Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Čas vymezený úřadem Odboru životního prostředí hl. m. Prahy pro odeslání odvolání na MŽP v pondělí 25.7 23:59 skončil.

Děkujeme všem, kteří se i přes probíhající dovolené a letní prázdniny připojili k iniciativě Proti-plotu, a rozhodli se poukázat na podivný obrat odboru Magistrátu, který nejen že neakceptoval prakticky žádnou z tisíců obdržených připomínek, ale popřel i své vlastní z EIA Kaufland 2018. Stejně tak i zvolený termín s běžící lhůtou rozhodně nebyl náhodný. Více už v krátkém článku níže.

Pokračovat ve čtení

Odbor ochrany prostředí MHMP (oddělení posuzování vlivů na životní prostředí) obdržel neskutečných 1.765 nesouhlasů od obyvatel za pár dní na konci ledna, a dále důležitá vyjádření požadující EIA s připomínkami od Magistrátu Hl. m. Prahy, MČ Troja a nakonec i MČ Praha 8.

Přesto po 5 měsících rozhodl (ke stažení ZDE), že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a proto „nepodléhá dalšímu posuzování dle zákona“. Při zpracování rozhodnutí úřad celkem evidentně vycházel pouze z podkladů oznamovatele, které byly až na výjimku téměř nekriticky převzaty. A to i přesto, že nejsou v pořádku, nebo byly investorem zamlčeny podstatné skutečnosti.
Pokračovat ve čtení

Metropolitní p(l)án

Když obyvatelé zaslechnou pojem „Metropolitní plán“, pravděpodobně už ví, že se jedná o připravovaný nový územní plán Prahy – nicméně už tolik netuší, jak jej vlastně uchopit, nebo co s ním mají společného. Skoro nikdo pak neví, že jeho finální podobu mohou ovlivnit i samotní občané podáním připomínek a podnětů do 30.6.2022, buď přes portál sami nebo spolek z okolí. V jiných částech Prahy i ve spolupráci se svou radnicí.

Praha má jako každé jiné město nebo obec svůj územní plán. Metropolitní plán je tedy jen „krycí název“ pro nový územní plán metropole, který se aktuálně připravuje. Ten jasně v budoucnu definuje, na kterých územích a plochách se bude moci stavět, jak vysoko, nebo naopak kde zůstane stávající zeleň zachována. Je to mnohem složitější, nemá proto smysl zabíhat hlouběji. Pojďme se raději společně podívat dál, co by Vás mohlo zajímat.

Pokračovat ve čtení

Ve čtvrtek dne 16.6.2022 za slunného počasí proběhlo před severním vchodem do botanické avizované ústní jednání. To je nedílnou součástí územního řízení o umístění stavby nového vstupního areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy (severní vstup). Dotčené obyvatele pozval stavební úřad MČ Praha 7, pod který areál zahrady územně svou polohou spadá.

Aby se informace dostala ke starším sousedům, vyřešili jsme to na poslední chvíli vylepením informačních letáčkům na vstupní dveře bytových domů v okolí.

Pokračovat ve čtení

Věděli jste, že všechny stavební záměry v areálu Botanické zahrady vycházejí ze schváleného Generelu rozvoje zahrady představeného v roce 2002? Jedná se o rozvojový a plánovací dokument vypracovaný architekty a schválený Radou hl. m Prahy, který jednu za 10 let prochází případnou aktualizací.

Pravděpodobně málokterý z čtenářů si už dnes vzpomene, že v první verzi Generelu byla tzv. úvozová cesta s okolím zahrnuta jako součást oplocené Botanické zahrady, což vyvolalo vlnu nesouhlasu u místních obyvatel a MČ Troja. Stejně odmítavě se obyvatelé postavili i k návrhu zřídit v borovicovém lese restauraci Hájenka. Na veřejném projednání vedení zahrady požadavek akceptovalo a návrh realizace Hájenky definitivně stáhlo.

Novější přepracovaná verze architektonickým atelierem AND ponechává úvozovou cestu již mimo oplocený areál. Generel je tedy dokument řešící rozvoj areálu zahrady v úrovni urbanistické koncepce na 15–20 let dopředu. Neznamená to ale, že vše navržené se musí vždy bezpodmínečně realizovat. Zdroj: AND

Pokračovat ve čtení

Překvapila nás veliká odezva od zaskočených obyvatel sídliště Bohnice na vydaný článek „Stavební projekty, o kterých se zatím nemluví..“. Jen dokládá, že obyvatelé Prahy 8 mají zájem a chtějí se včas dozvědět, co se připravuje pod okny jejich domovů. Máme tady proto další pokračování. Tentokrát společně s námi nahlédnete do oblasti Starých Bohnic – místa s více jak 850letou historií.

První zmínku o vísce najdeme už z roku 1158 v zakládací listině místního kostela sv. Petra a Pavla, což jak ukážeme dále, má zásadní přesah až do doby dnešní.

Koncem 16. století patřila vesnice ke statkům nejvyššího purkrabství. V roce 1870 v kaňonu u Vltavy vzniká první česká továrna na dynamit, v letech 1906-1911 pak vyrůstá na ploše polí rozsáhlý areál Psychiatrické léčebny, a v roce 1922 se obec s 3.179 obyvateli stala součástí Prahy VIII. Staré Bohnice s dlouhou historií si tak stále udržují své nezaměnitelné kouzlo a mají právem status vesnické památkové zóny.

Starobohnické vánoční těšení s kejklířem Vojtou a kouzelnou kulisou v historického Statku Vraných.

Obyvatelé sídliště znají tuto poklidnou oblast především díky kulturní akcím na náměstí a okolní přírodě. Pokračovat ve čtení

Pravděpodobně část obyvatel už zaznamenala informaci o vyhlášení architektonické soutěže na vizuální podobu lanové dráhy Bohnice – Troja – Praha 6. V rámci dvoukolové soutěže má být vybrán vítězný návrh v srpnu 2022. Na odměny a náklady s vypracováním návrhů je vyčleněna částka 4.5 mil Kč. 

Lanovka v Bohnicích. Jedná se pouze o hmotovou vizualizaci záměru, nikoliv konečnou podobu vč. případného umístění.

Informace o vyhlášení soutěže byla zveřejněna dne 5.5.2022 na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, ČTK, nebo na FB skupině Bohnice-Čimice-Troja v rámci sdíleného příspěvku Tomáše Slabihoudka, radního MČ Praha 8.

Předpokládáme ale, že nikdo z obyvatel už neví, že dne 28.4.2022 proběhlo velmi důležité veřejné projednání k lanovce..

Pokračovat ve čtení

I letos si můžete opět vyzvednout na pokladnách Botanické zahrady Troja Vaší roční sousedskou permanentku. Ty jsou vydávány od roku 2011 společně s vybudováním 4x samoobslužných vstupů v rámci dohodnuté kompenzace pro místní obyvatele za trvalé oplocení lesoparku s vyhlídkou.

Kdo má nárok na sousedskou permanentku ?

Pokračovat ve čtení

Blíží se komunální volby a na MČ Praha 8 se opět objevují různé návrhy na převody městského majetku i soukromé nové projekty.

V tomto článku jsme se zaměřili na Bohnické sídliště, dále se podívali do šuplíku na radnici kde leží schovaný vypracovaný nový „Plán rozvoje Prahy 8“, a závěrem Vám přiblížíme tzv. Vídeňský model, který má všechny potřebné aspekty k vyřešení nedostatku dostupného nájemního bydlení v Praze. Ale pěkně po pořádku…

Pokračovat ve čtení

Metropolitní plán

Po několika odkladech byl konečně zveřejněn nový Metropolitní plán hl. m. Prahy k II. připomínkování ze strany občanů a institucí.

Jedná se o stěžejní dokument, který definuje kde bude moci co vyrůst a jak vysoko, případně zda v místě zůstane zachována zeleň. Brzy k uvedenému doplníme stěžejní informace | http://www.proti-plotu.cz ✅ |