Feeds:
Příspěvky
Komentáře

V reprezentativních prostorách Grabovy vily se zástupci iniciativy Proti-plotu na konci dubna zúčastnili akce pořádané MČ Praha 8. Vedoucí odd. strategického rozvoje a místní Agendy 21, Bc. Iva Hájková, představila veřejnosti pravidla participativního rozpočtu MOJE OSMIČKA. Ten má za cíl zkvalitňování životního prostředí kolem našich domovů na Praze 8 na základě námětů, tipů a nápadů ze stran veřejnosti. Uzavírka zaslaných návrhu je stanovena na středu 31. května 2017.

Grabova vila – zelená oáza uprostřed rušného velkoměsta. https://www.praha8.cz/grabova-vila.html

Z rozpočtu MČ Praha 8 je pro realizaci vítězných návrhů v roce 2018 připravena částka 10.000 000 Kč. Návrhy ve formě malých projektů mohou být podány v rozmezí 100 tis. Kč až 500 tis. Kč, velké projekty v rozmezí 501 tis. Kč až 1 mil. Kč. Návrhy určené k realizaci v rámci participativního rozpočtu musí mít lokální charakter, musí se týkat úprav veřejných prostranství, být veřejně prospěšné a mít investiční charakter. Podporovány nejsou tzv. měkké projekty, tedy akce, aktivity, projektová dokumentace apod. Jak takové návrhy pak v praxi vypadají, můžete vidět například na sousední Praze 6 v rámci projektu nápad pro Šestku (klikni zde).

Místostarosta Petr Vilgus (SZ) vysvětluje, zda je možné návrh podat i na výstavbu chybějící pěší komunikace v místě bydliště paní.

Určitě je tady velký prostor pro tvořivost jednotlivců, SVJ, školních tříd nebo různých místních spolků a kroužků, jak výrazně zlepšit ve Vašem sousedství současné nevyhovující prostory, podpořit volnočasové aktivity v rámci sportu nebo relaxace nebo jen udělat místo bezpečnější např. instalací osvětlení či jiného vybavení. Pro ty, kteří nechtějí shánět 15 podpisů nebo se necítí, aby svůj projekt před veřejností a MČ v rámci dalšího kola obhajovali, mohou např. na FB stránkách Bohnice-Čimice zvolit a hlasovat pro 4x nejúspěšnější nápady, které budou následně přihlášeny.

Veškeré informace a průběžně aktualizované formuláře jsou k dispozici ke stažení na následující webové stránce: https://mojeosmicka.zapojtese.eu/pravidla/

Žije se Vám na sídlišti Bohnice dobře, máte nějaké oblíbené místo nebo naopak místo, kterému se raději vyhnete? Chcete změnit své okolí a nevíte jak? Na níže uvedeném odkazu můžete vyplnit pocitovou mapu https://www.praha8.cz/Jak-se-vam-zije-v-Praze-8.html

Děti k rozvoji osobnosti potřebují i kontakt s přírodou a čistým životním prostředím. Co jim alespoň malý kousek takové oázy vytvořit i v rušném velkoměstě ? Navrhněte projekt v okolí Vašeho bydliště nebo v místech, které rádi společně navštěvujete.

Děkujeme touto cestou MČ Praha 8 za možnost zapojení aktivních občanů do veřejného života s cílem zlepšit veřejné prostory kolem našich domovů. Pevně věříme, že z malého semínka jednou vyklíčí mohutný strom, pod jehož korunou díky otevřené spolupráci radnice s veřejností bude příjemné posedět a vnoučatům hrdě ukázat projekty, na kterých jsme se společně „strašně dávno“ osobně podíleli.

Advertisements

Mnoho z čtenářů po přečtení nadpisu zcela jistě napadne, jaká je mezi jednotlivými pojmy vlastně souvislost? S ohledem na složitost a délku celé kauzy Troja Horizons, angažovanost desítek politiků, ředitelů, SVJ s pí.Vodrážkovou, 2.500 lidí pod peticí, mnoha rozhodnutí i odvolání, se pokusíme ve stručnosti vysvětlit vše v následujících řádcích. Začneme pěkně po pořádku.

Jak asi mnoho z Vás zaregistrovalo, v září 2016 jsme podpořili obyvatele bytových domů Pomořanská a MČ Praha 8 bojující přes 8let proti výstavbě bytového Troja Horizons v místě bývalé parkové a izolační zeleně sídliště Bohnice. Přes opakovaná nesouhlasná stanoviska Rady i zastupitelstva MČ Praha 8, vč. odmítnutí nadimenzované stavby všemi dosavadními starosty p.Noskem, p.Janků (oba ODS) a p.Petrusem (ČSSD), se investor miliardář Pavel Sehnal nehodlal realizace projektu vzdát.

Podivné rozparcelování souvislého pásu parkové a izolační zeleně. Podle IPRu se  tady stavět nikdy nemělo.

Jak roky utíkaly, sporů přibývá stejně jako hromad šanonů na stavebním úřadě a obyvatelé domů Pomořanská 482/483 dál žijí v nejistotě a strachu, zda jim jediný výhled z jejich bytových jednotek do zeleně nezastíní nová 11-ti patrová budova s výjezdem z garáží v úrovni jejich oken. Po letech sporů prvotní signály o možné dohodě nebyly reflektovány a tak investor velmi tvrdě využívá veškerých dostupných prostředků k prosazení svých zájmů.

Šanonů s podklady k projektu je za 9let sporů více než dost..

Zcela bezdůvodně s ohledem na stav záměru, nechává investor vykácet veškeré zdravé stromy na pozemku s vysvětlením, že byly pro veřejnost nebezpečné. Paradoxně výpočet zeleně v projektu sám uměle naplňuje variantním zápočtem popínavé zeleně a truhlíků.

Už několik let na neudržovaném pozemku po zásahu investora roste jen nesekaná tráva. Přitom vzrostlá městská zeleň je jedním z předpokladů pro kvalitní a zdravý život obyvatel velkoměsta.

A tak navzdory chybám i účelovým manipulacím v projektu např. ve výpočtu koeficientu zeleně, na který jsme upozornili, se dožaduje dál schválení projektu u všech instancí. Když stavební úřad poněkolikáté vrací projekt kvůli nalezeným nedostatkům investorovi Prague Construction a.s. k dopracování, podává námitku pro podjatost na všechny pracovníky úřadu MČ vč. starosty. Toto účelové tvrzení po prošetření HMP nebylo potvrzeno. Podává proto odvolání na Ministerstvo pro místní rozvoj proti zamítnutí námitky podjatosti, a dále stížnost na nečinnost ve věci pokračování územního řízení.

Jedna z posledních stížností. Snad opravdu už ta poslední.

Dne 12. 8. 2016 vydává stavební úřad oznámení o pokračování územního řízení o umístění stavby Troja Horizons a nařizuje veřejné ústní jednání. Do 6. 10. 2016 je tak možné zaslat veškeré argumenty a námitky, na došlé po tomto datu již nebude brán zřetel. Vypadá to, že investor nakonec dosáhl svého.. Iniciativa Proti-plotu proto vypracovává pro stavební úřad za obyvatele 33 odborných připomínek, z nichž některé nebyly za léta sporů použity nebo jdou dále s výrazným přesahem na budoucí rozvoj sídliště Bohnice a investice HMP. To vše za výrazné aktivní podpory starosty p.Petruse, radního Šaška (ČSSD), SZ a mnoha dalších z MČ Praha 8. Rovněž IPR poukazuje na naddimenzovanost stavby a požaduje mimo jiné snížení projektu alespoň o 2 patra.

Oznámení o pokračování územního řízení k umístění se jednoho dne objevilo na provizorní ceduli pod stromem vedle pozemku.

Dne 18. 1. 2017 vydává odbor územního rozvoje a výstavby MČ Praha 8 s napětím očekávané usnesení, kde v souladu se zásadou předběžné opatrnosti a prevence případných škod způsobených nesprávným postupem, přistupuje k přerušení řízení. Investor si najímá další TOP právničku, aby napadl postup stavebního úřadu. Již 2. 2. 2017 přichází na podatelnu úřadu MČ odvolání proti usnesení ze strany investora Prague Construction a.s   .. a tak by to asi běželo ještě pár dalších let..  v šachách se takové situaci říká pat *)

Magistrát hlavního města Prahy - vchod

Naštěstí vedle boje s investorem, se společnými silami podařilo v lednu 2017 získat příslib Rady Hlavního města Prahy pomoci obyvatelům v jejich dlouhém trápení… S ohledem na podivný vznik a odprodej pozemků za vlády primátora Béma do soukromých rukou, se rozhodla v rámci svěřených kompetencí náměstkyně primátorky pí. Kolínská SZ a náměstek p. Dolínek ČSSD jednou provždy uvedený spor vyřešit a nalézt řešení akceptovatelné pro obě strany např. formou směny pozemků za jiný. Pověřen vyjednáváním s investorem byl radní ing. Karel Grabein Procházka (ANO 2011). Dle neoficiálních informací je dohoda na spadnutí.

Miliardář Pavel Sehnal se mezitím rozhodl, že vstoupí do politiky. K tomu účelu oprašuje Občanskou demokratickou alianci (ODA), známou politickou značku z 90. let. V září 2016 jí registruje na ministerstvu vnitra do rejstříku politických stran a hnutí a 25. ledna 2017 oficiálně zahajuje činnost tiskovou konferencí. Co na tom, že se tento nápad moc nezdá jednomu ze zakladatelů ODA, Danielu Kroupovi „Ta strana svou historickou úlohu již splnila. Klíčovou roli musí sehrát její výrazné osobnosti, nikoliv použitý název,“ řekl Kroupa serveru iDNES.  Strana miliardáře Sehnala se chce zaměřit zejména na komunální volby v roce 2018, kandidovat ale bude už i ve volbách do Sněmovny letos na podzim. Má být stranou pro aktivní občany a podnikatele. Voliče láká na vstupenku do Aquacentra v Čestlicích. Jestli se mu podaří uspět, kdo ví?

Společnost LInZA DEVELOPMENT se základním kapitálem 200.000 Kč vznikla 2.února 2004, tedy jen 8 měsíců před vznikem pozemku, který následně zakoupili. Dnes jako mnoho dalších vytvořených ke konkrétnímu účelu je v likvidaci.

V každém případě s ohledem na námi podrobně zmapovanou historii ZDE předmětného pozemku od roku 1946, rozparcelování a následný prodej městské parcely 1285/38 do rukou dle všeho účelově vzniklé a nastrčené společnosti LInZA DEVELOPMENT „instalatéra ze Struhařova“ za 18.550.350 Kč, kteří jí po dvou letech „prodají“ společnosti Pavla Sehnala Prague Construction a.s. (jediným akcionářem SPGroup) za částku 50.950.000 Kč, si říkáme, že dohoda s městem je tím nejlepším řešením, jak začít s čistým listem.

Příjemné posezení pod rozkvetlými magnoliemi nemusí být jen za plotem. Zdroj FB Bohnice-Čimice Foto: Petr Erben

Tady by mohl developerský příběh o Troja Horizons k radosti všech zúčastněných snad už brzy zdárně skončit. Obyvatelé téměř po 10letech života ve strachu si konečně oddychnou, parcela KN 1285/38 k.ú. Troja by se mohla zazelenat vysazenými novými stromy a stát se městským parkem… místem, kam rádi zavítají místní občané, návštěvníci nebo lékaři sousední polikliniky třeba během polední pauzy.K našemu velkému překvapení a znechucení jsme však obdrželi z několika na sobě nezávislých zdrojů informaci, že někteří zastupitelé (zatím nebudeme jmenovat) MČ Praha 8 s ohledem na blížící se vyřešení celé kauzy už začínají kalkulovat a sondovat případnou podporu u svých kolegů s návrhem, co kdyby třeba povolili stavbu o 2p. nižší a získali tím nově volný pozemek v pravomoci MČ, který by se mohl rychle stát vítaným předmětem prodeje jinému, jistě vděčnému investorovi. Chuť zinkasovat za tuto parcelu ještě jednou poté, co se jí snad podaří po 9letech sporů zachránit před nevhodnou výstavbou, by byl špinavý podvod na voličích na hranici trestné odpovědnosti a konce politické kariery volených zastupitelů vč. medializace celé kauzy v celorepublikovém měřítku s vazbou na příslušnou politickou stranu.

Jeden za druhým si brousí zuby na atraktivní parcely kolem našich domovů bez ohledu na městskou zeleň, infrastrukturu, obyvatele nebo kvalitu života. Zajímá je jen okamžitý zisk. Zatím diky obyvatelům Bohnic tvrdě narazili.

Z tohoto pohledu by se jednalo o vražený nůž do zad Radě HMP, starostovi, i všem obyvatelům městské části Praha 8, kterým radnice opakovaně i v dalších kauzách tvrdí, že stojí za občany a je proti dalšímu zahušťování sídliště novými stavbami na úkor stávající zeleně. Trváme proto na programovém prohlášení politických stran, Vašem slovu i slibu, že uvedený pozemek nebude zastavěn a stane se opět městskou zelení. Nejste miliardáři jako Pavel Sehnal s neomezenými finančními zdroji, abyste si voliče mohli koupit… získat je můžete pouze svým čestným jednáním a zájmem o budoucnost celé Prahy 8.

*) Pat se vyskytuje v dnešních partiích poměrně zřídka. Vzniká jako výsledek vážné chyby soupeře, nebo se používá jako jedna z únikových metod, jak se vyhnout porážce. V takovém případě je obvykle pat vynucený a je výsledkem nějaké promyšlené kombinace.

V pondělí 10. dubna se od 18hod uskutečnila v KD Ládví akce Veřejné fórum 2017. Tu organizuje místní Agenda 21 ve spolupráci s MČ Praha 8 v rámci příprav strategického plánu udržitelného rozvoje Prahy 8 pro období 2017 – 2026.

Konstruktivní a klidná diskuze u jednotlivých stolů sále KD Ladví.

Více jak 130 občanů diskutovalo s úředníky městské části a zástupci příslušných odborů u jednotlivých stolů na následující témata:

  • Školství, kultura, volný čas, sport, cestovní ruch
  • Doprava, parkování, stav komunikací
  • Životní prostředí
  • Rozvoj městské části, bydlení, podnikání, investice
  • Sociální oblast, bezpečnost, zdraví obyvatel
  • Občan a úřad, informovanost, služby občanům
  • Názory mladých

S ohledem na to, že Praha 8 se rozkládá na ploše 22km2 a zahrnuje rozdílná typová území jako je Karlín, Libeň, Prosek, Střížkov, Ládví nebo Bohnice, námětů a podnětů od občanů se sešla celá řada. Dle lokality pak řešili především nejpalčivější věci ze svého bezprostředního okolí, ať už se jednalo o zanedbanou péči o veřejnou zeleň, kratší intervaly autobusu 183, nové lavičky nebo lepší úklid. Z podaných podnětů bylo znát, že z Bohnic dorazila jen hrstka lidí. Prakticky všichni občané bez rozdílu bydliště vyjadřovali svůj nesouhlas se zahušťování okolí novou výstavbou v mnoha různých projektech.

Aktuální systém parkování je pro rezidenty nevyhovující.

Permanentně bylo plno u stolu dopravy, kde lidé poukazovali na současné nevyhovující parkovací zóny a požadovali jejich zrušení. Velké emoce vyvolalo také povolení stavebního úřadu k umístění rychlého občerstvení – fast foodu na dělícím zeleném pásu u rušné křižovatky Střelničná/Ďáblická. Povolení shodou okolností řešila stejná vedoucí stavebního odboru ing. Peterková, která vydala i poněkud nestandardně v tichosti výjimku na větší počet parkovacích míst, než povoluje nadefinované území, pro stavbu Kauflandu v Bohnicích.

Provozovna Fastfoodu na Střížkově by měla stát v zeleném pásu uprostřed rozhraní rušných křižovatek. Vladimíra Luďková (ODS) podala podnět k přezkumnému řízení rozhodnutí stavebního úřadu.

Organizačně bylo setkání zvládnuto výborně, škoda jen, že nebylo o trochu více času na zapsání všech připomínek, rovněž některé podněty byly zapsány u více stolů duplicitně, takže pak při následném hodnocení jednotlivých stolů nedostaly potřebný počet hlasů od přítomných.

Každý při vstupu do sálu obdržel 2 samolepky, které v závěru mohl nalepit jak pod své nápady tak i pod ty, které mu přišly důležité. V 19:50hod proběhlo vyhodnocení.

Následně došlo k vybrání nejvíce ohodnocených podnětů – viz. foto ( pro zvětšení klikni na obrázek). Zástupkyně MČ poté přítomným občanům slíbila, že se budou zabývat nejen vítěznými návrhy ale nakonec všemi naskenovanými podněty podanými veřejností vč. zpětné vazby o jejich stavu a řešení. Rovněž radnice letos uvolní 10mil Kč ze svého rozpočtu na realizaci vybraných projektů, které budou vybrány z návrhů občanů.

Jsme rádi, že MČ Praha 8 s odbory se touto cestou více otevřela a mizí postupně neviditelná bariera úřad/občan. Veřejnost má možnost se přímo zeptat, poukázat na konkrétní věci a podílet se na zlepšení současného nevyhovujícího stavu v místě bydliště. Pevně věříme, že podněty radnice zapracuje a návrhy řešení zase o kousek posunou laťku kvality bydlení v okolí našich domovů na celé Praze 8.

Zástupci iniciativy Proti-plotu požádali Bc. Bohumila Černého, který je od prosince 2016 po odvolání RNDr. Oldřicha Vacka dočasně pověřen řízením Botanické zahrady Troja, o společné setkání.

Jednání se neslo v konstruktivní rovině s cílem nalézt shodu ve stěžejních bodech.

Schůzka proběhla tento týden v prostorách ředitelství Botanické zahrady. Hned v úvodu jsme zopakovali naše obavy a nesouhlas většiny obyvatel z necitlivého kácení borovicového lesa v severní části na úkor nových cest a palouků. Byli jsme ubezpečení, že rozsáhlé kácení „nepůvodního“ lesa, které v předchozích letech bývalé vedení zahrady v rámci probírky každý rok provádělo, již nebude tak rozsáhlé a pokácené stromy nahradí BZ výsadbou nových.

Obrázek stávajícího Generelu rozvoje zahrady. Nyní probíhá vyhodnocování a přenesení dílčích úprav do aktualizované verze pro období 2018-2028.

Většinu probíhajících změn i stavebních vizí lze nalézt ve schváleném Generelu rozvoje zahrady, který je připravován na deset dopředu. Ateliér AND pod vedením Arch. Vratislava Dandy proto v tuto chvíli připravuje aktualizaci Generelu BZ pro období 2018-2028, která navazuje na současný stav. To byl jeden z důvodů našeho setkání – eliminace třecích ploch, které v minulosti vznikly díky oplocení lesoparku nebo plánu výstavby restaurace Hájenka na kraji lesa. Ta byla po protestu obyvatel a společném setkání v KD Krakov z Generelu stažena.

Jedna z nových studií: centrum informačních služeb v podobě indiánského puebla umístěného v expozici polopouště S. Ameriky.  Zdroj: BZ

Byli jsme p. Černým ubezpečeni, že většina hlavních úprav již proběhla, a proto v následujícím plánu se bude jednat spíše o dílčí stavby v rámci jednotlivých expozic. Došlo rovněž k zmenšení naddimenzovaných budov nebo rozšíření jejich budoucího funkčního využití např. v rámci možnosti výuky pro žáky základních škol z okolí. Shodli jsme se, že Botanická zahrada, která plní edukativní funkci, by měla zůstat i nadále klidovou zónou, místem relaxace a volnočasových aktivit pro místní občany i návštěvníky. Rovněž nemá větší výhrady k současnému systému sousedských permanentek, které jsou vydávány jako kompenzace za uzavření rozsáhlého území. Požádali jsme jej o přehodnocení nutnosti zakoupení další permanentky na kočárek.

Zavlažování čistou pitnou vodou bude za pár let luxus nebo přímo zakázané.

Nové venkovní expozice zahrady jsou zatím zavlažovány drahou pitnou vodou z vodovodního řádu. Ten má BZ společný se ZOO a po otevření nových pavilónů již nedostačuje pro potřeby obou institucí. Proto na základě projektu z roku 2006 byla provedena studie proveditelnosti a na podzim 2017 předběžně naplánován projekt na vybudování přípojky pomocí vedeného potrubí z Vltavy pod Trojským zámkem do zahrady. Dle našeho odhadu půjde o investici cca. + 50.000 000Kč, kterou přislíbil zafinancovat odbor strategických investic Magistrátu hlavního města Prahy. S ohledem na stále nižší hladinu podzemní vody i mizející zdroje pitné vody v ČR jsme tomuto elegantnímu řešení plně nakloněni.

Výstavba nového napojení Botanické zahrady na vodu z Vltavu bude složitá i díky různým typům podloží v Trojské kotlině.

Jak jsme uvedli již před rokem, zahrada rovněž postupně plánuje severní vchod změnit jako svůj hlavní vstup výstavbou nového zázemí, přednášecího sálu, skleníku pro masožravé rostliny, prodejny přebytků nebo malé restaurace. Budovy by měly vzniknout v místě současného kompostu a zázemí zahrady. Doposud zahájení výstavby brzdily nevyjasněné majetkové vztahy k pozemku 1216 k.ú. Troja, který protíná v délce část zahrady. Iniciativa dlouhodobě podporuje přirozený krajinný ráz Trojské kotliny s co nejmenšími stavebními zásahy na úkor městské zeleně.

Pro někoho z hlediska biodiverzity nezajímavý les, pro jiné oáza pro procházky nebo hry s dětmi. Vedle toho zachytává poletavý prach, je domovem zvířat, snižuje teplotu v okolí a produkuje kyslík, což je ve velkoměstě takový malý zázrak.

Finanční náklady výstavby souboru budov nového vstupu SEVER zaměřeného mimo jiné na edukativní činnost pro děti a návštěvníky budou z větší části hrazeny z rozpočtu hl. města Prahy. O to více se jeví jako pěst na oko plánovaná výstavba Kauflandu přímo naproti plánovanému hlavnímu vstupu do Botanické zahrady. Proti stavbě Kauflandu v pásu Na Pazderce se postavilo přes 95% místních obyvatel. V případě realizace by příjezdové cesty ke Kauflandu narušily izolační zeleň sídliště a přitáhly do okrajové klidové části další automobilový provoz, což není s ohledem na místo žádoucí. Městská zeleň v tuto chvíli plynule přechází do přírodního parku Draháň-Troja, Botanické zahrady, Stromovky vč. slalomářského kanálu a cyklostezek kolem Vltavy. Míst, které pravidelně navštěvuje stále větší počet obyvatel sídliště Bohnice i návštěvníků v rámci relaxace, edukativního zaměření, sportovního vyžití nebo procházek se psy a kočárky.

Další nákupní centrum – diskont na kraji lesa je pro většinu obyvatel sídliště Bohnice nepřijatelný a nechtějí jej tady!

Naší vizí by byl udržovaný park s herními prvky a sportovišti pro veřejnost, který bude volně navazovat na rekreační a naučnou zeleň Trojské kotliny. Jestli se to podaří, nevíme..  V každém případe můžeme být aktivní k tomu, co se v našem okolí děje, jak ve vztahu k prostoru kolem nás, pořádku tak i dnes opomíjeným sousedským vztahům. Kvalitní veřejný prostor nás ovlivňuje více, než si možná uvědomujeme…  Zkusme se nad tím zamyslet a společně nalézt odpovídající řešení, které nahradí zbytečné nákupní centrum v této výjimečné lokalitě.

Iniciativa Proti-plotu navštívila minulý týden stavební úřad na Praze 8 – odbor územního rozvoje a výstavby, abychom si ověřili informace a zjistili co je nového k plánu výstavby Kauflandu v blízkosti Botanické zahrady. Natrefili jsme na jarmark chráněných dílen plný úsměvů a krásných rukodělných předmětů, odkud se šířila neskutečná pozitivní energie – to bylo v přízemí. Jak nám potvrdila ve 2. patře vedoucí odboru ing. Vendula Peterková, v tomto okamžiku Územní řízení neprobíhá a investor o něj zatím nepožádal.

Ani my jsme neodolali a rádi podpořili dobrou věc.

Stavební pozemky zakoupila teplická společnost JTH Trend s.r.o. v čele s developerem Jaroslavem Třešňákem. Bylo jen otázkou času, kdy přijde s komerčním projektem, který bude v souladu s územním plánem SV – všeobecně smíšené. Jedná se o území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí a povolenou mírou využití (koeficientu podlažních ploch, zastavěné plochy a koeficientu zeleně). To je teorie.

Pozemky ve vlastnictví developera JTH Trend s.r.o. Plánovaný koncept výstavby nákupního centra Kaufland uprostřed zeleně nezapadá do urbanisticky uceleného sídliště ani představ místních obyvatel.

Praxe je taková, že pro české vedení Kauflandu představuje udělování výjimek z platného územního plánu standartní postup při vyřizování územních a stavebních povolení v ČR a nevidí v tom žádné „nevhodné chování“  viz. zjištění spolku Za Lepší Barrandov. Tedy laicky řečeno, zažádají o změnu koeficientu míry využití území A-K na vyšší stupeň, který jim umožní např. postavit více podlaží = vyšší zisk. Podobný postup použili při stavbě Kauflandu Vypich, kde následně zažádali o změnu a přistavili za pár let další patro, přestože územní plán původně takto vysokou budovu v sousedství obory Hvězda, neumožňoval. To vše pořád se sloganem „Z lásky k Česku“. V mateřské zemi v Německu by si toto společnost hlásící se hrdě k CSR  (společenská odpovědnost firem), asi nedovolila. (publikováno 21.9.2016 v článku ZDE )

V kontextu s výše uvedeným nás proto nepřekvapilo, že na základě požadavku investora už Odbor územního rozvoje udělil a schválil 1. výjimku v otázce navýšení počtu parkovacích míst. Účastníkem řízení byl pouze žadatel s ohledem na to, že se jednalo o plochy v rámci objektu. Tuto informaci jsme obdrželi od zastupitelů Prahy 8. Do 14dní bychom měli mít v ruce i udělenou výjimku. Následně zvážíme další kroky.

Z výsledků dotazníkového šetření (530 bytových jednotek) i reakcí na FB Bohnice-Čimice je patrné, že obyvatelé o Kaufland v této zelené lokalitě sídliště Bohnice v žádném případě nestojí. S ohledem na to, že se jedná o stavební pozemek, preferují před rušným nákupním centrem raději klidnější nižší bytovou zástavbu. Pokud by to bylo jen trochu možné, přáli by si v místě udržovaný park. Budeme rádi, když se k odporu obyvatel proti výstavbě Kauflandu přidá i radnice MČ Praha 8 a společně se pokusíme s investorem najít vhodné řešení pro všechny zainteresované strany.

Poslanci a poslankyně ve středu večer přehlasovali prezidentovo veto a definitivně schválili nová pravidla pro české národní parky, kterou společně s odborníky připravovali přes 3 roky. Jasně deklarovaným posláním národních parků bude nyní ochrana divoké přírody na více než polovině území každého z nich. V zákoně ale chybí konkrétní termíny, kdy má být tohoto cíle v jednotlivých NP dosaženo.

Krkonošský národní park (KRNAP) o rozloze 36 400ha byl vyhlášen již v roce 1963. Snad nyní divoká příroda a živočichové zde žijící mají na 15let jistotu, že nikdo neposune hranici zastavitelnosti do nejcennějších zón NP.

Zákon předpokládá rozdělení parků do čtyř zón – na bezzásahovou zónu přírodní, zónu přírodě blízkou, zónu soustředěné péče o přírodu a zónu kulturní krajiny, kterou by tvořilo zastavěné území. Vymezí se například také cesty, trasy, místa pro táboření nebo pro splouvání řek. Zruší se zákazy rozdělávání ohňů v obcích nebo vjezdu mimo silnice. Stát nebude moci v národních parcích prodávat žádné své pozemky, na ostatní bude mít předkupní právo.  To zabrání dalšímu potenciálnímu převádění pozemků do rukou developerů a tlaku na novou výstavbu. V zákoně nicméně chybí několik dalších záruk, které by ještě více posilovaly ochranu krajiny před nevhodnou nebo nadměrnou zástavbou.

Je na čase napravit chyby z minulosti, kdy odvodněním tisíců hektarů mokřadů s cílem zvýšit produkci dřeva přišla šumavská krajina o schopnost vodu zadržovat. Význam bažin, rašelinišť a meandrujících potoků je pro fungující systém rovnováhy koloběhu vody v přírodě nesmírně důležitý. Jedná se o přirozené rezervoáry s milióny kubíků vody, která je do okolí postupně uvolňována. NP Šumava proto od roku 1999 usilovně pracuje na navrácení mokřadů do divoké přírody. Foto: Iva Bufková

Součástí zákona bude také nový institut tzv. klidových území, která se budou v NP vyhlašovat pro regulaci vstupu návštěvníků jen tam, kde je to nezbytné pro ochranu rostlin a živočichů citlivých na pohyb lidí např. místa výskytu vzácného tetřeva hlušce nebo rašeliniště v NP Šumava.

Svaz obcí Národního parku Šumava se dlouhodobě netají s obavami v otázce omezování práv obcí a proto se pokusí přes senátory napadnout schválený zákon u Ústavního soudu. Je však potřeba si uvědomit nadřazenost a význam Národních parků v celoevropském měřítku, nejedná se zde o lesík patřící do katastru obce. Pokud se nastaví korektní pravidla, mohou z toho profitovat jak místní obyvatelé, tak turisté s ohledem na volnější pravidla vstupu do NP. Podobný model funguje již desetiletí například v sousedním Bavorsku.

Zákon jako celek nakonec získal přesvědčivou většinu – hlasovalo pro něj 117 poslanců ze 149 přítomných. Jednalo se o celý poslanecký klub stran ANO, KDU-ČSL, TOP 09, Úsvit, většina poslanců ČSSD a 10 poslanců KSČM. Proti zákonu bylo jen 18 zákonodárců. Jednalo se o poslance ODS a několik málo poslanců KSČM a ČSSD.

Novelu zákona o ochraně přírody v posledních týdnech podpořilo přes 60.000 lidí,  celá řada domácích i zahraničních osobností, stovky vědců a odborných institucí, české i mezinárodní organizace na ochranu přírody a další. Pevně věříme, že tímto zákonem získají všechny 4 národní parky v České republice nová pravidla vedoucí k lepší ochraně divoké přírody za možnosti vstupu ohleduplných návštěvníků do většiny nadefinovaných zón parků.

Zdroj: Hnutí DUHA

Celý článek o šumavských rašeliništích na stránkách Ekolistu ZDE

V připravovaném návrhu generelu rozvoje ZOO se objevil plán na výstavbu parkoviště pro jejich návštěvníky hned vedle Botanické zahrady – tedy na parcele v lese, kde mělo stát Ekocentrum s rozhlednou. Proti té se loni postavila (zde) iniciativa Proti-plotu s podporou více jak 8.500 obyvatel vč. radnice a poukázala na nesmyslnost celého záměru s ohledem na přírodní cennou lokalitu přírodního parku Draháň-Troja. Tehdy během 2 dní obdrželo Ministerstvo Životního prostředí přes 680 nesouhlasných stanovisek k záměru od obyvatel, akademiků, MČ Praha 8, MČ Troja, Botanické zahrady a dalších.

Veřejnost je pobouřena. Nejdříve Ekocentrum s parkovištěm a restaurací a teď parkoviště ZOO namísto lesa? To ne!

Na základě námitek, nesouhlasu ze strany veřejnosti i nalezených mnoha nesrovnalostí projekt spadl do klasické EIA a otřesení investoři raději nakonec souhlasili se směnou pozemku za jiný. Dle náměstka primátorky Petra Dolínka ( ČSSD) tak trojský les měl zůstat zachován a sloužit nadále k volnočasovým aktivitám 30.000 obyvatel sídliště Bohnice a plnit funkci izolační clony areálu Botanické zahrady od rušné silnice. Tvrzení náměstka např. v článku na Aktuálně.cz

Přes 8.500 obyvatel podepsalo petici za záchranu Trojského lesa. Obyvatelé chrání přírodu v okolí svých domovů a jsou rozhodnutí za ní bojovat, o čemž se přesvědčili i do té doby sebejistí investoři projektu Naučné a poznávací aktivity.

Nyní tvůrce generelu ZOO namaloval do místa vzrostlé městské zeleně parkoviště. Možná si tak chce ZOO osahat názor okolních MČ a zjistit zpětnou vazbu? MČ Praha 8 na své komisi pro územní rozvoj odsouhlasila nesouhlasné stanovisko s tímto parkovištěm z důvodu vysoké dopravní zátěže komunikace. Následně bude záměr posuzovat Rada MČ.

Jako by nestačilo, že Zoologická zahrada ukusuje stále více území pro své nové pavilony. Nyní by chtěla i kus lesa na pomezí sídliště Bohnic a Troje. Lesa, který před pár měsíci zachránili obyvatelé před zastavěním. Co na to kompetentní radní a politici ?? Občané, kteří jim důvěřovali nyní dostali s tímto návrhem nožem do zad.

Rádi se proto setkáme jak s ředitelem ZOO, tak tvůrci generelu a pokusíme se jim opět vysvětlit, proč to není dobrý nápad.

Víkendoví návštěvníci parkující na louce nad Zoologickou zahradou. Navrhované řešení přesunout automobily z louky do městského lesa nemůže myslet snad nikdo vážně. Přesto návrh je na stole. Autor fotografie: iDnes

Jsme si vědomi, že dopravní obslužnost Zoologické zahrady v Praze není optimální a vhodné řešení nebylo nalezeno skoro 20let. Víkendová propustnost MČ Troje a omezené parkovací plochy v areálu ZOO jsou v dnešní době nedostatečné. HMP se proto tento nevyhovující stav snaží řešit nápady typu lanovky z Baby, dalšího pěšího přemostění ze Stromovky, tramvajové tratě s propojením Prahy 6 a Prahy 8 a nyní parkovištěm namísto lesa. Určitě existují přijatelnější varianty, např. parkovací dům v oblasti vyústění tunelu Blanka v Troji s napojením zdarma na kyvadlové autobusy MHD nebo atrakce v podobě silničního přímého vláčku k pokladnám ZOO. V každém případě variantu výstavby parkoviště na pozemku se vzrostlým dubovým lesem na kraji sídliště Bohnice, který občané za cenu ohromné energie uhájili před pokácením poté co selhali kompetentní úředníci Magistrátu, považujeme za alarmující a nepřípustnou.

„Obyčejný“ městský les pro občany Prahy plní funkci relaxační i volnočasovou (sport, procházky, venčení pejsků). Zároveň je domovem ptactva, živočichů, produkuje kyslík, snižuje v městské zástavbě teplotu, chytá ročně desítky tun poletavého prachu, zvyšuje hodnotu bydlení obyvatel  VS. parkoviště pro automobily návštěvníků a parkovného do pokladny ZOO. To je opravdu už za hranou.

Cílem iniciativy Proti-plotu je, aby vzrostlá zeleň na parcele č.1304/1 vedená v tuto chvíli jako orná půda, byla po směně a opětovném vlastnictví v majetku HLMP převedena zpět na les zvláštního určení jako les příměstský se zvýšenou rekreační funkcí (§ 8 odst. 2 c zákona č.289/1995 Sb., o lesích), tedy zpět do původního stavu před rokem 1970. Pokud by se podařilo k němu postupně přičlenit další zelené plochy v okolí Botanické zahrady a přírodní památky Velké Skály, přineslo by to občanům sousedícího sídliště větší jistotu, že zelený prostor pro rekreaci a volnočasové aktivity zůstane nadále zachován, jak slíbil občanům i náměstek primátorky Petr Dolínek a především..  bude uchráněn před dalšími pokusy jej zastavět.

Zda založíme novou petici proti výstavbě parkoviště ZOO namísto Trojského lesa Vás budeme informovat pro schůzce s ředitelem ZOO. V každém případě budeme potřebovat podporu obyvatel Prahy 8 a Troje, i zastupitelů MČ Praha 8 , kteří se už jednou proti zástavění lesa postavili. Sdílejte zatím prosím článek mezi svými přáteli. Děkujeme

Inciativa Proti-plotu.cz

P.S. v návaznosti na naší komunikaci jsme po 24hod od zahájení protestu obdrželi vyjádření ředitele ZOO p.Bobka k záměru výstavby parkoviště namísto vzrostlého Trojského lesa v místě přírodního parku Draháň-Troja :

Ad parkoviště Praha 8:
Jde pouze o návrh, ve kterém architekt načrtl tuto možnost. Moje stanovisko, které pokládejte za závazné, je takové, že z dalších verzí aktualizace generelu Zoo Praha již bude zákres tohoto parkoviště odstraněn. S pozdravem Miroslav Bobek

Děkujeme touto cestou panu řediteli za vstřícný přístup !

Pevně věříme, že politici nyní splní to, co občanům v srpnu loňského roku slíbili a pozemek převedou opět na městský les, aby se do budoucna zamezilo jeho zastavění dalšími projekty.