Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

V tuzemských panelácích dodnes žijí téměř tři miliony lidí, spoustu z nich k nim vážou vzpomínky na dětství a mládí. „Fotografie v dubnu zesnulého Jaromíra Čejky nejsou pouze vzpomínkou na odcizenou a depresivní dobu, ale je v nich také optimismus, který ukazuje, že zrod nové čtvrti byl těžký, ale nakonec úspěšný: lidé to místo postupně proměnili ve svůj nový domov.“ Myslíme, že to platí nejen pro Jižní Město ale i pro Bohnice a další sídlištní celky.

Chcete-li se na chvilku s nostalgií nebo zvědavostí přenést do nedávné historie, doporučujeme si přečíst krásný rozhovor z roku 2021 na stránce Reportér magazínu.

Pohled na vznikající sídliště Bohnice kolem roku 1977 – ulice Lodžská s rozestavěnou poliklinikou Mazurská a NC Krakov. Nakupovat se tehdy hodilo do tzv. dřeváků vlevo dole (Kapkovi domy).

V 60. letech 20. století připravil architekt Havránek společně se svým týmem výstavbu sídliště Bohnice v rámci tzv. Severního Města pro 30.000 nových obyvatel jako komplexní urbanisticko-architektonický celek s důrazem na dostatek veřejných prostor a přiměřenou občanskou vybavenost. Čas prokázal jeho životaschopnost, i když některé z koncepčních vizí se ukázali poplatné své době.

O současných hřištích si mohly tehdejší děti nechat zdát. Přesto zde vyrostla celá generace, která dodnes nedá dopustit na dobrodružství na hromadách panelů, kopečků hlíny u Bendovky nebo na střeše Nisy, kam měly zakázáno chodit.

První obyvatelé se přistěhovali do rozestavěného sídliště Bohnice postupně na přelomu let 1974-1976, kde kromě nových paneláků, hromad bláta a stavebního materiálu nebylo kolem nic, tedy ani Botanická a lesopark kolem. Domů se chodilo především přespat a vyřešit spoustu nedodělků, které v rámci socialistického plánování a výstavby sídlišť šly ruku v ruce s dokončenými projekty.

Dalším takovým talentovaným fotografem byl bezesporu i Karel Bucháček (1932-2008). V krabicích nalezené svitky filmů zachycují věrně tehdejší dobu. Díky práci nadšenců opět spatřily světlo. Poznáte i vy, o jaké místo se v Bohnicích jedná?

Ovšem v průběhu pár let se věci rychle měnily k lepšímu, všudypřítomné bláto nahradila tráva a první stromky, v docházkové vzdálenosti fungovaly skvěle jesle a školky, vznikala celoživotní přátelství. Provizorní dřevěnou boudu s potravinami nahradilo na tehdejší poměry moderní NC Krakov, a na konečné autobusu v Mazurské vyrostl oblíbený obchůdek zelenina-ovoce. Tehdy ani nevadilo, že zde chyběla divadla, kina a spousta jiných věcí. Sídliště Bohnice leželo na skále obklopené přírodou Trojské kotliny. Další v podobě stromů, keřů a lesoparků byla nově vysazena i samotnými obyvateli.

Díky zeleni a dostatku slunce se místo stalo postupně novým domovem, na který do dnešních dnů jeho obyvatelé nedají dopustit. Prožili zde spokojený život a nyní předávají svou pomyslnou štafetu dál svým dětem a vnoučatům.

Čas nezadržitelně běží dál a tak, jako se mění společnost, mění se sídliště a život v něm. Roste podíl krátkodobého anonymního nájemního bydlení vč. cizinců, kteří nemají často ke svým sousedům a okolí žádný vybudovaný osobní vztah. V celé oblasti se výrazně zvýšil ruch a s otevřením Blanky i tranzitní doprava, máme stále v pěším dosahu naprojektovanou infrastrukturu sídliště, ovšem ta je často již na hraně svých kapacit, zelené plochy mezi paneláky jako magnet přitahují developery, a najít volné parkovací místo večer je skutečně oříšek.

Přes všechny sliby politiků špinavá a chátrající centra Nisa, Odra nebo České pošty jsou dlouhé roky jizvami našeho sídliště. Patří soukromým vlastníkům a přitahují podivné existence i bezdomovce.

Ovšem na druhou stranu je třeba zmínit i pozitiva, sídliště a okolí chrání vzrostlá městká zeleň, v místě původního obchodního centra vzniklo nové moderní OC Krakov, za starosty Romana Petruse bylo opraveno centrální náměstí s kulturním domem, a v místě zavřené Billy v Lodžské stojí dnes zrenovovaný II. Lidl.

Ve funkční urbanistické ucelené koncepci sídliště se i po 50letech nachází prakticky vše podstatné. Za 7 min dokážeme být pohodlně jak v Botanické zahradě, na vyhlídkách s úchvatným výhledem na město a řeku, tak i na metru Kobylisy. Nejspíše to bude jeden z důvodů, proč si sídliště Bohnice vybralo pro svůj život mnoho dalších rodin, kteří se do jedné z nejzajímavějších čtvrtí v Praze během posledních roků stěhují.

Obyvatel s novými developerskými projekty tak přibývá, což by mělo jít ruku v ruce s navyšováním kapacit školek nebo zdravotních ordinací. Velmi nízké kontribuce od developerů v řádu milionů na to nestačí a končí v rozpočtu radnice, kde je úspěchem připravovaná výstavba jedné tělocvičny. Pokud do budoucna v Bohnicích mají prožít spokojený život i další generace rodin, je to podstatná věc, na kterou by politici měli koncepčně zaměřit, dokud jsou v peníze.

Kvalitní životní prostor nás ovlivňuje mnohem více, než si uvědomujeme.

Nechme se proto inspirovat jinými udržovanějšími městskými částmi a požadujme, aby naše finanční prostředky a kontribuce od developerů, s kterými město hospodaří, byly využity efektivněji pro rozšiřování kapacit veřejné infrastruktury, pravidelný úklid chodníků a špinavých zastávek MHD, přeplněných kontejnerů na tříděný odpad, údržbu veřejné zeleně a výsadbu nových stromů, pro vznik nových parků, hřišť i komunitních zahrad. Stejně tak si město musí udržet či odkoupit vhodné pozemky v sídlišti jako rezervy pro budoucí potřebné rozšíření veřejné infrastruktury sídliště Bohnice.

Advertisement

Read Full Post »

Vejce pěkně malované,

též mazance vypékané,

řehtačky a mrskanice

i štamprle slivovice,

tak se svátky jara slaví,

buďte veselí a zdraví!

Read Full Post »

Iniciativa Proti-plotu se i letos velmi ráda připojila do celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko, jejímž cílem je aktivně bojovat proti černým skládkám a nepořádku v českých městech, vesnicích a přírodě. S ohledem na předpověď počasí jsme si zvolili raději slunečné pondělí. Probouzející se jarní příroda byla impulsem se zapojit.

V nepořádku se žít nedá..  a tak je potřeba tu a tam dát vše opět do pořádku.

Naštěstí pro zvířátka stále existují desetitisíce dospělých a dětí, kteří rádi vidí město a přírodu kolem svých domovů bez povalujících se odpadků. A protože to dělají zdarma a z osobního přesvědčení se skutečným nasazením, patří jim rozhodně velké poděkování a respekt.

Uklizená příroda vypadá mnohem lépe a je i zdravější, než kdyby byla plná rozkládajících se odpadků a pohozených plastů.

V rámci iniciativy Proti-plotu jsme se proto už potřetí pustili do úklidu zeleného pásu naproti Botanické zahradě o ploše cca 12.600 m² pokrytém bujnou vegetací vzrostlé náletové zeleně.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Ještě se nám za 12letou historii iniciativy Proti-plotu nestalo, aby samotný investor požádal Magistrát o půlroční přerušení probíhajícího procesu, ve kterém se odvolávají obyvatelé vůči rozhodnutí Stavebního úřadu MČ P8 (Odboru územního rozvoje a výstavby) o umístění stavby bytového domu Troja Horizons na zelené ploše vedle polikliniky Mazurská. Jako důvod na konci roku uvedl potřebu doplnění chybějících stanovisek. Připomíná to asi ze všeho nejvíc nekonečný český seriál, který běží na Nově už od roku 2005.

Pohled na zmíněný sytě zelený pozemek obklopený rušnými komunikacemi Lodžská a K Pazderkám, který přitahuje jako magnet nespočet stavebních projektů, miliardáře Sehnala nevyjímaje. Foto: Jana Jahůdková

S ohledem na krabice plné šanonů a nespočet obratů v celé kauze TH nás zprvu samozřejmě napadlo, že se jedná pravděpodobně jen o další z úhybných manévrů investora, kterému teče do bot.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Doplňujeme článek o pozitivní aktuální informaci!

Děkujeme všem sousedům, politikům, senátorům a spolkům, kteří se připojili k podpoře za záchranu přírody v místě zahrádkářské kolonie v rozvojové oblasti Vysočan. Společně se nám za týden podařilo změnit pohled vedení magistrátu na uvedenou záležitost.

Dne 23.3.2023 Zastupitelé hl. města Prahy vydaným usnesením dali zelenou náměstku primátora Petru Hlaváčkovi a radnímu Adam Zábranský k jednání s vlastníkem pozemků Českou dominikánskou provincií s cílem zastavit připravené bagry, a získat zelenou oázu zahrádek do veřejného vlastnictví ve prospěch občanů Prahy. Důležitá bude proto vůle k nalezení přijatelného kompromisu pro všechny zúčastněné strany. Držíme palce 💚

*  *  *  *  *

Iniciativa Proti-plotu se ráda připojila k výzvě a podpoře našich sousedů Rokytka žije z Prahy 9, kteří se snaží zabránit výstavbě na pozemcích dnes už zaniklé zahrádkářské kolonie. Zelené plochy bezprostředně navazují na oblíbený park Zahrádky a cennou přírodní oblast v okolí Rokytky.

Při pohledu na obrázek si neumíme představit, že by vysoké betonové kostky nahradily vše v popředí, a sevřely tak jediný park v okolí i z druhé strany.

Zahrádky plné života v různé podobě v místě existují už od předválečného období. Za tu dobu v lokalitě vyrostly ovocné stromy a vzniklo unikátní druhové bohatství, včetně chráněných druhů živočichů. Dnes jsou tyto plochy doslova zelenou oázou v hustě obydlené aglomeraci Vysočan.

Pozemky zahrádek v restituce získala ovšem v roce 2016 církev, která o vánocích vypověděla zahrádkáře a uzavřela s developerem JRD smlouvu o smlouvě budoucí. A ten na nich chce stavět další byty.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

V úterý dne 7.3.2023 má Výbor pro uzemní rozvoj hl. města Prahy na svém programu projednání bodu tzv. Vymezení lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice. Odborem územního rozvoje MHMP byl přitom bod Z 3516/00 doporučen ke schválení. Následně musí změna ještě projít Radou a hlasováním zastupitelstva MHMP, aby mohla být trasa lanovky zanesena do územního plánu města. S ohledem, že město je současně investorem projektu, bude to nejspíše jen formalita.

Poté, co byl v srpnu 2022 zvolen vítězný architektonický vzhled stanic, se tak jedná o další nezbytný krok nutný k realizaci lanovky.

Vítězný návrh finální podoby stanice Bohnice dle architektonického návrhu britského týmu William Matthews Associates a spol.

Zajímavostí je, že v rámci odborné komise vítězný návrh nezískal jednoznačnou podporu – přesto byl schválen bez snahy zahrnout evidentní nedostatky.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Úvozová cesta byla už historicky frekventovanou spojnicí ze severu Čech na Pražský hrad za dob králů. Oblíbenou turistickou trasou mezi Bohnicemi a Trojou zůstala až do dnešních dnů, i když poslední roky se na hrad nikdo moc nehrnul.

Málokdo si ale už vzpomene, že se měla úvozová cesta stát součástí oploceného areálu Botanické zahrady s omezenou otvírací dobou. S tím vedle nás nesouhlasila ani MČ Troja.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Rádi jsme se i letos zúčastnili slavnostního otevření výstavy TROJSKÉ PLÁNY XVI na základě pozvání od našich sousedů. Akce se stala za léta již tradicí a zároveň ideální příležitostí přiblížit místním připravované návrhy spojené s trojskou kotlinou a jejich domovy. Pro nové obyvatele jsou zajímavé i informace o činnosti školek/škol, trojských spolků, sportovních klubů i občanských sdružení.

V útulných prostorách Galerie U Lávky je tak až do 5.3.2023 otevřená expozice, kde si můžete zdarma pod jednou střechou na velkoformátových panelech prohlédnout architektonické vize, návrhy i studie dalšího rozvoje této cenné přírodní oblasti a zjistit zajímavosti z oblasti vzdělávání dětí. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za obrovskou podporu a pomoc, díky které občanská iniciativa Proti-plotu.cz v uplynulém roce ušla ohromný kus cesty a nepolevila ve svých aktivitách ochrany městské zeleně v Troji.

Loňský rok 2022 se nesl ve znamení divokého a nezkrotného Tygra, který v čínské mytologii symbolizuje velmi hektické a energetické období. Vyžaduje tak hodně sil pro zvládnutí všech zkoušek a výzev, které přijdou.

Rok Tygra je tradičně i časem nových cest, kdy navzdory nepříznivým okolnostem lze čerpat z dynamiky (všechno půjde velmi rychle) a našeho nadšení. Překvapivě vše výše popsané se skutečně vyplnilo na více než 100%, což vlastně můžete sami posoudit v následujícím připraveném souhrnu událostí za uplynulých 12 měsíců.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Máme dobrou zprávu. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo dne 12.1.2023 rozhodnutí, kde vyhovělo našemu odvolání z července 2022 ve věci zjišťovacího řízení EIA k záměru OD Kaufland Bohnice.

Pod papírovou petici proti umístění hypermarketu Kauflandu v tomto místě se za 2 měsíce sešlo na 12.000 podpisů. Dle dotazníkového šetření obyvatelé preferují v místě raději nízké bytové domy se skutečnou přidanou hodnotou pro sídliště (např. domov seniorů nebo školka doplněné parkem).

Ministerstvo zrušilo rozhodnutí magistrátu o tom, že záměr nepodléhá EIA, a věc vrátilo na OCP MHMP k novému projednání. Proti rozhodnutí se investor nemůže odvolat.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Older Posts »