Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Některé přírodní zajímavosti jsou k vidění po celý rok, zatímco jiné můžeme obdivovat pouze v nejchladnějším ročním období. Nezbytnou podmínkou pro jejich vytvoření je mráz. Díky němu dokáže příroda vykouzlit fantastickou podívanou na místech jindy obyčejných.

Nechte se inspirovat k jedinečnému zimnímu výletu, a vyrazte společně s námi z předvánočního ruchu velkoměsta na krátký okamžik do tiché přírody Botanické zahrady.

Na hladině zmrzlého jezírka se třpytí v odpoledním slunci kousky ledu, barevné sýkorky nalétávají jedna za druhou do krmítka pro semínka slunečnice, spadané listí schovalo brouky a rostlinky před mrazem. Ztichlá příroda se uložila ke spánku..  když v tom zaznamenáte, jak kolem jezírka prosviští zahradní traktůrek s valníkem, z lesa se ozývá zvuk bagru, ze zaparkované dodávky u expozice Mexika hučí agregát a lesní cestou se k nám blíží respekt budící zablácený ohromný náklaďák.

Pokračovat ve čtení

Zveřejněním článku o neobvyklých aktivitách na území Bendovky došlo v rámci našeho odhalení ke ztotožnění identity ing. Karla Němečka, který dle svých slov alespoň potvrdil: „že jedná ve shodě s vlastníky společnosti Bendovka s.r.o.“, a tedy:  i) začal konečně komunikovat s úřady MČ Praha 8  ii) přidal pod článek své oficiální vyjádření  iii) odkryl a nastínil další záměr s pozemky, který jsme v minulém díle vcelku přesně odhadli.

V uplynulých dnech stovky místních obyvatel s kočárky, dětmi, pejsky, i na kolech se přišli podívat na zničené místo a jen nechápavě kroutili nad současným stavem hlavou. Vše vystihují slova paní Jany: „nechápu, jak to mohlo dojít tak daleko…“

I přes smířlivější tón radnice MČ Praha 8 v posledních dnech k přiznávanému investičnímu záměru výstavby viničního domku s vinicí na pozemcích Bendovka s.r.o., iniciativa Proti-plotu nadále trvá na svém stanovisku, že v místě dle všeho došlo k porušení zákona. Přes opakovaná upozornění od místních obyvatel v měsíci listopadu 2019, při dosud známých faktech o postupu úřadů MČ Praha 8 a Magistrátu hl. m. Prahy, došlo k očividnému poškození Přírodního parku Draháň-Troja a chráněného území NATURA 2000. Podali jsme proto podněty k prošetření na patřičné orgány a další budou následovat.

Pokračovat ve čtení

Z chráněného území spadajícího pod Natura 2000 v místě zvaném Bendovka na Praze 8 se ozývají zvuky těžké techniky. Do kompletně odlesněné stráně v rámci terénních úprav se zakusují bagry a drtiče nemilosrdně likvidují veškerou jen nedávno pokácenou vzrostlou zeleň. Jedno naložené nákladní vozidlo za druhým odváží „odpad“ pryč. Cedulky na plotě pak odkazují na archeologický průzkum lokality.

Ortofotomapa Prahy 8 s vyznačenými místy zásahů v přírodní chráněné lokalitě. Zdroj: Geoportál Praha

V rámci požadovaného podání vysvětlení úředníkům MČ vlastník pozemků Bendovka s.r.o. následně oficiálně tvrdil, že: odlesňování není odlesňování, ale jen úklid odpadu uloženého nad terén“.

Pokračovat ve čtení

V Botanické zahradě o nadcházejícím víkendu 14 – 15. září 2019 proběhne tradiční Trojské vinobraní. Po oba dny se od 11.00 do 19.00 představí vinařská produkce z hroznů sklizených na vinici sv. Kláry, tak i dalších vinařství z Čech a Moravy.

Vinice sv. Kláry s výhledem na Trojskou kotlinu je svou rozlohou 3,5 hektaru největší pražskou vinicí. Díky své historii je dokonce památkově chráněnou. Jaká budou asi letošní trojská perlivá vína a burčák s ohledem na nejteplejší léto za posledních 245let?

Jen připomínáme, v rámci letošní sousedské permanentky mají obyvatelé z Troje a Bohnic vstupné zdarma. Z Botanické zahrady jsme obdrželi informaci, že po oba dva dny budou samoobslužné turnikety uzavřeny. Vstup bude možný přes hlavní pokladny.

Pokračovat ve čtení

Zástupce iniciativy Proti-plotu přijal pozvání k účasti na setkání členů spolku „Příměstský park Trojská kotlina z.s.“ organizovaný radnicí MČ Troja.

Za MČ Praha 8 se setkání zúčastnil zakládající člen řídící rady a bývalý předseda komise životního prostředí, Mgr. Vít Céza. Za HMP zde hovořila koordinátorka projektu Ing. arch. Iva Schneiderová, byl zde zástupce IPRu hl. m. Prahy nebo místostarostka Lenka Burgerová z MČ Praha 7.

Setkání navazuje na naše zapojení do projektu v roce 2018 i dlouholeté aktivity v rámci ochrany území v Troji. Jsme toho názoru, že rozmanité území Trojské kotliny si zaslouží rozhodně vyšší a ucelenou ochranu před nevhodnými developerskými projekty, které do přírodně nesmírně cenné a návštěvníky hojně využívané lokality s naučnými a volnočasovými aktivitami, rozhodně nepatří.

Pokračovat ve čtení

Od 1. dubna 2019 si budete moci opět vyzvednout letošní sousedskou permanentku na pokladně Botanické zahrady Troja. Ty jsou k dispozici místním obyvatelům, společně se 4x samoobslužnými turnikety, už od roku 2011 jako kompenzace za trvalé oplocení lesoparku s vyhlídkou.

Samoobslužné turnikety výrazně usnadnili průchod územím. Jejich realizací zahrada splnila jeden z požadavků místních obyvatel zachování prostupnosti území.

Přes několik pokusů permanentky zrušit nebo výrazně omezit rozsah vybraných ulic, se společnými silami podařilo sousedské permanentky pro obyvatele udržet 8 let beze změny. Za to patří poděkování jak předešlým politikům, tak nakonec i současné Radě hl. m. Prahy a místním aktivním obyvatelům.

Pokračovat ve čtení

Sídliště Bohnice naprojektované kolektivem arch. Havránka v 70. letech v rámci tzv. Severního města, bylo navrženo pro 33.000 obyvatel v rámci ucelené urbanisticko-architektonické koncepce, která je dodnes v mnoha ohledech stále plně funkční a naprosto výjimečná. První obyvatelé, kteří se nastěhovali do svých nových domovů kolem roku 1977, měli kolem svých domů jen rozježděné bláto a hromady zbytků stavebních materiálů, na kterých prožívaly jejich děti první dobrodružství..

Rozestavěné čb sídliště Bohnice, v levé části roste budoucí poliklinika Mazurská – 1976. Zdroj: FB Bohnice-Čimice-Troja

Jak roky ubíhaly, prostředí se postupně měnilo a sídliště Bohnice se stalo domovem mnoha dalších generací, které na něj nedají dodnes dopustit. Možná to byly, jak jízlivě říkali lidé z centra „tzv. králíkárny“, ale okolní příroda Trojské kotliny kolem Vltavy obyvatelům veškeré nevýhody bohatě kompenzovala.

Pokračovat ve čtení

Krmení ptactva v zimě

Počínaní směřující k podpoře existence živočišných a rostlinných druhů bylo v naší společnosti až donedávna vnímáno jako zbytná nadstavba lidského bytí. Poměry se naštěstí postupně mění. Dá se říci, že Ti vnímavější z nás si už uvědomili, že “penězi přírodu nenahradíš“ a růst kvality lidské existence není nekonečný. Proto jakékoliv snahy směřující k udržení biodiverzity v okolí bydliště jsou měřítkem vyspělosti lidské společnosti.

Vyrobit ptačí budku není těžké. Na internetu najdete spoustu skvělých návodů a tipů. My jsme použili odřezky z terasového prkna, na brusce vyhlazené větvě z břízy a kus platanu, který zůstal na zemi pro prořezu stromů v Hnězdenské.

Zachumelené krmítko s početnou návštěvou nejrůznějších opeřenců má v idylických představách o zimě své nezastupitelné místo, zvláště pak na sídlištích, kde svým způsobem spojuje obyvatele s okolním životem.

Pokračovat ve čtení

Ohlédnutí za rokem 2018

Dovolte nám touto cestou poděkovat Vám všem za úžasnou podporu i pomoc, díky které občanská iniciativa Proti-plotu.cz během krátkých 12 měsíců ušla společně s vámi ohromný kus cesty. Letošní rok, nesoucí se ve znamení Psa, symbolizoval v čínské mytologii všeobecný zájem, spravedlnost, dobro a odvahu. S ohlédnutím zpět si myslíme, že se nám to s Vaší pomocí podařilo beze zbytku naplnit.


Byl to zcela jednoznačně rok velmi rozmanitý a náročný s ohledem, že veškeré aktivity děláme ve svém volném čase bez nároku na honorář. Jsme však rádi, že přes několik aktivních projektů jsme si vždy našli čas a pomohli dalším obyvatelům ve složitém boji s developery poskytnutím rad, kontaktů nebo zpracovaných podkladů.

Stěžejním tématem se letos stal boj proti plánovanému záměru výstavby obchodního domu pro Kaufland ČR v.o.s., který plánuje teplický miliardář postavit přímo naproti připravovanému hlavnímu vchodu Botanické zahrady a v sousedství přírodního parku Draháň-Troja.

Pokračovat ve čtení

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu, jako odvolací správní orgán, zrušil vydané územní rozhodnutí MCP8 085605/2017 k Troja Horizons vydané stavebním úřadem MČ Praha 8 dne 29.6.2017, a věc vrátil k novému projednání. Jsme velmi rádi, že vypracovaná obsáhlá dvě odvolání iniciativou Proti-plotu opět zastavila rozběhlý proces výstavby bytového domu Troja Horizons, který soukromý investor plánuje vystavět na zelené louce vedle polikliniky Mazurská.

Vizualizace bytového domu zasahujícího do izolační zeleně sídliště Bohnice. Podle institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy se zde stavět nikdy nemělo..

Jen připomeneme, že za projektem stojí miliardář Pavel Sehnal, který přes odpor místních obyvatel, IPRu i dosavadních všech tří starostů MČ Praha 8 (ODS, ODS, ČSSD), se již přes 10let snaží prosadit kontroverzní projekt zahušťující sídliště Bohnice v místě parkové a izolační zeleně.

Prázdná volební hesla Pavla Sehnala ? Zde v Bohnicích má nyní možnost dokázat Pražanům, že to myslí opravdu vážně, když si přeje více parků a zeleně do Prahy.

Podrobně jsme zmapovali historii ZDE předmětného pozemku od roku 1946 až k záhadnému rozparcelování v období primátora Béma, a následný prodej městské parcely 1285/38 do rukou dle všeho účelově založené společnosti LInZA DEVELOPMENT „instalatéra ze Struhařova“ za částku 18.550.350 Kč. Ten jí s partnerem po dvou letech „prodal“ náhodou společnosti Pavla Sehnala Prague Construction a.s. (jediným akcionářem SPGroup) za částku 50.950.000 Kč.

Společnost LInZA DEVELOPMENT se základním kapitálem 200.000 Kč vznikla 2.února 2004, tedy jen 8 měsíců před vznikem pozemku, který následně zakoupili. Dnes jako mnoho dalších společností, vytvořených ke konkrétnímu účelu, je v likvidaci.

Ano jedná se o stejného Pavla Sehnala, který neúspěšně kandidoval v prezidentských a komunálních volbách pod oprášenou hlavičkou ODA a Krásná Praha. Možná by pomohlo k lepšímu volebnímu výsledku, kdyby místo prázdných hesel na billboardech šel opravdu příkladem. Zde v Bohnicích má nyní možnost dokázat Pražanům, že to myslí opravdu vážně, když si přeje více parků a zeleně do Prahy.

V každém případě místní obyvatelé Prahy 8 za podpory iniciativy, získali od předchozí Rady hl. m. Prahy příslib, že s ohledem na roky trvající spor dojde konečně k nápravě, kdy bude nalezeno řešení přijatelné pro všechny strany.

Pověřen vyjednáváním s investorem Prague Construction a.s. byl radní ing. Karel Grabein Procházka (ANO 2011) dopis ze 20.1.2017, který za podpory náměstka primátorky Petra Dolínka a dalších, připravil podklady pro směnu. Bohužel zatím dvě navržené směny příslušných pozemků 1285/38 a 1285/40 k.ú. Troja neproběhly.

Zamítnutím směny došlo k zablokování shody mezi městem, MČ Praha 8 a investorem Pavlem Sehnalem po 9ti letech sporů, několikaměsíční práce radních HMP, metrových hromad dokumentů ležících na podlaze stavebního úřadu MČ Praha 8, několika soudních napadnutí stejně tak i naděje občanů, že po letech strádání a strachu najdou konečně zasloužený klid. Nyní je opět na HMP, aby navrhlo jiné vhodné pozemky, případně navrhlo odkup obou parcel do majetku města.

Takto vypadalo odvolaní připravené iniciativou Proti-plotu.cz proti rozhodnutí stavebního úřadu MČ povolit výstavbu bytového domu Troja Horizons. Stojí za tím spousta času a energie. Přesto díky zpracovaným 33 odborným připomínkám se podařilo rozšířit pohled s výrazným přesahem na budoucí rozvoj sídliště Bohnice a investice HMP.

V opačném případě by realizací investičního záměru došlo k přímému zhoršení kvality bydlení místních obyvatel i nevratného poškození urbanisticko-architektonické koncepce celého sídliště. Zároveň zkomplikování případných vlastních dlouhodobých záměrů hl. města Prahy na propojení vltavských břehů v rámci plánované TRAM tangenty propojující Prahu 6 a Prahu 8, o které se asi i díky dotacím EU opět velmi živě v posledních měsících diskutuje. Ulice K Pazderkám je totiž dle vyjádření DP Hl. m Prahy vedena jako územní rezerva MHD v nadřazené územně plánovací dokumentaci, v tzv. Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy a Metropolitním plánu.

Proto prosíme novou Radu hl. m. Prahy, aby s ohledem na vývoj celé kauzy našli společnou shodu a odprodej (směna) byla konečně úspěšně dokončena.