Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Od 1. března začala Botanická zahrada hl. m. Prahy vydávat sousedské permanentky, které se nám podařilo vyjednat společně s politiky MČ Praha 8 a Troje jako kompenzaci za oplocení lesoparku v roce 2011, který do té doby desítky let využívali obyvatelé sídliště Bohnice pro neorganizované volnočasové aktivity a procházky.

IMG_5426

Pro zajímavost v roce 2017 evidovala Botanická zahrada přes 70.000 vstupů na tzv. sousedkou permanentku.

Cena sousedské permanentky činí 1 Kč. Z důvodů nového informačního systému byly v roce 2017 zavedeny plastové karty za vratnou zálohu 100Kč. Pokud tedy kartičku již máte, pokladní Vám pouze nahraje novou platnost a přepíše fixou její platnost.

Permanentky jsou nepřenosné a jsou vydávány na jméno po předložení občanského průkazu dle bydliště ve stejném rozsahu spádových 174 ulic: seznam ulic permanentky.

Permanentku za rodinu může převzít jeden člen rodiny v případě, že prokáže trvalý pobyt všech ostatních, za které přebírá průkazku. Tento zvýhodněný vstup platí pouze pro fyzické osoby. Pro psy si tak musí žadatelé zakoupit zpoplatněnou vstupenku podle Návštěvního řádu BZP.

Pokladna Sever pod náporem žadatelů o permanentku zdarma

Na pokladně Sever si můžete vyzvednout sousedskou permanentku od 1.března 2018.

Sousedské permanentky si můžete vyzvednout na pokladně Sever od 1. – 31. března pouze ve všední dny od pondělí do pátku mezi 9 – 17 hod. Výdej sousedských permanentek bude ukončen 30. června 2018!

Sousedské permanentky umožňují vstup do venkovních expozic Botanické zahrady. Stejně jako v předešlých letech, neplatí ve dnech, kdy je vstup zpoplatněn mimořádným vstupným – např. akce Vinobraní. Pokud jste přehlídli článek o plánované výstavbě nového hlavního vstupu Botanické zahrady ze sídliště Bohnice, více naleznete ZDE.

Děkujeme radním hlavního m. Prahy a starostům MČ Praha 8 a MČ Troje za udržení volných vstupů dle dohody z roku 2011. Iniciativa Proti-plotu.cz

Reklamy

Děkujeme zástupci starosty MČ Troja panu arch. Drdáckému za komentovanou prohlídku na výstavě TROJSKÉ PLÁNY XI. Celé trojské údolí je občany MČ Praha 8 v rámci volnočasových i vzdělávacích aktivit hojně navštěvované a je nepochybně velmi cennou lokalitou, která si zaslouží naší ochranu. V útulných prostorách Galerie U Lávky mají tak v těchto dnech jedinečnou příležitost prohlédnout si novinky, architektonické vize a plány rozvoje rezidenční čtvrti Troja, Botanické zahrady a ZOO v rámci ucelené expozice na jednom místě.

Místostarosta arch. Drdácký vysvětluje možná úskalí vybudování nového vstupu z rušné ulice Trojská do Botanické zahrady. Důvod ? Parcela č.1250/2 nacházející se přímo před vchodem na vinici patří novým soukromým majitelům, kteří neprodlouží BZ nájem, aby měli větší klid. Vjezd zůstane otevřen už jen techniku BZ.

Akce se stala za léta již tradicí a zároveň ideální příležitostí přiblížit místním občanům připravované návrhy spojené s trojskou kotlinou a jejich domovy. Na výstavě najdeme projekty v oblasti Troje a jejím okolí, krajinářskou studii využití Císařského ostrova, historické fotografie Stromovky, prezentace pavilonu Arktidy v ZOO, nové vstupy do Botanické zahrady a další plány rozvoje, projekt lanovky Bohnice – ZOO – Podbaba, informace o činnosti školek, trojských spolků a občanských sdružení.

Vedle připravovaného pavilonu goril v ZOO žhavá novinka v podobě vizualizace nové expozice pro lední medvědy.

Každoročně se na vernisáži potkávají odborníci z řad městských institucí např. IPR se zástupci radnice, řediteli institucí, místními i pamětníky, doplněné pak mladými studenty stavební fakulty ČVUT a jejich svěžími nápady. To, že se většina z jejich návrhů nakonec nerealizuje, nikomu nevadí.. Důležitá je snaha, cenné první zkušenosti a často i neotřelé inovace skloubené s ohledem na přírodní ráz přírodní památky Draháň – Troja.

Vypracovaná studie atelieru EGIS s.r.o. z prosince 2017 o výhodách propojení Prahy 8 s Prahou 6 pomocí lanovky za 1mld Kč oproti 4-8x dražšímu projektu TRAM. Na obrázku několik možných variant trasování, interval 30 sec – jízdní doba 6minut.

Všechny zaujalo poutavé vyprávění starousedlíka a pamětníka ing. Františka Malého z Klubu trojské historie nad starými kolorovanými fotografiemi z parku Stromovka a Podbaby, které všechny přítomné se značnou nostalgií přeneslo o století zpět do času nedělních piknikových výletů za hranice Prahy a statkářů se sady a poli v místech dnešního sídliště Bohnice. I letos dává dohromady podklady pro další poutavou knížku o osudech význačných osobností z Troje.

3

Jak rovněž podotknul, studenti by se divili, kolik z jejich nápadů vychází z historie a před stoletím zde již stálo, aniž by o tom tušili. To je jen důkaz, že své projekty se snaží umístit v historicky cenném území citlivě s ohledem na reliéf zelené krajiny a řeky Vltavy, která vždy tvořila nedílnou součást Troje. Při následném rozhovoru se pak doslova rozzářil, když vyprávěl o jednotlivých osudech a povahách hokynářů, dobrodružství, zapálených celuloidových filmech i dalších klukovinách, které dnešní počítačové generaci musí připadat už neskutečné vzdálené.

dsc03886

Dnešní Troja má své problémy jako každá jiná městská část, ať už se jedná nevyřešené víkendové kolony automobilů návštěvníků ZOO, odmítanou budovu centrály záchranky, rozšíření čističky odpadních vod nebo sílící tlak rozparcelovat poslední cenná území v okolí Třešňovky a následně je zastavět. Čas nezadržitelně běží nám všem. Je otázkou, kdy zmizí i poslední zbytky budov, které tuto městskou část dělají tím, čím je. Je proto dobře, že za podpory Nadace Quido Schwanka a MČ Troje jsou tato cenná svědectví a historické podklady ze vzpomínek rodáků, starousedlíků i poskytnutých rodinných fotografií, klubem profesionálně zpracovány a následně pravidelně vydávány v publikacích.

plakat-proti-plotu-26-1-2017

Pokud půjdete o víkendu kolem na procházku, určitě nahlédněte. Výstava Trojské plány XI  končí až 11. března 2018. Otevřeno v pátek 13-17hod, sobota – neděle 10-18hod. Vstup je zdarma. Rovněž jsou připravené komentované prohlídky i série odborných a veřejných diskuzí k aktuálním tématům, které se často v přímé návaznosti týkají i obyvatel MČ Praha 8.

Nový metropolitní plán je nejdůležitějším podkladem hl. m. Prahy, který ovlivní další výstavbu a podobu Prahy, tedy i Prahy 8, na příští desetiletí. V závěru loňského roku institut plánování a rozvoje (IPR) zveřejnil poslední verzi tohoto dokumentu, aby jí lidé mohli připomínkovat. Sběr podnětů a námětů má začít v březnu 2018.

Jako každá radikální změna s sebou nese velké možnosti, ale také rizika. Týká se každého z nás. Není náhodou park přes ulici určen k budoucí zástavbě? Jaká pravidla jsou navržena pro váš dům, zahradu a co platí pro vaše sousedy? Kolikapatrové domy jsou plánovány v místě, kde žijete?

Iniciativa Proti-plotu.cz s ohledem na permanentní vedený boj proti pokusům developerů, tu zastavět izolační zeleň sídliště, tam vykácet vzrostlý kus lesa přírodního parku Draháň-Troja..   si je vědoma nesmírné důležitost tohoto dokumentu pro život místních obyvatel a budoucí kvalitu bydlení nejen na sídlišti Bohnice.

V roce 2017 jsme se proto aktivně zúčastnili diskuze na téma „Metropolitní plán – jak dál ?“ organizované Akademií věd ČR s náměstkyní primátorky Mgr. Petrou Kolínskou, starosty, architekty a občanskými spolky. Zde se teprve hledal klíč, jak k plánu přistupovat a obrušovali se hrany mezi IPRem a Magistrátem. Od té doby se projekt po mnoha letech tápaní a sporů posunul do finální fáze.

Zachráněný les obyvateli Bohnic vedle Botanické je i v novém Metropolitním plánu veden jako zastavitelné území. A to je špatně s ohledem na jeho funkci rekreční plochy a koridoru pro pohyb zvěře!! Je třeba na tuto skutečnost včas upozornit, dokud je prostor.

Věděli jste například, že „nový“ Metropolitní plán dělí území městské části na produkční, obytné, rekreační a přírodní, kde např. rekreační se mohou nacházet jak v zastavitelné, tak nezastavitelné oblasti.. ?

Zdroj: Lidovky.cz

Zde musíme pochválit a smeknout před aktivním přístupem radnice Prahy 6, kde spustili aplikaci, ve které se místní obyvatelé po přihlášení mohou vyjádřit, připomínkovat nebo navrhnout změny v Metropolitním plánu. Jak konstatuje místostarosta pro územní rozvoj na Praze 6 Martin Polach (ANO), spolky zde odvedli výbornou práci. Není důvod tomu nevěřit! Je to trochu náročné, ale ten čas za to stojí. Zeptejte se postižených obyvatel plánovanou zástavbou, kolik roků je stál stále nevyhraný boj s developery nervů, peněz a času..

Citlivá zástavba v rámci bydlení v zeleni na Praze 6. Zdroj: Svoboda & Williams

Odborníci, kteří se k plánu vyjadřují, mohou upozornit na obecné nepřesnosti, ale konkrétní chyby ve vymezeném území snadno přehlédnou. Toto je úkol pro místní občany, kteří nejlépe znají lokalitu, v níž žijí a mohou proto poskytnout důležitou zpětnou vazbu ke konkrétnímu místu. Jejich návrhy a připomínky, např. s ohledem na rekreační oblast požadavek na změnu parametru území ze zastavitelného na nezastavitelný, shrnou tzv. garanti jednotlivých lokalit a předají radnici, která je po zapracování odešle na Magistrát jako oficiální připomínky MČ Praha 6 za své území. V aplikaci mají občané rovněž možnost vidět, jak s jejich připomínkami a postřehy radnice naložila.

A tady pro změnu letecký pohled na necitlivou zástavbu na Praze 8 v Dolních Chabrech. Investor vytěží maximum, ale město, respekt. daňový poplatnící budou muset zaplatit vyřešení nedostatečné dopravní infrastruktury a další problémy spojené se skokovým nárůstem obyvatel v oblasti.

Tímto proaktivním přístupem existuje reálná šance pozměnit současný nevyhovující stav, který jde často i neúmyslně svým rozsahem a určením, na ruku nenasytným developerům. Ti se netají snahou vytěžit ze zakoupené parcely maximální finanční zisk bez ohledu na místní obyvatelé, kteří zde desetiletí žijí, bez ohledu na urbanisticky zamýšlený koncept sídliště, infrastrukturu, krajinný ráz nebo odpovídající výšku okolních budov.

Takto vypadá odvolaní připravené iniciativou Proti-plotu.cz proti rozhodnutí stavebního úřadu MČ povolit výstavbu bytového domu Troja Horizons. Stojí za tím spousta času a energie. Přesto to nevzdáváme.

V tomto ohledu developerům již dnes jde na ruku přetížený stavební úřad MČ, který poněkud nepochopitelně a benevolentně uděluje výjimky nad rámec pražských stavebních předpisů, a to často jen na základě smyšlených tezí investora, že je to pro blaho místních obyvatel. Víme, o čem mluvíme..  např. v rámci udělené výjimky stavebním úřadem pro OD Kaufland – Troja na vyšší počet parkovacích míst, kterou jsme v plném rozsahu napadli.

Přes 95% obyvatel z okolí v rámci dotazníkového šetření v 1.100 domáctnostech odmítá obchodní dům Kaufland – v tomto místě jej nechtějí a nepotřebují! Co s tím?

Tímto apelujeme na příslušné zvolené místní politiky a starostu MČ Praha 8, aby se společně zapojili a nenechali tento stěžejní dokument prolétnout bez povšimnutí. Pokud tuto šanci nyní nevyužijeme, další starostové s nesmírným tlakem soukromých developerů již mnoho nezmohou a obyvatelé budou zoufale bojovat jeden zápas za druhým proti rozsáhlé zástavbě v okolí našich domovů. Postihne to většinu obyvatel Prahy 8 přímo nebo nepřímo například ztrátou oblíbeného parku, vyšší hustotou provozu nebo nedostatkem parkovacích míst. Město Prahu to bude stát přetíženost jednotlivých odborů, stohy vyjádření a finančních nákladů v rámci hledání politického řešení.

S uvedeného 16ti letého sporu na Kobylisích vyplývá, že obyvatelé by měli kupovat za své peníze veškerou městskou zeleň v okolí, aby nebyla jednou zastavěna. To přeci není v civilizované zemi v 21.století v pořádku.

Jen za poslední rok jsme v tomto ohledu zaznamenali raketový nárůst realitních pokusů napříč Prahou 8 a okolím (sklady ve Zdibech, Fastfood na Střelničné, výškové domy CPI Kobylisy a Ďáblice, zahradnictví namísto veřejné zeleně u metra Kobylisy, výškové domy Písečná, BD Troja, Ekocentrum s parkovištěm namísto lesa vedle Botanické, OD Kaufland-Troja, BD Troja Horizons, BD Mazurská… ).

Vybrali jsme si společně Troju a Bohnice pro život a výchovu našich dětí kvůli dostupné okolní infrastruktuře, klidu a okolní přírodě. Nenechme se proto o to nejcennější nyní pasivitou připravit. Zapojte se! Jako denní uživatelé veřejného prostoru a majitelé nemovitostí disponujete cennou kompetencí – lokální znalostí problémů.

Pokusme se za podpory místních zodpovědných politiků, ( prosím, tentokrát jednou bez ohledu na stranickou příslušnost), a aktivní podpory ochotných obyvatel a spolků, podat co nejvíce pozměňovacích návrhů k Metropolitnímu plánu, které budou lépe reflektovat plánovaný záměr rozvoje jednotlivých lokalit na Praze 8, a zároveň před nekontrolovatelnou zástavbou chránit veřejné zelené plochy pro rekreaci dalších generací obyvatel Prahy 8, kteří přijdou po nás.

Jsme si jisti, že ještě čas máme – pusťme se proto společně do práce.

Jak postupovat proti rozhodnutí stavebního úřadu už naši sousedé díky všem článkům za poslední roky tuší. Dnes jsme si pro Vás připravili namísto ochrany městské zeleně jednoduchý recept na výrobu domácího kandovaného zázvoru, který s ohledem na blížící se chřipkové období je výbornou prevencí na posílení imunity a Vašeho zdraví. Oproti kupovanému je opravdu silný a tedy i účinný..

Jako vedlejší produkt Vám zůstane silný koncentrovaný zázvorový sirup vhodný do čaje, na výrobu domácí zázvorové limonády, pikantních asijských omáček nebo jako přísada do pečení perníčků. A co z toho budeme mít my? S ohledem na připravovaný náročný boj proti výstavbě OD Kaufland – Troja budeme rádi, když budete mít letos dostatek energie nám pomoci 🙂

Tajemství síly zázvoru

Zázvor je jedním z nejléčivějších a všestranně účinných přírodních zázraků využívaný v Číně a Indii již přes 3.000 let. Tajemstvím léčivé síly nenápadného kořene je aktivní látka organického původu tzv. gingerol, který dává zázvoru jeho ostrou a výraznou chuť. Pro protizánětlivé a antioxidační účinky jej rádi používali už naše babičky.

Je výborným lékem při angíně, chřipce či nachlazení. Stimuluje krevní oběh a podporuje redukci váhy. Mezi jeho prokázané léčivé účinky je snížení hladiny cholesterolu, zmírnění různých nevolností, pálení žáhy, nadýmání nebo migrény. V rámci vědeckého výzkumu se zkoumá i jeho pozitivní vliv na léčení určitých nádorových onemocnění. V kuchyni pak zpestří svou chutí nejeden recept jak čerstvý, tak na prášek rozdrcený usušený kořen. Nesmíme zapomenout ani na lahodný čaj připravený z nastrouhaného čerstvého zázvoru s pořádnou lžící medu, šťávou z 1x citronu a kapkou slivovice. Zde se tepelnou úpravou zázvoru transformuje aromatická látka gingerol na zingeron, který je už méně štiplavý a vyniká kořeněno-sladkou vůni.

U zázvoru, stejně jako u jiných léčivých rostlin platí vše s mírou. Denně bychom neměli sníst víc jak 1 gram sušeného zázvoru. Maximální dávka čerstvého zázvoru je 4 gramy. V případě požití většího množství se mohou objevit příznaky z předávkování: nevolnost, pálení žáhy, průjem, zvracení či srdeční poruchy.

Není proto vhodný pro děti, těhotné a kojící maminky, kde se lékaři nemohou úplně shodnout. Vyhnout by se mu měli určitě diabetici a lidé užívající léky proti překyselení žaludku, na srdce nebo snížení srážlivosti krve.

V případě, že nepatříte mezi vyjmenované skupiny, vzhůru do obchodu pro čerstvý zázvor. Když budete mít štěstí, můžete natrefit na menší, ale neskutečně aromatický a silný zázvor z Peru. Občas jej mají v Lidlu. Pokud není zbytí a nemají jiný než z Číny, po odlomení kousku by měl být čerstvý s jasnou žlutou barvou bez plesnivých konců. Ostatní neberte.

Co budeme k výrobě domácího kandovaného zázvoru potřebovat?

 • 0.5kg čerstvého zázvoru
 • 0.5kg třtinového cukru
 • 5x sáčků vanilkového cukru

Postup přípravy receptu

 1. Zázvor oloupeme, omyjeme a nakrájíme na plátky silné cca. 3-4 mm případně kostičky. Je to poněkud pracnější, doporučujeme trpělivost nebo šikovného partnera 🙂 K očištění poslouží nejlépe malý nůž na zeleninu, škrabka nebo hrana polévkové lžíce.
 2. Nakrájené kousky nasypeme do hrnce a zalijeme čistou vodou tak, aby byly všechny plátky ponořené. Pod pokličkou vaříme za občasného promíchání 30 min.
 3. Vývar z hrnce opatrně slijeme do připravené sklenice. Pokud nechcete moc pálivé kousky, lze 2. krok ještě 1-2x zopakovat.
 4. Změklá kolečka v hrnci zasypeme třtinovým cukrem o stejné váze, jako vážil zázvor a zalijeme opět čerstvou vodou 1cm nad.
 5. Přivedeme k varu a za občasného zamíchání vaříme dalších 30min, než se voda zredukuje na hustý sirup. Následně hnědý zázvorový sirup přilijeme k předešlému vývaru do sklenice se šroubovacím závěrem a po vychladnutí dáme do lednice.
 6. Kousky zázvoru necháme odkapat a přesypeme na talíř. Kdo má čas, může jednotlivé kusy od sebe oddělit.
 7. Po 1-2 hod obalíme vlhké kousky ve vanilkovém cukru, který přidá kandovanému zázvoru další dimenzi chuti.
 8. Dosušit kousky nedoporučujeme v troubě, postačí ponechat na topení 2-3dny, než bude opravdu suchý. Zázvor společně s vanilkovým cukrem krásně provoní celý Váš byt.
 9. Vámi vyrobený kandovaný zázvor nasypeme po pár dnech do skleněné nebo jiné šroubovací lahvičky a schováme na tajné místo, aby Vám jej všichni hned nevyjedli. Po čase může ještě ztvrdnout, proto se do kousků hned nezakusujte. Trvanlivost díky cukru je minimálně 1 rok.
 10. S ohledem na skutečnou pálivou sílu doporučujeme cucat a následně rožvýkat 1-2x kousky denně např. po cestě v MHD.

Zůstal Vám kousek zázvoru a nevíte co s ním ? Zkuste jej s dětmi zasadit a vypěstovat si údajně nekonečnou zásobu Vašeho domácího zázvoru. V tomto okamžiku autor ještě neměl možnost zjistit skutečnou výnosnost, nicméně vychází z dostupné literatury a poznatků dalších pěstitelů..

 1. Odřízněte 4-6cm kousek pěkně vypadajícího botanického oddenku s klíčky – čím budou zelenější, tím lepší.
 2. Nejdříve jej ponořte na noc do misky s teplou vodou, aby se z kořene vyluhovaly nastříkané inhibitory zabraňující růstu a klíčení.
 3. Naplňte široký květináč směsí kyprého substrátu + rašeliny a položte doprostřed oddenek s pupeny směrem nahoru.
 4.  Zasypte zbytkem substrátu a rašeliny tak, aby oddenek nebyl vidět (vrstvou cca. 3-5 cm) a zalejte.

Květináč umístěte v místnosti na teplé, ale ne příliš slunné místo. Půdu udržujte vlhkou každodenním zaléváním, nejlépe zespodu do misky. Občas něčím přírodnějším půdu přihnojte. Oddenek vyklíčí za 2-3 týdny a pak už zázvorovník poměrně rychle roste v podobě krásných vysokých zelených stvolů s postranními listy. Doporučujeme rozprašovačem obden listy rosit. Po několika měsících začnou schnout. To je naprosto v pořádku, v té chvíli můžete celý nebo část oddenku vyjmout. Většinou se udává sklizeň za 8-10 měsíců od vysazení.

První části zázvoru lze sklízet už zhruba po 3 – 4 měsících po výsadbě. Odhrňte část zeminy ke stranám květináče, abyste viděli oddenky, do té doby skryté pod zeminou. Uřízněte požadovanou část výhonku a vraťte odhrnutou zeminu zpátky. Pokud budete rostlině věnovat náležitou péči, údajně nikdy nepřestane růst a “vyrábět” nové oddenky, které průběžně sklízíme. V případě, že budete potřebovat větší množství zázvoru, můžete vytrhnout celou rostlinu a nechat v půdě jen několik oddenků, aby mohly znovu růst. Celý proces lze opakovat mnoho let.

S ohledem, že zázvorovník lékařský ( Zingiber officinale ) je cizokrajná rostlina původem z teplých oblastí Asie, nesnáší chlad a v našich českých podmínkách Vám vykvete opravdu jen výjimečně.

I tak za pokus to stojí. Přejeme hodně úspěchů v pěstování!

Dostal se nám do ruky úřední doklad o zahájení řízení na vykácení veškeré vzrostlé zeleně v podobě 82 stromů rostoucích desítky let mezi bytovými domy kousek od metra Kobylisy. Jedná se opravdu o bezprecedentní pokus nahradit veřejnou zeleň Prahy 8 komerční zástavbou.

Vzrostlá zeleň ve vnitroblocích tvoří urbanisticky naplánovaný celek umožňující obyvatelům kvalitní bydlení v sousedství rušných komunikací. Nyní hrozí, že o ní přijdou..

I když se jedná o oblast mimo Troju a Bohnice, kde se iniciativa Proti-plotu aktivně ochraně městské zeleně věnujeme, zarazil nás rozsah a umístění předmětných pozemků. Jedná se o soubor pěti parcel  č. 606/50, 606/52, 606/54, 606/56 a 606/59 v k.ú. Kobylisy, vyznačených v mapě zelenou barvou, které plní funkci veřejné zeleně mezi jednotlivými bytovými domy. Majitelé bytových jednotek měli možnost pozemky v minulosti odkoupit do osobního vlastnictví, což neučinili. Dle vyjádření starosty Romana Petruse se jedná již o 16let snahy uvedené pozemky zastavět, které zatím brzdí městská samospráva. Ta má však stále omezenější možnosti zabránit podobným stavbám s ohledem na nový Metropolitní plán.

Aktuálně nový majitel pozemků ing. Červenka ve své žádosti o kácení dřevin adresované na úřad MČ Praha 8 – odbor životního prostředí ze dne 28.8.2017 uvedl, že v místě plánuje pouze trávník. Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování  o jejich kácení dle vyhl. č. 222/2014, bylo usnesením ze dne 13.9.2019 řízení přerušeno. Žadatel proto žádost 8.12.2017 doplnil a nově tvrdí, že na pozemcích by mělo vzniknout zahradnictví, které územní plán výjimečně povoluje v rámci přípustného funkční využití.

I v zimních měsících se jedná o zelenou clonu a oázu mezi jednotlivými řadami bytových domů. Nyní hrozí, že by měly být všechny stromy vykáceny! Foto: Václav Nývlt

Nemáme v ruce ještě veškeré kupní smlouvy k uvedenému prodeji, nicméně nás zaráží fakt, jak je možné, že veřejná zeleň mezi jednotlivými bytovými domy byla hl. městem Prahou byla prodána soukromé osobě a nikoliv převedena na MČ Praha 8 ? Je nasnadě, že vlastník dříve nebo později se bude snažit využít komerční potenciál uvedených pozemků vedených jako „zeleň – ostatní plocha“ v blízkosti metra Kobylisy bez ohledu na místní občany, kteří zde bydlí.

Vzrostlé zelené ostrůvky ve městech v letních vedrech výrazně snižují teplotu v bezprostředním okolí bytových domů oproti rozpálené dlažbě a betonu. I to je důvod, proč tam jsou a neměly by zmizet.

Uvedené zelené klidové oázy v zástavbě slouží k rekreaci a volnočasovým aktivitám občanům Prahy, ať se jedná o maminky s dětmi nebo hůře pohybující a osamělé seniory. Mimoto plní důležitou funkci čističky vzduchu v rámci zachytávání poletavého prachu produkovaného automobilovou dopravou a snižují teplotu.

Pokud by MČ Praha 8 s příslušnými odbory dopustila, aby zeleň z pozemků zmizela a nahradilo je v tomto případě zahradnictví s dlažbou a parkovištěm – postupně a nenávratně by se změnila a poškodila tvář celé Prahy 8, která je díky své poloze a právě okolní přírodě mezi domy velmi žádanou lokalitou pro bydlení.

Betonové metropole velkoměst trápí každým rokem stále vyšší teploty a letní vedra. Lékem je výsadba a ochrana městské zeleně.

S přihlédnutím na další kauzy, které monitorujeme např. Ekocentrum, Troja Horizons, BD Troja nebo Fast Food na Střelničné máme velké obavy, že díky k opakovaným procesním chybám stavebního úřadu MČ Praha 8 – odboru územního rozvoje a výstavby, se v případě prolomení bude jednat o precedens a návod, jak zastavět veškeré volné zelené plochy v soukromém vlastnictví mezi bytovými domy na celé Praze 8.

S ohledem, že lhůta stanovená úřadem MČ pro připojení do uvedeného řízení vypršela, obyvatelům dotčených domů doporučujeme se spojit a přes právníka okamžitě podat žádost na Odbor životního prostředí MČ Praha 8 o dodatečnou účast v řízení z pozice majitelů sousedních pozemků. Dále požádat Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy ( IPR) o jejich stanovisko k uvedené připravované zástavbě. Zároveň jménem obyvatel Kobylis apelujeme na MČ Praha 8, která veřejně deklaruje odmítaní dalšího zahušťování stávající zástavby v místech, která tomu nejsou určena, aby učinila zásadní a rychlou reakci vedoucí k záchraně místní zeleně a nastavila mantinely proti dalším podobným pokusům. Děkujeme

V rámci schůzky s ředitelem Botanické zahrady jsme vznesli dotaz, zda je opravdu nutné pokácet 14x vzrostlých borovic a 2x duby podél pěší cesty v borovicovém lese. Stromy poznáte podle malé oranžové značky nastříkané kousek od země.

Jak nám bylo vysvětleno, jedná se o přípravu na rekonstrukci cesty vedoucí kousek od jezírka přes kamenný kruh k plechounům. Původní mlatový povrch není určen pro provoz techniky a je v období dešťů měkký, nahradit by jej proto měly v lese kamenné kostky. Jak jsme upozornili ředitele, kvalita nové cesty v jiných částech zahrady je velmi diskutabilní díky nerovnostem jednotlivých kostek a již rozjíždějícím se mezerám. Důvodem je dle všeho neodbornost zaměstnanců 2. zvolené společnosti. Skutečný dlaždič již pohledem vybere vhodnou kostku, uchopí do rukavice, natočí na vhodnou stranu a zručným pohybem případně kladívkem upraví, než následně vloží do pískového lože. Tito dělníci pokládají kostky spíš jak housky z běžícího pásu. Výsledek je patrný.. chůze po takové cestě není pro návštěvníky i z ortopedického hlediska moc příjemná, tak je otázkou, jak si užijí okolní krásu trojské přírody a expozic zahrady.

V každém případě jak jsme na setkání uvedli, iniciativě Proti-plotu přijde velká škoda rozšiřovat cestu na úkor okolní vzrostlé zeleně. Ta je svou šířkou již dnes plně dostačující pro provoz nákladního automobilu V3S a jiné techniky zahrady. Jsme toho názoru, že vykácením stromů podél cesty dojde k vizuální fragmentaci lesa na více celků, což možná vychází z generelu, ale uvedené místo tím ztratí část svého kouzla.

Les je rovněž jedním z mála míst, kde se mohli návštěvníci botanické ukrýt před sluncem v období letních veder, kdy otevřené plochy zahrady a rozpálené okolní ulice sídliště vč. bytů jsou neobyvatelné. Nyní po zvětšení mezery v korunách stromů dojde k zvýšení teploty a úbytku stínu nad hlavami pěších návštěvníků. Kámen také oproti hutněné drti více akumuluje teplo ze slunečního svitu. Zajímal nás proto i názor kolemjdoucích návštěvníků. Ti shodně kroutili hlavami s tím, že připravované úpravy jim přijdou zbytečné.

Zástupce iniciativy měl možnost projít si nádhernou expozici zahrady v jižním Irsku, kde díky příznivým klimatickým podmínkám z Golfského proudu hlavní část zahrady tvořila divoká příroda sama. Jednalo se o dokonalou ukázku funkčního ekosystému před architektonicky čistým, ale poněkud neosobním stavebním projektem.

Vedení Botanické zahrady hl. města Prahy v loňském roce zahájilo architektonicko-krajinářskou soutěž o návrh vzhledu nového severního areálu. Budova by dle jejich plánu měla odlehčit přetížené Troji a stát se v sousedství sídliště Bohnice novou hlavní vstupní branou do venkovní expozice zahrady a skleníku Fata Morgana. Doprava návštěvníků je plánována autobusy ze stanice metra Kobylisy, pro individuální dopravu se připravuje výstavba parkoviště až pro 250 vozidel.

Jak se zadáním architekti popasovali mají možnost obyvatelé Prahy posoudit do 12.1.2017 v rámci expozice ve výstavním sále Botanické zahrady v ulici Nádvorní.

Plán výstavby nového vstupu se zázemím vychází ze schváleného Generelu rozvoje Botanické zahrady z roku 2002 a je graficky znázorněn i v následné aktualizaci pro další období 2018-2028, který pro zahradu připravuje ateliér AND pod vedením arch. Dandy. O výstavbě nového hlavního vstupu hovořil v roce 2016 i bývalý ředitel RNDr. Oldřich Vacek, který jej viděl výhledově za 3-5let.

Veškeré stavební plány a vize budoucí podoby Botanické zahrady vychází z odsouhlaseného Generelu rozvoje zahrady – aktualizovaný nyní schvaluje HMP.

Dle zadání se mělo jednat o administrativní kulturně-společenský a prodejní objekt s navazující infastrukturou, skleníkem a venkovním velkokapacitním parkovištěm. Stavba by měla stát v místě současného parkoviště, valu a pěstebního zázemí, nebude však přesahovat do zóny pivoňkové louky. Finanční limit pro realizaci stavby je stanoven maximálně 200 milionů bez DPH. S ohledem na fakt, že pro některé z účastníků se jedná o limitující částku, lze předpokládat, že výstavba parkoviště proběhne v další etapě.

Zástupci iniciativy v roce 2011 na trojstranném jednání s vedením Botanické zahrady a architektonickým ateliérem AND diskutují nad Generelem územního rozvoje Trojské botanické zahrady.

Investice zapadá do schválené představené koncepce rozvoje zahrady do roku 2019, kterou projednala v roce 2012 Rada hl. města Prahy. V příštích letech by Botanická tak ráda investovala do dalšího rozvoje asi 725 milionů korun, z větší části z příspěvků od zřizovatele zahrady, tedy města.

Aktuální severní vstup do Botanické zahrady. V těchto místech v oblasti pěstebního zázemí má vyrůst nový komplex s restaurací, sály, kancelářemi, prodejní plochou a skleníkem.

Do vyhlášené veřejné soutěže se přihlásilo celkem 24 účastníků a další 2 po stanoveném termínu. Následně v září 2017 vybrala odborná porota do užšího výběru 6 soutěžních návrhů, které architekti dopracovali a předali do stanoveného termínu 13. 11. 2017 k posouzení.

Jeden z oceněných návrhů. Ohromná vybetonovaná plocha by se stala v tropických letních dnech výrazným teplotní ostrovem, což je v rozporu s koncepcí HMP o snižování teploty ve velkoměstě stejně jako současným pojetím zeleného území.

Kritéria, podle nichž byly soutěžní návrhy hodnoceny:

 • míra naplnění soutěžního zadání
 • kvalita krajinářsko-architektonického řešení stavby
 • ekonomická přiměřenost a realizovatelnost s ohledem na provozní náklady, energii a údržbu

Se zprovozněním nové vstupní budovy Botanická předpokládá zvýšení návštěvnosti ze současných 320.000 na 600 000 osob ročně. Z jakých výpočtů vychází nám není známo. Pro představu celková návštěvnost Botanické zahrady Troja v roce 2016 činila 318.805 osob, z toho 108.434 navštívilo skleník Fata Morgana a 210.371 pak venkovní expozice.

Úvozová cesta se po oplocení lesoparku Botanickou zahradou stala jednou z hlavních tras mezi Bohnicemi a Stromovkou.

Obecně lze konstatovat, že v celé Praze výrazně roste návštěvnost zelených ploch, parků a městských lesů každým rokem s tím, jak se mění životní styl a jsou kladeny stále vyšší nároky na zaměstnance. Je proto nasnadě, že obyvatelé velkoměsta potřebují klidná místa k odpočinku, relaxaci a sportování mimo rušnou městskou aglomeraci a rozpálená sídliště. Nemusí to být vůbec extenzivně udržované území, stačí i obyčejný les s minimálními náklady na údržbu.

Krásný pohled na obyvateli Bohnic zachráněný trojský les. Místo stromů zde mělo stát Ekocentrum s restaurací, rozhlednou a parkovištěm pro 29 aut.

Bohužel stále platí, že jediným měřitelným ukazatelem úspěšnosti příspěvkové organizace hl. m. Prahy je její návštěvnost. Proto z pohledu Botanické zahrady chápeme, že nový vchod může důstojně reprezentovat instituci i její náplň v podobě edukační, pěstební a výstavní. Je však otázkou, zda je to opravdu nutné v takovém rozsahu.

Dle reakcí v knize, kam návštěvníci výstavního sálu píší své názory a dojmy, spíše převládají příspěvky, aby zahrada raději zrenovovala současné nevyhovující prostory a nerozšiřovala se dále na úkor cenné přírody Trojské kotliny, kvůli které toto místo rádi navštěvují.  V nejbližší době se iniciativa Proti-plotu setká s ředitelem zahrady a toto bude určitě jedním s probíraných bodů.

V každém případě z dosavadního postupu je zřejmé, že celkovým důsledným a pečlivým pojetím transparentní soutěže se současný ředitel BZ Bc. Bohumil Černý snaží nedělat chyby svých předchůdců, kteří měli rovněž sny o velkém atraktivním skleníku z pera Zdeňka Deyla pro pěstování tropických rostlin, a výstavbě zázemí ředitelství se skleníky za 200 milionů…

Rok 2001. Výstavba skleníku Fata Morgana. V tu dobu ještě nikdo netušil, že stavba vyjde nakonec na 10x násobek původní ceny a bude stát místo ředitele J. Haagera. Foto BZ

Jak však ukázal čas, díky zásadních chybám v přípravě, podcenění nevhodného stavebního postupu, zvolených materiálů, neautorizovaných změn v projektu i politických tlaků, se stavba protáhla na 7let a kolaudace skleníku Fata Morgána za účasti primátora Béma proběhla až na jaře 2008.  Z původně deklarovaných 20 milionů Kč stál skleník nakonec desetkrát tolik, tedy přes 200 milionů korun. Po deseti letech je patrné, že prostory ředitelství naprosto nedostačují kapacitně pro potřeby zahrady a skleník díky nevhodně použitých technologiím a opláštění se rozpadá.. potřebuje další investici v řádu 30-50 milionů. Tyto prostředky mohly být použity účelněji např. na projekt vybudovaní retenční nádrže pro přečerpávanou vodu z Vltavy na zavlažování zahrady namísto současného pitnou vodou z vodovodního řadu.

2. cena ve výši 360 000 Kč – účastník: D3A, s.r.o, /návrh č. 4/

Vraťme se ale zpět k vyhlášení vítězného projektu soutěže. Sedmičlenná odborná porota se shodla, že přestože všechny návrhy byly zpracovány velmi precizně, každý měl své klady a zápory. Některé návrhy řešení působí příliš ambiciózně a není v nich dostatečně řešen vztah stavby a jejího začlenění do krajiny a města. V jiných zase není zohledněn požadavek zachování trasy biokoridoru pro migrující zvěř na pravé straně řeky nebo navrhované velkokapacitní parkoviště je příliš dominantní s ohledem na upozaděný vstupní prostor do zahrady. Odborná porota doporučila autorům podněty k dopracování. V následující diskuzi a hlasování se porota shodla, že ocení dva návrhy, které jsou architektonicky kvalitní a zároveň splňují požadavky zadavatele.

Nejvíce 9 nominací obdržel návrh č. 3 od Fránek architects s.r.o., který si odnesl první cenu ve výši 390.000 Kč (Pro hlasovali 4, Proti 2, Zdržel se 0).

Autoři: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
Spolupráce: Ing. arch. Martina Hamrová, Ing. arch. Tereza Horňasová, Ing. arch. Ing. Jiří Vítek, Ing. arch. Adam Lacina (architektura), Bc. Libor Šenekel, Norbert Walter (vizualizace)

Autorská anotace návrhu: Objekt je navržen pro město Prahu a vychází z pražských inspirací. Návrh je jednoduchý, nakreslený jednou čarou. Tato čára by měla být zapamatovatelná a měla by navždy Botanickou zahradu charakterizovat. Navrhli jsme zážitkový dům, který bude vybízet k opakovaným návštěvám. Objekt je řešen jako úsporný, jak svým provedením, tak i ve svém provozu. Dominovat v něm a jeho okolí budou hlavně rostliny.

Při zběžném pohledu na vítězný projekt č. 3 bez důkladnějšího studia je patrné, že designovému pojetí geometrických křivek Paula Klea dojde v prostoru zvětšeného parkoviště k pokácení 18ti letých stromů vysazených Botanickou zahradou a nahrazení soustavou pergol kryjící parkovací stání. Pokud by měli být dle projektu zelené všechna čtyři roční období, pak vzrostlé stromy nahradí pnoucí břečťan nebo něco podobného. Není to škoda a trochu zbytečné?

Dle odborné poroty je návrh č. 3 dopracován do detailů. Pouze při zběžném pohledu na vizualizaci nás napadá:

 • na střeše objektu chybí skleněné nebo jiné zábrany, které ochrání pobíhající děti nebo slepé návštěvníky před pádem ze střechy
 • nelíbí se nám, že autoři návrhu nepočítají se současnými stromy v prostoru parkoviště. Dle projektu by pnoucí břečťan musel být hodně hustý, aby nedocházelo k oteplování nové rozsáhlé vyasfaltované plochy v oblasti hlavního vchodu do BZ. To je proti koncepci HMP, která se naopak snaží ve velkoměstě výsadbou nové zeleně teplotu v parných dnech snižovat. Z tohoto pohledu současná plastová zatravňovací dlažba s rostoucí trávou je vzhledově i z pohledu funkce přirozené retence srážkové vody, zcela jistě vhodnější i s ohledem na nedaleký pramen Halštýře
 • na střeše objektu je vyobrazena zeleň, která betonovo-skleněný objekt vizuálně odlehčuje a propojuje s okolní přírodou. Pokud bude na střeše zajištěna celoplošná závlaha sprinklery, jsou kladeny vyšší nároky na správný postup během výstavby a kratší životnost izolace. Pokud nebude, jak je řešena otázka protipožární ochrany střechy ? ( během pár po sobě jdoucích tropických dnů dojde díky působení slunce k naprostému uschnutí veškeré vegetace. Pak stačí jediný odhozený nedopalek od nevychovaného návštěvníka a požár na střeše objektu je nevyhnutelný).

Vybízí se zde i další otázky:

 •  jak je přihlédnuto k faktu, že ve všední dny 8-16:00 ve venkovní expozici skoro nikdo není, zatímco o slunečném víkendu nebo akci již teď zahrada praská ve švech
 •  zda by před investicí několika stovek milionů z penez daňových poplatníků nestálo za úvahu zmapovat názor a přání návštěvníků formou dotazníkového šetření, co si opravdu přejí v rámci dalšího rozvoje Botanické zahrady ?
 • jak ovlivní architektonicky vystylizovaný návrh č. 3 plánovaná výstavba nevzhledné 2NP bedny OD Kaufland naproti novému hlavnímu vchodu ?

No uvidíme..  Porota je nyní přesvědčena, že soutěž dobře splnila svůj účel a umožní zadavateli jednat s autory oceněných návrhů v navazujícím jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Členové poroty doporučili autorům oceněných návrhů zabývat se slabšími stránkami a uvažovat o dopracování soutěžních návrhů tak, aby plně odpovídali požadavkům zadavatele.

Více k soutěži naleznete na vytvořených stránkách BZ. Budeme rádi za Váš názor v rámci vloženého komentáře pod tímto článkem. Děkujeme