Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Zahrádky volají o pomoc

Iniciativa Proti-plotu se ráda připojila k výzvě a podpoře našich sousedů z Prahy 9, kteří se snaží zabránit výstavbě na pozemcích dnes už zaniklé zahrádkářské kolonie. Zelené plochy bezprostředně navazují na oblíbený park Zahrádky a cennou přírodní oblast v okolí Rokytky.

Při pohledu na obrázek si neumíme představit, že by vysoké betonové kostky nahradily vše v popředí, a sevřely tak jediný park v okolí i z druhé strany.

Zahrádky plné života v různé podobě v místě existují už od předválečného období. Za tu dobu v lokalitě vyrostly ovocné stromy a vzniklo unikátní druhové bohatství, včetně chráněných druhů živočichů. Dnes jsou tyto plochy doslova zelenou oázou v hustě obydlené aglomeraci Vysočan.

Pozemky zahrádek v restituce získala ovšem v roce 2016 církev, která o vánocích vypověděla zahrádkáře a uzavřela s developerem JRD smlouvu o smlouvě budoucí. A ten na nich chce stavět další byty.

Pokračovat ve čtení

Advertisement

V úterý dne 7.3.2023 má Výbor pro uzemní rozvoj hl. města Prahy na svém programu projednání bodu tzv. Vymezení lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice. Odborem územního rozvoje MHMP byl přitom bod Z 3516/00 doporučen ke schválení. Následně musí změna ještě projít Radou a hlasováním zastupitelstva MHMP, aby mohla být trasa lanovky zanesena do územního plánu města. S ohledem, že město je současně investorem projektu, bude to nejspíše jen formalita.

Poté, co byl v srpnu 2022 zvolen vítězný architektonický vzhled stanic, se tak jedná o další nezbytný krok nutný k realizaci lanovky.

Vítězný návrh finální podoby stanice Bohnice dle architektonického návrhu britského týmu William Matthews Associates a spol.

Zajímavostí je, že v rámci odborné komise vítězný návrh nezískal jednoznačnou podporu – přesto byl schválen bez snahy zahrnout evidentní nedostatky.

Pokračovat ve čtení

Úvozová cesta byla už historicky frekventovanou spojnicí ze severu Čech na Pražský hrad za dob králů. Oblíbenou turistickou trasou mezi Bohnicemi a Trojou zůstala až do dnešních dnů, i když poslední roky se na hrad nikdo moc nehrnul.

Málokdo si ale už vzpomene, že se měla úvozová cesta stát součástí oploceného areálu Botanické zahrady s omezenou otvírací dobou. S tím vedle nás nesouhlasila ani MČ Troja.

Pokračovat ve čtení

Rádi jsme se i letos zúčastnili slavnostního otevření výstavy TROJSKÉ PLÁNY XVI na základě pozvání od našich sousedů. Akce se stala za léta již tradicí a zároveň ideální příležitostí přiblížit místním připravované návrhy spojené s trojskou kotlinou a jejich domovy. Pro nové obyvatele jsou zajímavé i informace o činnosti školek/škol, trojských spolků, sportovních klubů i občanských sdružení.

V útulných prostorách Galerie U Lávky je tak až do 5.3.2023 otevřená expozice, kde si můžete zdarma pod jednou střechou na velkoformátových panelech prohlédnout architektonické vize, návrhy i studie dalšího rozvoje této cenné přírodní oblasti a zjistit zajímavosti z oblasti vzdělávání dětí. Pokračovat ve čtení

Ohlédnutí za rokem 2022

Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za obrovskou podporu a pomoc, díky které občanská iniciativa Proti-plotu.cz v uplynulém roce ušla ohromný kus cesty a nepolevila ve svých aktivitách ochrany městské zeleně v Troji.

Loňský rok 2022 se nesl ve znamení divokého a nezkrotného Tygra, který v čínské mytologii symbolizuje velmi hektické a energetické období. Vyžaduje tak hodně sil pro zvládnutí všech zkoušek a výzev, které přijdou.

Rok Tygra je tradičně i časem nových cest, kdy navzdory nepříznivým okolnostem lze čerpat z dynamiky (všechno půjde velmi rychle) a našeho nadšení. Překvapivě vše výše popsané se skutečně vyplnilo na více než 100%, což vlastně můžete sami posoudit v následujícím připraveném souhrnu událostí za uplynulých 12 měsíců.

Pokračovat ve čtení

Máme dobrou zprávu. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo dne 12.1.2023 rozhodnutí, kde vyhovělo našemu odvolání z července 2022 ve věci zjišťovacího řízení EIA k záměru OD Kaufland Bohnice.

Pod papírovou petici proti umístění hypermarketu Kauflandu v tomto místě se za 2 měsíce sešlo na 12.000 podpisů. Dle dotazníkového šetření obyvatelé preferují v místě raději nízké bytové domy se skutečnou přidanou hodnotou pro sídliště (např. domov seniorů nebo školka doplněné parkem).

Ministerstvo zrušilo rozhodnutí magistrátu o tom, že záměr nepodléhá EIA, a věc vrátilo na OCP MHMP k novému projednání. Proti rozhodnutí se investor nemůže odvolat.

Pokračovat ve čtení

Mnohdy pro každodenní rychlý a hektický životní styl tak trochu zapomínáme, že část věcí v životě kolem nás není vůbec automatických. Jsme proto rádi, že souběžně s ochranou městské zeleně v Troji už několik let nejen o vánoční čas podporujeme Dětský domov Racek, nebo jen tak uděláme radost a přispějeme statečné Kačence.

Kačenka je velká bojovnice a i když nemá vůbec lehký život, dokáže se usmát a radovat z maličkostí. Velký podíl na tom mají rodiče, kteří se nevzdali a pomocí cvičení, terapií a léčebných procedur bojují krůček po krůčku.

Aktivně se pohybujeme v oblasti ochrany městské zeleně již 12let, a vedle toho se snažíme podat pomocnou ruku, kde se dá. Víme, že na vše čas, prostředky ani naše energie nemůže stačit.. ale příběhy a dobré skutky motivují a mění svět. Jak pravdivě pronesl Albert Einstein: „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to“. Pokračovat ve čtení

Stavební úřad městské části Praha 7 vydal „Rozhodnutí o umístění stavby pro Vstupní areál Botanické zahrady Sever“. Přestože je rozhodnutí datováno ze dne 6.12.2022, na úřední desku jej vyvěsili až 21.12.2022, tedy těsně v předváční čas. Přesně toto jsme popisovali v předchozím článku, kdy úředníci záměrně vydávají důležitá rozhodnutí s běžící lhůtou do letních prázdnin nebo Vánoc, aby tak omezili reakci samospráv a obyvatel. Odvolat se může dotčená veřejnost vymezená v rozhodnutí nejpozději do 20.1.2023. V případě úřadů a městských částí běží lhůta 15 dnů pro podání odvolání od doručení do datové schránky.

Seznámíme se tedy s 35str. rozhodnutím, jak se popasovali úřednici i s našimi připomínkami (např. na zachování průchodnosti územím nebo technickým řešením) a uvidíme.

Cílem má být povolení výstavby nového hlavního vstupního areálu BZ s dvoupodlažním parkovištěm zahrnující skleník, sál, restauraci a kanceláře. Informovali jsme o Vás o tom v několika článcích, např. z veřejného projednání – více ZDE. Pokračovat ve čtení

Zasněžená metropole umocňuje předvánoční atmosféru, a i my už s chutí připravujeme dárky pro návštěvu dětského domova, šikovnou Kačenku Podrázskou nebo nadační fond Šatník. Slíbili jsme Vám ale ještě pokračování zpravodaje mapující hlavní kauzy letošního roku z oblasti Bohnic. Sliby se mají plnit nejen o Vánocích, tak se do toho pusťme.

Letní prázdniny stejně jako adventní předvánoční čas jsou v roce tradičně jediným obdobím, kdy se lidé zastaví a věnují energii především své rodině a odpočinku. Nesledují proto tolik, co se děje kolem nich.

Ví to už roky i úředníci, kteří zásadně důležitá rozhodnutí zveřejňují právě v tomto čase, aby tak omezili reakci obyvatel i samospráv. Někdy se jim to podaří, jindy ne. Na iniciativu Proti-plotu ovšem tyhle triky neplatí a hlídáme si vše po celý rok. Pokračovat ve čtení

Čas v letošním roce skutečně neuvěřitelně letí. Připravili jsme pro Vás proto další číslo zpravodaje z oblasti Troje a v pokračování pak i z Bohnic. Dozvíte se důležité informace i zajímavosti z okolí Vašich domovů, o kterých se jinde nikde nepíše. Pohodlně se tedy usaďte s šálkem horké kávy nebo čaje, a začtěte se do článku.

Výstavba na okraji louky Velké skály

Obrátilo se na nás už několik obyvatel s dotazy ohledně odstranění veškeré vzrostlé zeleně na západním okraji louky na Velké skále z důvodu připravované zástavby.

Cedule informující o vydaném stavebním povolení č.j. MCP8 262384/2020/OV.Ves, které nabylo právní moci dne 27.3.2021, s termínem dokončení 31.12.2022. To je pravděpodobně i hlavním důvod zahájení přípravných prací, kdy bagrem došlo ke shrnutí veškeré vegetace z pozemku. Foto: Jana Chlustinová

Vlastníkem pozemku č.1101/14 k.ú. Troja je společnost Paeonia Invest a.s. patřící úspěšné české tenisové hráčce. Zarostlý pozemek, v katastru vedený jako ovocný sad, dlouhé roky ležel ladem a evokoval tak u obyvatel pocit, že je součástí sousední přírodní památky. Pokračovat ve čtení