Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Iniciativa Proti-plotu se ráda připojila k výzvě a podpoře našich sousedů z Prahy 9, kteří se snaží zabránit výstavbě na pozemcích dnes už zaniklé zahrádkářské kolonie. Zelené plochy bezprostředně navazují na oblíbený park Zahrádky a cennou přírodní oblast v okolí Rokytky.

Při pohledu na obrázek si neumíme představit, že by vysoké betonové kostky nahradily vše v popředí, a sevřely tak jediný park v okolí i z druhé strany.

Zahrádky plné života v různé podobě v místě existují už od předválečného období. Za tu dobu v lokalitě vyrostly ovocné stromy a vzniklo unikátní druhové bohatství, včetně chráněných druhů živočichů. Dnes jsou tyto plochy doslova zelenou oázou v hustě obydlené aglomeraci Vysočan.

Pozemky zahrádek v restituce získala ovšem v roce 2016 církev, která o vánocích vypověděla zahrádkáře a uzavřela s developerem JRD smlouvu o smlouvě budoucí. A ten na nich chce stavět další byty.

(Celý příspěvek…)

Advertisement

Read Full Post »

V úterý dne 7.3.2023 má Výbor pro uzemní rozvoj hl. města Prahy na svém programu projednání bodu tzv. Vymezení lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice. Odborem územního rozvoje MHMP byl přitom bod Z 3516/00 doporučen ke schválení. Následně musí změna ještě projít Radou a hlasováním zastupitelstva MHMP, aby mohla být trasa lanovky zanesena do územního plánu města. S ohledem, že město je současně investorem projektu, bude to nejspíše jen formalita.

Poté, co byl v srpnu 2022 zvolen vítězný architektonický vzhled stanic, se tak jedná o další nezbytný krok nutný k realizaci lanovky.

Vítězný návrh finální podoby stanice Bohnice dle architektonického návrhu britského týmu William Matthews Associates a spol.

Zajímavostí je, že v rámci odborné komise vítězný návrh nezískal jednoznačnou podporu – přesto byl schválen bez snahy zahrnout evidentní nedostatky.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Úvozová cesta byla už historicky frekventovanou spojnicí ze severu Čech na Pražský hrad za dob králů. Oblíbenou turistickou trasou mezi Bohnicemi a Trojou zůstala až do dnešních dnů, i když poslední roky se na hrad nikdo moc nehrnul.

Málokdo si ale už vzpomene, že se měla úvozová cesta stát součástí oploceného areálu Botanické zahrady s omezenou otvírací dobou. S tím vedle nás nesouhlasila ani MČ Troja.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Rádi jsme se i letos zúčastnili slavnostního otevření výstavy TROJSKÉ PLÁNY XVI na základě pozvání od našich sousedů. Akce se stala za léta již tradicí a zároveň ideální příležitostí přiblížit místním připravované návrhy spojené s trojskou kotlinou a jejich domovy. Pro nové obyvatele jsou zajímavé i informace o činnosti školek/škol, trojských spolků, sportovních klubů i občanských sdružení.

V útulných prostorách Galerie U Lávky je tak až do 5.3.2023 otevřená expozice, kde si můžete zdarma pod jednou střechou na velkoformátových panelech prohlédnout architektonické vize, návrhy i studie dalšího rozvoje této cenné přírodní oblasti a zjistit zajímavosti z oblasti vzdělávání dětí. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za obrovskou podporu a pomoc, díky které občanská iniciativa Proti-plotu.cz v uplynulém roce ušla ohromný kus cesty a nepolevila ve svých aktivitách ochrany městské zeleně v Troji.

Loňský rok 2022 se nesl ve znamení divokého a nezkrotného Tygra, který v čínské mytologii symbolizuje velmi hektické a energetické období. Vyžaduje tak hodně sil pro zvládnutí všech zkoušek a výzev, které přijdou.

Rok Tygra je tradičně i časem nových cest, kdy navzdory nepříznivým okolnostem lze čerpat z dynamiky (všechno půjde velmi rychle) a našeho nadšení. Překvapivě vše výše popsané se skutečně vyplnilo na více než 100%, což vlastně můžete sami posoudit v následujícím připraveném souhrnu událostí za uplynulých 12 měsíců.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Máme dobrou zprávu. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo dne 12.1.2023 rozhodnutí, kde vyhovělo našemu odvolání z července 2022 ve věci zjišťovacího řízení EIA k záměru OD Kaufland Bohnice.

Pod papírovou petici proti umístění hypermarketu Kauflandu v tomto místě se za 2 měsíce sešlo na 12.000 podpisů. Dle dotazníkového šetření obyvatelé preferují v místě raději nízké bytové domy se skutečnou přidanou hodnotou pro sídliště (např. domov seniorů nebo školka doplněné parkem).

Ministerstvo zrušilo rozhodnutí magistrátu o tom, že záměr nepodléhá EIA, a věc vrátilo na OCP MHMP k novému projednání. Proti rozhodnutí se investor nemůže odvolat.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Mnohdy pro každodenní rychlý a hektický životní styl tak trochu zapomínáme, že část věcí v životě kolem nás není vůbec automatických. Jsme proto rádi, že souběžně s ochranou městské zeleně v Troji už několik let nejen o vánoční čas podporujeme Dětský domov Racek, nebo jen tak uděláme radost a přispějeme statečné Kačence.

Kačenka je velká bojovnice a i když nemá vůbec lehký život, dokáže se usmát a radovat z maličkostí. Velký podíl na tom mají rodiče, kteří se nevzdali a pomocí cvičení, terapií a léčebných procedur bojují krůček po krůčku.

Aktivně se pohybujeme v oblasti ochrany městské zeleně již 12let, a vedle toho se snažíme podat pomocnou ruku, kde se dá. Víme, že na vše čas, prostředky ani naše energie nemůže stačit.. ale příběhy a dobré skutky motivují a mění svět. Jak pravdivě pronesl Albert Einstein: „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to“. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Stavební úřad městské části Praha 7 vydal „Rozhodnutí o umístění stavby pro Vstupní areál Botanické zahrady Sever“. Přestože je rozhodnutí datováno ze dne 6.12.2022, na úřední desku jej vyvěsili až 21.12.2022, tedy těsně v předváční čas. Přesně toto jsme popisovali v předchozím článku, kdy úředníci záměrně vydávají důležitá rozhodnutí s běžící lhůtou do letních prázdnin nebo Vánoc, aby tak omezili reakci samospráv a obyvatel. Odvolat se může dotčená veřejnost vymezená v rozhodnutí nejpozději do 20.1.2023. V případě úřadů a městských částí běží lhůta 15 dnů pro podání odvolání od doručení do datové schránky.

Seznámíme se tedy s 35str. rozhodnutím, jak se popasovali úřednici i s našimi připomínkami (např. na zachování průchodnosti územím nebo technickým řešením) a uvidíme.

Cílem má být povolení výstavby nového hlavního vstupního areálu BZ s dvoupodlažním parkovištěm zahrnující skleník, sál, restauraci a kanceláře. Informovali jsme o Vás o tom v několika článcích, např. z veřejného projednání – více ZDE. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Zasněžená metropole umocňuje předvánoční atmosféru, a i my už s chutí připravujeme dárky pro návštěvu dětského domova, šikovnou Kačenku Podrázskou nebo nadační fond Šatník. Slíbili jsme Vám ale ještě pokračování zpravodaje mapující hlavní kauzy letošního roku z oblasti Bohnic. Sliby se mají plnit nejen o Vánocích, tak se do toho pusťme.

Letní prázdniny stejně jako adventní předvánoční čas jsou v roce tradičně jediným obdobím, kdy se lidé zastaví a věnují energii především své rodině a odpočinku. Nesledují proto tolik, co se děje kolem nich.

Ví to už roky i úředníci, kteří zásadně důležitá rozhodnutí zveřejňují právě v tomto čase, aby tak omezili reakci obyvatel i samospráv. Někdy se jim to podaří, jindy ne. Na iniciativu Proti-plotu ovšem tyhle triky neplatí a hlídáme si vše po celý rok. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Čas v letošním roce skutečně neuvěřitelně letí. Připravili jsme pro Vás proto další číslo zpravodaje z oblasti Troje a v pokračování pak i z Bohnic. Dozvíte se důležité informace i zajímavosti z okolí Vašich domovů, o kterých se jinde nikde nepíše. Pohodlně se tedy usaďte s šálkem horké kávy nebo čaje, a začtěte se do článku.

Výstavba na okraji louky Velké skály

Obrátilo se na nás už několik obyvatel s dotazy ohledně odstranění veškeré vzrostlé zeleně na západním okraji louky na Velké skále z důvodu připravované zástavby.

Cedule informující o vydaném stavebním povolení č.j. MCP8 262384/2020/OV.Ves, které nabylo právní moci dne 27.3.2021, s termínem dokončení 31.12.2022. To je pravděpodobně i hlavním důvod zahájení přípravných prací, kdy bagrem došlo ke shrnutí veškeré vegetace z pozemku. Foto: Jana Chlustinová

Vlastníkem pozemku č.1101/14 k.ú. Troja je společnost Paeonia Invest a.s. patřící úspěšné české tenisové hráčce. Zarostlý pozemek, v katastru vedený jako ovocný sad, dlouhé roky ležel ladem a evokoval tak u obyvatel pocit, že je součástí sousední přírodní památky. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Older Posts »