Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Věnovali jsme posledních pár dní až do 30.6 veškerou kapacitu a čas přípravě připomínek k novému Metropolitnímu plánu a podpisům – upřímně jsme tak nezaznamenali včas na portálu CENIA informaci o změně stavu. Rozhodnutí bylo úřadem zveřejněno v pátek dne 24.6.2022. 

Odbor ochrany prostředí MHMP (oddělení posuzování vlivů na životní prostředí) obdržel neskutečných 1.765 nesouhlasů od obyvatel za pár dní na konci ledna a dále důležitá vyjádření požadující EIA s připomínkami od Magistrátu Hl. m. Prahy, MČ Troja a nakonec i MČ Praha 8.

Přesto úřad po 5 měsících rozhodl, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a proto „nepodléhá dalšímu posuzování dle zákona“. Při zpracování rozhodnutí úřad celkem evidentně vycházel pouze z podkladů oznamovatele, které byly až na výjimku téměř nekriticky převzaty. A to i přesto, že nejsou v pořádku, nebo byly investorem zamlčeny podstatné skutečnosti.

Rozhodnutí vyšlo v pátek dne 24.6.2022 s termínem 15 dní pro odvolání samospráv – tedy do čtvrtka 7.7.2022. Tento termín platí pro dotčené územní samosprávní celky – tedy MHMP, MČ Troja a MČ Praha 8.

Obyvatelé, spolky a právnické osoby mají o trochu více času, jak se dozvíte dál. Odvolavatel musí uvést, co konkrétně ve vydaném rozhodnutí rozporuje.

Určitě je pouze náhoda, že stanovisko s běžící lhůtou bylo úředníky zveřejněno v pátek, zrovna přes státními svátky 5-6.7 a na začátku letních prázdnin, kdy většina obyvatel odjíždí na dovolenou mimo Prahu. Nebudeme raději komentovat – obecně cíl je vždy stejný, co nejvíce omezit reakci veřejnosti.

Z posledních dní to vypadá, že jsou to především spolky a aktivní obyvatelé z jednotlivých částí Prahy- nikoliv MHMP, kteří se snaží ochránit nezastavitelné přírodní a zelené plochy před nevídaným tlakem developerů a jejich loutek z radnic. Mezitím betonová metropole s měnícím se klimatem stále více rozehřívá… Jediní, kdo o tom jen mluví ale stále nechápou nutnost ochrany vzrostlé zeleně v Praze, jsou zatím politici a úředníci.

Poslední dny jsme díky Metropolitnímu plánu hovořili se stovkami obyvatel a předsedy různých SVJ z okolí a až nás překvapilo, kolik se za posledních pár let do Bohnic přistěhovalo nových sousedů, kteří jsou pyšní na okolní zeleň a při zjištění, že by zde měl stát rušný Kaufland, se skutečně vyděsili.. Vezmeme to tedy stručně v rychlosti od začátku pro všechny, kteří o tom ještě nic neví.

V roce 2016 iniciativa Proti-plotu.cz zastřešila a podpořila boj obyvatel sídliště Bohnice proti záměru umístění a realizace stavby Obchodního domu pro společnost Kaufland Česká republika v.o.s. v lokalitě Praha 8 – Troja. Prvním krokem byla tehdy informační schůzka s prokuristy vedení Kauflandu ČR a dotazníkové šetření v 1.100 domácnostech.

Okrajová klidová zóna sídliště plynule přechází do sousedního přírodního parku Trojské kotliny a Botanické zahrady. Výstavba dalšího rušného obchodního domu generující trvalý hluk a přivádějící do celé oblasti další automobilovou dopravu, není skutečně na místě a odporuje principům územního plánování.

Za oběma pokusy (z let 2018 i současném 2022), postavit rušný hypermarket Kaufland přímo naproti vchodu do Botanické zahrady v Troji, stojí kontraverzní teplický podnikatel Jaroslav Třešňák se společností JTH Group a.s.

Dle novináře připomíná „strejdu ze sámošky“, ale nedejte se zmást. Teplického podnikatele Jaroslava Třešňáka provází především kontraverzní pověst v řadě projektů, směnek, i slibů radnicím a obyvatelům, jenž po dokončení projektu už nesplní. Je i největším sponzorem prezidenta Zemana. Zdroj: Seznam.zprávy

OD Kaufland Troja 2018

Proti výstavbě hypermarketu v zeleném pásu náletové zeleně naproti Botanické zahradě se postavilo přes 96% obyvatel i všechny okolní instituce. Petici v papírové verzi za dva měsíce podepsalo 12.000 Pražanů i návštěvníků Botanické zahrady z více jak 40 zemí. S ohledem na překonaný cíl byla petice dočasně v roce 2018 zastavena a podána na Magistát hl. m. Prahy.

Papírová petice s 12.000 podpisy za 2 měsíce proti výstavbě hypermarketu Kauflandu naproti Botanické doplněná nesouhlasnými stanovisky všech institucí z okolí.

Obyvatele Troje a Bohnic svým podpisem podpořila i řada význačných a známých osobností.

V roce 2018 jsme tak za podpory široké veřejnosti a všech institucí z okolí (MČ Praha 8, MČ Troja, Botanická zahrada, Zoologická zahrada, IPR, Hl. m. Praha) s odeslanými 552 námitkami smetli OD Kaufland Troja doslova ze stolu, a po nařízené EIA skončil v koši.

OD Kaufland Bohnice 2022

Po 4 letech ticha a příprav přišel teplický investor JTH s přepracovanou verzí doplněnou o parčík a paradoxně ještě s objemnější krabicí. Dne 3.1.2022 pak podal na příslušný úřad zcela novou verzi k posouzení v rámci procesu EIA. Před tím ovšem zástupce investora navštívil i MČ Prahu 8 – o čem jednali, nevíme.

I přes evidentně zcela známý nesouhlasný postoj a boj veřejnosti proti umístění rušného hypermarketu Kaufland naproti Botanické, tentokrát nikdo z radnice MČ Praha 8 obyvatele ani iniciativu neinformoval o zahájení nového řízení. Běžela tak v tichosti 30ti lhůta stanovená pro podání případných připomínek. V rámci rozdělovníků přitom chodí písemné upozornění z úřadu přímo do datové schránky starosty MČ Praha 8 Ondřeje Grose (ODS).

Takže přestože v lednu na FB skupině Bohnice-Čimice-Troja dotyční politici přidávali komentáře k různým příspěvkům, o probíhajícím řízení ke Kauflandu nikdo z nich nenapsal ani slovo. Dodáme, že jedním ze správců FB skupiny je i p. Jiří Vítek (Patrioti), místostarosta pro územní rozvoj MČ Praha 8. Nic nebylo uvedeno ani v únorovém čísle časopisu Osmička s redakční uzavírkou 10.1.2022 a s vydáním 25.1.2022. 

Nikdo tedy z radnice obyvatele sídliště Bohnice neinformoval o tom, že byl investorem podán nový návrh a běží už 30ti denní lhůta pro možné připomínkování.

Takhle už vypadá nový projekt a šedivý projekt kubusu, který nic nápaditého do zelené oblasti nepřináší. Obrovské reklamní plochy s nasvícením pak budou namířeny do přilehlého obyvateli zachráněného lesa přírodního parku Drahaň-Troja, který zvěř využívá jako biokoridor při pohybu po pravém břehu Vltavy.

Podařilo se nám za pomoci sousedů za rekordních 6 dní a nocí dostat informaci do všech bytových domů v okolí záměru, prostudovat stovky stran a připravit podklady k připomínkování, aby obyvatelé měli znovu možnost se k záměru vyjádřit.

Vliv záměru na bezprostřední okolí ze studie investora | vlevo současný stav a vpravo pak po otevření hypermarketu | Pokud by Kaufland v místě zeleného pásu stál, udávaná produkce CO2 do ovzduší je min. 104 000 kg každý rok. Přitom obchodů v okolí je již dostatek..

S reakcí obyvatel i sousedů při osobním kontaktu bylo patrné, že jejich zamítavý názor se na uvedený záměr nezměnil, spíše naopak..

Odbor ochrany prostředí MHMP (oddělení posuzování vlivů na životní prostředí) obdržel neskutečných 1.765 nesouhlasů od obyvatel během pár dní na konci ledna a rovněž důležitá vyjádření požadující EIA s připomínkami od Magistrátu Hl. m. Prahy, MČ Troja a nakonec i od MČ Praha 8. Přesto úřad po 5 měsících rozhodl, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a proto „nepodléhá dalšímu posuzování dle zákona“. Při zpracování rozhodnutí úřad celkem evidentně vycházel pouze z podkladů oznamovatele, které byly až na výjimku téměř nekriticky převzaty. A to i přesto, že nejsou v pořádku, nebo byly investorem zamlčeny podstatné skutečnosti.

Obchodní centrum Krakov je skutečně pěkné, nicméně dnes se už všichni shodnou, že umístit otevřený rušný zásobovací dvůr s betonovou podlahou pod okna ložnic, do rezidenční zástavby obklopené cca 600 byty, byla naprostá chyba v projektu. Prostorem se rozléhá bouchání skládaných přepravek, třískání kovových paleťáku po betonové podlaze, 2 venkovní lisy na hrubý odpad 90dB, hlučné výdechy klimatizací na střeše, troubení a pípání couvajících kamionů atd. Přestože stovky obyvatel úřad na tuto skutečnost v rámci EIA poukazovali, dle tabulek je vše prý v pořádku a proto úřad nepožaduje zásobovací dvůr Kauflandu zakrýt – tedy stejná chyba, jen ve větším měřítku se opět opakuje! Otevřený zásobovací dvůr takového rozsahu nepatří rozhodně do sídliště, ale do průmyslové zóny nebo na Jungmannovo náměstí před Magistrát.

Jedinou změnou v připomínkované projektu je tedy příslib přesunutí výdechů vyfukování znečištěného vzduchu 55.500m³/1hod z podzemních garáží původně umístěnými pod okny stovek bytů Trojského vrchu, nově na druhou stranu směrem do parku. Paradoxně do místa, kde zástupce investora JTH Group a.s. na (ne)veřejné prezentaci tvrdil, že věří, že v něm budou chudáci obyvatelé ze sídliště rádi trávit svůj volný čas.

Úřad ještě doporučuje terénní průzkum před vydáním územního rozhodnutím v reakci na upozornění, že investor ve výčtu zamlčel výskyt vzácně chráněného slavíka obecného. Pokud zvučný zpěv odborníci zaplacení investorem překvapivě neslyšeli, pak je dopředu jasné, jak to dopadne s jejich případným „průzkumem“ před vydáním ÚR. To je víceméně vše, co uznal úřad pro posuzování vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel za 5 měsíců z několika tisíc stránek připomínek.

Úřad nemohl posoudit účelově zkreslenou vizualizaci investora, protože podklady prý neměli k dispozici  ..což je zvláštní, protože grafické podklady jsou součástí oznámení EIA ze dne 3.1.2022 na portále CENIA. Zde jsme si jí také stáhli a upravili do skutečné podoby viz. obrázek, kde byla: i) snížena výška dvou domků o 1 patro, takže nejsou už opticky vyšší než Kaufland, ii) na střeše OD vyznačeno skutečné pokrytí zelení iii) přidání +/- klimatizačních jednotek iv) doplnili jsme do idylické vizualizace i 48t kamiony na zásobovací dvůr. Z obrázku je rovněž patrné, že hluk z otevřeného zásobovacího dvora není namířen jen na polikliniku Mazurská, ale i do části oken bytového komplexu Trojský vrch. Zdroj obrázku: JTH

Úřad se zcela ztotožnil s tvrzením investora a proto mu překvapivě už nevadí např. :

 • otevřený rušný zásobovací dvůr, se kterým už mají obyvatelé Trojského vrchu přes 8let osobní negativní zkušenosti (vč. desítek stížností na všechny možné isntituce) vedoucí k trvalému snížení kvality bydlení nebo v mnoha případech raději i odstěhování z Bohnic. Projekt OC Krakov s otevřeným zásobovacím dvorem ovšem už stojí, tak evidentní problém politiky MČ ani stavební úřad už nezajímá. Podle Hygieny je obtížné toto změřit, přesto z celodenního měření v bytě naproti naměřili výší hodnoty přesahující povolené limit.. Představa, že by to ještě ve větším měřítku mělo stát i z druhé strany bytového domu je proto pro obyvatele zcela neakceptovatelná !!!

 

 • Úřad doporučuje jako nejvhodnější 1.variantu otáčení 24t kamionů o délce cca 17m přímo na křižovatce Mazurská/Lodžská/Hnězdenská, kde každý kdo zde bydlí ví, že jakmile si najede blbě jedno auto, paralyzuje celou křižovatku i s autobusy. Co až tudy povede ještě TRAM?

 

 • Úřad už najednou netrvá na tom, aby počet parkovacích míst odpovídal Pražským stavebním předpisům.

 

 • Úřad neumí spočítat a ověřit správnost přiloženého výpočtu koeficientu zeleně KZ, který je uměle nahnán výsadbou na pozemcích v majetku hl. města, nebo nereálnou pnoucí zelení na obvodu opláštění 12-14m vysoké budovy.

 

 • Úřad evidentně schvaluje nalepení šedé souvislé krabice obchodního domu na samou hranici pozemku s největším bytovým domem s 695 byty, a to bez jakékoliv mezery určené pro vzrostlou izolační zeleň odhlučňující cca 40 zdrojů vzduchotechniky na střeše objektu pod okny ložnic. V letě je v rozpálených bytech dlouho do noci i 30´C.. zavřená okna opravdu mít nejde.

 

 • Úřad věří investorovi, že na zajištění zásobování třípatrového obchodního domu s hypermarketem a dalšími komerčními prostory nájemců, postačí udávaných podhodnocených 15x zásobovacích aut od 7,5-24t/den (u menšího OC Krakov se 15x mix dodávek, 7.5t, 12t a 24t thermo kamionů vystřídá za 2-3hodiny).

 

 • Úřad tedy i přes stovky upozornění dál vychází z podhodnocených dat intenzity dopravy (jak nákladní, tak osobní) a nepožaduje ověření. Tato data jsou přitom stěžejní pro modelové výpočty a tabulky vč. výpočtů vlivu na zdraví obyvatel. Znečištění vzduchu od silně karcinogenního a mutagenního Benzo(a)pyrenu až po mikročástice poletavého prachu! Díky tomu hodnoty v tabulkách vychází příznivě a jsou v normě.

 

 • Úřad sice eviduje upozornění na kumulaci negativních vlivů záměru OD Kaufland s dalšími připravovanými velikými stavebními projekty v těsném okolí (vstupní areál Botanické zahrady Sever s kapacitním parkovištěm přímo naproti, lanová dráha se stanicí, podlažní parkoviště pro cestující lanovky, hasičská stanice Bohnice, BD Troja Horizons, TRAM tangenta Kobylisy-Bohnice, TRAM Praha 6 – Mazurská), ale evidentně s kumulací vlivů z dalších projektů v rámci odpovědí k jednotlivým bodům jinak nepracuje, a odvolává se na pozdější potřebu sladit jednotlivé projekty.. Tedy jinými slovy – projekty hl. města Prahy za cca 12 mld. Kč bude třeba uzpůsobit chybně dispozičně dávno postavenému a rušnému OD Kaufland?! Tak nějak se ovšem už zapomíná, že vše je nacpáno do malého zeleného obdélníku na okraji sídliště Bohnice obklopeného cca 1.100 byty, ve kterých bydlí větší množství rodin s malými dětmi a ti chtějí především bezpečný prostor, zeleň a klid – s veřejností se ovšem nikdo nebaví.

Poukázali jsme i na nové kolizní rušné místo u vjezdu/výjezdu do podzemních garáží, které je o 3 pruzích a je chodec musí sledovat několik směrů současně. Široká obslužná komunikace vede skrz chodník a bude nebezpečná především pro místní seniory se sníženou pohyblivostí nebo maminky s dětmi na cestě do Botanické zahrady. Úřad zkopírováním vyjádření ze studie investora se ovšem neztotožnil s požadavkem, aby místo bylo osazeno semafory. Zmizel i pás souvislé izolační zeleně 4m vysoké na ZMK v majetku města podél rušné ulice K Pazderkám. Před vchodem a vjezdem do OD tak nic zeleného už nechrání bytový dům Hnězdenská 767/4a.

Mohli bychom pokračovat ještě hodně dlouho..  třeba o tom, jak centrála Kauflandu ČR tlačí na investora JTH, aby konečně vyřešil věc a začalo se stavět. Asi už zapomněli v Kauflandu ČR na Vypichu, že jsme je na osobní schůzce v roce 2016 slušně požádali o přehodnocení a stažení tohoto nevhodného záměru V TÉTO LOKALITĚ s ohledem na výsledky dotazníkového šetření. Upozornili jsem je, že o iniciativě Proti-plotu najdou i pár stránek v environmentální výchově pro II. stupeň ZŠ. Tehdy se ještě usmívali.

Představení (ne)veřejné prezentace nového Kauflandu II proběhlo v CAMPu bez obvyklých zástupců města i IPRu. Přítomní byli pouze zástupci investora JTH. Odkaz na online připojení byl v časopise Osmička uveden s chybou a tak se překvapená veřejnost nepřipojila. Jak jsme ale později zjistili, politici MČ Prahy 8 měli odkaz správný a připojili se.. Na telefonní číslo se nebylo možné dovolat a po 30min bylo raději vypnuto. Řečník z JTH se naoko divil, že nikdo nevolá a nikdo z Bohnic nemá žádný dotaz. Jednalo se defacto o připravenou divadelní show ve stylu Ivana Mládka, kde použili do prezentace fotku krysy z fotobanky, smutné děti na sídlišti ze 70.let, přečetli fiktivní dopis od paní důchodkyně a obyvatele Bohnic vylíčili jako chudáky.. V každém případě to byla i podle pozdějšího vyjádření vedoucího CAMpu nesmírná ostuda, jakou tam ještě nezažili a vrhá negativní stín i na jejich budovanou pověst.

Odbor ochrany přírody HMMP přes všechny obdržené připomínky s opakovaným poukázáním na poněkud odlišný stav mezi předloženými studiemi a realitou, nevzal prakticky nic v potaz. Odmítl požadavky 3 samospráv a 1.765 obyvatel, aby byl záměr posuzován dle EIA. A to i přesto, že mají obyvatelé otevřený zásobovací dvůr pod okny svých ložnic z druhé strany domu už přes 8let a ví přesně, co to obnáší dnem i nocí. Podle předložených tabulek jsou ovšem všechny hodnoty v pořádku (musí) a stavba dalšího obchodního domu tak nebude mít na okolní obyvatele a životní prostředí významný vliv. Je však možnost se odvolat, kde úřad doslova uvádí – citujeme: Proti tomuto rozhodnutí mohou oznamovatel, dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u OCP MHMP. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. V odvolání musí být uvedeno, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.“

Rozhodnutí tedy bylo zveřejněno dne 24.6.2022 se 15ti denním termínem pro případné odvolání tj do čtvrtka 7.7.2022 * to platí pro dotčené územní samosprávní celky, tedy MHMP, MČ Troja a MČ PRAHA 8, kde je nutné uvést i věcné důvody, proč rozporují vydané stanovisko.

Pro dotčenou veřejnost se počítá lhůta 15dní až od sundání rozhodnutí z úřední desky MČ, tedy do neděle 24.7, respektive do následujícího pracovního pondělí dne 25.7.2022. Nestačí pouze napsat, že nesouhlasíte s vydaným rozhodnutím. Je třeba uvést věcné důvody, proč nejste spokojeni s rozhodnutím úřadu (nezodpovězení všech otázek, nesrovnalosti v datech, zamlčené údaje atd.) Pokud bude někdo ze sousedů potřebovat pomoc se stylizací odvolání, rádi připravíme formální text k odeslání. Pokud máte elektronický podpis, použijte jej.

Kdo může podat odvolání a jak postupovat ?

Podat odvolání proti vydanému rozhodnutí neposuzovat OD Kaufland Bohnice může:

 • oznamovatel (ale ten tak asi neučiní, to by musel být jitrnice)
 • dotčené územní samosprávné celky tedy MHMP a obě MČ
 • dotčená veřejnost uvedená v § 2 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb.

ADRESA:

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha prostřednictvím Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. města, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

VĚC: Odvolání proti rozhodnutí neposuzovat záměr OD Kaufland Bohnice (PHA1143) na životní prostředí

Já, jméno + příjmení…….. , trvalým bydlištěm na adrese……., narozen dne………., ve stanovené zákonné lhůtě 15dní podávám blanketní odvolání proti vydanému rozhodnutí zjišťovacího řízení OCP MHMP (č.j.1151592/2022) zveřejněného dne 24.6.2022 s rozhodnutím neposuzovat záměr Obchodní dům Kaufland Bohnice. Důvodem je nedostatečné vypořádaní všech doručených námitek i poněkud překvapivý jednostranný pohled úřadu MHMP. Z důvodu omezeného času v době dovolených a potřebnosti obdržet vyjádření od odborníků bude mé odvolání doplněno do 31.8.2022. Děkuji

S pozdravem

……

Pokud víte co poslat, odešlete to raději už do 22.7.2022, ostatním kteří budou potřebovat pomoci pak do 30.8.2022 dáme připravené text odvolání.

 • zaslat emailem na adresu: posta@praha.eu
 • podat osobně na podatelnu Magistrátu HMP
 • poslat poštou doporučeně na adresu Magistrát Hl. m. Prahy
 • odeslat přes datovou schránkou 48ia97h

Evidentní otočka o 180´ stupňů ve stanovisku vydaném stejným úřadem k stále stejnému rušnému Kauflandu může být v pořádku, a nebo taky vypovídat o čemkoliv jiném v kontextu s podivným odchodem ředitele pro územní rozvoj HMP Ing. Čemuse k developerovi, nebo s odhalenou korupční kauzou a organizováním trestné činnosti nám. primátora Hlubučka (STAN), který měl na Magistrátu hl. města pod sebou i životní prostředí v Praze.

Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z posledních velkých pozemků v okolí určeným k zástavbě, souhlasíme s obyvateli, že tomuto místu s ohledem na jeho polohu ve výjimečné lokalitě by prospěl komornější nízký objekt do 4 NP, např. bydlení pro seniory v kombinaci s parkem, nebo objekt navazující na BZ a ZOO, který by doplnil a zároveň pozvedl současné sídliště a navázal na okolní přírodu ke spokojenosti místních obyvatel i návštěvníků.

To, že se dá i v dnešní době postavit něco jiného než montovanou halu s rušnou komunikací, dokládá například architektonicky zdařilý projekt Residence Trilobit v těsném sousedství přírodní rezervace Prokopské údolí. Bohničtí obyvatelé dávají místo Kauflandu přednost projektu 4NP domova seniorů s parkem, který by byl skutečnou přidanou hodnotou pro celou oblast.

Jak se k tomu postaví hl. město Praha, MČ Troja nebo MČ Praha 8, která by se měla řídit stále platným rozhodnutím zastupitelstva 100% nesouhlasu všech přítomných zastupitelů ke Kauflandu naproti Botanické zahradě, skutečně netušíme. V jiných projektech už ale obyvatelům Prahy 8 ukázali, že stojí výhradně na straně developerů, kterým se snaží za přislíbený mnohamilionový poplatek zlegalizovat převod ÚP a zástavbu v dosud nezastavitelném přírodních území Troje a Bohnice.

Celé vyjádření úřadu ochrany přírody k EIA naleznete ke stažení zde: PHA1143_zjistovaci

Pokud je mezi Vámi odborník na jakoukoliv vymezenou oblast, budeme rádi za Vaše komentáře a tipy adresované na email: proti.plotu@email.cz

Můžete nás podpořit podpisem zatím pod papírovou verzi petice klikni ZDE , kde jí vytisknete a můžete nechat podepsat i Vaší rodinou, kolegy a přátele z celé ČR, prostě všemi, kteří cítí stejně jako my, že Trojskou kotliny navštěvují Pražané a návštěvníci především pro její rozmanitou přírodu, Botanickou a Zoologickou zahradu, řeku nebo sportovní aktivity, nikoliv jako místo pro nakupování, kterých je v Praze již dostatek.

Děkujeme za Vaší podporu.

Metropolitní p(l)án

Když obyvatelé zaslechnou pojem „Metropolitní plán“, pravděpodobně už ví, že se jedná o připravovaný nový územní plán Prahy – nicméně už tolik netuší, jak jej vlastně uchopit, nebo co s ním mají společného. Skoro nikdo pak neví, že jeho finální podobu mohou ovlivnit i samotní občané podáním připomínek a podnětů do 30.6.2022, buď přes portál sami nebo spolek z okolí. V jiných částech Prahy i ve spolupráci se svou radnicí.

Praha má jako každé jiné město nebo obec svůj územní plán. Metropolitní plán je tedy jen „krycí název“ pro nový územní plán metropole, který se aktuálně připravuje. Ten jasně v budoucnu definuje, na kterých územích a plochách se bude moci stavět, jak vysoko, nebo naopak kde zůstane stávající zeleň zachována. Je to mnohem složitější, nemá proto smysl zabíhat hlouběji. Pojďme se raději společně podívat dál, co by Vás mohlo zajímat.

Pokračovat ve čtení

Ve čtvrtek dne 16.6.2022 za slunného počasí proběhlo před severním vchodem do botanické avizované ústní jednání. To je nedílnou součástí územního řízení o umístění stavby nového vstupního areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy (severní vstup). Dotčené obyvatele pozval stavební úřad MČ Praha 7, pod který areál zahrady územně svou polohou spadá.

Aby se informace dostala ke starším sousedům, vyřešili jsme to na poslední chvíli vylepením informačních letáčkům na vstupní dveře bytových domů v okolí.

Pokračovat ve čtení

Věděli jste, že všechny stavební záměry v areálu Botanické zahrady vycházejí ze schváleného Generelu rozvoje zahrady představeného v roce 2002? Jedná se o rozvojový a plánovací dokument vypracovaný architekty a schválený Radou hl. m Prahy, který jednu za 10 let prochází případnou aktualizací.

Pravděpodobně málokterý z čtenářů si už dnes vzpomene, že v první verzi Generelu byla tzv. úvozová cesta s okolím zahrnuta jako součást oplocené Botanické zahrady, což vyvolalo vlnu nesouhlasu u místních obyvatel a MČ Troja. Stejně odmítavě se obyvatelé postavili i k návrhu zřídit v borovicovém lese restauraci Hájenka. Na veřejném projednání vedení zahrady požadavek akceptovalo a návrh realizace Hájenky definitivně stáhlo.

Novější přepracovaná verze architektonickým atelierem AND ponechává úvozovou cestu již mimo oplocený areál. Generel je tedy dokument řešící rozvoj areálu zahrady v úrovni urbanistické koncepce na 15–20 let dopředu. Neznamená to ale, že vše navržené se musí vždy bezpodmínečně realizovat. Zdroj: AND

Pokračovat ve čtení

Překvapila nás veliká odezva od zaskočených obyvatel sídliště Bohnice na vydaný článek „Stavební projekty, o kterých se zatím nemluví..“. Jen dokládá, že obyvatelé Prahy 8 mají zájem a chtějí se včas dozvědět, co se připravuje pod okny jejich domovů. Máme tady proto další pokračování. Tentokrát společně s námi nahlédnete do oblasti Starých Bohnic – místa s více jak 850letou historií.

První zmínku o vísce najdeme už z roku 1158 v zakládací listině místního kostela sv. Petra a Pavla, což jak ukážeme dále, má zásadní přesah až do doby dnešní.

Koncem 16. století patřila vesnice ke statkům nejvyššího purkrabství. V roce 1870 v kaňonu u Vltavy vzniká první česká továrna na dynamit, v letech 1906-1911 pak vyrůstá na ploše polí rozsáhlý areál Psychiatrické léčebny, a v roce 1922 se obec s 3.179 obyvateli stala součástí Prahy VIII. Staré Bohnice s dlouhou historií si tak stále udržují své nezaměnitelné kouzlo a mají právem status vesnické památkové zóny.

Starobohnické vánoční těšení s kejklířem Vojtou a kouzelnou kulisou v historického Statku Vraných.

Obyvatelé sídliště znají tuto poklidnou oblast především díky kulturní akcím na náměstí a okolní přírodě. Pokračovat ve čtení

Pravděpodobně část obyvatel už zaznamenala informaci o vyhlášení architektonické soutěže na vizuální podobu lanové dráhy Bohnice – Troja – Praha 6. V rámci dvoukolové soutěže má být vybrán vítězný návrh v srpnu 2022. Na odměny a náklady s vypracováním návrhů je vyčleněna částka 4.5 mil Kč. 

Lanovka v Bohnicích. Jedná se pouze o hmotovou vizualizaci záměru, nikoliv konečnou podobu vč. případného umístění.

Informace o vyhlášení soutěže byla zveřejněna dne 5.5.2022 na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, ČTK, nebo na FB skupině Bohnice-Čimice-Troja v rámci sdíleného příspěvku Tomáše Slabihoudka, radního MČ Praha 8.

Předpokládáme ale, že nikdo z obyvatel už neví, že dne 28.4.2022 proběhlo velmi důležité veřejné projednání k lanovce..

Pokračovat ve čtení

I letos si můžete opět vyzvednout na pokladnách Botanické zahrady Troja Vaší roční sousedskou permanentku. Ty jsou vydávány od roku 2011 společně s vybudováním 4x samoobslužných vstupů v rámci dohodnuté kompenzace pro místní obyvatele za trvalé oplocení lesoparku s vyhlídkou.

Kdo má nárok na sousedskou permanentku ?

Pokračovat ve čtení

Blíží se komunální volby a na MČ Praha 8 se opět objevují různé návrhy na převody městského majetku i soukromé nové projekty.

V tomto článku jsme se zaměřili na Bohnické sídliště, dále se podívali do šuplíku na radnici kde leží schovaný vypracovaný nový „Plán rozvoje Prahy 8“, a závěrem Vám přiblížíme tzv. Vídeňský model, který má všechny potřebné aspekty k vyřešení nedostatku dostupného nájemního bydlení v Praze. Ale pěkně po pořádku…

Pokračovat ve čtení

Metropolitní plán

Po několika odkladech byl konečně zveřejněn nový Metropolitní plán hl. m. Prahy k II. připomínkování ze strany občanů a institucí.

Jedná se o stěžejní dokument, který definuje kde bude moci co vyrůst a jak vysoko, případně zda v místě zůstane zachována zeleň. Brzy k uvedenému doplníme stěžejní informace | http://www.proti-plotu.cz ✅ |

Den ZEMĚ

Věděli jste, že 22. duben je mezinárodním DNEM ZEMĚ – celosvětové snahy na podporu životního prostředí? Od roku 1970 se povědomí o nutnosti chránit přírodu posunulo, i když ne vždy to bylo zrovna tím správným směrem (např. pěstování řepky pro výrobu „biopaliva“). Jako lidstvo stále více bereme, než dáváme. Nic není nekonečně, vč. zdrojů planety a udržení kvality životního prostředí. Je proto jen otázkou času, za kolik generací přestane současný model fungovat.

Dalo by se to přirovnat k hozenému bumerangu, který se nám s určitým zpožděním ze všech stran VRACÍ stále rychleji a uhnout už není kam. Reprodukční kliniky praskají ve švech, naléváme dětem do hrníčků kojeneckou vodu s pesticidy, vdechujeme mikročástice plastu, pochutnáváme si na zdravém mase ryb s toxickou rtutí a zjišťujeme, že sucho už není fenomén jen Středomoří, ale i České krajiny.

Ano jsou věci, které skutečně nezměníme, a jiné pro změnu nechceme s ohledem na peníze, zažité zvyky nebo naše pohodlí..

Pokračovat ve čtení