Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pravidelně vždy před komunálními volbami vykukují z přecpaných schránek barevné volební noviny většiny kandidujících stran. Politici se předhánějí ve slibech, vyzdvihují co pro obyvatele udělali, a nabízí zaručené recepty na řešení nejpalčivějších problémů. Nebudeme rozebírat, že některé z nich už mohly být (vy)řešeny ve volebním období 2018-2022, kdy dotyční vykonávali svou funkci na radnici.

Evidujeme ovšem i množství sporných projednaných bodů, které se do volebních novin evidentně nehodí.. navrhli je a odhlasovali konkrétní politici za uplynulé 4 roky ve prospěch soukromých investorů, často bez vědomí obyvatel nebo proti veřejnému zájmu. Může to být tedy důvod, proč nyní někteří z nich náš předvolební dotazník nevyplnili a nechtějí nést veškerou zodpovědnost za svá hlasování v rámci jednotného stanoviska koalice.

Za 12let fungování iniciativy Proti-plotu zastáváme neměnný názor: plánovat budoucnost v urbanisticky dokončené lokalitě nelze bez komunikace s lidmi, kteří v ní žijí. Rozsáhlé stavební projekty totiž znamenají další nárůst dopravy, zátěž infrastruktury, hluk, ztrátu výhledu nebo zeleně spojené s dalšími kumulativními negativními vlivy na kvalitu a pohodu bydlení, která je pro obyvatele hustě obydleného sídliště skutečnou prioritou.

Na začátku září se začali na iniciativu obracet první obyvatelé s dotazy, koho by měli letos volit, aby skutečně hájil jejich požadavky: nezahušťovat dále sídliště Bohnice, nestavět zbytečné projekty a chránit okolní městskou zeleň? Napadlo nás zkusit něco nového. Vytvořili jsme ve spolupráci se sousedy (profesionály z dalších oborů) formulář ke zmapování názoru kandidátů na prvním místě listiny na konkrétní stavební záměry v naší oblasti Bohnic a Troje. Předvolební dotazník iniciativy byl odeslán všem stranám kandidujících na Prahu 8.

Vyplněné on-line dotazníky jsme obdrželi zpět od všech vyjma současné koalice, která poslední 4 roky rozhoduje o veškerém dění na radnici MČ Prahy 8, tedy ve složení: ODS, Patrioti, TOP 09 – STAN a ANO 2011 (dle vyjednané dohody hlasuje totožně s koalicí). Dle našeho slibu tedy vyplníme základní informace o těchto 4 stranách sami, aby to bylo fér vůči ostatním.

Pro obyvatele je už dlouhé roky zcela zásadním tématem nezahušťovat urbanisticky dokončené plochy sídliště o další vysokou bytovou zástavbu, zvláště když infrastruktura stále odpovídá 20. století. Vedle toho obyvatelé požadují skutečnou ochranu městské zeleně a cenné přírody Trojské kotliny před rozparcelováním na stavební parcely. Přes všechny sliby a deklarace politiků se ovšem na radnici MČ Prahy 8 děje v tichosti i něco jiného..

Každý obyvatel si může hned na začátku článku udělat vlastní názor, jak jednotliví zvolení politici na radnici v uplynulých 4 letech hlasovali o stěžejních věcech (často bez vědomí občanů). Níže jsme pro Vás připravili dva přehledy hlasování k návrhům usnesení zastupitelstva MČ Praha 8. V odkazech najdete jména všech zastupitelů, i jak v každém bodě konkrétně hlasovali:

1.) Zastupitelstvo MČ Praha 8 ze dne 12.6.2019 – bod č. 4. – Návrh podání podnětů Městské části Praha 8 na změny Územního plánu (obsahovalo podněty P283/2019 Zázemí rekreačního areálu Šutka a P284/2019 Sportovně rekreační komplex – Šutka, pro výstavbu bytových domů v areálu Šutka při ul. Čimická, na místě kurtů Tenis & Padel klubu, a v třešňovém sadu).
https://praha8.cz/…xml

2.) Zastupitelstvo MČ Praha 8 ze dne 29.6.2022 – bod č. 10. – Připomínky Městské části Praha 8 k návrhu Metropolitního plánu Prahy pro veřejné jednání, (součástí připomínek byl Plán rozvoje městské části Praha 8, kde jsou obsaženy požadavky na bytovou výstavbu v areálu Šutka, v třešňovce, v zahrádkách Šutka, „lokální uzel“ v místě bývalých jeslí mezi ulicemi Krynická a Pomořanská, či výstavba „čtvrťových uzlů“ při křižovatce ulic K Pazderkám a Čimická, a při křižovatce ulic K Pazderkám a Lodžská včetně přesahu do stávající plochy lesa !!!!!!!!)
https://praha8.cz/…tml

V obou případech hlasovali pro změnu územního i Metropolitního plánu navrhující budoucí rozsáhlou zástavbu v místě přírody a zahuštění oblasti sídliště všichni zastupitelé z koalice ODS, Patrioti, TOP 09/STAN, ANO 2011, která je zároveň i navrhovatelem těchto změn. Možná už obyvatelé začínají chápat, proč ve skutečnosti neměli odvahu vyplnit tento předvolební dotazník. Toto chování je v rozporu s jejich minulými i současnými předvolebními sliby.

Projekty, které nynější koalice pustila dál, nic dobrého za pár let nepřinesou. Paradoxní na tom je, že za tím stojí komunální politici, které obyvatelé v roce 2018 s důvěrou zvolili a 4 roky žili v domnění, že hájí jejich zájmy a plní předvolební sliby. Opak je pravdou.. A v zářijových komunálních volbách 2022, jak si představíme níže, kandidují opět ve stejném složení, jako by se nic nedělo!

Neudělejme dvakrát stejnou chybu. Dejte o tomto podivném přístupu vědět i vašim přátelům, rodině a sousedům. Letáček k vytisknutí a nalepení na nástěnku Vašeho bytového domu najdete ZDE.

Pojďme se tedy společně podívat na 12x politických stran, které letos kandidují na radnici MČ Prahy 8. Pohodlně se usaďte do křesla, a třeba s hrnkem voňavé kávy si v klidu projděte odpovědi a pohledy jednotlivých kandidátů stran na konkrétní záměry, kterým jsme se v uplynulých letech věnovali aspoň na těchto stránkách. Komu v komunálních volbách v pátek a sobotu 23 – 24.9.2022 hodíte svůj hlas, bude už na Vašem uvážení.

 


Vylosované číslo: 1
Dotazník neposlali a bez jediné reakce
h
g
Na první pozici kandiduje stávající starosta Ondřej Gros (ODS).
prezentování hodnot vlastenectví ČR především směrem za hranice Prahy 8, péče o seniory místostarostky Ludková (ODS)
–   celá ODS podporuje zástavbu dosud nezastavitelných přírodních lokalit, za vedení starosty Grose dochází nově k nebezpečnému upřednostňování zájmů investorů před obyvateli, je seznámen se všemi stavebními projekty kdy zpravidla podepisuje smlouvy mezi radnicí a investory o příspěvcích, nulová informovanost občanů Bohnic a Troje, na konkrétní dotazy ze strany obyvatel odpovídá vyhýbavě nebo kličkuje
k

d
Vylosované číslo: 2
Dotazník ke stažení „ZDE“
g
z
kj
j

 

LEPŠÍ OSMIČKA PRO LIDI A ZVÍŘATA 
                                                     Vylosované číslo: 3                                                           Dotazník ke stažení „ZDE“
h

h

 

       Vylosované číslo: 4 
Dotazník neposlali a bez jediné reakce 
g
Na první pozici kandiduje zastupitelka Mgr. et Mgr. BcA Jana Solomonová (ANO)
prezentace radnice v rámci kulturních akcí v Libeňském zámečku
  celé ANO 2011 podporuje zástavbu dosud nezastavitelných přírodních lokalit, stranický kolega předseda komise pro územní rozvoj Radomír Nepil neúnavně lobuje při hlasování zastupitelů MČ Prahy 8 a rovněž tak i na výboru pro územní rozvoj Hl. m. Prahy nepokrytě ve prospěch investičních záměrů soukromých společností, často i za použití poněkud účelově zkreslených informací..
h

g
Vylosované číslo: 5  
Dotazník ke stažení „ZDE“
h
gjjj
h

 

       
Vylosované číslo: 6
Dotazník neposlali a bez jediné reakce
 
d
Na první pozici kandiduje předseda komise pro dopravu Bc. Martin Jedlička (TOP 09)
vytvoření cca 250 parkovacích míst na sídlišti Bohnice, dílčí opravy cest ve spolupráci s TSK
–   celá TOP 09 a STAN podporuje zástavbu dosud nezastavitelných přírodních lokalit, přes programové prohlášení za 4 roky nevyřešené parkování autobusů na Ládví, stále stejný tristní stav ulice Trojská
druhý na kandidátce je Ing. Tomáš Hřebík, Ph. D, (STAN), který prosazuje schválení podnětů P283/2019 Zázemí rekreačního areálu Šutka a P284/2019 Sportovně rekreační komplex – Šutka v zájmu společnosti Landia Management s.r.o., IČ 28510020, která připravuje výstavbu v místě stávajících tenisových kurtů a v třešňovce. Podle Aktuálně.cz obdržely STAN a TOP 09 v minulosti dary od firem ze skupiny Landia. 

f

Vylosované číslo: 7
Dotazník ke stažení „ZDE“
j
h
h

h

Vylosované číslo: 8
Dotazník ke stažení „ZDE“
j
gm
n

g

Vylosované číslo: 9
Dotazník ke stažení „ZDE“
g
 
f
f

f

Vylosované číslo: 10
Dotazník ke stažení „ZDE“
d
f
r

j
Vylosované číslo: 11
Dotazník ke stažení „ZDE“
ů§

j

k

 

Vylosované číslo: 12
Dotazník p. Vítek neposlal i přes obsáhlou diskuzi
g
d
Na první pozici kandiduje místostarosta MČ Prahy 8 pro územní rozvoj Jiří Vítek (Patrioti)
zabránění výstavbě v místě výměníkové stanice teplárenské v ul. Kusého, návrh na změnu ÚP v oblasti louky ve starých Bohnicích, předložil návrh kontribucí (dobrovolného poplatku) při uzavření smlouvy o spolupráci radnice s investory za m2 hrubé podlažní plochy, zodpovědnost za zpracování rozsáhlých připomínek II. kola Metropolitního plánu, převod hřbitova ve st. Bohnicích do majetku MČ Praha 8
–  Patrioti podporují výstavbu dosud nezastavitelných přírodních lokalit, přidání kontraverzního plánu rozvoje Prahy 8, který se tak stal nedílnou součástí schválených připomínek MČ Prahy 8 k Metropolitnímu plánu, přes programové prohlášení z roku 2018 změna odmítavého postoje k zavedení TRAM do Bohnic, oceňované kontribuce zároveň způsobili, že jde dnes MČ Praha 8 za přislíbené příspěvky v řádu nižší jednotek milionů investorům z cesty, a prosazuje za ně i návrhy na změnu územního plánu z nezastavitelné přírody na stavební lukrativní parcely = obyvatelé poukazují i na to, že zvolení politici na radnici už nehájí jejich zájmy, minimální informovanost obyvatel o schvalovaných stavebních záměrech, přeměna aktivního patriota na kalkulujícího politika

Nové strany za uplynulé 4 roky hodnotit nemůžeme. Nicméně pevně doufáme s ohledem na jejich deklarace ve vyplněných dotaznících, že si jasně uvědomují, co je pro obyvatele Troje a Bohnic skutečně prioritní v otázce zachování kvality bydlení a ochrany okolní cenné zeleně.

Když to shrneme, za všemi kontraverzními snahami přeměnit rozsáhlé přírodní nezastavitelné plochy zeleně na stavební parcely pro soukromé investory stojí na Praze 8 prakticky vždy všichni zastupitelé ze stran z ODS, Patrioti, TOP 09/STAN, ANO 2011..

Využívají k tomu např. účelově připravené studie (studie Šutka zázemí nebo studie Propojení starých/nových Bohnic), které ovšem s dotčenou veřejností neprojednali. Na dotazy ze strany překvapené veřejnosti pak uvádí, že se jedná „jen o návrhy, které nemají šanci uspět“..  nicméně tyto návrhy po souhlasu Zastupitelstva MČ Praha 8 odcházejí jako příloha s žádostí na Hl. m. Prahu s požadavky na změny územních plánů. Zastavit rozběhlý proces, o kterém obyvatelé ani neví že probíhá, je  nesmírně náročné a bez garance úspěchu. Investoři i radnice jsou si toho velmi dobře vědomi a hraje jim to do karet.

Na druhé světlé straně spektra se nachází 8ŽIJE/PRAHA SOBĚ, KDU-ČSL a s odstupem za nimi Piráti, Zelení kteří až na výjimky (zahrádky Šutka), takové návrhy kategoricky odmítají a nepodporují, nicméně v opozici s nedostatečným počtem hlasů nebyli schopni tyto návrhy zastavit.
Pokud to stručně shrneme, všechny stávající i nová politická uskupení odmítají výstavbu OD Kaufland naproti Botanické zahradě. Všichni souhlasí s vedením TRAM do Bohnic až na: Lepší Osmička pro lidi, SPD/Trikolora, Piráti, ČSSD,Praha bez chaosu, a všichni až na: Lepší Osmičku, Piráty, ČSSD, Libeňského mourka schvalují projekt výstavby lanové dráhy. Jen doplňujeme, že u posledních dvou záměrů je investorem Hl. m. Praha.
Přestože politici dlouhé roky deklarují, že jsou proti dalšímu zahušťování sídliště Bohnice na úkor zelených ploch, jak jsme si ukázali výše, je to u některých z jejich strany čistý politický kalkul s očekáváním, že se tyto změny v tichosti podaří prosadit za pár let, kdy už na radnici nemusí ani sedět. Co je k tomu motivuje si musí každý zodpovědět sám.
Je tedy na Vás a vašem rozhodnutí, komu nakonec vhodíte svůj hlas pro další směřování celé oblasti Bohnic a Troje. Volte ovšem politiky, kteří garantují skutečnou ochranu zájmů místních občanů a životního prostředí.

Read Full Post »

S přihlédnutím na množství informací jsme se rozhodli rozdělit předvolební speciál do dvou částí, kde první část naleznete níže a druhá část bude následovat o den později.

Rozběhlá předvolební kampaň v posledních dnech doslova zaplavila celou Prahu tisíci billboardy, poutači a reklamami na lavičkách s tradičními sliby a hesly politických stran. Ti, co mají neomezený rozpočet a často skryté peníze i od developerů, jsou logicky vidět na každém rohu a domě.

Ti menší nebo poctivější, pak chybějící prostředky do reklamy často nahrazují především osobním kontaktem venku mezi obyvateli. Je však evidentní, že politici neváhají investovat miliony, aby získali pozornost a získali důležité hlasy od Pražanů pro udržení se na svých komunálních postech i pro další období 2022-2026. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Volby se blíží a občané se začínají ptát, koho letos vlastně volit?? Tradiční sliby a politická hesla jsou fajn, ale jsou nic neříkající ve vztahu ke konkrétním záměrům v okolí našich domovů a ochraně zeleně. Komunální politika přitom významně ovlivňuje životy a kvalitu bydlení více, než si často připouštíme.
g
j
Občané Bohnic a Troje mají právo poznat ucelený názorový přehled jednotlivých veřejných lídrů na stěžejní body z naší lokality, aby se následně mohli dle svých osobních priorit rozhodnout, komu dát svůj hlas.
dh
Proto jsme v rámci občanské iniciativy Proti-plotu letos poprvé připravili elektronický předvolební dotazník, který byl odeslán dne 14.9.2022 všem politickým uskupením kandidující na radnici MČ Praha 8.
d
Za dva dny jsme obdrželi zpětnou vazbu nebo vyplněný dotazník od všech politických uskupení, kromě následujících 4x stran: ODS, Patrioti, TOP 09 a STAN, ANO 2011. Jak jsme všechny informovali, pokud některá strana dotazník do pondělní 10:00 hod nepošle – doplníme z vlastních ověřených zdrojů jejich dosavadní přístup a pohled, aby to nebylo nefér vůči ostatním.
g
Začátkem příštího týdne ucelené výsledky zveřejníme v předvolebním speciálu 2022 na našich stránkách www.proti-plotu.cz
✅

Read Full Post »

Iniciativa Proti-plotu se velmi ráda připojila i do podzimní celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko, jejímž cílem je aktivně bojovat proti černým skládkám a nepořádku v českých městech, vesnicích a přírodě. S ohledem na pěkné slunečné počasí jsme nepočkali na oficiální den 17.9.2022 a jak je už naším zvykem, pustili se do toho hned 🙂

V nepořádku se žít nedá, o tom ví i divoká zvířata. Uklizený domov, ať už byt, dům či zahrada, vypadá mnohem lépe a je zdravější, než kdyby byl plný rozkládajících se odpadků. A stejné je to s přírodou kolem našich domovů.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Čas vymezený úřadem Odboru životního prostředí hl. m. Prahy pro odeslání odvolání na MŽP v pondělí 25.7 23:59 skončil.

Děkujeme všem, kteří se i přes probíhající dovolené a letní prázdniny připojili k iniciativě Proti-plotu, a rozhodli se poukázat na podivný obrat odboru Magistrátu, který nejen že neakceptoval prakticky žádnou z tisíců obdržených připomínek, ale popřel i své vlastní z EIA Kaufland 2018. Stejně tak i zvolený termín s běžící lhůtou rozhodně nebyl náhodný. Více už v krátkém článku níže.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Odbor ochrany prostředí MHMP (oddělení posuzování vlivů na životní prostředí) obdržel neskutečných 1.765 nesouhlasů od obyvatel za pár dní na konci ledna, a dále důležitá vyjádření požadující EIA s připomínkami od Magistrátu Hl. m. Prahy, MČ Troja a nakonec i MČ Praha 8.

Přesto po 5 měsících rozhodl (ke stažení ZDE), že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a proto „nepodléhá dalšímu posuzování dle zákona“. Při zpracování rozhodnutí úřad celkem evidentně vycházel pouze z podkladů oznamovatele, které byly až na výjimku téměř nekriticky převzaty. A to i přesto, že nejsou v pořádku, nebo byly investorem zamlčeny podstatné skutečnosti.
(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Metropolitní p(l)án

Když obyvatelé zaslechnou pojem „Metropolitní plán“, pravděpodobně už ví, že se jedná o připravovaný nový územní plán Prahy – nicméně už tolik netuší, jak jej vlastně uchopit, nebo co s ním mají společného. Skoro nikdo pak neví, že jeho finální podobu mohou ovlivnit i samotní občané podáním připomínek a podnětů do 30.6.2022, buď přes portál sami nebo spolek z okolí. V jiných částech Prahy i ve spolupráci se svou radnicí.

Praha má jako každé jiné město nebo obec svůj územní plán. Metropolitní plán je tedy jen „krycí název“ pro nový územní plán metropole, který se aktuálně připravuje. Ten jasně v budoucnu definuje, na kterých územích a plochách se bude moci stavět, jak vysoko, nebo naopak kde zůstane stávající zeleň zachována. Je to mnohem složitější, nemá proto smysl zabíhat hlouběji. Pojďme se raději společně podívat dál, co by Vás mohlo zajímat.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Ve čtvrtek dne 16.6.2022 za slunného počasí proběhlo před severním vchodem do botanické avizované ústní jednání. To je nedílnou součástí územního řízení o umístění stavby nového vstupního areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy (severní vstup). Dotčené obyvatele pozval stavební úřad MČ Praha 7, pod který areál zahrady územně svou polohou spadá.

Aby se informace dostala ke starším sousedům, vyřešili jsme to na poslední chvíli vylepením informačních letáčkům na vstupní dveře bytových domů v okolí.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Věděli jste, že všechny stavební záměry v areálu Botanické zahrady vycházejí ze schváleného Generelu rozvoje zahrady představeného v roce 2002? Jedná se o rozvojový a plánovací dokument vypracovaný architekty a schválený Radou hl. m Prahy, který jednu za 10 let prochází případnou aktualizací.

Pravděpodobně málokterý z čtenářů si už dnes vzpomene, že v první verzi Generelu byla tzv. úvozová cesta s okolím zahrnuta jako součást oplocené Botanické zahrady, což vyvolalo vlnu nesouhlasu u místních obyvatel a MČ Troja. Stejně odmítavě se obyvatelé postavili i k návrhu zřídit v borovicovém lese restauraci Hájenka. Na veřejném projednání vedení zahrady požadavek akceptovalo a návrh realizace Hájenky definitivně stáhlo.

Novější přepracovaná verze architektonickým atelierem AND ponechává úvozovou cestu již mimo oplocený areál. Generel je tedy dokument řešící rozvoj areálu zahrady v úrovni urbanistické koncepce na 15–20 let dopředu. Neznamená to ale, že vše navržené se musí vždy bezpodmínečně realizovat. Zdroj: AND

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Překvapila nás veliká odezva od zaskočených obyvatel sídliště Bohnice na vydaný článek „Stavební projekty, o kterých se zatím nemluví..“. Jen dokládá, že obyvatelé Prahy 8 mají zájem a chtějí se včas dozvědět, co se připravuje pod okny jejich domovů. Máme tady proto další pokračování. Tentokrát společně s námi nahlédnete do oblasti Starých Bohnic – místa s více jak 850letou historií.

První zmínku o vísce najdeme už z roku 1158 v zakládací listině místního kostela sv. Petra a Pavla, což jak ukážeme dále, má zásadní přesah až do doby dnešní.

Koncem 16. století patřila vesnice ke statkům nejvyššího purkrabství. V roce 1870 v kaňonu u Vltavy vzniká první česká továrna na dynamit, v letech 1906-1911 pak vyrůstá na ploše polí rozsáhlý areál Psychiatrické léčebny, a v roce 1922 se obec s 3.179 obyvateli stala součástí Prahy VIII. Staré Bohnice s dlouhou historií si tak stále udržují své nezaměnitelné kouzlo a mají právem status vesnické památkové zóny.

Starobohnické vánoční těšení s kejklířem Vojtou a kouzelnou kulisou v historického Statku Vraných.

Obyvatelé sídliště znají tuto poklidnou oblast především díky kulturní akcím na náměstí a okolní přírodě. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Older Posts »