Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Z chráněného území spadajícího pod Natura 2000 v místě zvaném Bendovka na Praze 8 se ozývají zvuky těžké techniky. Do kompletně odlesněné stráně v rámci terénních úprav se zakusují bagry a drtiče nemilosrdně likvidují veškerou jen nedávno pokácenou vzrostlou zeleň. Jedno naložené nákladní vozidlo za druhým odváží „odpad“ pryč. Cedulky na plotě pak odkazují na archeologický průzkum lokality.

Ortofotomapa Prahy 8 s vyznačenými místy zásahů v přírodní chráněné lokalitě. Zdroj: Geoportál Praha

V rámci požadovaného podání vysvětlení úředníkům MČ vlastník pozemků Bendovka s.r.o. následně oficiálně tvrdil, že: odlesňování není odlesňování, ale jen úklid odpadu uloženého nad terén“.

Pokračovat ve čtení

V Botanické zahradě o nadcházejícím víkendu 14 – 15. září 2019 proběhne tradiční Trojské vinobraní. Po oba dny se od 11.00 do 19.00 představí vinařská produkce z hroznů sklizených na vinici sv. Kláry, tak i dalších vinařství z Čech a Moravy.

Vinice sv. Kláry s výhledem na Trojskou kotlinu je svou rozlohou 3,5 hektaru největší pražskou vinicí. Díky své historii je dokonce památkově chráněnou. Jaká budou asi letošní trojská perlivá vína a burčák s ohledem na nejteplejší léto za posledních 245let?

Jen připomínáme, v rámci letošní sousedské permanentky mají obyvatelé z Troje a Bohnic vstupné zdarma. Z Botanické zahrady jsme obdrželi informaci, že po oba dva dny budou samoobslužné turnikety uzavřeny. Vstup bude možný přes hlavní pokladny.

Pokračovat ve čtení

Zástupce iniciativy Proti-plotu přijal pozvání k účasti na setkání členů spolku „Příměstský park Trojská kotlina z.s.“ organizovaný radnicí MČ Troja.

Za MČ Praha 8 se setkání zúčastnil zakládající člen řídící rady a bývalý předseda komise životního prostředí, Mgr. Vít Céza. Za HMP zde hovořila koordinátorka projektu Ing. arch. Iva Schneiderová, byl zde zástupce IPRu hl. m. Prahy nebo místostarostka Lenka Burgerová z MČ Praha 7.

Setkání navazuje na naše zapojení do projektu v roce 2018 i dlouholeté aktivity v rámci ochrany území v Troji. Jsme toho názoru, že rozmanité území Trojské kotliny si zaslouží rozhodně vyšší a ucelenou ochranu před nevhodnými developerskými projekty, které do přírodně nesmírně cenné a návštěvníky hojně využívané lokality s naučnými a volnočasovými aktivitami, rozhodně nepatří.

Pokračovat ve čtení

Od 1. dubna 2019 si budete moci opět vyzvednout letošní sousedskou permanentku na pokladně Botanické zahrady Troja. Ty jsou k dispozici místním obyvatelům, společně se 4x samoobslužnými turnikety, už od roku 2011 jako kompenzace za trvalé oplocení lesoparku s vyhlídkou.

Samoobslužné turnikety výrazně usnadnili průchod územím. Jejich realizací zahrada splnila jeden z požadavků místních obyvatel zachování prostupnosti území.

Přes několik pokusů permanentky zrušit nebo výrazně omezit rozsah vybraných ulic, se společnými silami podařilo sousedské permanentky pro obyvatele udržet 8 let beze změny. Za to patří poděkování jak předešlým politikům, tak nakonec i současné Radě hl. m. Prahy a místním aktivním obyvatelům.

Pokračovat ve čtení

Sídliště Bohnice naprojektované kolektivem arch. Havránka v 70. letech v rámci tzv. Severního města, bylo navrženo pro 33.000 obyvatel v rámci ucelené urbanisticko-architektonické koncepce, která je dodnes v mnoha ohledech stále plně funkční a naprosto výjimečná. První obyvatelé, kteří se nastěhovali do svých nových domovů kolem roku 1977, měli kolem svých domů jen rozježděné bláto a hromady zbytků stavebních materiálů, na kterých prožívaly jejich děti první dobrodružství..

Rozestavěné čb sídliště Bohnice, v levé části roste budoucí poliklinika Mazurská – 1976. Zdroj: FB Bohnice-Čimice-Troja

Jak roky ubíhaly, prostředí se postupně měnilo a sídliště Bohnice se stalo domovem mnoha dalších generací, které na něj nedají dodnes dopustit. Možná to byly, jak jízlivě říkali lidé z centra „tzv. králíkárny“, ale okolní příroda Trojské kotliny kolem Vltavy obyvatelům veškeré nevýhody bohatě kompenzovala.

Pokračovat ve čtení

Krmení ptactva v zimě

Počínaní směřující k podpoře existence živočišných a rostlinných druhů bylo v naší společnosti až donedávna vnímáno jako zbytná nadstavba lidského bytí. Poměry se naštěstí postupně mění. Dá se říci, že Ti vnímavější z nás si už uvědomili, že “penězi přírodu nenahradíš“ a růst kvality lidské existence není nekonečný. Proto jakékoliv snahy směřující k udržení biodiverzity v okolí bydliště jsou měřítkem vyspělosti lidské společnosti.

Vyrobit ptačí budku není těžké. Na internetu najdete spoustu skvělých návodů a tipů. My jsme použili odřezky z terasového prkna, na brusce vyhlazené větvě z břízy a kus platanu, který zůstal na zemi pro prořezu stromů v Hnězdenské.

Zachumelené krmítko s početnou návštěvou nejrůznějších opeřenců má v idylických představách o zimě své nezastupitelné místo, zvláště pak na sídlištích, kde svým způsobem spojuje obyvatele s okolním životem.

Pokračovat ve čtení

Ohlédnutí za rokem 2018

Dovolte nám touto cestou poděkovat Vám všem za úžasnou podporu i pomoc, díky které občanská iniciativa Proti-plotu.cz během krátkých 12 měsíců ušla společně s vámi ohromný kus cesty. Letošní rok, nesoucí se ve znamení Psa, symbolizoval v čínské mytologii všeobecný zájem, spravedlnost, dobro a odvahu. S ohlédnutím zpět si myslíme, že se nám to s Vaší pomocí podařilo beze zbytku naplnit.


Byl to zcela jednoznačně rok velmi rozmanitý a náročný s ohledem, že veškeré aktivity děláme ve svém volném čase bez nároku na honorář. Jsme však rádi, že přes několik aktivních projektů jsme si vždy našli čas a pomohli dalším obyvatelům ve složitém boji s developery poskytnutím rad, kontaktů nebo zpracovaných podkladů.

Stěžejním tématem se letos stal boj proti plánovanému záměru výstavby obchodního domu pro Kaufland ČR v.o.s., který plánuje teplický miliardář postavit přímo naproti připravovanému hlavnímu vchodu Botanické zahrady a v sousedství přírodního parku Draháň-Troja.

Pokračovat ve čtení

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu, jako odvolací správní orgán, zrušil vydané územní rozhodnutí MCP8 085605/2017 k Troja Horizons vydané stavebním úřadem MČ Praha 8 dne 29.6.2017, a věc vrátil k novému projednání. Jsme velmi rádi, že vypracovaná obsáhlá dvě odvolání iniciativou Proti-plotu opět zastavila rozběhlý proces výstavby bytového domu Troja Horizons, který soukromý investor plánuje vystavět na zelené louce vedle polikliniky Mazurská.

Vizualizace bytového domu zasahujícího do izolační zeleně sídliště Bohnice. Podle institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy se zde stavět nikdy nemělo..

Jen připomeneme, že za projektem stojí miliardář Pavel Sehnal, který přes odpor místních obyvatel, IPRu i dosavadních všech tří starostů MČ Praha 8 (ODS, ODS, ČSSD), se již přes 10let snaží prosadit kontroverzní projekt zahušťující sídliště Bohnice v místě parkové a izolační zeleně.

Prázdná volební hesla Pavla Sehnala ? Zde v Bohnicích má nyní možnost dokázat Pražanům, že to myslí opravdu vážně, když si přeje více parků a zeleně do Prahy.

Podrobně jsme zmapovali historii ZDE předmětného pozemku od roku 1946 až k záhadnému rozparcelování v období primátora Béma, a následný prodej městské parcely 1285/38 do rukou dle všeho účelově založené společnosti LInZA DEVELOPMENT „instalatéra ze Struhařova“ za částku 18.550.350 Kč. Ten jí s partnerem po dvou letech „prodal“ náhodou společnosti Pavla Sehnala Prague Construction a.s. (jediným akcionářem SPGroup) za částku 50.950.000 Kč.

Společnost LInZA DEVELOPMENT se základním kapitálem 200.000 Kč vznikla 2.února 2004, tedy jen 8 měsíců před vznikem pozemku, který následně zakoupili. Dnes jako mnoho dalších společností, vytvořených ke konkrétnímu účelu, je v likvidaci.

Ano jedná se o stejného Pavla Sehnala, který neúspěšně kandidoval v prezidentských a komunálních volbách pod oprášenou hlavičkou ODA a Krásná Praha. Možná by pomohlo k lepšímu volebnímu výsledku, kdyby místo prázdných hesel na billboardech šel opravdu příkladem. Zde v Bohnicích má nyní možnost dokázat Pražanům, že to myslí opravdu vážně, když si přeje více parků a zeleně do Prahy.

V každém případě místní obyvatelé Prahy 8 za podpory iniciativy, získali od předchozí Rady hl. m. Prahy příslib, že s ohledem na roky trvající spor dojde konečně k nápravě, kdy bude nalezeno řešení přijatelné pro všechny strany.

Pověřen vyjednáváním s investorem Prague Construction a.s. byl radní ing. Karel Grabein Procházka (ANO 2011) dopis ze 20.1.2017, který za podpory náměstka primátorky Petra Dolínka a dalších, připravil podklady pro směnu. Bohužel zatím dvě navržené směny příslušných pozemků 1285/38 a 1285/40 k.ú. Troja neproběhly.

Zamítnutím směny došlo k zablokování shody mezi městem, MČ Praha 8 a investorem Pavlem Sehnalem po 9ti letech sporů, několikaměsíční práce radních HMP, metrových hromad dokumentů ležících na podlaze stavebního úřadu MČ Praha 8, několika soudních napadnutí stejně tak i naděje občanů, že po letech strádání a strachu najdou konečně zasloužený klid. Nyní je opět na HMP, aby navrhlo jiné vhodné pozemky, případně navrhlo odkup obou parcel do majetku města.

Takto vypadalo odvolaní připravené iniciativou Proti-plotu.cz proti rozhodnutí stavebního úřadu MČ povolit výstavbu bytového domu Troja Horizons. Stojí za tím spousta času a energie. Přesto díky zpracovaným 33 odborným připomínkám se podařilo rozšířit pohled s výrazným přesahem na budoucí rozvoj sídliště Bohnice a investice HMP.

V opačném případě by realizací investičního záměru došlo k přímému zhoršení kvality bydlení místních obyvatel i nevratného poškození urbanisticko-architektonické koncepce celého sídliště. Zároveň zkomplikování případných vlastních dlouhodobých záměrů hl. města Prahy na propojení vltavských břehů v rámci plánované TRAM tangenty propojující Prahu 6 a Prahu 8, o které se asi i díky dotacím EU opět velmi živě v posledních měsících diskutuje. Ulice K Pazderkám je totiž dle vyjádření DP Hl. m Prahy vedena jako územní rezerva MHD v nadřazené územně plánovací dokumentaci, v tzv. Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy a Metropolitním plánu.

Proto prosíme novou Radu hl. m. Prahy, aby s ohledem na vývoj celé kauzy našli společnou shodu a odprodej (směna) byla konečně úspěšně dokončena.

Souběžně s ochranou městské zeleně v okolí našich domovů iniciativa Proti-plotu již několik let aktivně podporuje veškeré snahy hnutí DUHA o záchranu českých lesu a národních parků. Rádi jsme proto přijali pozvání do příjemných prostor outdoorového obchodu Patagonia, kde se uskutečnila prezentace a debata nad současným stavem českých lesů. Ty decimuje partně největší kůrovcová kalamita od dob Marie Terezie.

Zástupci Hnutí DUHA přítomným představili odborníky oceňovanou prezentaci v rámci běžící kampaně „Zachraňme české lesy“. Jejím cílem je upravit legislativu pro nové lesnické postupy, nabídnout větší pestrost a druhovou skladbu lesů, kde odumírající smrkové monokultury budou nahrazeny odolnějšími dřevinami např. Douglaskou a větším zastoupením listnatých stromů.

Aktuálně nejhorší situace je na severní Moravě, ve Slezsku, zhoršuje se i na Vysočině a v jihozápadních Čechách – a paradoxně především díky lidem. Lesníci se snaží využít veškeré omezené kapacity na zpracování dřevní hmoty i vyšší výkupní ceny, a tak neopracované kmeny z Jeseníků odvážejí vlaky a kamióny do dřevozpracujících závodů na Vysočinu nebo jižních Čech.

Business nezná hranic. Vrcholem je nakládka do děravých a starých námořních kontejnerů, které kamióny odvážejí do Hamburgu, a po moři dále pokračují do Číny. Foto: Jirka Kopec

S ohledem, že v současném teplém počasí dokáží larvy lýkožrouta vylíhnout až 3-4x generacemi za rok, mnoho z nich tak bylo rozvezeno stovky kilometrů do dalších míst České republiky a Německa, kde nekontrolovaně napadají a decimují monokultury nevhodných smrkových podrostů oslabených několikaletým extrémním suchem, i následky orkánů a vichřic.

Lýkožrout smrkový je malý hnědý nenápadný brouček. Za normálních okolností napadá pouze oslabené starší stromy, při velkém přemnožení však může napadnout a zahubit i stromy zdravé. Zavrtaný pod kůrou stromů stráví většinu svého života. Larvy se živí lýkem stromů, které zajišťuje transport vody a živin ve stromu, a tím ho poškozují. Strom začne usychat, až nakonec uhyne. To už jsou kůrovci na dalších stromech v okolí.

Jen pro představu, letos se jednalo o cca 6 miliónů m3, v roce 2019 realistické prognózy očekávají až 15 milionů kubíků napadeného dříví. Vše bude záležet na vývoji počasí příští roky, zda se podaří rozsah kalamity zbrzdit či nikoliv.

Kůrovcům vyhovuje teplé a suché počasí během jara a léta, v takových letech je jich v lesích více, naopak jejich stavy dokáže významně snížit vlhká a mrazivá zima. Kůrovec je samozřejmě i u našich sousedů, kde však díky aktivnějšímu přístupu v rámci výsadby smíšených lesů o mnoho let dříve (např. Rakousko), není situace natolik vážná.

Vše začalo v Jeseníkách, kde se situace naprosto vymkla z rukou. Díky výkupu napadeného dřeva i omezeným zpracovatelským kapacitám v místě kalamity, se kůrovec šíří dál na vagónech a kamiónech po celé České republice.

V každém případě politici a ředitelé si pomalu začínají uvědomovat, že současný stav je nadále neudržitelný, a to i s přihlédnutím na měnící se podnebí ve střední Evropě v posledních letech. Kalamita totiž nehraje do karet už ani lesníkům, kde ohromná nadprodukce dřeva sráží výkupní ceny na minimum. Chybí lidské a veškeré další zdroje, včetně techniky na zpracování. Na ohromných holosečích je pak velmi obtížné vypěstovat nové odolnější stromky, které likviduje okusem přemnožená vysoká zvěř. Vrchní úrodná půdní vrstva je odplavována při prudkých deštích, případně následkem extrémního horka s teplotami 50´C na otevřených místech se mění lesní půda v neúrodný prach.

Když v krajině přestane téct voda, je to hodně zlé. Nikomu nepřeji zažít ten pocit bezmoci, když z hadice přestala téct.. Tyto koně v Orlických horách dlouhé roky šetrně stahovaly poražené kmeny z lesa ven. Dnes je nahradila těžká technika v podobě harvestrů a traktorů, které svými koly likvidují prameny a schopnost lesa postupně uvolňovat vodu do krajiny.

Jinde, např. v Orlických horách, Státní podnik Lesy ČR odkoupil rozsáhlé, nikdy netěžené, lesy od rodiny Janečků (zakladatel Jawa). Zde pak rámci vyšší efektivity = tedy zisku, okamžitě nasadili těžkou techniku, kde dříví stahují i těžkými traktory, po kterých zůstávají hluboké koleje odvádějící deštovou vodu z lesa rychle pryč. Traktory rovněž svými koly stlačují a zhutňují půdu natolik, že likvidují lesní prameny, které desítky let vyvěraly v mnoha studánkách a potůčcích. Je to začarovaný kruh, který se musí rozseknout. Stromy nemají potřebnou vláhu na tvoření pryskyřice, pomocí které se před napadením kůrovcem brání.

Stahují se nad českými lesy mračna? Drsnému klima v podobě silného větru, sněhu i blesků na hřebenech Jeseníků vždy odolali jen nejsilnější jedinci. Nyní postupně kapitulují před ohromnou početní převahou přemnoženého kůrovce. S ohledem, že rádi do všeho zasahujeme, je na nás lidech, aby se nám společně podařilo zachránit zelené vrcholky plné života i pro další generace, které přijdou po nás.

Jak se tedy říká: „vše začíná od lesa!“. Lesy zachytávají ohromná množství poletavého prachu, jsou domovem zvěře, vyhledávaným místem turistů a především – ohromnou zásobárnou vody, kterou dokáží postupně uvolňovat do krajiny. Ovlivňují tak klima v celé oblasti. Pokud přijdeme o lesy, poznáme to jako první v zemědělství v podobě neúrody zemědělských plodin, tak omezení chovu skotu s ohledem na nedostatek krmiva a životně důležité vody. Poznáme to i ve městech a v celé krajině.

Blahodárný stín, vůně lesa, klid i zpěv ptáků v korunách stromů dlouhodobě oceňují i obyvatelé rušných velkoměst. Chraňme okolní zeleň, dokud zde je.

Ekologové a dřevaři proto doporučují sázet lesy druhově pestřejší, aby lépe odolávaly současné klimatické změně. Podle Jiřího Remeše z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity musí lesníci nové porosty založit tak, aby lépe odolávaly současné klimatické změně. „Musíme vytvářet lesy více odolné s větší pestrostí v druhové skladbě a využívat i nepůvodních druhů dřevin, které vykazují vysoký potenciál adaptace,“ uvedl Remeš.

Členové hnutí DUHA odvedli a stále odvádějí neskutečný kus práce, kde se jim podařilo s podporou vědeckých špiček a tisíců obyvatel dostat uvedené téma po desítkách let ignorance až do nejvyšší politiky. Nyní už nelze mlčet a vše přehlížet. Aktuálně karta leží na straně našich zákonodárců, aby bez ohledu na lobbisty, upravili zákony a nastavili legislativu umožňující lesníkům vyšší efektivitu a rozjezd souboru opatření, které se promítnou do stavu našich lesů v dalších letech. Držíme palce a jsme připraveni pomoci. Přidejte se také. Více na http://www.zachranmelesy.cz/

 

Na pozvání předsedy komise pro Životní prostředí MČ Prahy 8 Mgr. Víta Cézi se zástupci iniciativy Proti-plotu společně s dalšími spolky z Prahy zúčastnili prezentace a diskuze nad správou nového příměstského parku Trojská kotlina s.z. Ten zasahuje do několika městských částí na obou březích Vltavy na ploše cca 800 ha. Zahrnuje cenné území s několika přírodními památkami, přírodním parkem Draháň-Troja a Stromovkou, které je Pražany a návštěvníky hojně využíváno pro rekreaci, sport a volnočasové aktivity. Některé části z těchto zelených ploch již 7let naše iniciativa za podpory obyvatel a radnice tvrdě hájí proti účelové developerské zástavbě.

Setkání a diskuze se nesla ve velmi konstruktivní rovině za účasti aktivních spolků a obyvatel Prahy 8.

Co je to příměstský park?

Příměstský park je v Evropě osvědčený manažerský nástroj, který prostřednictvím koordinované správy založené na dohodě zúčastněných místních aktérů zajišťuje vyvážený rozvoj svěřeného území jako celku. Nejde tedy pouze o údržbu zeleně nebo ochranu přírodních lokalit, ale také o vyvážený sociální, kulturní a ekonomický rozvoj v souladu s přírodou, který má přispívat ke zvyšování kvality života obyvatel metropole. V případě Trojské kotliny je také zcela klíčové, aby město mělo jednoho partnera, který dobře zná hodnoty krajiny a je schopen garantovat jejich zachování a také iniciovat projekty na zlepšení jejího stavu. V krajině Trojské kotliny je zapsáno tisícileté soužití člověka a řeky. Koryto, ostrovy a boční ramena se v průběhu staletí neustále proměňovaly. Rovnocenné soužití s řekou bylo v 19. století nahrazeno jejím jednostranným využitím. Dnes se znovu učíme, jak projektovat v souladu s přírodou a vnímat vrstevnatost krajiny.

Příměstský park Trojská kotlina, z. s. sdružuje městské části hlavního města Prahy, případně spolky a další organizace, mající zájem na udržitelném rozvoji volných a přírodních ploch v Trojské kotlině.

Příprava na úpravu území začala již v minulém roce, kdy Rada hlavního města schválila plán rozvoje Císařského ostrova a bylo podepsáno memorandum o spolupráci s místní správou. Letos v srpnu byl založen spolek, v němž se spojily Hlavní město Praha, Praha 6, Praha 7, Praha 8, městská část Troja a Koalice pro řeky.

Příklady společných priorit, které sdílí všechny zapojené městské části:

  • Revitalizace vltavských břehů a dohoda o zásadách, údržbě, správě a úpravách včetně řešení zeleně
  • Zkrácení vzdáleností a zlepšení propojení pravého a levého břehu a Císařského ostrova systémem lávek a přívozů
  • Zpřístupnění a revitalizace Císařského ostrova – okružní cesta se zapojením severní špičky ostrova i nové vodní linky ÚČOV
  • Rozšíření parkoviště pod Jabloňkou: etapa I. doplnění distančního parkoviště pro ZOO o plochy DP u podchodu na cyklotrasu; etapa II. definitivní parkoviště v zeleni
  • Doplnění sítě PID v Trojské kotlině: nová linka bus P7 Nádraží Holešovice – Císařský ostrov – P6 Podbaba a zavedení vodní tramvaje spojující Karlín, Holešovice, Libeň, Troju, Stromovku a Podbabu
  • Komplexní řešení protipovodňové ochrany Trojské kotliny
  • Koordinovaná grantová podpora dílčích projektů

Pevně věříme, že uvedený postup povede ke komplexnější ochraně i citlivému rozvoji tohoto velmi cenného přírodního území v Troji. Jak jsme deklarovali na setkání, iniciativa Proti plotu je plně připravena zapojit se do řízení spolku v rámci ochrany přírody kolem našich domovů.