Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Jarní příroda, pulzující ohromnou energií, rychle probouzí městskou zeleň do nepřeberné záplavy květů a vůní. Co na tom, že se jedná o náletové dřeviny, divoké keře, staré sady nebo stromky vyrostlé z odhozených pecek. Je to jeden nejcennějších benefitů bydlení na hustě obydleném sídliště obklopeném zeleným ostrovem Trojské kotliny. Jak dlouho to bude ještě platit, záleží na nás všech.

Je tedy nejvyšší čas navázat na pokračovaní zpravodaje druhou částí zajímavostí a novinek z našeho okolí, tentokrát z oblasti Botanické zahrady a okolí. Pokud jsme v rámci zpravodaje z Troje radili, ať si vezmete šálek kávy a pohodlně se usadíte do křesla, tentokrát doporučujeme se pořádně najíst, protože s přihlédnutím na rozsah území máme připravenou opravdu velkou porci věcí. Případně si článek otevřete vícekrát.

 

Botanická zahrada v Troji

Od pondělí 12.4.2021 se pro veřejnost opět otevřely venkovní expozice zahrady. Návštěvnost areálu je v tuto chvíli nařízením Vlády ČR omezena na 20 % kapacitu. Skleník Fata Morgána je do odvolání uzavřen.

Trojská kotlina je zelenou oázou v Praze, kterou ročně navštíví přes 2.000 000 návštěvníků.  Foto: Johana Bohnická

 

Sousedské permanentky

I letos si mohou místní obyvatelé na pokladnách Botanické zahrady nechat nahrát novou platnost sousedské permanentky na 1 rok za 100 Kč. Více info zde. S ohledem na výši částky i skutečnost, že uzavření zahrady vycházelo z nařízení Vlády ČR, neřešíme protahování termínu.

Pochod 500 obyvatel Troje a Bohnic nesouhlasících s oplocením borovicového lesa Botanickou zahradou zastřešený iniciativou Proti-plotu v roce 2011 .

Pro ty z Vás, kteří se do Bohnic nebo Troje přistěhovali nedávno jen připomeneme, že instalace 4x samoobslužných vstupů a sousedské permanentky jsou vydávány pro místní obyvatele od roku 2011 v rámci vyjednané kompenzace odsouhlasené Radou Hl. m. Prahy, za trvalé oplocení rozsáhlé plochy borovicového lesoparku a stráně s vyhlídkou.

 

Degustační altán

Věděli jste, že vinice svaté Kláry, která je součástí Botanické zahrady, patří k nejstarším a nejdéle fungujícím vinicím v Praze?  Svou rozlohou 3,5 ha se řadí mezi největší viniční tratě v metropoli.

Zdroj: FB Bohnice-Čimice-Troja

Na jižních svazích nad Trojským zámek se pěstují hlavně odrůdy vína Ryzlink rýnský a Rulandské modré, která společně s dalšími máte možnost ochutnat a zakoupit ve viničním domku. Letos pak zahrada připravuje rozšíření prostoru o stavbu degustačního altánu ve svahu vinice. Autorem projektu je bratr známeho herce prof. Ing. arch. Ladislav Labus, Hon. FAIA.

 

Nové návštěvnické zázemí v Nádvorní

V oblasti vstupu do zahrady z ulice Nádvorní došlo ke stržení starých nevyhovujících budov s cílem vybudování nového návštěvnického vstupu se zázemím. To je naprosto pochopitelný a pozitivní krok, který pozvedne úroveň zázemí areálu, veřejného WC i případných výstavních prostor.

Ze vstupu do Botanické zahrady z ulice Nádvorní se stala vykácená mýtina připravená na výstavbu. Foto: Božena Kuchtová

Co nás v rámci inciativy i obyvatele ale hodně zarazilo, bylo plošné pokácení celého pásu cca 20ks zdravých vzrostlých stromů nad pokladnou vč. vrby u jezírka, tedy exemplářů vysazených zakladateli zahrady v 70. letech minulého století. Údajně za tím stojí Magistrát v rámci schváleného generelu a mnoha zahradníkům při kácení stromů tekly slzy.

Foto: archiv BZ

Tato nešťastná situace rovněž oživila již polozapomenuté vzpomínky místních obyvatel na období před pár lety, kde díky nešťastnému přístupu a nezvládnuté komunikaci byly vztahy mezi Botanickou zahradou a obyvateli Troje a Bohnic velmi napjaté.

Neumíme si představit smutnější místo pro kácení zdravých stromů než Botanickou zahradu. Foto: Lukáš Novotný

Na jakékoliv kácení vzrostlých zdravých stromů reagují obyvatelé metropole velmi citlivě a nesmlouvavě.. a není se jim co divit – viz. aktuální stoletý javor na Anenském trouhelníku. Vzrostlá zeleň vedle toho, že je domovem ptactva, poskytuje především obyvatelům rozpálené metropole stín, snižuje teplotu v okolí, zvyšuje vlhkost a zachytává částice poletavého prachu z ovzduší.

Většina taxonů roste jen omezeně a v mnoha případech jsou to ohrožené druhy. Foto: Lukáš Novotný

 

Od instituce Botanické zahrady Pražané a jejich děti právem očekávají, že přijde s citlivým projektem, ve kterém bude zachováno co nejvíc původní vzrostlé zeleně poskytující v letních vedrech cenný stín pro její návštěvníky.. Nikoliv přístup kopírující spíše bezohledné praktiky developerů s vidinou realizace svého projektu, tedy bez respektu k okolí a přírodě!

 

Přemostění úvozové cesty

Ve spolupráci s architektonickým atelierem AND v rámci schváleného generelu rozvoje zahrady dojde k propojení skleníku Fata Morgana s venkovní expozicí zahrady novou lávkou.

Ta povede nad úvozovou cestou a bude vhodná i pro vozíčkáře a maminky s kočárky. To by mělo pomoci bloudícím návštěvníkům k rychlému přesunu do skleníku a zpět.

 

Zavlažování zahrady vodou z Vltavy

Botanická zahrada v Troji využívala dlouhé roky k zavlažování rostlin i venkovní expozice především cennou pitnou vodu z vodovodního řadu, což jen z hlediska ekonomického byla položka za více jak 2.000 000 Kč ročně.

Na základě schváleného projektu došlo proto z prostředků Hl. města Prahy došlo 2019–2020 k vybudování čerpací stanice umístěné u Trojské lávky. Odkud je voda z řeky vedena cca 860 m dlouhým potrubím přes zahradu Trojského zámku nahoru na hranu borovicového lesa k rozhledně, kde vznikl podzemní vodojem s kapacitou 70 m3.

Projekt nyní čeká na kolaudaci. Dostatek závlahy umožní zahradě rozvoj připravovaných expozic, např. japonského mlžného lesa nebo vodního světa, který se ne úplně všem návštěvníkům líbí z pohledu umístění nových betonových budov a písku do přírodního zářezu údolí.

 

Vstupní areál SEVER

Jak jsme Vás už informovali ve starším článku, zahrada ve spolupráci s Hl. m Prahou připravuje výstavbu vstupního areálu na severu, který se má stát novým hlavním vstupem do Botanické zahrady. Tím by se mělo odlehčit přetížené Troji zatížené víkendovými návštěvníky a zároveň očekávají navýšení návštěvníků zahrady na 600.000 / rok. V pěstebního zázemí vzniknou kanceláře, přednášecí sál, restaurace nebo skleník.

Vizualizace nového vstupního areálu Bitanické zahrady. Zdroj: Franek Architects

Vítězný návrh z pera Fránek architects s.r.o, se bude rozprostírat na ploše současného parkoviště, valu a pěstebního zázemí. Nemá přesahovat do zóny pivoňkové louky. Doprava návštěvníků je plánována autobusy ze stanice metra Kobylisy, pro individuální dopravu se připravuje výstavba parkoviště až pro 250 vozidel, které budou zakryty pergolou z popínavými rostlinami.

Neznáme přesně průběh výběrového řízení, ale dle našeho názoru rozsáhlé venkovní parkoviště před vstupem do Botanické zahrady deklasuje celý architektonický koncept, krajinný ráz přírodního parku, a kazí i prvotní dojem návštěvníků. Pokud by se měl nový vstupní areál stavět, bylo by logičtější umístit parkoviště i za cenu dražší investice do garáží umístěných pod budovou.

Vizualizace vstupního areálu Botanické zahrady Sever, která nebyla porotou vybrána. Zdroj: Radko Květ | architektonická kancelář

Získaný prostor na povrchu lze využít pro expozice zahrady a zeleň odhlučňující rušnou komunikaci K Pazderkám. Jak by to vypadala je názorně vidět např. ve zdařilém a citlivým projektu od Radko Květ | architektonické kanceláře. K této variantě je však třeba zmapování geologického podlaží prameniště Haltýře, který je důležitým krajinotvorným i historickým prvkem Trojské kotliny.

 

Les kolem zahrady pod správou Botanické

Lesík s vyhlídkou na vinici Salabka je obyvateli sídliště velmi oblíbeným místem k procházkám, sportování i hrám s dětmi.

Věděli jste ale, že pozemky dlouhá letá patřily restituentům rodině Ungerů, kde jejich prapředek je dostal od trojského statkáře Aloise Svobody? Po mnoha letech sporů a soudů došlo k dohodě, kdy Hl. město Praha pozemky od rodiny odkoupilo za několik desítek milionů a spojilo s dalším pásem dubového lesa, který jsme s obyvateli a MČ Praha 8 zachránili.

Podzimní vyhlídka na vinici Salabku. Foto: Renata Molová

Nyní les kolem zahrady převzala od Lesů hl. m. Prahy do své správy Botanická zahrada. Dojde zde k instalaci chybějících odpadkových košů, odstranění uschlých borovic a vyčištění spodního patra. V tomto případě budeme aktivně diskutovat s BZ s cílem zachovat přírodní charakter cenné oblasti. Tato část lesa má zůstat nadále volně přístupná pro veřejnost.

 

Celoměstský systém zeleně se mění na stavební pozemky

Jak jsme uvedli v předchozím díle zpravodaje, zelené plochy Trojské kotliny vedené jako sady, zahrady a vinice /PS/, lesní porosty /LR/ a zeleň městská a krajinná /ZMK/, jsou doslova magnetem a zlatým dolem pro všechny spekulanty, politiky a developery, kteří před lety vykoupili „bezcenné zelené pozemky“ od restituentů.

Svahy Trojské kotliny nad Pustou vinicí jsou v ochranném pásmu Zvláště chráněná území – Havránka. Cenné jsou i pro developery pro neopakovatelný výhled na Prahu..  Veřejný zájem a chráněná příroda vs. peníze. Foto: Johana Bohnická

Nyní se soustavným tlakem nebo finančním příslibem se snaží přes MČ prosadit změny v územním plánu, s cílem přeměny nezastavitelných přírodních ploch na území čistě obytné /OB/ pro osobní zisk.

Třešňovka, najdete zde množství starých dožívajících třešní, které trouchniví a jsou domovem vzácných druhů hmyzu a stačilo by o takové dožívající torza stromů vhodně pečovat. To u nově vysazeného lesa, jako je např. Lítožnici, potrvá přinejmenším mnoho desítek let, spíše až sto let, než vzniknou stromy s dutinami a trouchem vhodné pro ptáky a hmyz. Foto: Johana Bohnická

Městská část Praha 8 podala dva podněty na změnu územního plánu hl. m. Prahy, které se týkají okolí obytného souboru Velká skála a mohou ovlivnit kvalitu života v této lokalitě.

První podnět je označen jako „Zázemí rekreačního areálu Šutka“, týká se pozemků parc. číslo 1092, 1093, 1094, 1095, v k. ú. Troja (jde o bývalý třešňový sad severně od ul. Pod Havránkou), a je projednáván pod číslem 283/2019.

Druhý podnět je označen jako „Zahrádky Šutka“, týká se pozemku 792/1, v k. ú. Troja (jde o zrušenou zahrádkovou osadu východně od ul. Nad Trojou).

Dohromady by zde mělo být vystavěno několik desítek rodinných a vilových domů. V obou uvedených případech se jedná o nekoncepční rozšiřování zastavitelných území na úkor ploch zeleně a není dopředu jasné, jak bude řešeno dopravní napojení.

Zdroj: MDMA Architects

Městská část Praha 8 uvádí, že se má jednat o „experimentální bydlení v zeleni“, kde obyvatelé údajně nebudou používat automobily vůbec, či je budou používat jen v malé míře. Podle podkladových studií má však dojít k výstavbě domů běžnou stavební technologií, kdy musí být na místo dopraveno množství stavebního materiálu. V návrhu jsou u každého rodinného domu zakreslena dvě parkovací stání pro automobily. Tedy reálně se počítá s tím, že obyvatelé budou běžným způsobem jezdit individuální automobilovou dopravou.

Komunikace vedoucí do trojského svahu (ul. Písečná, Nad Trojou a Pod Havránkou) neumožňují v současnosti další zvýšení dopravní zátěže. Proto lze očekávat následnou snahu zřídit komunikace nové, jako důsledek navržených záměrů.

Primátor Prahy objímající strom pod příspěvkem s fotkou 31.3.2021 uvedl: „Chceme co nejzelenější Prahu. To znamená vysazovat novou zeleň, ale také nezapomínat na ochranu té stávající.“ Uvidíme tedy, jak se postaví MHMP k návrhům na změnu ÚP v lokalitě Velká Skála a Třešňovka. Foto: FB Zdeněk Hřib

Krajinné ostrůvky v přechodové oblasti jsou vystaveny silnému tlaku ze strany města, ale trpí i chybějícím hospodařením a nedostatečnou péčí. Přes všechny politiky přijaté deklarace o důležitosti městské zeleně v Praze naopak dochází k jejímu účelovému porcování s přeměnou na stavební pozemky pod záminkou zkulturnění území. Přitom aktuální situace s Covidem-19 ukázala, že Pražané potřebují kolem svých domovů především dostatek volných ploch k procházkám, sportování a relaxaci.

Ceny bytů v Praze vyletěly nahoru a stávají se výsadou bohatých nebo cizinců, často z Ruska.

Pokud už něco stavět přírodní lokalitě Trojské kotliny, jsme za obnovu parků, sadů nebo zahrádek, které přináší do krajiny biodiverzitu a skutečný život.

Přitom tyto přírodní a zemědělské plochy v případě, že je o ně odpovídajícím způsobem pečováno a tvoří vzájemně propojený systém, mohou výrazně zvednout úroveň života ve městech, což se o Porsche Cayenne zaparkovaném před střiženým anglickým trávníkem za velkou zdí říct rozhodně nedá.

 

 

Bohnice

 

Kaufland

Na začátku roku 2021 přišla společnost JTH Trend s.r.o. teplického miliardáře Třešňáka s upravenou II. verzí hypermarketu Kaufland, který chce postavit naproti vstupu do Botanické zahrady v Troji.

Úspěšný teplický podnikatel Jaroslav Třešňák, kterého provází i kontraverzní přístup, směnky a sliby radnicím i obyvatelům, které po dostavění projektu už nesplní. Rovněž je největším sponzorem prezidenta Zemana. Foto: iDnes

Proti výstavbě rušného hypermarketu v této oblasti se postavilo přes 95% obyvatel, všechny okolní instituce, dále MČ Troja a MČ Praha 8 (100% nesouhlas zastupitelstva), a připomínky měl i IPR hl. m. Prahy. Petici v papírové verzi za dva měsíce ručně podepsalo 12.000 Pražanů i návštěvníků BZ z více jak 20 zemí. Svým podpisem petici podpořila i řada význačných a známých osobností jako např.:

Očekávali jsme proto, že se investor poučí z předchozích chyb, a za tři roky příprav přijde s korektním jednáním. Nicméně hned první kroky v rámci avizované prezentace ukázaly, že se vůbec nic nezměnilo.

Okolní ojedinělou lokalitu vyhledávají Pražané i návštěvníci především pro volnočasové, relaxační a edukační aktivity v Trojské kotlině, Botanické zahradě a nedaleké ZOO – nikoliv jako místo pro nakupování, kterých je v Praze již nadbytek.

Nakonec je dobře, že zveřejněný odkaz se zahájením v 9:00 byl chybný. Obyvatelé se mohli v klidu nasnídat bez toho, že jim zaskočí smíchy při sledování té připravené show. Na skutečný funkční on-line odkaz se přihlásilo totiž pouze 9 účastníků z řad investora a politiků. Rozhodně se tak nejednalo o deklarovanou veřejnou prezentaci určenou pro obyvatele s možností klást dotazy. Vypadá to, že kontraverzní investor JTH Trend s.r.o. si chtěl jen odškrtnout veřejné představení projektu, ale zároveň podnikli takové kroky, aby veřejnost eliminovali, a měli tak vše pod svou kontrolou dle předem připraveného scénáře.

 

To, že veřejnost dostala v časopise Osmička špatný odkaz, je neomluvitelné. Nicméně stalo se, a už jsme se přes to přenesli.

Dle vyjádření vedoucího CAMPu (Centrum architektury a městského plánování) celý průběh prezentace záměru výstavby OD s hypermarketem Kaufland proběhl naprosto podivně, bez jeho vědomí, a rozhodně vrhá špatné světlo na jejich instituci.

Centrum architektury a městského plánování, jehož hlavním posláním je zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy – a jsou v tom dobří. Možná si investor myslel, že si prezentací zde zlepší image, ale opak byl pravdou.

Prezentace Kauflandu se uskutečnila dokonce bez obvyklého zástupce IPRu a politiků, na kontaktní mobil se nedalo po celou hodinu dovolat, než byl raději vypnut.. a tak s minimem dotazů od „veřejnosti“ byla celá tragikomedie rychle ukončena. Na stránkách CAMPu nenajdete ani záznam představení.

Na uvedené telefonní číslo (zveřejněné i v časopise Osmička) se nedalo dovolat a bylo nakonec vypnuto. Asi věděli proč..

Zástupce investora JTH vylíčil obyvatele Bohnic jako chudáky, kteří žijí v betonové džungli s chaoticky, nahodile a divoce bující vegetací, kteří nemají kde nakupovat levné potraviny, s fotkou nešťastných dětí namačkaných na malém pískovišti před paneláky, a do prezentace vložili i obrázek krysy z fotobanky. To není vtip. Následně přečetl dlouhé slohové cvičení (dle všeho sepsané investorem) vydávající za příspěvek „důchodkyně Libuše V.“ podporující výstavbu Kauflandu, což připomínalo spíše show Ivana Mládka (video čas 8:05-8:45).

Přes veškerou snahu a nervozitu moderátora to chvílemi spíše připomínalo Otíka z Vesničky střediskové při návštěvě sídliště v Praze, nebo satirický pořad Česká Soda… mimochodem, její protagonisté Milan Šteindler popřáli obyvatelům úspěch, a arch. David Vávra petici proti výstavbě hypermarketu Kauflandu podepsal.

Genderově nevyvážená a tendenčně připravená prezentace chvílemi připomínala spíše lacinou show a jediný, kdo si udržel dekorum a odpovídal jasně byl p.Toman a arch. Vacek sedící vlevo.

Dozvěděli jsme se i to, že v roce 2018 se iniciativa Proti-plotu pustila s obyvateli a politiky do obrovské kampaně proti umístění rušného hypermarketu s otevřeným zásobovacím dvorem, 56 klimatizačními jednotkami na střeše, 2 venkovními lisy na odpad pod okny 695 bytů atd..  z laciné touhy po uznání svého okolí za svůj lidský přístup k přírodě, kde to následně investor dotáhnul ad absurdum sobě položeným dotazem: „Ptám se, není to trochu malo?“

S ohledem, že se nám nepodařilo se dovolat, tak odpovídáme tady: Ne není, je to víc než kdy dokážete pochopit s ohledem na Vaší pracovní pozici. Zapojení iniciativy Proti-plotu vycházelo z výsledků dotazníkového šetření v cca 1.100 domácnostech v okolí záměru, kde se přes 95 % obyvatel vyjádřilo proti výstavbě dalšího rušného obchodního centra v této lokalitě a před vchodem do Botanické zahrady. Stejného názoru bylo přes 90 % všech oslovených návštěvníků BZ. Následně jsme požádali o schůzku prokuristy Kauflandu ČR v.o.s.

Pokud by zde žil s rodinou, co by si zvolil on? Pro obyvatele příznivý stav nebo trvale znehodnocené životní prostředí zbytným Kauflandem, když 175m vedle stojí už jedno nové OC Krakov?

Jak zástupce JTH paradoxně uvedl: „vždy se snažíme o maximální symbiózu našich projektů s daným prostředím, a proto jsme přehodnotili původní projekt spolu s projektanty, architekty, erudovanými odborníky na ochranu prostředí a uvedli do souladu s uzemním plánem i okolím“. Tím vlastně potvrdil, že původní projekt byl navržen bez respektu k okolí, nebyl v souladu s ÚP, ani v souladu s životním prostředím. Tedy jinými slovy přiznal, že iniciativa Proti-plotu měla pravdu, když se proti jejich projektu společně s obyvateli důrazně postavila.

Toto je již nový návrh. V letních měsících se stane jižní prostor před hlavním vchodem s rušným nájezdem do garáží jen dalším rozpáleným teplotním ostrovem ve městě, kde se nikdo rozumný zdržovat rozhodně nebude.

V rámci korektnosti uvádíme i navržené změny. Do vizualizace rušného hypermarketu investor JTH doplnili zeleň i nereálné prvky, v rámci dispozičních úprav pak přesunuli otevřený zásobovací dvůr na západní stranu a přidali malý park s vodními prvky. Neurčitě rovněž zmínili snížení počtu hlučných klimatizačních jednotek na střeše, možnost venčení pejsků v parku i přesvědčení, že se plochy stanou oblíbeným místem pro trávení volnočasových aktivit obyvatel Bohnic.. Většinu místních obyvatel tím ale rozhodně nepřesvědčili.

Klidovou zónu s chodníkem a zeleným pásem ZMK v majetku města, kudy denně chodí z 1/4 sídliště do Botanické zahrady maminky s malými dětmi, má v plánu investor protnout 6m širokou komunikací s udávaným 1.200 000 průjezdů automobilů za rok.

MČ Praha 8 k požadavku investora JTH o odkoupení zeleného pásu ZMK /zeleň městská a krajinná/ v majetku města vydala nesouhlasné stanovisko. Uvidíme, zda se politici Hl. města Prahy přikloní na stranu štědrého miliardáře Třešňáka, nebo podpoří své voliče a obyvatele, kteří od roku 2018 odmítají výstavbu dalšího rušného obchodního domu s hypermarketem Kaufland v této oblasti a preferují klidnější záměr se skutečnou přidanou hodnotou.

Každé místo vč. Bohnic je za staletí opředeno legendami, neuvěřitelnými příběhy a tajuplnými místy. Kam záhadně zmizel pracovník developera za bílého dne v sousedství parcely Kaufland opravdu netušíme. Zůstala po něm jen helma a nedojedená svačina s rohlíkem. Pozitivní zpráva je, že se v Bohnicích nekrade a ležela tam ještě několik hodin – což je v přímém rozporu s tvrzením investora o vysoce nebezpečném místě plném kriminálníků.

 

Troja Horizons

Přes Vládou ČR vyhlášený nouzový stav a zhoršující se epidemiologickou situaci Odbor MČ Praha 8 územního rozvoje a výstavby odmítnul v prosinci 2020 druhou žádost obyvatel posunout termín nařízeného ústního jednání k záměru Troja Horizons. V rámci oprávněných obav o své zdraví, obyvatelé v seniorském věku proto zaslali své zpracované připomínky bohužel jen v písemné podobě, čímž dle našeho názoru nebyla naplněna skutková podstata nařízeného jednání.

Jsme přesvědčeni, že účelem ústního jednání je fyzické setkání veřejnosti se stavebníkem a stavebním úřadem a vzájemná interakce mezi nimi, tj. možnost se doptat na jednotlivé detaily, vyslechnutí námětů ze strany sousedních vlastníků atd.

Jen připomene, že za 12ti letou urputnou snahou zastavět zelenou louku vedle polikliniky BD Troja Horizons stojí protřelý miliardář Pavel Sehnal, který je znám svým dlouholetým propojením na politiky působících na Magistrátu hl. m. Prahy. V období primátora Béma/Janouška jeho firma Prague Construction a.s. pozemek „odkoupila“ od účelově založené společnosti LInZA Development s.r.o., která následně skončila v likvidaci.

 

Pavel Sehnal

Jaký má charakter vystihuje i jeho další ostuda ze začátku března 2021, kdy se nechal podvodem přednostně naočkovat proti Covidu-19. Na dotazy novinářů Sehnal tehdy uvedl: „Uprosili mě“    Ve skutečnosti dle ředitele Nemocnice Na Bulovce Jana Kvačka přes opakované odmítnutí se miliardář Sehnal k vakcíně dostal tak, že si nechal od své kliniky vystavit potvrzení, že je zdravotník – ačkoliv není.

Foto: Blesk.cz

Možná, že se stal zdravotníkem v prázdné polní nemocnici na výstavišti v Letňanech, za kterou inkasoval za 3 měsíce od Bulovky přes 74.000 000 Kč. Jakmile ministr Blatný zveřejnil informace o ukončení „provozu“, přispěchal rychle s nabídkou dalšího provozování polní nemocnice zdarma. Dle zákulisních informací skutečným důvodem byla končící platnost smluv na pronájem pozemků po jeho výstavištěm, kde platil přes 6.000 000 Kč/rok. Takže se nejednalo ani tak o gesto dobré vůle, jako spíše o promyšlený pokus, který nevyšel.

Aktuálně detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zahájili prošetřování případu pronájmu polní nemocnice v pražských Letňanech.

 

Bendovka

V této cenné přírodní oblasti přírodního parku Drahaň-Troja rozprostírající se na svazích nad Vltavou dál pokračuje cílená likvidace veškeré zeleně.

Úřednici po 6ti letech jen krčí rameny nebo se navzájem obviňují, že ten druhý mohl udělat více. Když už po týdnech nebo měsících dorazí na základě oznámení veřejnosti na kontrolu pozemku, nenajdou samozřejmě už žádné stopy zásahů ať těch povolených, tak těch ostatních.

Za vším stojí společnost z amerického daňového ráje Delaware, za kterou vystupuje bývalý politik TOP 09 Ing. Karel Němeček, který se v minulosti netajil s vazbami na město.

Foto: Michal Turek MAFRA

Nyní už pod tlakem poodkryl svůj záměr výstavby viničního domku odhadujeme s parametry luxusní vily. Obyvatelé Bohnic i zástupci iniciativy proto v této souvislosti oslovili i Magistrát hl. m. Prahy.

Náměstek primátora HMP Ing. Petr Hlubuček (TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu) zodpovědný za životní prostředí v metropoli, který už 43dní nereaguje a mlčí na dotazy Pražanů v otázce likvidace přírodního parku v oblasti Bendovka.  Foto: FB stránky P. Hlubuček

Jak se ukázalo, náměstek primátora Ing. Hlubuček /TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu/, který má ve své kompetenci zodpovědnost za životní prostředí v Praze a má k dispozici 5ti členný sekretariát, si zatím mezi svými PR komentáři s kuřátky, na lavičce ve Stromovce nebo výběrem sazeničky v Botanické, za 43 dní nenašel čas obyvatelům odpovědět a stále nepochopitelně zarytě mlčí.

Napadla nás kromě pokrytectví ještě možnost, že nemá k dispozici služební počítač. Za sotva 2hod od zveřejnění výzvy máme služební počítač pro Hlubučka! Děkujeme. To jsou obyvatelé Bohnic a Troje, kteří v případě problémů a ochrany zeleně drží spolu.

Evidentně však dotazy náměstek Hlubuček zaznamenal, protože dne 21.4.2021 jednomu z členů Proti-plotu zamezil možnost vkládat další věcné komentáře na jeho veřejný FB profil politika. Asi opakované otázky ohledně likvidace přírodního parku v oblasti Bendovka s „ošklivými“ fotkami, javoru blokující stavební projekt na Praze 1, nebo poukázání na divoké a nekoncepční návrhy převodu městské zeleně na stavební pozemky v ÚP se mu nehodí do pracně budované image usměvavého chlapíka se zájmem o zeleň.

Realita je pak o dost drsnější a nekompromisní. Za 6let nikdo z úředníků investora nezastavil a jen se navzájem obviňují z toho, že druhý úřad mohl udělat víc. Pokud to čte i majitel Bendovky, tak se určitě tetelí blahem nad zvolenou účinnou strategií.

Pokud MHMP věnuje energii a prostředky na výsadbu nového lesa v Lítožnici a chlubí se tím, pak nerozumíme tomu, proč mlčí nad cílenou likvidaci přírodního parku v Praze. Určitě není v pořádku koupit si kus přírodního parku, odstranit veškerou vzrostlou zeleň, přebagrovat a postavit si zde dům to vše za trvalého využívání načerno postavené komunikace na pozemcích hl. m. Prahy.

 

Gauner zahrádkářem?

Součástí civilizace byly a jsou bohužel i bezskrupulózní lidé, kteří jsou ochotni pro osobní prospěch nebo zisk chladnokrevně zničit okolní zdravou přírodu, v tomto případě na pozemcích hl. m. Prahy. O tom vypovídá následující druhý příběh z konce února, na který na FB Bohnice-Čimice-Troja upozornila pozorná slečna Tereza.

Stav po účelovém zásahu s jediným cílem, aby stromy nenápadně uschly. Foto: Tereza

Cestou na vyhlídku u hřbitova bláznů si všimla 4 statných dubů, do kterých byly motorovou pilou nebo sekerou vysekané díry a v nich natlučené speciální hřebíky s cílem se stromů evidentně zbavit. Materiál z hřebíků působí na zdravý strom alelopaticky, takže ten, kdo tak učinil, velmi dobře věděl, co dělá.

Uvedený nepochopitelný čin byl nahlášen na MHPM. Rádi bychom touto cestou poděkovali lesníku panu B. z Lesů hl. m. Prahy, kterému se sice nepodařilo hřebíky vytáhnout, ale vysekané díry alespoň zatřel fungicidem Sanatex který zajistí, aby do rány nevnikly houbové patogeny.

Místo jsme si byli o jednom víkendu ještě jednou prohlédnout a shodou okolností zastihli i staršího majitele chatky se solárními panely při rozmluvě během grilování v udírně. Z rozhovoru, který jsme mimoděk přes plot vyslechli a částečně natočili, je evidentně tento pán znalý v oblasti dřevin, kdy se dobře orientuje ve vlastnostech dřeva a používá i celé rodové a druhové názvy stromů, což z něj vlastně dělá hlavního podezřelého.. Pro začátek máme k dispozici zdokumentovaný prokazatelný úmysl a provedení. Netvrdíme, že to byl tento pán, ale jeho chování, kdy nás po očku sledoval přes plot, znalost dřevin, umístění 4 poškozených stromů přímo naproti jeho chatce… je pro začátek dost minimálně pro podání vysvětlení. V případě zájmu jej lze snadno ztotožnit dle vozidla Nissan Almera RZ: 2A6 0971. Pokud bude podáno trestní oznámení, bude na Policii ČR pachatele usvědčit a předat soudu.  

V případě, že dojde k nevratnému poškození dřevin, může orgán ochrany přírody kromě pokuty dle § 87 a 88 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, vyžadovat i kompenzaci následků nedovoleného jednání.

Pokud stromy přes okamžitou záchranu nepřežijí, pak nezbývá lesníkům HMP, než je pokácet. To je i cíl tohoto nepochopitelného činu.

Hodnotu dřeviny, potažmo ekologickou újmu vzniklou jejím pokácením, může každý obecní úřad vyčíslit pomocí volně šiřitelného programu zpracovaného na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny. Pokud je poškozením stromu jiný typ zásahu než ořez (v tomto případě poškození kmene), lze újmu vypočíst jako rozdíl hodnoty stromu před a po nedovoleném zásahu.

Vedle ceny za dřevo je třeba zohlednit v rámci vyčíslení škody i ekologické újmy, jako „ztrátu nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením.

Zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí rovněž v § 10 stanovuje právní pojem tzv, ekologické újmy, jako „ztrátu nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesův důsledku lidské činnosti“. Což je přesně tento případ.

Lze předpokládat, že vyčíslená celková škoda bude přesahovat hranici 10.000 Kč. Pak dle našeho názoru lze čin svou skutkovou podstatou klasifikovat jako podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci. S ohledem na vyhlášený nouzový stav se jedná o okolnost přitěžující, kdy lze použít i vyšší trestní sazby.

Doporučujeme proto neznámému gaunerovi, aby chodil v noci poškozené stromy s konvičkou zalévat a modlil se na nedalekém hřbitově bláznů, aby jeho účelový zásah duby ve zdraví přežily.

 

TRAM

V rádiu mezi předvánočními reklamami zaznělo i zpráva, že radní hl. m. Prahy darovali obyvatelům Bohnic dárek v podobě odsouhlasené TRAM trati z Kobylis do Bohnic. No přirovnali bychom takový dárek k ponožkám, které pod stromečkem moc radosti nenadělají a ocení jej jen zlomek obdarovaných…

Návrh vedení tramvajové tangenty v ulici Lodžská. Zdroj vizualizace: CEDOP z.s.

Obyvatelům, kteří si za desetiletí zvykli na autobusy zajišťující rychlé propojení sídliště s metrem zajíždějící do všech koutů sídliště, se nová tramvajová trať moc nezdá… Ať už z důvodu nutnosti zúžení pruhů na páteřní komunikacích K Pazderkám a Lodžská, instalací dalších světelných křižovatek, přenosu hluku a otřesů v zatáčkách, nebo nevyřešeného trasování v prostoru nad západními vestibuly metra Kobylisy.

Rušné Kobyliské náměstí je ve vizualizaci raději bez aut. Zdroj: CEDOP z.s.

Stejně tak TRAM tangenta vedoucí pouze po jižním obvodu Bohnic bude znamenat, že 2/3 obyvatel sídliště budou nadále svážet autobusy s nutným přestupem na TRAM, což povede k prodloužení časů dojezdu na Kobylisy.

Zastávka MHD s dobíjecí stanicí, elektrobus s využitím stávající sítě bez nutnosti pokládky železných kolejí. Foto: Volvo

Je přitom evidentní, že s ohledem na rychlý vývoj alternativních pohonů je jen otázkou času, kdy autobusy zajišťující dopravní obslužnost sídliště Bohnice budou postupnou proměnou vozového parku MHD nahrazeny ekologičtějším pohonem v podobě elektřiny, vodíku nebo plynu. To vše bez nutnosti pokládat železné koleje a stavět trakční vedení se sloupy.

 

Holubi

Komunitní centrum „Holubí dům“ se sídlem na Trojské vrchu je dočasně uzavřeno z důvodů ztráty členské základny. V uplynulých měsících bylo do klecí odchyceno 88 holubů, 1 dostala poštolka a poslední dva vzali nohy na ramena.

Být sousedem vedle/pod takovým balkónem pasivního nájemce je doslova za trest…  Tento konkrétní případ je díky i našemu zapojení naštěstí už minulostí.

Je pochopitelné, že Covid-19 zastínil v uplynulém roce všechny ostatní problémy Prahy, jako mizerný stav silnic, odstavené autovraky nebo částice poletavého prachu v ovzduší. Dlouhodobě přemnožená populace holubů domácích v Praze je jedním z nich. Mají vynikající orientační smysl, mladé i dvakrát do roka a rádi se vracejí na stejné místo.

Roznášejí ve svém trusu mnoho závažných nemocí, likvidující památky, i balkóny obyvatel. S ohledem, že se jedná o celopražský problém s více jak 80.000 ks holubů domácích, určitě by stálo za zvážení, zda by Hl. m. Praha nevyčlenila za předem daných podmínek účelovou dotaci pro SVJ pro každoroční odchyt holubů. Tím by došlo k jejich výraznějšímu poklesu v Praze.

 

Covid-19

Probouzející se jarní příroda a sluneční paprsky pomáhají obyvatelům velkoměsta zapomenout na zákeřný vir, který se stal nedílnou součástí naší civilizace. Není to jednoduché – desítky let ověřené zvyklosti, pravidla, rezervy a jistoty zmizely. Přesto nezdolní obyvatelé Bohnic a Troje dál pomáhají a fungují s hlavou nahoře, což je moc dobře.

Nikdy nepřijdeme na to, co vede některé jedince k tomu jezdit v malém uzavřeném výtahu bez respirátoru, aby si jej následně nasadili na ulici nebo k procházce do lesa. Nejspíše v tom hraje roli výchova, vzdor i chybějící zodpovědnost ke svému okolí, sousedům i přetíženým zdravotníkům.

Chápeme, že člověk přes rok masírovaný denními statistikami nakažených a mrtvých už vidí jen číslice, a otupí. Pak ale stačí jeden konkrétní případ ve vašem bezprostředním okolí a člověk znovu pochopí, že je vlastně zázrak, že jsme tady v pořádku i přes všechny momentální těžkosti.

Na jeden konkrétní smutný příběh rodiny našich sousedů z Prahy 6, na který nás upozornila sestřička od MUDr. Holého. Při pohledu na fotku se Vám prožene hlavou spousta věcí a cítíte jen nezměrný zmar. V každém případě Vás to vrátí zpět na zem.

Za iniciativu Proti-plotu jsme bez přemýšlení přispěli alespoň symbolickou částkou 3.333 Kč. Víme, že žádné peníze 3 dětem jejich milujícího tatínka už nenahradí, ale snad psychická podpora od cizích lidí i prostředky pomohou rodině a paní Janě na mateřské v jejich nelehkém dalším životě. Pokud se někdo z Vás bude chtít přidat, klikněte na odkaz.

 

Historický Lockheed L-10 Electra nad Bohnicemi

Možná jste v listopadu zaznamenali nad Bohnicemi přelet nádherného letounu Lockheed L-10 Electra, s kterým 1. května 1937 přiletěl z Chicaga podnikatel Jan Antonín Baťa. Pečlivou a citlivou renovací se podařilo vdechnout historickému stroji vyrobenému před 84lety nový život.

Letoun na Airshow v Roudnici nad Labem. Foto: Jiří Vítek

Zajímavostí je, že letoun s výrobním číslem 1091 byl určený pro americkou pilotku Amelii Earhartovou. Letadlo jí ale na poslední chvíli vyfoukl podnikatel Baťa.

Jestlipak víte, z jakého důvodu letadlo kroužilo nad Prahou?

a.) na palubě nesl Pavla Polu, aby z nebe přednesl modlitbu nad hlavním městem

b.) pilot nemohl najít Baťův domek umístěný na letišti v Ruzyni z důvodů jeho přestavby novým majitelem

c.) letadlo pronásledovala helikoptéra letecké Policie ČR

d.) šlo o reklamní kampaň Red Bull ve spolupráci s letištěm Točník

 

Bohnižilci

Ještě jste tohle slovo neslyšeli a přemýšlíte, co asi znamená? Byla by škoda se o nich a jejich odvaze nezmínit. Tak ještě chvilku se nechte napínat jako guma u kalhot. Jsme rádi, že kolem nás stále najdeme hodně pozitivních příběhů a skvělých lidí, kde vložená nezdolná energie a nadšení pro věc jednoho člověka postupně dokáže strhnout desítky sousedů a zformuje novou skupinu, která z pohledu historie může klidně fungovat další generace jako např. softballový klub Joudrs nebo dobrovolní hasiči. Ano, pokud jste ještě nezaznamenali, i u nás v Bohnicích vznikl klub otužilců pod vedením Petra Mrázka.

Začínal sám, kdy jej museli vysekávat z ledu pracovníci TSK, ale postupem času, fotek s pozvánkami na FB, a termosky s teplým čajem, se mu podařilo oslovit a získat další pohodové sousedy nadšené touto populární metodou, kdy pozvolným otužováním dochází k posílení imunitního systému.

V uplynulých zimních měsících se rozrůstající parta pohodových sousedů chodila otužovat a plavat do krásného Bohnického rybníčku obklopeného přírodním parkem, který najdete vedle silnice směrem k útulku. Pokud máte i vy zájem o organizované společné koupání, určitě to vyzkoušejte a přidejte se k Bohnižilcům.

Bohnický rybníček obklopený přírodou je ideálním místem. Foto: Petr Mrázek

Můžete začít klidně doma v koupelně před 22hod. No a pokud to nepůjde, nevěšte hlavu – pro zlepšení zdraví se lze koupat i v léčivých termálních pramenech na Slovensku nebo v Maďarsku 🙂

Tím bychom tento obsáhlý zpravodaj asi v nejlepším zakončili. Děkujeme za Vaší podporu. Iniciativa Proti-plotu.cz


Správné odpovědi:  1a.  Blahopřejeme všem, kteří tipovali správně.

 

Read Full Post »

Díky množství pozitivních ohlasů jsme se rozhodli navázat na letní zpravodaj, a dát dohromady pro Vás další přehledné shrnutí zajímavostí a novinek z našeho okolí. S ohledem na nelehkou dobu, kterou všichni procházíme, jsme do článku mimořádně zakomponovali i lehce přibarvené otázky. Zda jste tipovali správně a jste pravý bohničák nebo obyvatel Troje s přehledem, se dozvíte ve vyhodnocení na konci článku 🙂

Usaďte se tedy pohodlně v rámci home office do své pracovní židle nebo křesla, a nahlídněte společně s námi pod pokličku do Troje, Botanické zahrady a Bohnic.

Troja

Tato městská část je zeleným smaragdem v srdci přírodního parku Drahaň-Troja, kde se snoubí dávná historie s moderní architekturou.

Co Vás asi napadne při pohledu na podmanivý výhled na Trojský zámek postavený v letech 1679-1685 hrabětem Václavem Vojtěchem ze Šternberka a vinici sv. Kláry v areálu BZ? Foto zdroj: Homeland.cz

Oblast kolem řeky, společně se Zoologickou a Botanickou zahradou, patří jednoznačně k nejvyhledávanějším místům v rámci volnočasových aktivit a rekreace Pražanů. V přípravě jsou proto dispoziční úpravy Císařského ostrova s novými vodními prvky i místy pro rekreaci. O tom jsme Vás informovali v jiném článku. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Upozornění:

On-line prezentace investora JTH s.r.o. záměru II.verze Kauflandu se dne 9.3.2021 v CAMPu uskutečnila – nikoliv však na odkazu http://www.campuj.online. Informace určené pro veřejnost byly v březnovém čísle Osmičky (str. 6) uvedeny chybně.

Dle obdrženého vyjádření CAMPu celá prezentace proběhla velmi nestandartně, svým rámcem mimo nastavené parametry, i bez obvyklé účasti zástupce IPRu a dalších. Na skutečný on-line odkaz se přihlásilo 9 účastníků z řad investora a politiků. V každém případě se nejednalo o deklarovanou veřejnou prezentaci určenou pro obyvatele s možností klást dotazy.

Doplněné základní informace a foto z uvedené prezentace naleznete doplněné v článku.


Vážení sousedé, přátelé a návštěvníci nádherné Trojské kotliny,

ať jste patrioti, kteří v této nádherné lokalitě vyrostli, majitelé bytových jednotek nebo nájemníci, kteří si vybrali sídliště obklopené přírodou k založení rodiny a výchově další generace dětí, případně se Vám u nás jen líbí…  obracíme se na Vás všechny s žádostí o pomoc. Ani tentokrát to bez Vaší podpory nezvládneme!

Po třech letech klidu a ticha je teplický miliardář Třešňák zpátky s upraveným záměrem výstavby obchodního domu pro Kaufland ČR, který plánuje umístit přímo naproti hlavnímu vchodu do Botanické zahrady a v sousedství přírodního parku Draháň-Troja. Už jednou v roce 2018 jsme jeho projekt společně rozcupovali na kousky. Nyní, jistě poučen z chyb, je zpět se stále stejným rušným projektem zabaleným do dražšího balícího papíru.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Dovolte nám touto cestou poděkovat všem za podporu a pomoc, díky které i přes složité období občanská iniciativa Proti-plotu.cz neustala ve svých aktivitách. Loňský rok – s magickým letopočtem ve znamení kovové Krysy, symbolizoval v čínské mytologii aktivitu a činorodost. Té jsme si nakonec paradoxně užili všichni více, než bychom si přáli. Doufáme jen, že první znamení v čínském horoskopu zahajující nový cyklus neovlivní dalších 12let, jak se traduje.

Přes všechnu počáteční nejistotu a následná omezení, to byl rok rozmanitý a náročný i s ohledem, že veškeré aktivity děláme ve svém volném čase. Utekl však mnohem rychleji než ty předchozí. Jsme rádi, že přes několik aktivních projektů jsme si vždy našli čas a pomohli dalším obyvatelům ve složitém boji s developery bezplatným poradenstvím, předáním kontaktů nebo zpracováním podkladů. Stejně tak, jako už tradičně, nezapomněli jsme podat pomocnou ruku těm nejpotřebnějším. Ale pěkně od začátku..

 

Projekt instalace odpadkových košů do přírodního parku

S ohledem na opakované uzavření venkovní expozice Botanické zahrady v rámci nařízení Vlády ČR proti šíření Covid-19, byl v uplynulém roce okolní vzrostlý lesík více než jindy výrazněji využíván k volnočasovým aktivitám obyvateli 33.000 sídliště Bohnice, tak i dalšími návštěvníky Trojské kotliny. Přesto zde nenaleznete jediný odpadkový koš. Odpadky po nepřizpůsobivých občanech jsme několikrát posbírali, ale chybělo nám systémové řešení.

Zvolili jsme venkovní odpadkový koš Trio v ceně 9.900 Kč bez DPH umožňující třídění odpadu.

Když jsme na začátku roku obdrželi tip na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy, neváhali jsme. Přes vcelku složité podmínky byl za 24hod vypracován kompletní projekt na osazení chybějících odpadkových košů do oblasti přírodního parku Draháň-Troja s aktivním zapojením iniciativy, sousedů a BZ.

Získali jsme k záměru kladný souhlas všech vlastníků pozemků až na jeden, odbor správy majetku hl. m. Prahy. Přes veškerou snahu a 12hod úsilí jsme pohořeli na komisním přístupu magistrátní úřednice. Jejich kladný souhlas jsme nakonec obdrželi po 3 týdnech, kdy už nám byl k ničemu. Jsme však rozhodnuti tento projekt dotáhnout do konce se zapojením Magistrátu hl. m. Prahy.

 

Covid-19

Za 10 let ochrany městské zeleně jsme se museli naučit efektivně pracovat se zdroji a ohromným množstvím odborných informací. Když se objevili první zmínky o šíření nového koronaviru, začali jsme podrobně sledovat a vyhodnocovat veškeré informace ze Světa o nemoci Covid-19, která nekorespondovala s váhavým politikařením WHO a laxním přístupem Vlády ČR.

Když na začátku února ministr Vojtěch s odborníky tvrdil, že: „riziko rozšíření epidemie na našem území je velmi nízké a nemáme podmínky k tomu, aby se tady virus udržel“, včas jsme zajistili nákup ochranných pomůcek a dezinfekce.

Obrátili jsme se i na ministry vnitra a zdravotnictví, stejně jako na odbor hl. hygienika. Bohužel všichni podcenili vážnost situace vč. opakovaného přehlížení nabídek od českých výrobců. To se následně projevilo během „první vlny“, kdy zdravotníkům v první linii šili látkové roušky obyčejní lidé.

Z osobního přesvědčení jsme osobně předali na centrále Zdravotnické záchranné služby Praha v Korunní alespoň pár respirátorů FFP3 s čokoládami. Kolegové pak např. podpořili napečenými buchtami zdravotníky v Hradecké nemocnici atd. Celý národ, tedy až na vrcholné politiky zajímající se spíše o vlastní PR, se efektivně zapojil do pomoci. Veškeré dostupné poznatky jsme následně shrnuli do manuálů nejčastějších příznaků i jak se chránit, pro veřejnost. Prakticky i po roce a nových studiích lze tyto informace stále aplikovat.

 

Troja Horizons

I v roce 2020 usiloval miliardář Sehnal o výstavbu BD Troja Horizons na zelených pozemcích vedle polikliniky. Stres a obavy obyvatel z Pomořanské tak trvají už neskutečných 12let. Jedná se o sousedy bydlící na sídlišti Bohnice od jeho vzniku přes 40let.. tedy často dnes již v pokročilém věku s omezenou pohyblivostí. O to více se nehodlají smířit se ztrátou jediného výhledu z bytů do zeleně a na slunce, přestože stojí proti výrazně silnějšímu soupeři.

V rámci stavebního úřadem vydaného oznámení o zahájení stavebního řízení a nařízení ústního jednání se podařilo posunout termín ústní jednání o necelý měsíc na 15.12.2020 a pomohli jsme účastníkům řízení i vypracovat připomínky. Zároveň dále pevně věříme v řešení v politické rovině, kde se v celé věci aktivně angažuje MČ Praha 8.

 

Hnutí Duha

Připojili jsme se ke kampaním hnutí Duha za záchranu lesů v ČR napadených kůrovcem, kde spatřujeme naději ve výsadbě různorodější skladby lesního porostu s obnovenou funkcí zadržování a postupného uvolňování vody do krajiny. K tom se váže i změna myšlení, šetrnější těžby s vlastními zpracovatelskými závody bez nutnosti posílat dřevo do Číny. Než les vyroste trvá 50-100let, proto pokud chceme zachovat lesy v České krajině i pro naše děti a být připraveni na změnu klimatu, je čas na změny již nyní.

Monokultury lesů v posledních letech vyčerpané letními vedry s nedostatkem srážek a zimami bez sněhu, se v Jeseníkách staly snadným soustem pro lýkožrouta smrkového. Odkud se na vlacích a kamionech rozšířil do celé ČR a snížil cenu dřeva pod zpracovatelské náklady.

Rovněž z pohledu hospodaření se zemědělskou půdou není situace dlouhodobě únosná. Proto jsme se obrátili na ministra zemědělství. S přesahem pro budoucí generace je potřeba pustit se urychleně do řešení restů z předchozích let, k čemuž lze efektivně využít i dotaci 200mld Kč z EU fondů. Ty by měly byt transparentně nasměrovány do skutečně udržitelného zemědělství: do zlepšení stavu naší půdy, do zeleně a života v krajině a do podpory ekologického zemědělství a další udržitelné zemědělské praxe.

Nadměrné používání toxických pesticidů v České krajině je oproti Rakousku až 3x násobné. Pole se od 90. let stříká na jaře pro zahubení všeho živého, dále těsně před sklizní herbicidními glyfosáty, aby zralá pšenice uschla a snadněji se sklízela, a často ještě na podzim místo zaorávání. Nelze se proto divit, že stopy mnoha pesticidů jsou už součástí spodní vody, a nalezneme je i v balení kojenecké vody pro miminka a bylo objeveno v 31 z 45 cereáliích pro děti..

 Bodů, kterých je třeba okamžitě řešit je nespočet…  a to je jen špička ledovce:

– omezení výstavby skladů na kvalitní orné půdě
– zničená pole hnojivy, pesticidy a těžkou technikou
– nesmyslné pěstování řepky do biopaliv
– plošné pěstování nevhodných plodin
– pesticidy ve spodních vodách vč. kojenecké vody
– sucho a (ne)hospodaření s vodou v krajině
– stárnoucí ovocné sady, které postupně zanikají
– úhyny včelstev
– omezení živočišné produkce v ČR
– minimální podpora malých regionálních zemědělců..

Bez zdravých lesů není voda v krajině tzn. ani na polích. Je na čase, aby si to politici střídající se na židli ministra zemědělství konečně uvědomili.

0

Lanová dráha Podbaba – Troja – Bohnice

Pokračující projekt hl. m. Prahy rozdělil obyvatele i členy iniciativy v názoru, zda záměr lanovky za cca 2.5- 3mld Kč je pro obyvatelé Bohnic skutečným přínosem, či danajským darem. Část obyvatel nedá dopustit na výjimečnost umístění hustě obydleného sídliště s izolovanou polohou na skále obklopené zelení v relativním klidu, a přitom s dostatečným propojením na metro pomocí autobusu za 7min.

Jiní preferují o 15min rychlejší trasu na Prahu 6 lanovkou za cenu vyššího ruchu v Bohnicích, výstavby vícepodlažního parkoviště pro automobily Středočechů a víkendových návštěvníků ZOO, sloupy s kabinkami na rekreační zónou Na Farkách, zavedení modrých zón na sídlišti Bohnice, nebo pohybující se kabinky v intervalu 32s před okny bytů každý den v týdnu do 22:00hod. Názor na projekt si musí každý udělat sám.

Vizualizace nástupní stanice lanovky se strojovnou v Bohnicích. V plánu je i schválené přivedení TRAM trati do Bohnic – v první fázi z Kobylis a následně s propojením na Prahu 6.

V každém případě jsme si nastudovali celý projekt lanové dráhy a našli v něm veliké množství nepřesností, zavádějících údajů i nevyjasněných otázek, které jsme zahrnuli do našich námitek zaslaných na odbor životního prostředí MHMP. Díky několika stovkách připomínek záměr spadnul do EIA a bude posuzován s ohledem na vliv na životní prostředí a obyvatele. Rovněž byla nařízena SEA, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů v uvedené oblasti.

 

Zastřešení venkovního skladovacího prostoru společnosti BILLA v OC Krakov

Dlouholetý nevyhovující stav otevřeného zásobovacího dvora prodejny Billa, který svým vzhledem i omezenou funkčností skladování čerstvých potravin nezapadal do koncepce revitalizovaných veřejných prostor sídliště Bohnice, stejně jako sloganu „přesně podle mého gusta“, je už minulostí.

Jsme rádi, že slib, který jsme dostali od generálního ředitele společnosti Billa pana Jaroslawa Szczypka, a potvrdilo jej i vedení společnosti Krakov Holding a.s., byl zrealizován přes současné složité aktuální období. Pevně věříme, že bude přínosem pro všechny zúčastněné strany …třeba časem se ještě zazelená i střecha.

 

Vraky v ulicích

Uvítali jsme právní změnu legislativy, která městům konečně jasně definovala pojem vraku a zavedla i pojem odstavených silničních vozidel v rozporu s právními předpisy nebo technicky nezpůsobilých k provozu na pozemních komunikacích. Jak bylo prezentováno i primátorem hl. města Prahy Zdeňkem Hřibem, po nezbytných úkonech je konečně možné odtáhnout vrak z místa a vrátit do oblasti cenná parkovací místa, která denně chybí i na sídlišti v Bohnicích.

Zadali jsme proto dne 12.8.2020 do systému na https://www.sshmp.cz/sluzby/nahlaseni-vraku/ pokusně 7x vraků v Bohnicích s fotkou a veškerými požadovanými informacemi. Potěšila nás obratem obdržená informace, že zhruba do týdne na místo vyjede služba. No dnes je to už 5 měsíců a až na jeden Opel v Hnězdenské, který dle všeho majitelka nechala odtáhnout sama, všechny vraky jsou stále na svých místech. Nabízí se tedy otázka, zda to bylo v Praze opravdu legislativou, nebo je výnosnější dál sledovat kamery MP a do pár minut odtahovat pojízdná auta návštěvníků z osvědčených pastí?

 

Trojský park s revitalizací Císařského ostrova

Nový park Trojská kotlina poskočil zase o kousek blíže ke své realizaci. Cílem zpracovaného projektu IPRu hl.m. Prahy je vytvořit nové rekreační plochy pro Pražany v zanedbaných částech ostrova s důrazem na zachování/vytvoření přírodních ploch pro místní živočichy, rostliny a ptactvo.
S ohledem, že iniciativa Proti-plotu společně s MČ Troja a dalšími je součástí pracovní skupiny, získali jsme pro naše sousedy v roce 2020 možnost celý projekt detailně poznat, ale i přidat své tipy, nápady a připomínky k zapracování v rámci on-line dotazníku.

 

Dana Zátopková

Bohužel loňský rok přinesl i smutnější okamžiky, když odešla skromná, ale duchem i srdcem neuvěřitelná dáma, která i přes pokročilý věk se zajímala o své okolí, historické fotky děvčat v moravských krojích, a nikdy nezapomněla na své kamarádky.
Bylo nám ctí poznat Danu Zátopkovou osobně v rámci kampaně proti Kauflandu v Troji. Patřila k lidem, u kterých jejich ztráta bolí a vykouzlí slzičku v oku. Pevně proto věříme, že je opět šťastná po boku svého manžela tam někde nahoře.. 
🌹
0
0

Kačenka Podrazská, Dětský domov Racek nebo mladá rodina s dětmi, která přišla po požáru o vše

Iniciativa Proti-plotu vedle ochrany městské zeleně v Troji, už několik let podporuje i lidi kolem nás, kteří potřebují pomoc. Nezapomněli jsme proto ani v roce 2020 na šikovnou a statečnou Kačenku. S ohledem na ukončení sběru víček jsme rádi předali s malými dárky i obnos ve výši 3.500Kč na rehabilitace, které jí pomáhají žít lepší život.
6
Jsou to malé krůčky a veliké úspěchy, které jsou pro zdravé děti samozřejmostí. Proto pokud by někdo ze čtenářů rád podpořil Kačenku i třeba symbolickými 50-100kč, budeme rádi. Už mnohokrát jsme se přesvědčili, že pokud se obyvatelé Bohnic a Troje spojí pro dobrou věc, dokáží společně obrovské věci. Číslo účtu je: 115-0512490277/0100
V ochranných prostředcích s ohledem na Covid-19 jsme navštívili alespoň jeden dětský domov Racek, kde jsme předali paní ředitelce vánoční šek a malé dárky. Těšíme se, až s dětmi budeme moci opět vyrazit na nějaký ten společný výlet.

A do třetice k nám přes FB Bohnice-Čimice-Troja doputoval zprostředkovaný příběh mladé rodiny s dvěma malými dětmi (6 a 7let), kteří přišli během pár minut o všechno díky požáru jejich bytu. Po ověření příběhu na stránce HZS hl. m. Prahy a zjištění adresy na Google maps z jedné fotky jsme dali dohromady pár věcí do začátku, a ve stejný den vše předali překvapené rodině.

Jsou to všechno věci, které naplňují a jsou skutečným smyslem života.., i když se jedná pouze o maličkosti v kontextu všedních dní.

 

Slovo závěrem

Městská zeleň v okolí domovů je to nejcennější, co mají Pražané k dispozici.

I v letošním roce 2021 chceme být spolehlivým partnerem, který chrání to nejcennější, co Pražané v okolí svých domovů mají, tedy městskou zeleň. Proto podporujeme to, na čem v životě záleží. Nejen naše společné cíle, sny a přání, ale i lepší svět okolo nás s přesahem na budování pevných sousedských vztahů. Děkujeme za Vaší podporu.

Read Full Post »

Zachumelené krmítko s početnou návštěvou nejrůznějších opeřenců má v idylických představách o zimě své nezastupitelné místo, zvláště pak na sídlištích, kde svým způsobem spojuje obyvatele s okolním životem a přírodou.

I takhle může díky kreativnímu přístupu vypadat krmítko vyrobené z kartónového kolečka vyplněné lojem a semínky.

Ptáci, kteří neodletěli na podzim na jih a zůstávají zde, potřebují přes zimní měsíce naši pomoc, aby mohli bez větších problémů přežít. To je velice důležité zvláště v době, kdy venkovní teplota klesne pod -5´C a krajina je pokryta souvislou vrstvou sněhu, případně jsou husté mlhy nebo padá sníh s deštěm.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (oddělení posuzování vlivů na životní prostředí), na základě obdržených 169 připomínek dne 23.11.2020 zveřejnil rozhodnutí, že záměr lanové dráhy Bohnice-Troja-Podbaba bude posuzován dle EIA. Obyvatelé a instituce ve stanovené zákonné lhůtě v květnu správně poukázali, že dodaná dokumentace obsahuje veliké množství nejasností, chyb, opomíjení zásadních faktů, nezahrnutí parkovacích domů, i vynechání variantního řešení.

Jsme rovněž rádi, že se úřednici přiklonili k požadavku, aby byla zpracována SEA (nadřazená nad EIA) pro možné kumulace a synergie vlivů s vlivy jiných záměrů realizovaných, povolených, připravovaných a uvažovaných. Proces SEA tak stanovuje rámec pro budoucí povolení záměrů v okolí, aby se eliminoval negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví obyvatel.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Připravili jsme pro Vás souhrn toho nejzajímavějšího za letní měsíce. Zastavte se na chvilku a třeba s šálkem kávy si přečtěte, co je v našem okolí nového. V článku se dozvíte o aktuálních informacích k lanovce, zastřešení skladu Billy v OC Krakov, zahradě snů vedle hřbitova, zajímavostech z Troje, konci uhlí v Praze, nebo také o potupném odvolání miliardáře Sehnala z postu místostarosty Letňan.

Kdo strávil léto mimo Prahu, udělal nejlíp. Svěží zážitky z prázdnin, tajuplná dobrodružství z prozkoumávání starých půd a kůlen, dopolední snídaně v zahradě, horko z rozpálených žlutých pouští či výpravy do zelených oáz plných voňavých letních plodů dodaly tolik potřebnou energii do dalšího školního roku. Níže už najdete vše, co Vám přes léto uniklo 🙂

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Pojďme se společně podívat detailněji na záměr, který připravuje hlavní město Praha. V následujích řádcích zjistíte vše o záměru, který přivede s lanovkou do Bohnic i větší dopravní ruch, parkující automobily cestujících, prodlouží intervaly autobusů a může být důvodem pro zavedení modrých zón na sídlišti. Týká se to tedy nepřímo všech obyvatel sídliště Bohnice.

V rámci aktuálně probíhajícího zjišťovacího řízení EIA je nyní ta správná chvíle požadovat případné úpravy projektu, dořešení nevyřešených otázek nebo jeho celkové přehodnocení.

Každá mince má dvě strany, proto i projekt lanovky má bezesporu vedle negativních aspektů i ty pozitivní, jakým je přímé a rychlé propojení s Prahou 6 a ZOO. Je tedy na radnici MČ Praha 8 a obyvatelích, aby zasláním relevantních připomínek byly stanoveny hranice a jasné podmínky pro posuzování stavby lanovky na životní prostředí a veřejné zdraví.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Od pondělí 20. dubna 2020 si můžete opět vyzvednout na pokladnách Botanické zahrady Troja Vaší roční sousedskou permanentku. Ty jsou vydávány od roku 2011 společně s vybudováním 4x samoobslužných vstupů v rámci dohodnuté kompenzace pro místní obyvatele, za trvalé oplocení lesoparku s vyhlídkou.

Kdo má nárok na sousedskou permanentku ?

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Stejně jako většina příspěvkovkých institucí, i Botanická zahrada v Troji musela dočasně dne 13.3.2020 uzavřít své expozice s ohledem na nařízení Vlády ČR v rámci zpomalení šíření koronaviru.

Rozkvetlá Japonská zahrada v Troji už čeká na své návštěvníky. Foto: BZ

Pro obyvatele Bohnic a Troje je proto potěšující zpráva, že již od pondělí 20.4.2020 budou venkovní expozice znovu pro veřejnost otevřeny za uvedených preventivních pravidel:

👉 Do zahrady bude možné vstoupit pouze hlavními vstupy s pokladnou (z ulice K Pazderkám, Nádvorní a u zastávky MHD Kovárna). Samoobslužné vstupy budou až do odvolání mimo provoz


👉 Pro platbu vstupného je vhodné používat bezkontaktní metodu

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Older Posts »