Feeds:
Příspěvky
Komentáře

S přihlédnutím na množství informací jsme se rozhodli rozdělit předvolební speciál do dvou částí, kde první část naleznete níže a druhá část bude následovat o den později.

Rozběhlá předvolební kampaň v posledních dnech doslova zaplavila celou Prahu tisíci billboardy, poutači a reklamami na lavičkách s tradičními sliby a hesly politických stran. Ti, co mají neomezený rozpočet a často skryté peníze i od developerů, jsou logicky vidět na každém rohu a domě.

Ti menší nebo poctivější, pak chybějící prostředky do reklamy často nahrazují především osobním kontaktem venku mezi obyvateli. Je však evidentní, že politici neváhají investovat miliony, aby získali pozornost a získali důležité hlasy od Pražanů pro udržení se na svých komunálních postech i pro další období 2022-2026. Pokračovat ve čtení

Advertisement
Volby se blíží a občané se začínají ptát, koho letos vlastně volit?? Tradiční sliby a politická hesla jsou fajn, ale jsou nic neříkající ve vztahu ke konkrétním záměrům v okolí našich domovů a ochraně zeleně. Komunální politika přitom významně ovlivňuje životy a kvalitu bydlení více, než si často připouštíme.
g
j
Občané Bohnic a Troje mají právo poznat ucelený názorový přehled jednotlivých veřejných lídrů na stěžejní body z naší lokality, aby se následně mohli dle svých osobních priorit rozhodnout, komu dát svůj hlas.
dh
Proto jsme v rámci občanské iniciativy Proti-plotu letos poprvé připravili elektronický předvolební dotazník, který byl odeslán dne 14.9.2022 všem politickým uskupením kandidující na radnici MČ Praha 8.
d
Za dva dny jsme obdrželi zpětnou vazbu nebo vyplněný dotazník od všech politických uskupení, kromě následujících 4x stran: ODS, Patrioti, TOP 09 a STAN, ANO 2011. Jak jsme všechny informovali, pokud některá strana dotazník do pondělní 10:00 hod nepošle – doplníme z vlastních ověřených zdrojů jejich dosavadní přístup a pohled, aby to nebylo nefér vůči ostatním.
g
Začátkem příštího týdne ucelené výsledky zveřejníme v předvolebním speciálu 2022 na našich stránkách www.proti-plotu.cz
✅
Iniciativa Proti-plotu se velmi ráda připojila i do podzimní celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko, jejímž cílem je aktivně bojovat proti černým skládkám a nepořádku v českých městech, vesnicích a přírodě. S ohledem na pěkné slunečné počasí jsme nepočkali na oficiální den 17.9.2022 a jak je už naším zvykem, pustili se do toho hned 🙂

V nepořádku se žít nedá, o tom ví i divoká zvířata. Uklizený domov, ať už byt, dům či zahrada, vypadá mnohem lépe a je zdravější, než kdyby byl plný rozkládajících se odpadků. A stejné je to s přírodou kolem našich domovů.

Pokračovat ve čtení

Čas vymezený úřadem Odboru životního prostředí hl. m. Prahy pro odeslání odvolání na MŽP v pondělí 25.7 23:59 skončil.

Děkujeme všem, kteří se i přes probíhající dovolené a letní prázdniny připojili k iniciativě Proti-plotu, a rozhodli se poukázat na podivný obrat odboru Magistrátu, který nejen že neakceptoval prakticky žádnou z tisíců obdržených připomínek, ale popřel i své vlastní z EIA Kaufland 2018. Stejně tak i zvolený termín s běžící lhůtou rozhodně nebyl náhodný. Více už v krátkém článku níže.

Pokračovat ve čtení

Odbor ochrany prostředí MHMP (oddělení posuzování vlivů na životní prostředí) obdržel neskutečných 1.765 nesouhlasů od obyvatel za pár dní na konci ledna, a dále důležitá vyjádření požadující EIA s připomínkami od Magistrátu Hl. m. Prahy, MČ Troja a nakonec i MČ Praha 8.

Přesto po 5 měsících rozhodl (ke stažení ZDE), že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a proto „nepodléhá dalšímu posuzování dle zákona“. Při zpracování rozhodnutí úřad celkem evidentně vycházel pouze z podkladů oznamovatele, které byly až na výjimku téměř nekriticky převzaty. A to i přesto, že nejsou v pořádku, nebo byly investorem zamlčeny podstatné skutečnosti.
Pokračovat ve čtení

Metropolitní p(l)án

Když obyvatelé zaslechnou pojem „Metropolitní plán“, pravděpodobně už ví, že se jedná o připravovaný nový územní plán Prahy – nicméně už tolik netuší, jak jej vlastně uchopit, nebo co s ním mají společného. Skoro nikdo pak neví, že jeho finální podobu mohou ovlivnit i samotní občané podáním připomínek a podnětů do 30.6.2022, buď přes portál sami nebo spolek z okolí. V jiných částech Prahy i ve spolupráci se svou radnicí.

Praha má jako každé jiné město nebo obec svůj územní plán. Metropolitní plán je tedy jen „krycí název“ pro nový územní plán metropole, který se aktuálně připravuje. Ten jasně v budoucnu definuje, na kterých územích a plochách se bude moci stavět, jak vysoko, nebo naopak kde zůstane stávající zeleň zachována. Je to mnohem složitější, nemá proto smysl zabíhat hlouběji. Pojďme se raději společně podívat dál, co by Vás mohlo zajímat.

Pokračovat ve čtení

Ve čtvrtek dne 16.6.2022 za slunného počasí proběhlo před severním vchodem do botanické avizované ústní jednání. To je nedílnou součástí územního řízení o umístění stavby nového vstupního areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy (severní vstup). Dotčené obyvatele pozval stavební úřad MČ Praha 7, pod který areál zahrady územně svou polohou spadá.

Aby se informace dostala ke starším sousedům, vyřešili jsme to na poslední chvíli vylepením informačních letáčkům na vstupní dveře bytových domů v okolí.

Pokračovat ve čtení

Věděli jste, že všechny stavební záměry v areálu Botanické zahrady vycházejí ze schváleného Generelu rozvoje zahrady představeného v roce 2002? Jedná se o rozvojový a plánovací dokument vypracovaný architekty a schválený Radou hl. m Prahy, který jednu za 10 let prochází případnou aktualizací.

Pravděpodobně málokterý z čtenářů si už dnes vzpomene, že v první verzi Generelu byla tzv. úvozová cesta s okolím zahrnuta jako součást oplocené Botanické zahrady, což vyvolalo vlnu nesouhlasu u místních obyvatel a MČ Troja. Stejně odmítavě se obyvatelé postavili i k návrhu zřídit v borovicovém lese restauraci Hájenka. Na veřejném projednání vedení zahrady požadavek akceptovalo a návrh realizace Hájenky definitivně stáhlo.

Novější přepracovaná verze architektonickým atelierem AND ponechává úvozovou cestu již mimo oplocený areál. Generel je tedy dokument řešící rozvoj areálu zahrady v úrovni urbanistické koncepce na 15–20 let dopředu. Neznamená to ale, že vše navržené se musí vždy bezpodmínečně realizovat. Zdroj: AND

Pokračovat ve čtení

Překvapila nás veliká odezva od zaskočených obyvatel sídliště Bohnice na vydaný článek „Stavební projekty, o kterých se zatím nemluví..“. Jen dokládá, že obyvatelé Prahy 8 mají zájem a chtějí se včas dozvědět, co se připravuje pod okny jejich domovů. Máme tady proto další pokračování. Tentokrát společně s námi nahlédnete do oblasti Starých Bohnic – místa s více jak 850letou historií.

První zmínku o vísce najdeme už z roku 1158 v zakládací listině místního kostela sv. Petra a Pavla, což jak ukážeme dále, má zásadní přesah až do doby dnešní.

Koncem 16. století patřila vesnice ke statkům nejvyššího purkrabství. V roce 1870 v kaňonu u Vltavy vzniká první česká továrna na dynamit, v letech 1906-1911 pak vyrůstá na ploše polí rozsáhlý areál Psychiatrické léčebny, a v roce 1922 se obec s 3.179 obyvateli stala součástí Prahy VIII. Staré Bohnice s dlouhou historií si tak stále udržují své nezaměnitelné kouzlo a mají právem status vesnické památkové zóny.

Starobohnické vánoční těšení s kejklířem Vojtou a kouzelnou kulisou v historického Statku Vraných.

Obyvatelé sídliště znají tuto poklidnou oblast především díky kulturní akcím na náměstí a okolní přírodě. Pokračovat ve čtení

Pravděpodobně část obyvatel už zaznamenala informaci o vyhlášení architektonické soutěže na vizuální podobu lanové dráhy Bohnice – Troja – Praha 6. V rámci dvoukolové soutěže má být vybrán vítězný návrh v srpnu 2022. Na odměny a náklady s vypracováním návrhů je vyčleněna částka 4.5 mil Kč. 

Lanovka v Bohnicích. Jedná se pouze o hmotovou vizualizaci záměru, nikoliv konečnou podobu vč. případného umístění.

Informace o vyhlášení soutěže byla zveřejněna dne 5.5.2022 na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, ČTK, nebo na FB skupině Bohnice-Čimice-Troja v rámci sdíleného příspěvku Tomáše Slabihoudka, radního MČ Praha 8.

Předpokládáme ale, že nikdo z obyvatel už neví, že dne 28.4.2022 proběhlo velmi důležité veřejné projednání k lanovce..

Pokračovat ve čtení