidíme tedy, tohle bylo zahřívací kolo.. díky kterému máme lepší startovací pozici. Společně jsme se za 14 dní kampaně dostali dál, než většina protestující obyvatel a různých spolků v republice za několik let.

Pevně proto věříme, že společným úsilím se nám podaří plán výstavby rušného Kauflandu v Troji nadobro zastavit!

Vážení sousedé, přátelé a návštěvníci nádherné Trojské kotliny,

ať jste patrioti, kteří v této nádherné lokalitě vyrostli a nedají na ní dopustit, majitelé bytových jednotek nebo nájemníci, kteří si vybrali sídliště obklopené přírodou k založení rodiny a výchově další generace dětí, případně se Vám u nás jen líbí..  obracíme se na Vás všechny s žádostí o pomoc. Ani tentokrát to bez Vaší podpory nezvládneme!

Přeložen do češtiny uvedený slogan znamená: „Tady jsem správně!“ Jak to tak vypadá s umístěním obchodního domu do toho místa..  nikdo další si to kromě Kauflandu nemyslí!

Podpořte prosím svým podpisem pod petici obyvatele Troje a Bohnic v boji proti záměru výstavby Obchodního domu Kaufland Troja, který již v roce 2019 má stát naproti hlavnímu vstupu do Botanické zahrady, v těsném sousedství přírodního parku Draháň-Troja, a před okny několika stovek bytů v obytné klidové zóně. Negativní vlivy trvale rušného provozu hypermarketu s otevřeným zásobovacím dvorem na okolí – naleznete v předchozím článku ZDE.

Rozpálený betonový zásobovací dvůr se 2x lisy s hlučností 95 dB, rušný provoz 24/7, vrčící agregáty i emise z couvajících 48t kamionů, 1.230 000 průjezdů aut přes ZMK za rok, či 56 zdrojů hluku 50-73 dB na střeše plánovaného OD Kaufland Troja? Představa, že tohle by mělo vyrůst v sousedství přírodního parku Draháň-Troja, naproti novému architektonickému projektu hlavního vstupu do Botanické zahrady, a pouhých 20 metrů od oken desítek bytů, je šílená.. Tohle by povolil jen blázen..  😦 Ti se ovšem nacházejí obklopeni parkem na opačné straně Bohnic. Přesto Hygienická stanice Hl. města Prahy zastoupená vedoucí odd. Mudr. Evou Kaňkovou, CSc, vydala v roce 2017 investorovi potvrzení s tím, že: „předložený záměr nezhorší stávající životní podmínky obyvatel v dané lokalitě a nebude mít negativní dopad na veřejné zdraví.“

V první fázi stovky Vašich vyjádření zaslaných emailem na Magistrát:  1) jasně poukázali na velké množství negativních vlivů z případného provozu Kauflandu v této zelené lokalitě Troje  2) tuto skutečnost zaevidovala i náměstkyně primátorky Mgr. Kolínská  3) ukázali nesouhlas místních obyvatel se záměrem  4) úředníci odboru nyní musí každý email zpracovat a posoudit – což je časově náročné  5) a především.. díky všem poukázaným rozporům Odbor ochrany přírody bude muset na záměr nařídit přísnou a složitou EIA. Toho se investoři s ohledem na čas, peníze a nejistý výsledek právem obávají tzn. plánovaný termín 2019 otevření se poněkud vzdaluje..

Od středy 28.03.2018 se můžete podepsat pod petici proti výstavbě Kauflandu Troja. Ohromné množství ohlasů i dotazů nás jen utvrzuje, že nastavenou minimální hranici 10.000 podpisů společně překonáme velmi brzy. Cílem petice je vyvolat mediální, veřejný a politický tlak na přehodnocení projektu umístění a výstavbu dalšího obchodního domu v této oblasti.

Hustá bytová zástavba sídliště Bohnice je pro 33.000 místních obyvatel kompenzována okolní městskou zelení a přírodou Trojské kotliny. Nelze se proto divit, že nekompromisně chrání to nejcennější, co kolem svým domovů mají.

S ohledem na pomoc 8.500 Pražanů v roce 2016, kteří nám svým podpisem pomohli zachránit před vykácením a zástavbou Trojský les přírodního parku – jsme už potřetí společně dokázali, že za podpory radnice MČ a radních HMP, lze efektivně ovlivnit to, co se v okolí našich domovů chystá – a to podaří se jen málokomu. Může to být i tím, že obyvatelé Bohnic hájí svůj životní prostor velmi důsledně a nekompromisně. V každém případě za iniciativu Proti-plotu.cz Vám mohu slíbit, že uděláme vše co je v našich silách, aby zde obchodní dům nestal!

To, že se dá i v dnešní době postavit něco jiného než montovanou halu s rušnou komunikací, dokládá například architektonicky zdařilý projekt Residence Trilobit v těsném sousedství přírodní rezervace Prokopské údolí. Bohničtí obyvatelé dávají místo Kauflandu přednost projektu 4 NP domova seniorů s parkem, který by byl skutečnou přidanou hodnotou pro celou oblast.

Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z posledních velkých pozemků v okolí určeným k zástavbě, souhlasíme s obyvateli, že tomuto místu s ohledem na jeho polohu ve výjimečné lokalitě by prospěl komornější nízký objekt do 4NP, např. bydlení pro seniory v kombinaci s parkem, sportovní objekt, nebo objekt navazující na BZ a ZOO, který by doplnil a zároveň pozvedl současné sídliště a navázal na okolní přírodu ke spokojenosti místních obyvatel.

Jak je z fotografie patrné, výstavbou hypermarketu Kaufland s rušnou obslužnou komunikací (přes 1.230.000 průjezdů aut/rok) vedenou přes pás izolační zeleně ZMK v majetku města, je svým umístěním přímo naproti připravovanému hlavnímu vstupu do Botanické zahrady Troja popřením opakovaně vyhlašovaných principů ochrany životního prostředí a zásad trvale udržitelného rozvoje Prahy.

PETICE proti výstavbě Kauflandu v Troji ke stažení a tisku – klikni zde.

Níže jsme pro Vás připravili stručné odpovědi na Vaše nejčastější dotazy k petici:

Můžu petiční arch nechat podepsat i přáteli, kteří bydlí mimo oblast Prahy 8 ?

Ano, můžete. Petiční zákon č. 85/1990 sb. §4 nespecifikuje bydliště podpisovatelů-petentů. Je pouze důležité, že se zněním petice souhlasí a svým podpisem tak vyjadřují svůj názor. S ohledem na sousední Botanickou zahradu, kterou navštěvují návštěvníci z celé ČR,  je přímo žádoucí, aby se tato petice dostala i za hranice Prahy 8 mezi co nejvíce obyvatel.

Máte stanovené datum, do kdy se můžu pod petici podepsat?  Asi to nestihnu do 30.3.2018.

Datum konce sběru podpisů není stanoveno – místo něho jsme určili minimální hranici 10.000 podpisů, aby byl počet petentů pro radní a zastupitele Hl. m. Prahy opravdu směrodatný. Pro co nejrychlejší efekt odporu neodkládejte prosím svůj podpis.

Uvedený termín byl určen pouze pro zaslání emailového vyjádření na Magistrát Hl. m. Prahy s popisem, jaké negativní vlivy stavba hypermarketu přinese na okolní životní prostředí a zdraví místních obyvatel. Jinak díky svátkům je ze zákona posunut termín až do úterý 3.4.2018, pokud jste to ještě nestihli – máte možnost.

Je někde uveden odkaz na elektronickou verzi petice na internetu?

S ohledem, že státní úředníci ani v 21.století neuznávají elektronickou petici (naposledy stavební úřad MČ Praha 8 v otázce BD Troja Horizons) rozhodli jsme, i když je to pro nás organizačně náročnější.. že bude pouze papírová petice.

Chystám se připíchnout prázdný petiční arch na nástěnku našeho bytového domu, abych Vám pomohl.

Prosím, tentokrát raději ne. Na základě provedeného dotazníkového šetření, kde se 4 obyvatelé ze 100 vyjádřili pro výstavbu hypermarketu Kaufland Troja ( jejich názor respektujeme), lze očekávat, že arch i s podpisy dříve nebo později někdo strhne, zmuchlá nebo odnese. S ohledem na podepsané Vaše sousedy, kteří se domnívají že pomohli, by byla škoda ztráty jejich podpisů.

Rád(a) bych Vás podpořil(a). Kde se prosím můžu podepsat ?

Pokud jste obyvatelé z okolí, petici můžete podepsat aktuálně na 3x místech na sídlišti Bohnice – adresy vč. fotografií naleznete níže v článku.

Pokud jste z jiné části Prahy nebo ČR, přesto však zásadně nesouhlasíte, aby v sousedství ojedinělé přírodní Trojské lokality, která je návštěvníky vyhledávána především pro naučné, volnočasové a relaxační aktivity – stál rušný hypermarket Kaufland – stáhněte si prosím petici i s prázdnými archy z tohoto článku, vytiskněte, podepište, případně požádejte i rodinu, přátelé, známé o jejich podpis. Nikoho však do podpisu nenuťte 🙂

Následně, nejlépe s plným archem, nás kontaktujte na emailu: proti.plotu@email.cz , kde se domluvíme na způsobu předání.

Bude petice platná, když vytisknu jen tu stránku s petičním archem na podpisy ?

Ano bude platná. Dle č. 85/1990 sb. §4 odst.2) podpisové archy nemusí obsahovat text petice, pokud je z názvu zřejmé, o jakou petici se jedná a jsou zde uvedeni členové petičního výboru vč. informace, kdo je oprávněn v této věci jednat s úřady. Aby byl podpis platný, musí čitelný text obsahovat jméno, příjmení, bydliště vč. města a podpis.

Rád bych pomohl Vaší iniciativě ve sběru podpisů. Co mám udělat?

Děkujeme, s ohledem na náročnost kampaně byste nám s tím hodně pomohli. Vytiskněte si prosím petici s prázdnými archy z tohoto článku, oslovte Vaše sousedy z domu ( tedy pokud v něm nebydlíte sami 🙂 ), Vaše přátele, kolegy v zaměstnání nebo kamarády z kroužků. Znění celé petice naleznou na druhé straně petičního archu. V případě, že by potřebovali více informací, odkažte je na naše stránky http://www.proti-plotu.cz

V případě nabídky dlouhodobější pomoci ve sběru podpisů nás kontaktujte na emailu: proti.plotu@email.cz

Zájem veřejnosti i návštěvníků BZ podepsat petici proti Kauflandu v Troji je obrovský! Už při nákupu propisek v papírnictví se hlásili lidé z fronty za mnou, zda se mohou hned podepsat 🙂  a to je dobře..  Tahle zelená lokalita vyhledávaná Pražany k rekreaci si ochranu zaslouží.

PETIČNÍ MÍSTA PRO OBYVATELE PRAHY 8, KDE SE MŮŽETE PODEPSAT :

1.) Obchod HappyZOO v přízemí OC Krakov – Praha 8  / vchodem od bytového komplexu Trojský vrch po Vaší levé straně

Otevírací doba: Po–Pá 9:00-21:00

2.) Obchod BIO Centrum – Praha 8  / hned vedle pošty Lodžská – než přijdete na řadu, můžete zajít podepsat petici 🙂

Otevírací doba: Po–Pá 9:00-19:00. So 9:00-13:00

3.) Městská knihovna v KD Krakov – Praha 8 / ve druhém patře u příjemných zaměstnanců, kde se vrací knížky

Otevírací doba: Po 13-19:00,Út 9-16:00, St–Čt 12-19:00, Pá 9-16:00 , So 9-13:00

4.) Květinářství “ U dvou květiněk“ v OD Visla – Praha 8 / na konečné autobusu č.200

Otevírací doba: Po–Pá 8:00-19:00, So 8:00-17:00, Ne 10:00-15:00

5.) Městská knihovna Kobylisy – Praha 8 / odd. pro dospělé

Otevírací doba: Po 13:00-19:00, Út 9:00-16:00, St a Čt 12:00-19:00, Pá 9:00-16:00

6.) Městská knihovna Ládví – Praha 8

Otevírací doba: Po 13:00 – 19:00, Út 09:00 – 16:00, St a Čt 12:00 – 19:00, Pá 09:00 – 16:00, So 09:00 – 13:00

Pevně věříme, že společně a koordinovanou kampaní dokážeme výstavbě rušného a nepotřebného hypermarketu v klidové bytové zóně sídliště Bohnice nakonec zabránit. Děkujeme za Vaší neskutečnou podporu, bez které bychom nebyli, kde jsme!

Jsme velmi rádi, že ke stovkám zaslaných nesouhlasných vyjádření od občanů můžeme připočíst nesouhlasná stanoviska k výstavbě Kaufland Troja i od: MČ Praha 8, MČ Troja, Botanické zahrady Troja a IPRu – Institutu plánování a rozvoje, zastupujícího Hl. město Prahu v otázkách budoucího rozvoje. Děkujeme rovněž Nadaci VIA za poskytnutý grant na právní služby, díky kterému jsme výrazně efektivnější.

Možnost finančně nás podpořit v rámci kampaně na HIT HIT bude možné od 1.května.2018. Veškeré aktivity ochrany zeleně v Troji děláme od roku 2011 ve svém volném čase zdarma a náklady s tím spojené hradíme ze svého. Nyní s ohledem na sílu protivníků potřebujeme pomoc. Jako poděkování za podporu máme pro Vás připravené malé originální dárky.

To, že má naše společná aktivita smysl dokládá i aktuální obdržené vyjádření z Ministerstva životního prostředí k záměru výstavby OD Kaufland Troja, nebo  odpověď náměstkyně primátorky Mgr. Petry Kolínské (SZ) adresované všem aktivním občanům.

Sledujte průběžně naše stránky http://www.proti-plotu.cz , abyste věděli co je aktuálně nového nebo zrovna zapotřebí.