Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Děkujeme zástupci starosty MČ Troja panu arch. Drdáckému za komentovanou prohlídku na výstavě TROJSKÉ PLÁNY XI. Celé trojské údolí je občany MČ Praha 8 v rámci volnočasových i vzdělávacích aktivit hojně navštěvované a je nepochybně velmi cennou lokalitou, která si zaslouží naší ochranu. V útulných prostorách Galerie U Lávky mají tak v těchto dnech jedinečnou příležitost prohlédnout si novinky, architektonické vize a plány rozvoje rezidenční čtvrti Troja, Botanické zahrady a ZOO v rámci ucelené expozice na jednom místě.

Místostarosta arch. Drdácký vysvětluje možná úskalí vybudování nového vstupu z rušné ulice Trojská do Botanické zahrady. Důvod ? Parcela č.1250/2 nacházející se přímo před vchodem na vinici patří novým soukromým majitelům, kteří neprodlouží BZ nájem, aby měli větší klid. Vjezd zůstane otevřen už jen techniku BZ.

Akce se stala za léta již tradicí a zároveň ideální příležitostí přiblížit místním občanům připravované návrhy spojené s trojskou kotlinou a jejich domovy. Na výstavě najdeme projekty v oblasti Troje a jejím okolí, krajinářskou studii využití Císařského ostrova, historické fotografie Stromovky, prezentace pavilonu Arktidy v ZOO, nové vstupy do Botanické zahrady a další plány rozvoje, projekt lanovky Bohnice – ZOO – Podbaba, informace o činnosti školek, trojských spolků a občanských sdružení.

Vedle připravovaného pavilonu goril v ZOO žhavá novinka v podobě vizualizace nové expozice pro lední medvědy.

Každoročně se na vernisáži potkávají odborníci z řad městských institucí např. IPR se zástupci radnice, řediteli institucí, místními i pamětníky, doplněné pak mladými studenty stavební fakulty ČVUT a jejich svěžími nápady. To, že se většina z jejich návrhů nakonec nerealizuje, nikomu nevadí.. Důležitá je snaha, cenné první zkušenosti a často i neotřelé inovace skloubené s ohledem na přírodní ráz přírodní památky Draháň – Troja.

Vypracovaná studie atelieru EGIS s.r.o. z prosince 2017 o výhodách propojení Prahy 8 s Prahou 6 pomocí lanovky za 1mld Kč oproti 4-8x dražšímu projektu TRAM. Na obrázku několik možných variant trasování, interval 30 sec – jízdní doba 6minut.

Všechny zaujalo poutavé vyprávění starousedlíka a pamětníka ing. Františka Malého z Klubu trojské historie nad starými kolorovanými fotografiemi z parku Stromovka a Podbaby, které všechny přítomné se značnou nostalgií přeneslo o století zpět do času nedělních piknikových výletů za hranice Prahy a statkářů se sady a poli v místech dnešního sídliště Bohnice. I letos dává dohromady podklady pro další poutavou knížku o osudech význačných osobností z Troje.

3

Jak rovněž podotknul, studenti by se divili, kolik z jejich nápadů vychází z historie a před stoletím zde již stálo, aniž by o tom tušili. To je jen důkaz, že své projekty se snaží umístit v historicky cenném území citlivě s ohledem na reliéf zelené krajiny a řeky Vltavy, která vždy tvořila nedílnou součást Troje. Při následném rozhovoru se pak doslova rozzářil, když vyprávěl o jednotlivých osudech a povahách hokynářů, dobrodružství, zapálených celuloidových filmech i dalších klukovinách, které dnešní počítačové generaci musí připadat už neskutečné vzdálené.

dsc03886

Dnešní Troja má své problémy jako každá jiná městská část, ať už se jedná nevyřešené víkendové kolony automobilů návštěvníků ZOO, odmítanou budovu centrály záchranky, rozšíření čističky odpadních vod nebo sílící tlak rozparcelovat poslední cenná území v okolí Třešňovky a následně je zastavět. Čas nezadržitelně běží nám všem. Je otázkou, kdy zmizí i poslední zbytky budov, které tuto městskou část dělají tím, čím je. Je proto dobře, že za podpory Nadace Quido Schwanka a MČ Troje jsou tato cenná svědectví a historické podklady ze vzpomínek rodáků, starousedlíků i poskytnutých rodinných fotografií, klubem profesionálně zpracovány a následně pravidelně vydávány v publikacích.

plakat-proti-plotu-26-1-2017

Pokud půjdete o víkendu kolem na procházku, určitě nahlédněte. Výstava Trojské plány XI  končí až 11. března 2018. Otevřeno v pátek 13-17hod, sobota – neděle 10-18hod. Vstup je zdarma. Rovněž jsou připravené komentované prohlídky i série odborných a veřejných diskuzí k aktuálním tématům, které se často v přímé návaznosti týkají i obyvatel MČ Praha 8.

Reklamy

Nový metropolitní plán je nejdůležitějším podkladem hl. m. Prahy, který ovlivní další výstavbu a podobu Prahy, tedy i Prahy 8, na příští desetiletí. V závěru loňského roku institut plánování a rozvoje (IPR) zveřejnil poslední verzi tohoto dokumentu, aby jí lidé mohli připomínkovat. Sběr podnětů a námětů má začít v březnu 2018.

Jako každá radikální změna s sebou nese velké možnosti, ale také rizika. Týká se každého z nás. Není náhodou park přes ulici určen k budoucí zástavbě? Jaká pravidla jsou navržena pro váš dům, zahradu a co platí pro vaše sousedy? Kolikapatrové domy jsou plánovány v místě, kde žijete?

Iniciativa Proti-plotu.cz s ohledem na permanentní vedený boj proti pokusům developerů, tu zastavět izolační zeleň sídliště, tam vykácet vzrostlý kus lesa přírodního parku Draháň-Troja..   si je vědoma nesmírné důležitost tohoto dokumentu pro život místních obyvatel a budoucí kvalitu bydlení nejen na sídlišti Bohnice.

V roce 2017 jsme se proto aktivně zúčastnili diskuze na téma „Metropolitní plán – jak dál ?“ organizované Akademií věd ČR s náměstkyní primátorky Mgr. Petrou Kolínskou, starosty, architekty a občanskými spolky. Zde se teprve hledal klíč, jak k plánu přistupovat a obrušovali se hrany mezi IPRem a Magistrátem. Od té doby se projekt po mnoha letech tápaní a sporů posunul do finální fáze.

Zachráněný les obyvateli Bohnic vedle Botanické je i v novém Metropolitním plánu veden jako zastavitelné území. A to je špatně s ohledem na jeho funkci rekreční plochy a koridoru pro pohyb zvěře!! Je třeba na tuto skutečnost včas upozornit, dokud je prostor.

Věděli jste například, že „nový“ Metropolitní plán dělí území městské části na produkční, obytné, rekreační a přírodní, kde např. rekreační se mohou nacházet jak v zastavitelné, tak nezastavitelné oblasti.. ?

Zdroj: Lidovky.cz

Zde musíme pochválit a smeknout před aktivním přístupem radnice Prahy 6, kde spustili aplikaci, ve které se místní obyvatelé po přihlášení mohou vyjádřit, připomínkovat nebo navrhnout změny v Metropolitním plánu. Jak konstatuje místostarosta pro územní rozvoj na Praze 6 Martin Polach (ANO), spolky zde odvedli výbornou práci. Není důvod tomu nevěřit! Je to trochu náročné, ale ten čas za to stojí. Zeptejte se postižených obyvatel plánovanou zástavbou, kolik roků je stál stále nevyhraný boj s developery nervů, peněz a času..

Citlivá zástavba v rámci bydlení v zeleni na Praze 6. Zdroj: Svoboda & Williams

Odborníci, kteří se k plánu vyjadřují, mohou upozornit na obecné nepřesnosti, ale konkrétní chyby ve vymezeném území snadno přehlédnou. Toto je úkol pro místní občany, kteří nejlépe znají lokalitu, v níž žijí a mohou proto poskytnout důležitou zpětnou vazbu ke konkrétnímu místu. Jejich návrhy a připomínky, např. s ohledem na rekreační oblast požadavek na změnu parametru území ze zastavitelného na nezastavitelný, shrnou tzv. garanti jednotlivých lokalit a předají radnici, která je po zapracování odešle na Magistrát jako oficiální připomínky MČ Praha 6 za své území. V aplikaci mají občané rovněž možnost vidět, jak s jejich připomínkami a postřehy radnice naložila.

A tady pro změnu letecký pohled na necitlivou zástavbu na Praze 8 v Dolních Chabrech. Investor vytěží maximum, ale město, respekt. daňový poplatnící budou muset zaplatit vyřešení nedostatečné dopravní infrastruktury a další problémy spojené se skokovým nárůstem obyvatel v oblasti.

Tímto proaktivním přístupem existuje reálná šance pozměnit současný nevyhovující stav, který jde často i neúmyslně svým rozsahem a určením, na ruku nenasytným developerům. Ti se netají snahou vytěžit ze zakoupené parcely maximální finanční zisk bez ohledu na místní obyvatelé, kteří zde desetiletí žijí, bez ohledu na urbanisticky zamýšlený koncept sídliště, infrastrukturu, krajinný ráz nebo odpovídající výšku okolních budov.

Takto vypadá odvolaní připravené iniciativou Proti-plotu.cz proti rozhodnutí stavebního úřadu MČ povolit výstavbu bytového domu Troja Horizons. Stojí za tím spousta času a energie. Přesto to nevzdáváme.

V tomto ohledu developerům již dnes jde na ruku přetížený stavební úřad MČ, který poněkud nepochopitelně a benevolentně uděluje výjimky nad rámec pražských stavebních předpisů, a to často jen na základě smyšlených tezí investora, že je to pro blaho místních obyvatel. Víme, o čem mluvíme..  např. v rámci udělené výjimky stavebním úřadem pro OD Kaufland – Troja na vyšší počet parkovacích míst, kterou jsme v plném rozsahu napadli.

Přes 95% obyvatel z okolí v rámci dotazníkového šetření v 1.100 domáctnostech odmítá obchodní dům Kaufland – v tomto místě jej nechtějí a nepotřebují! Co s tím?

Tímto apelujeme na příslušné zvolené místní politiky a starostu MČ Praha 8, aby se společně zapojili a nenechali tento stěžejní dokument prolétnout bez povšimnutí. Pokud tuto šanci nyní nevyužijeme, další starostové s nesmírným tlakem soukromých developerů již mnoho nezmohou a obyvatelé budou zoufale bojovat jeden zápas za druhým proti rozsáhlé zástavbě v okolí našich domovů. Postihne to většinu obyvatel Prahy 8 přímo nebo nepřímo například ztrátou oblíbeného parku, vyšší hustotou provozu nebo nedostatkem parkovacích míst. Město Prahu to bude stát přetíženost jednotlivých odborů, stohy vyjádření a finančních nákladů v rámci hledání politického řešení.

S uvedeného 16ti letého sporu na Kobylisích vyplývá, že obyvatelé by měli kupovat za své peníze veškerou městskou zeleň v okolí, aby nebyla jednou zastavěna. To přeci není v civilizované zemi v 21.století v pořádku.

Jen za poslední rok jsme v tomto ohledu zaznamenali raketový nárůst realitních pokusů napříč Prahou 8 a okolím (sklady ve Zdibech, Fastfood na Střelničné, výškové domy CPI Kobylisy a Ďáblice, zahradnictví namísto veřejné zeleně u metra Kobylisy, výškové domy Písečná, BD Troja, Ekocentrum s parkovištěm namísto lesa vedle Botanické, OD Kaufland-Troja, BD Troja Horizons, BD Mazurská… ).

Vybrali jsme si společně Troju a Bohnice pro život a výchovu našich dětí kvůli dostupné okolní infrastruktuře, klidu a okolní přírodě. Nenechme se proto o to nejcennější nyní pasivitou připravit. Zapojte se! Jako denní uživatelé veřejného prostoru a majitelé nemovitostí disponujete cennou kompetencí – lokální znalostí problémů.

Pokusme se za podpory místních zodpovědných politiků, ( prosím, tentokrát jednou bez ohledu na stranickou příslušnost), a aktivní podpory ochotných obyvatel a spolků, podat co nejvíce pozměňovacích návrhů k Metropolitnímu plánu, které budou lépe reflektovat plánovaný záměr rozvoje jednotlivých lokalit na Praze 8, a zároveň před nekontrolovatelnou zástavbou chránit veřejné zelené plochy pro rekreaci dalších generací obyvatel Prahy 8, kteří přijdou po nás.

Jsme si jisti, že ještě čas máme – pusťme se proto společně do práce.

Jak postupovat proti rozhodnutí stavebního úřadu už naši sousedé díky všem článkům za poslední roky tuší. Dnes jsme si pro Vás připravili namísto ochrany městské zeleně jednoduchý recept na výrobu domácího kandovaného zázvoru, který s ohledem na blížící se chřipkové období je výbornou prevencí na posílení imunity a Vašeho zdraví. Oproti kupovanému je opravdu silný a tedy i účinný..

Jako vedlejší produkt Vám zůstane silný koncentrovaný zázvorový sirup vhodný do čaje, na výrobu domácí zázvorové limonády, pikantních asijských omáček nebo jako přísada do pečení perníčků. A co z toho budeme mít my? S ohledem na připravovaný náročný boj proti výstavbě OD Kaufland – Troja budeme rádi, když budete mít letos dostatek energie nám pomoci 🙂

Tajemství síly zázvoru

Zázvor je jedním z nejléčivějších a všestranně účinných přírodních zázraků využívaný v Číně a Indii již přes 3.000 let. Tajemstvím léčivé síly nenápadného kořene je aktivní látka organického původu tzv. gingerol, který dává zázvoru jeho ostrou a výraznou chuť. Pro protizánětlivé a antioxidační účinky jej rádi používali už naše babičky.

Je výborným lékem při angíně, chřipce či nachlazení. Stimuluje krevní oběh a podporuje redukci váhy. Mezi jeho prokázané léčivé účinky je snížení hladiny cholesterolu, zmírnění různých nevolností, pálení žáhy, nadýmání nebo migrény. V rámci vědeckého výzkumu se zkoumá i jeho pozitivní vliv na léčení určitých nádorových onemocnění. V kuchyni pak zpestří svou chutí nejeden recept jak čerstvý, tak na prášek rozdrcený usušený kořen. Nesmíme zapomenout ani na lahodný čaj připravený z nastrouhaného čerstvého zázvoru s pořádnou lžící medu, šťávou z 1x citronu a kapkou slivovice. Zde se tepelnou úpravou zázvoru transformuje aromatická látka gingerol na zingeron, který je už méně štiplavý a vyniká kořeněno-sladkou vůni.

U zázvoru, stejně jako u jiných léčivých rostlin platí vše s mírou. Denně bychom neměli sníst víc jak 1 gram sušeného zázvoru. Maximální dávka čerstvého zázvoru je 4 gramy. V případě požití většího množství se mohou objevit příznaky z předávkování: nevolnost, pálení žáhy, průjem, zvracení či srdeční poruchy.

Není proto vhodný pro děti, těhotné a kojící maminky, kde se lékaři nemohou úplně shodnout. Vyhnout by se mu měli určitě diabetici a lidé užívající léky proti překyselení žaludku, na srdce nebo snížení srážlivosti krve.

V případě, že nepatříte mezi vyjmenované skupiny, vzhůru do obchodu pro čerstvý zázvor. Když budete mít štěstí, můžete natrefit na menší, ale neskutečně aromatický a silný zázvor z Peru. Občas jej mají v Lidlu. Pokud není zbytí a nemají jiný než z Číny, po odlomení kousku by měl být čerstvý s jasnou žlutou barvou bez plesnivých konců. Ostatní neberte.

Co budeme k výrobě domácího kandovaného zázvoru potřebovat?

 • 0.5kg čerstvého zázvoru
 • 0.5kg třtinového cukru
 • 5x sáčků vanilkového cukru

Postup přípravy receptu

 1. Zázvor oloupeme, omyjeme a nakrájíme na plátky silné cca. 3-4 mm případně kostičky. Je to poněkud pracnější, doporučujeme trpělivost nebo šikovného partnera 🙂 K očištění poslouží nejlépe malý nůž na zeleninu, škrabka nebo hrana polévkové lžíce.
 2. Nakrájené kousky nasypeme do hrnce a zalijeme čistou vodou tak, aby byly všechny plátky ponořené. Pod pokličkou vaříme za občasného promíchání 30 min.
 3. Vývar z hrnce opatrně slijeme do připravené sklenice. Pokud nechcete moc pálivé kousky, lze 2. krok ještě 1-2x zopakovat.
 4. Změklá kolečka v hrnci zasypeme třtinovým cukrem o stejné váze, jako vážil zázvor a zalijeme opět čerstvou vodou 1cm nad.
 5. Přivedeme k varu a za občasného zamíchání vaříme dalších 30min, než se voda zredukuje na hustý sirup. Následně hnědý zázvorový sirup přilijeme k předešlému vývaru do sklenice se šroubovacím závěrem a po vychladnutí dáme do lednice.
 6. Kousky zázvoru necháme odkapat a přesypeme na talíř. Kdo má čas, může jednotlivé kusy od sebe oddělit.
 7. Po 1-2 hod obalíme vlhké kousky ve vanilkovém cukru, který přidá kandovanému zázvoru další dimenzi chuti.
 8. Dosušit kousky nedoporučujeme v troubě, postačí ponechat na topení 2-3dny, než bude opravdu suchý. Zázvor společně s vanilkovým cukrem krásně provoní celý Váš byt.
 9. Vámi vyrobený kandovaný zázvor nasypeme po pár dnech do skleněné nebo jiné šroubovací lahvičky a schováme na tajné místo, aby Vám jej všichni hned nevyjedli. Po čase může ještě ztvrdnout, proto se do kousků hned nezakusujte. Trvanlivost díky cukru je minimálně 1 rok.
 10. S ohledem na skutečnou pálivou sílu doporučujeme cucat a následně rožvýkat 1-2x kousky denně např. po cestě v MHD.

Zůstal Vám kousek zázvoru a nevíte co s ním ? Zkuste jej s dětmi zasadit a vypěstovat si údajně nekonečnou zásobu Vašeho domácího zázvoru. V tomto okamžiku autor ještě neměl možnost zjistit skutečnou výnosnost, nicméně vychází z dostupné literatury a poznatků dalších pěstitelů..

 1. Odřízněte 4-6cm kousek pěkně vypadajícího botanického oddenku s klíčky – čím budou zelenější, tím lepší.
 2. Nejdříve jej ponořte na noc do misky s teplou vodou, aby se z kořene vyluhovaly nastříkané inhibitory zabraňující růstu a klíčení.
 3. Naplňte široký květináč směsí kyprého substrátu + rašeliny a položte doprostřed oddenek s pupeny směrem nahoru.
 4.  Zasypte zbytkem substrátu a rašeliny tak, aby oddenek nebyl vidět (vrstvou cca. 3-5 cm) a zalejte.

Květináč umístěte v místnosti na teplé, ale ne příliš slunné místo. Půdu udržujte vlhkou každodenním zaléváním, nejlépe zespodu do misky. Občas něčím přírodnějším půdu přihnojte. Oddenek vyklíčí za 2-3 týdny a pak už zázvorovník poměrně rychle roste v podobě krásných vysokých zelených stvolů s postranními listy. Doporučujeme rozprašovačem obden listy rosit. Po několika měsících začnou schnout. To je naprosto v pořádku, v té chvíli můžete celý nebo část oddenku vyjmout. Většinou se udává sklizeň za 8-10 měsíců od vysazení.

První části zázvoru lze sklízet už zhruba po 3 – 4 měsících po výsadbě. Odhrňte část zeminy ke stranám květináče, abyste viděli oddenky, do té doby skryté pod zeminou. Uřízněte požadovanou část výhonku a vraťte odhrnutou zeminu zpátky. Pokud budete rostlině věnovat náležitou péči, údajně nikdy nepřestane růst a “vyrábět” nové oddenky, které průběžně sklízíme. V případě, že budete potřebovat větší množství zázvoru, můžete vytrhnout celou rostlinu a nechat v půdě jen několik oddenků, aby mohly znovu růst. Celý proces lze opakovat po mnoho let.

S ohledem, že zázvorovník lékařský ( Zingiber officinale ) je cizokrajná rostlina původem z teplých oblastí Asie, nesnáší chlad a v našich českých podmínkách Vám vykvete opravdu jen výjimečně.

I tak za pokus to stojí. Přejeme hodně úspěchů v pěstování!

Dostal se nám do ruky úřední doklad o zahájení řízení na vykácení veškeré vzrostlé zeleně v podobě 82 stromů rostoucích desítky let mezi bytovými domy kousek od metra Kobylisy. Jedná se opravdu o bezprecedentní pokus nahradit veřejnou zeleň Prahy 8 komerční zástavbou.

Vzrostlá zeleň ve vnitroblocích tvoří urbanisticky naplánovaný celek umožňující obyvatelům kvalitní bydlení v sousedství rušných komunikací. Nyní hrozí, že o ní přijdou..

I když se jedná o oblast mimo Troju a Bohnice, kde se iniciativa Proti-plotu aktivně ochraně městské zeleně věnujeme, zarazil nás rozsah a umístění předmětných pozemků. Jedná se o soubor pěti parcel  č. 606/50, 606/52, 606/54, 606/56 a 606/59 v k.ú. Kobylisy, vyznačených v mapě zelenou barvou, které plní funkci veřejné zeleně mezi jednotlivými bytovými domy. Majitelé bytových jednotek měli možnost pozemky v minulosti odkoupit do osobního vlastnictví, což neučinili. Dle vyjádření starosty Romana Petruse se jedná již o 16let snahy uvedené pozemky zastavět, které zatím brzdí městská samospráva. Ta má však stále omezenější možnosti zabránit podobným stavbám s ohledem na nový Metropolitní plán.

Aktuálně nový majitel pozemků ing. Červenka ve své žádosti o kácení dřevin adresované na úřad MČ Praha 8 – odbor životního prostředí ze dne 28.8.2017 uvedl, že v místě plánuje pouze trávník. Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování  o jejich kácení dle vyhl. č. 222/2014, bylo usnesením ze dne 13.9.2019 řízení přerušeno. Žadatel proto žádost 8.12.2017 doplnil a nově tvrdí, že na pozemcích by mělo vzniknout zahradnictví, které územní plán výjimečně povoluje v rámci přípustného funkční využití.

I v zimních měsících se jedná o zelenou clonu a oázu mezi jednotlivými řadami bytových domů. Nyní hrozí, že by měly být všechny stromy vykáceny! Foto: Václav Nývlt

Nemáme v ruce ještě veškeré kupní smlouvy k uvedenému prodeji, nicméně nás zaráží fakt, jak je možné, že veřejná zeleň mezi jednotlivými bytovými domy byla hl. městem Prahou byla prodána soukromé osobě a nikoliv převedena na MČ Praha 8 ? Je nasnadě, že vlastník dříve nebo později se bude snažit využít komerční potenciál uvedených pozemků vedených jako „zeleň – ostatní plocha“ v blízkosti metra Kobylisy bez ohledu na místní občany, kteří zde bydlí.

Vzrostlé zelené ostrůvky ve městech v letních vedrech výrazně snižují teplotu v bezprostředním okolí bytových domů oproti rozpálené dlažbě a betonu. I to je důvod, proč tam jsou a neměly by zmizet.

Uvedené zelené klidové oázy v zástavbě slouží k rekreaci a volnočasovým aktivitám občanům Prahy, ať se jedná o maminky s dětmi nebo hůře pohybující a osamělé seniory. Mimoto plní důležitou funkci čističky vzduchu v rámci zachytávání poletavého prachu produkovaného automobilovou dopravou a snižují teplotu.

Pokud by MČ Praha 8 s příslušnými odbory dopustila, aby zeleň z pozemků zmizela a nahradilo je v tomto případě zahradnictví s dlažbou a parkovištěm – postupně a nenávratně by se změnila a poškodila tvář celé Prahy 8, která je díky své poloze a právě okolní přírodě mezi domy velmi žádanou lokalitou pro bydlení.

Betonové metropole velkoměst trápí každým rokem stále vyšší teploty a letní vedra. Lékem je výsadba a ochrana městské zeleně.

S přihlédnutím na další kauzy, které monitorujeme např. Ekocentrum, Troja Horizons, BD Troja nebo Fast Food na Střelničné máme velké obavy, že díky k opakovaným procesním chybám stavebního úřadu MČ Praha 8 – odboru územního rozvoje a výstavby, se v případě prolomení bude jednat o precedens a návod, jak zastavět veškeré volné zelené plochy v soukromém vlastnictví mezi bytovými domy na celé Praze 8.

S ohledem, že lhůta stanovená úřadem MČ pro připojení do uvedeného řízení vypršela, obyvatelům dotčených domů doporučujeme se spojit a přes právníka okamžitě podat žádost na Odbor životního prostředí MČ Praha 8 o dodatečnou účast v řízení z pozice majitelů sousedních pozemků. Dále požádat Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy ( IPR) o jejich stanovisko k uvedené připravované zástavbě. Zároveň jménem obyvatel Kobylis apelujeme na MČ Praha 8, která veřejně deklaruje odmítaní dalšího zahušťování stávající zástavby v místech, která tomu nejsou určena, aby učinila zásadní a rychlou reakci vedoucí k záchraně místní zeleně a nastavila mantinely proti dalším podobným pokusům. Děkujeme

V rámci schůzky s ředitelem Botanické zahrady jsme vznesli dotaz, zda je opravdu nutné pokácet 14x vzrostlých borovic a 2x duby podél pěší cesty v borovicovém lese. Stromy poznáte podle malé oranžové značky nastříkané kousek od země.

Jak nám bylo vysvětleno, jedná se o přípravu na rekonstrukci cesty vedoucí kousek od jezírka přes kamenný kruh k plechounům. Původní mlatový povrch není určen pro provoz techniky a je v období dešťů měkký, nahradit by jej proto měly v lese kamenné kostky. Jak jsme upozornili ředitele, kvalita nové cesty v jiných částech zahrady je velmi diskutabilní díky nerovnostem jednotlivých kostek a již rozjíždějícím se mezerám. Důvodem je dle všeho neodbornost zaměstnanců 2. zvolené společnosti. Skutečný dlaždič již pohledem vybere vhodnou kostku, uchopí do rukavice, natočí na vhodnou stranu a zručným pohybem případně kladívkem upraví, než následně vloží do pískového lože. Tito dělníci pokládají kostky spíš jak housky z běžícího pásu. Výsledek je patrný.. chůze po takové cestě není pro návštěvníky i z ortopedického hlediska moc příjemná, tak je otázkou, jak si užijí okolní krásu trojské přírody a expozic zahrady.

V každém případě jak jsme na setkání uvedli, iniciativě Proti-plotu přijde velká škoda rozšiřovat cestu na úkor okolní vzrostlé zeleně. Ta je svou šířkou již dnes plně dostačující pro provoz nákladního automobilu V3S a jiné techniky zahrady. Jsme toho názoru, že vykácením stromů podél cesty dojde k vizuální fragmentaci lesa na více celků, což možná vychází z generelu, ale uvedené místo tím ztratí část svého kouzla.

Les je rovněž jedním z mála míst, kde se mohli návštěvníci botanické ukrýt před sluncem v období letních veder, kdy otevřené plochy zahrady a rozpálené okolní ulice sídliště vč. bytů jsou neobyvatelné. Nyní po zvětšení mezery v korunách stromů dojde k zvýšení teploty a úbytku stínu nad hlavami pěších návštěvníků. Kámen také oproti hutněné drti více akumuluje teplo ze slunečního svitu. Zajímal nás proto i názor kolemjdoucích návštěvníků. Ti shodně kroutili hlavami s tím, že připravované úpravy jim přijdou zbytečné.

Zástupce iniciativy měl možnost projít si nádhernou expozici zahrady v jižním Irsku, kde díky příznivým klimatickým podmínkám z Golfského proudu hlavní část zahrady tvořila divoká příroda sama. Jednalo se o dokonalou ukázku funkčního ekosystému před architektonicky čistým, ale poněkud neosobním stavebním projektem.

Vedení Botanické zahrady hl. města Prahy v loňském roce zahájilo architektonicko-krajinářskou soutěž o návrh vzhledu nového severního areálu. Budova by dle jejich plánu měla odlehčit přetížené Troji a stát se v sousedství sídliště Bohnice novou hlavní vstupní branou do venkovní expozice zahrady a skleníku Fata Morgana. Doprava návštěvníků je plánována autobusy ze stanice metra Kobylisy, pro individuální dopravu se připravuje výstavba parkoviště až pro 250 vozidel.

Jak se zadáním architekti popasovali mají možnost obyvatelé Prahy posoudit do 12.1.2017 v rámci expozice ve výstavním sále Botanické zahrady v ulici Nádvorní.

Plán výstavby nového vstupu se zázemím vychází ze schváleného Generelu rozvoje Botanické zahrady z roku 2002 a je graficky znázorněn i v následné aktualizaci pro další období 2018-2028, který pro zahradu připravuje ateliér AND pod vedením arch. Dandy. O výstavbě nového hlavního vstupu hovořil v roce 2016 i bývalý ředitel RNDr. Oldřich Vacek, který jej viděl výhledově za 3-5let.

Veškeré stavební plány a vize budoucí podoby Botanické zahrady vychází z odsouhlaseného Generelu rozvoje zahrady – aktualizovaný nyní schvaluje HMP.

Dle zadání se mělo jednat o administrativní kulturně-společenský a prodejní objekt s navazující infastrukturou, skleníkem a venkovním velkokapacitním parkovištěm. Stavba by měla stát v místě současného parkoviště, valu a pěstebního zázemí, nebude však přesahovat do zóny pivoňkové louky. Finanční limit pro realizaci stavby je stanoven maximálně 200 milionů bez DPH. S ohledem na fakt, že pro některé z účastníků se jedná o limitující částku, lze předpokládat, že výstavba parkoviště proběhne v další etapě.

Zástupci iniciativy v roce 2011 na trojstranném jednání s vedením Botanické zahrady a architektonickým ateliérem AND diskutují nad Generelem územního rozvoje Trojské botanické zahrady.

Investice zapadá do schválené představené koncepce rozvoje zahrady do roku 2019, kterou projednala v roce 2012 Rada hl. města Prahy. V příštích letech by Botanická tak ráda investovala do dalšího rozvoje asi 725 milionů korun, z větší části z příspěvků od zřizovatele zahrady, tedy města.

Aktuální severní vstup do Botanické zahrady. V těchto místech v oblasti pěstebního zázemí má vyrůst nový komplex s restaurací, sály, kancelářemi, prodejní plochou a skleníkem.

Do vyhlášené veřejné soutěže se přihlásilo celkem 24 účastníků a další 2 po stanoveném termínu. Následně v září 2017 vybrala odborná porota do užšího výběru 6 soutěžních návrhů, které architekti dopracovali a předali do stanoveného termínu 13. 11. 2017 k posouzení.

Jeden z oceněných návrhů. Ohromná vybetonovaná plocha by se stala v tropických letních dnech výrazným teplotní ostrovem, což je v rozporu s koncepcí HMP o snižování teploty ve velkoměstě stejně jako současným pojetím zeleného území.

Kritéria, podle nichž byly soutěžní návrhy hodnoceny:

 • míra naplnění soutěžního zadání
 • kvalita krajinářsko-architektonického řešení stavby
 • ekonomická přiměřenost a realizovatelnost s ohledem na provozní náklady, energii a údržbu

Se zprovozněním nové vstupní budovy Botanická předpokládá zvýšení návštěvnosti ze současných 320.000 na 600 000 osob ročně. Z jakých výpočtů vychází nám není známo. Pro představu celková návštěvnost Botanické zahrady Troja v roce 2016 činila 318.805 osob, z toho 108.434 navštívilo skleník Fata Morgana a 210.371 pak venkovní expozice.

Úvozová cesta se po oplocení lesoparku Botanickou zahradou stala jednou z hlavních tras mezi Bohnicemi a Stromovkou.

Obecně lze konstatovat, že v celé Praze výrazně roste návštěvnost zelených ploch, parků a městských lesů každým rokem s tím, jak se mění životní styl a jsou kladeny stále vyšší nároky na zaměstnance. Je proto nasnadě, že obyvatelé velkoměsta potřebují klidná místa k odpočinku, relaxaci a sportování mimo rušnou městskou aglomeraci a rozpálená sídliště. Nemusí to být vůbec extenzivně udržované území, stačí i obyčejný les s minimálními náklady na údržbu.

Krásný pohled na obyvateli Bohnic zachráněný trojský les. Místo stromů zde mělo stát Ekocentrum s restaurací, rozhlednou a parkovištěm pro 29 aut.

Bohužel stále platí, že jediným měřitelným ukazatelem úspěšnosti příspěvkové organizace hl. m. Prahy je její návštěvnost. Proto z pohledu Botanické zahrady chápeme, že nový vchod může důstojně reprezentovat instituci i její náplň v podobě edukační, pěstební a výstavní. Je však otázkou, zda je to opravdu nutné v takovém rozsahu.

Dle reakcí v knize, kam návštěvníci výstavního sálu píší své názory a dojmy, spíše převládají příspěvky, aby zahrada raději zrenovovala současné nevyhovující prostory a nerozšiřovala se dále na úkor cenné přírody Trojské kotliny, kvůli které toto místo rádi navštěvují.  V nejbližší době se iniciativa Proti-plotu setká s ředitelem zahrady a toto bude určitě jedním s probíraných bodů.

V každém případě z dosavadního postupu je zřejmé, že celkovým důsledným a pečlivým pojetím transparentní soutěže se současný ředitel BZ Bc. Bohumil Černý snaží nedělat chyby svých předchůdců, kteří měli rovněž sny o velkém atraktivním skleníku z pera Zdeňka Deyla pro pěstování tropických rostlin, a výstavbě zázemí ředitelství se skleníky za 200 milionů…

Rok 2001. Výstavba skleníku Fata Morgana. V tu dobu ještě nikdo netušil, že stavba vyjde nakonec na 10x násobek původní ceny a bude stát místo ředitele J. Haagera. Foto BZ

Jak však ukázal čas, díky zásadních chybám v přípravě, podcenění nevhodného stavebního postupu, zvolených materiálů, neautorizovaných změn v projektu i politických tlaků, se stavba protáhla na 7let a kolaudace skleníku Fata Morgána za účasti primátora Béma proběhla až na jaře 2008.  Z původně deklarovaných 20 milionů Kč stál skleník nakonec desetkrát tolik, tedy přes 200 milionů korun. Po deseti letech je patrné, že prostory ředitelství naprosto nedostačují kapacitně pro potřeby zahrady a skleník díky nevhodně použitých technologiím a opláštění se rozpadá.. potřebuje další investici v řádu 30-50 milionů. Tyto prostředky mohly být použity účelněji např. na projekt vybudovaní retenční nádrže pro přečerpávanou vodu z Vltavy na zavlažování zahrady namísto současného pitnou vodou z vodovodního řadu.

2. cena ve výši 360 000 Kč – účastník: D3A, s.r.o, /návrh č. 4/

Vraťme se ale zpět k vyhlášení vítězného projektu soutěže. Sedmičlenná odborná porota se shodla, že přestože všechny návrhy byly zpracovány velmi precizně, každý měl své klady a zápory. Některé návrhy řešení působí příliš ambiciózně a není v nich dostatečně řešen vztah stavby a jejího začlenění do krajiny a města. V jiných zase není zohledněn požadavek zachování trasy biokoridoru pro migrující zvěř na pravé straně řeky nebo navrhované velkokapacitní parkoviště je příliš dominantní s ohledem na upozaděný vstupní prostor do zahrady. Odborná porota doporučila autorům podněty k dopracování. V následující diskuzi a hlasování se porota shodla, že ocení dva návrhy, které jsou architektonicky kvalitní a zároveň splňují požadavky zadavatele.

Nejvíce 9 nominací obdržel návrh č. 3 od Fránek architects s.r.o., který si odnesl první cenu ve výši 390.000 Kč (Pro hlasovali 4, Proti 2, Zdržel se 0).

Autoři: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
Spolupráce: Ing. arch. Martina Hamrová, Ing. arch. Tereza Horňasová, Ing. arch. Ing. Jiří Vítek, Ing. arch. Adam Lacina (architektura), Bc. Libor Šenekel, Norbert Walter (vizualizace)

Autorská anotace návrhu: Objekt je navržen pro město Prahu a vychází z pražských inspirací. Návrh je jednoduchý, nakreslený jednou čarou. Tato čára by měla být zapamatovatelná a měla by navždy Botanickou zahradu charakterizovat. Navrhli jsme zážitkový dům, který bude vybízet k opakovaným návštěvám. Objekt je řešen jako úsporný, jak svým provedením, tak i ve svém provozu. Dominovat v něm a jeho okolí budou hlavně rostliny.

Při zběžném pohledu na vítězný projekt č. 3 bez důkladnějšího studia je patrné, že designovému pojetí geometrických křivek Paula Klea dojde v prostoru zvětšeného parkoviště k pokácení 18ti letých stromů vysazených Botanickou zahradou a nahrazení soustavou pergol kryjící parkovací stání. Pokud by měli být dle projektu zelené všechna čtyři roční období, pak vzrostlé stromy nahradí pnoucí břečťan nebo něco podobného. Není to škoda a trochu zbytečné?

Dle odborné poroty je návrh č. 3 dopracován do detailů. Pouze při zběžném pohledu na vizualizaci nás napadá:

 • na střeše objektu chybí skleněné nebo jiné zábrany, které ochrání pobíhající děti nebo slepé návštěvníky před pádem ze střechy
 • nelíbí se nám, že autoři návrhu nepočítají se současnými stromy v prostoru parkoviště. Dle projektu by pnoucí břečťan musel být hodně hustý, aby nedocházelo k oteplování nové rozsáhlé vyasfaltované plochy v oblasti hlavního vchodu do BZ. To je proti koncepci HMP, která se naopak snaží ve velkoměstě výsadbou nové zeleně teplotu v parných dnech snižovat. Z tohoto pohledu současná plastová zatravňovací dlažba s rostoucí trávou je vzhledově i z pohledu funkce přirozené retence srážkové vody, zcela jistě vhodnější i s ohledem na nedaleký pramen Halštýře
 • na střeše objektu je vyobrazena zeleň, která betonovo-skleněný objekt vizuálně odlehčuje a propojuje s okolní přírodou. Pokud bude na střeše zajištěna celoplošná závlaha sprinklery, jsou kladeny vyšší nároky na správný postup během výstavby a kratší životnost izolace. Pokud nebude, jak je řešena otázka protipožární ochrany střechy ? ( během pár po sobě jdoucích tropických dnů dojde díky působení slunce k naprostému uschnutí veškeré vegetace. Pak stačí jediný odhozený nedopalek od nevychovaného návštěvníka a požár na střeše objektu je nevyhnutelný).

Vybízí se zde i další otázky:

 •  jak je přihlédnuto k faktu, že ve všední dny 8-16:00 ve venkovní expozici skoro nikdo není, zatímco o slunečném víkendu nebo akci již teď zahrada praská ve švech
 •  zda by před investicí několika stovek milionů z penez daňových poplatníků nestálo za úvahu zmapovat názor a přání návštěvníků formou dotazníkového šetření, co si opravdu přejí v rámci dalšího rozvoje Botanické zahrady ?
 • jak ovlivní architektonicky vystylizovaný návrh č. 3 plánovaná výstavba nevzhledné 2NP bedny OD Kaufland naproti novému hlavnímu vchodu ?

No uvidíme..  Porota je nyní přesvědčena, že soutěž dobře splnila svůj účel a umožní zadavateli jednat s autory oceněných návrhů v navazujícím jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Členové poroty doporučili autorům oceněných návrhů zabývat se slabšími stránkami a uvažovat o dopracování soutěžních návrhů tak, aby plně odpovídali požadavkům zadavatele.

Více k soutěži naleznete na vytvořených stránkách BZ. Budeme rádi za Váš názor v rámci vloženého komentáře pod tímto článkem. Děkujeme

Ohlédnutí za rokem 2017

Dovolte mi touto cestou poděkovat Vám všem za úžasnou podporu i pomoc, díky které občanská iniciativa Proti-plotu během krátkých 12 měsíců ušla společně s vámi ohromný kus cesty. Letošní rok, nesoucí se ve znamení Ohnivého kohouta, symbolizoval v čínské mytologii všeobecné nadšení pro věc a úspěchy, kterých lze dosáhnou pílí, trpělivostí a tvrdou prací. S ohlédnutím zpět si myslíme, že se nám to podařilo beze zbytku naplnit.

Byl to jednoznačně velmi zajímavý a poměrně náročný rok i s ohledem, že veškeré aktivity děláme ve svém volném čase bez nároku na honorář. Jsme rádi, že přes několik aktivních projektů jsme si vždy našli čas a pomohli dalším obyvatelům ve složitém boji s developery poskytnutím rad, kontaktů nebo zpracovaných podkladů. Jednalo se např. o výstavbu logistických hal ve Zdibech, výškových domů na Písečné, velmi diskutovaných věžáků CPI v Kobylisích nebo domu Troja v těsném sousedství ZŠ Glowackého. Třešničkou na dortu jsme se stali součástí diplomové práce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obdrželi dopis z prezidentské kanceláře nebo milé poděkování z Ministerstva životního prostředí 🙂

 

Nebylo vůbec snadné shrnout do následujících řádků všechny aktivity za celý rok, proto pokud by Vás nějaký z bodů zaujal, najdete v textu vždy odkaz na celý archivní článek.

*     *     *     *     *

LEDEN

Nádherné trojské údolí kolem řeky je občany MČ Praha 8 hojně navštěvováno nejen o víkendech a bezesporu se jedná o velmi cennou lokalitou, která si zaslouží naší ochranu. Jsme proto rádi, že jsme mohli na lednové vernisáži výstavy TROJSKÉ PLÁNY X v útulných prostorách Galerie U Lávky představit přítomným novinky a naší činnost v rámci ochrany zeleně v této lokalitě. Děkujeme místostarostovi MČ Troja Ing. arch Drdáckému za pozvání. Akce se stala za léta již tradicí a zároveň ideální příležitostí přiblížit místním občanům připravované návrhy spojené s trojskou kotlinou a jejich domovy.

Hlavním motivem plakátu pro výstavu byla kresba od kreslíře a autora dětských knížek Pavla Čecha, který iniciativě napsal: „Budu rád, když mé postavičky znovu obživnou a budou pomáhat dobré věci“.

Jedním ze stěžejních bodů v letošním roce byl kontraverzní projekt výstavby Ekocentra s parkovištěm, restaurací a rozhlednou, který chystal soukromý investor postavit v místě vzrostlého lesa přírodního parku Draháň-Troja. Iniciativa Proti-plotu zásadně nesouhlasila s uvedeným účelovým záměrem a spustila v červnu 2016 rozsáhlou kampaň. Následná prezentace zástupce majitelů se změnila v protest občanů proti záboru lesa. Poněkud úsměvné bylo, když zaskočený zástupce investora společně s architektkou se zamotali ve vlastních argumentacích a museli přiznat, že výšku v projektu uvedli asi nesprávně. Vše jsme zdokumentovali díky partnerům z Argumentoru ve videu zde.

Po 2.5 měsících se nám podařilo za podpory MČ Praha 8 a 8.500 obyvatel projekt zastavit a získat příslib náměstka primátorky p.Dolínka o odkupu parcely. Během vyjednávání s městem se majitelé ještě pokusili nabídnout komerční projekt přes Sreality k prodeji.

To se nám podařilo zastavit, stejně jako pokus v místě zachráněného lesa vybudovat parkoviště pro návštěvníky ZOO. Zde musíme poděkovat řediteli Zoologické zahrady, který se k uvedenému návrhu postavil čelem a do 24hod nám zaslal: „..moje stanovisko, které pokládejte za závazné, je takové, že z dalších verzí aktualizace generelu Zoo Praha již bude zákres tohoto parkoviště odstraněn. S pozdravem Miroslav Bobek“.

Těší nás rovněž, že dle našeho návrhu bylo zvoleno vhodnější řešení v podobě vybudování provizorního parkoviště u ústí trojského tunelu Blanka s následnou kyvadlovou autobusovou dopravou.

 

ÚNOR

V únoru jsme se připojili k aktivitě hnutí Duha za záchranu Národních parků a vystoupili proti senátnímu návrhu. Jsme toho názoru, že divoká příroda v národních parcích patří k tomu nejcennějšímu, co v ČR zatím máme. Jak se v minulosti ukázalo, invazivní přístup člověka k „ochraně přírody“ v podobě narovnávání toků, vysoušení mokřadů, plošného kácení nebo výsadby nevhodných stromů např. kleče na hřebenech hor nebo akátů ve městech, se zpětně ukázal jako zcestný a poplatný své době.

Příroda je schopna s většinou věcí si poradit sama – potřebuje jen čas a rozumnou ochranu. Jsme proto rádi, že i v tomto případě nakonec zvítězil odborný názor nad zájmy developerů a lobbistů.

 

BŘEZEN

V březnu jsme se setkali s Bc. Bohumilem Černým, který je od prosince 2016 po odvolání RNDr. Oldřicha Vacka dočasně pověřen řízením Botanické zahrady Troja.

Hned v úvodu jsme zopakovali naše obavy a nesouhlas většiny obyvatel z necitlivého kácení borovicového lesa v severní části na úkor nových cest a palouků.

Byli jsme ubezpečení, že rozsáhlé kácení „nepůvodního“ lesa, které v předchozích letech bývalé vedení zahrady v rámci probírky každý rok provádělo, již nebude tak rozsáhlé a pokácené stromy nahradí BZ výsadbou nových. Jednání se obecně neslo v konstruktivní rovině s cílem nalézt shodu ve stěžejních bodech.

Připravované změny i stavební vize lze nalézt ve schválené aktualizaci Generelu rozvoje zahrady pro období 2018-2028, který pro zahradu připravuje ateliér AND pod vedením arch. Dandy připravil aktualizaci generelu BZ, s kterým jsme měli možnost o návrzích několikrát diskutovat. Byl to jeden z hlavních důvodů setkání – eliminace třecích ploch mezi obyvateli a botanickou zahradou, které v minulosti vznikly díky oplocení lesoparku nebo plánu výstavby restaurace Hájenka na okraji lesa (ta byla po protestu obyvatel a společném setkání v KD Krakov z Generelu stažena).

Nový hlavní vstup v severní části trojské botanické zahrady navrhl Zdeněk Fránek. Zdroj: BZ

Na základě podnětů od občanů jsme rovněž požádali o úpravy pravidel tzv. sousedských permanentek ( 1kč/rok + záloha 100Kč za plastovou kartičku) a zvážení prodloužení otvírací doby přes samoobslužné vstupy. Výdej sousedských permanentek pro obyvatele s trvalým bydlištěm v seznamu 174 vybraných ulic byl letos zahájen 1.března.

Obě věci se podařilo v roce 2011 pro místní obyvatele v rámci kompromisu vyjednat společně s politiky MČ Praha 8 a zastupiteli HMP jako kompenzaci za oplocení lesoparku BZ, který do té doby desítky let využívali obyvatelé sídliště Bohnice a Troje pro neorganizované volnočasové aktivity a procházky.

Kvalitní životní prostor nás ovlivňuje mnohem více, než si uvědomujeme“. Neutěšený a zanedbaný stav na mnoha místech Prahy 8 vč. sídliště Bohnice inspiroval v březnu iniciativu Proti-plotu k představení nového projektu, který měl za cíl pozvednout úroveň bydlení a kvalitu veřejných ploch, stejně jako zaktivovat větší veřejný zájem o dění kolem našich domovů.

Jsme rádi, že i díky časopisu Naše Praha 8 a FB komunitě Bohnice-Čimice-Troja p.Vítka se strhla obrovská diskuze, která přinesla první pozitivní vlaštovky v podobě sousedských úklidových akcí. V návaznosti na lavinu stížností i naše zveřejněné fotografie se MČ Prahy 8 postavila k problému čelem.

V zastoupení místostarosty Matěje Fichtnera zodpovědného za životní prostředí, MČ spustila od března nový pilotní projekt „pohotovostní úklidové čety“, která na ohlášení přijede a nepořádek na pozemcích města neprodleně uklidí bez ohledu na správcovskou firmu. Rovněž došlo k výměně poskytovatele údržby zelených ploch. Navrhli jsme další opatření v podobě nahlašovací aplikace atd. tak jsme sami zvědavi, co z toho nakonec bude realizováno.

Na základě pozvání komise pro životní prostředí Akademie věd ČR se zástupce iniciativy Proti-plotu zúčastnil 2. odborného pracovního semináře na téma „Metropolitní plán Prahy – jak dál?“ Akademie věd ČR se zapojením svých odborníků, připravila platformu pro otevřenou diskuzi mezi odbornou veřejností, zástupci spolků a kompetentními úředníky Magistrátu nad připravovaným Metropolitním plánem Prahy, který výrazně ovlivní manévrovací možnosti obyvatel v boji proti budoucí výstavbě.

V souvislosti se zjištěným záměrem investora Jaroslava Třešňáka JTH Trend s.r.o. postavit další 2NP obchodní dům Kaufland Troja na zarostlém pozemku Na Pazderce, iniciativa Proti-plotu provedla u místních obyvatel ve třech etapách dotazníkově šetření.

Do schránek domácností ve 20 panelových vchodech a 6 domcích byl vhozen dotazník a na nástěnky umístěn letáček. Pro obyvatele bytového domu Bussmark jsme nechali přeložit dotazník i do ruského jazyka.

Vyplněné dotazníky měli obyvatelé možnost vhodit do připravených sběrných boxů umístěných u hlavních vchodů.

Následně bylo všech 530 vyplněných dotazníků z domácností vyhodnoceno a bez ohledu na místo nebo vchod se v nich přes 95% obyvatel velmi jasně vyjádřilo: „v našem sousedství si Kaufland nepřejeme!“ Jedná se o jasný vzkaz vedení Kauflandu i zastupitelům MČ Praha 8. Výsledky průzkumu byly rovněž zaslány vedení Kauflandu ČR na Bělohorské.

Dvoupatrová bedna 82x46x12.5m se zásobovacím dvorem by v případě realizace stála v klidové oblasti plné zeleně, hned naproti novému hlavnímu vstupu Botanické zahrady a přírodnímu parku Draháň-Troja, který občané i návštěvníci vyhledávají především pro naučné, relaxační a volnočasové aktivity.

Jeden z mnoha příkladů. Vizualizace Rezidence Trilobit (JRD 2015). Projekt představuje luxusní bydlení, které propojuje špičkové provedení a materiály s citlivým zasazením do okolní krajiny Prokopského údolí.

S ohledem, že se jedná o stavební pozemek ve výjimečné lokalitě, místu by spíše prospěl komornější nízký objekt do 4NP, např. bydlení pro seniory v kombinaci s parkem, který by doplnil a zároveň pozvedl současné sídliště a navázal na okolní přírodu ke spokojenosti místních obyvatel v rámci dotazníkového šetření.

 

DUBEN

V dubnu jsme si udělali výlet na stavební úřad na Praze 8 – odbor územního rozvoje a výstavby, abychom si ověřili informace a zjistili co je nového k plánu výstavby OD Kauflandu Troja v blízkosti Botanické zahrady. V kontextu s výše uvedeným nás ani nepřekvapilo, že na základě požadavku investora už Odbor územního rozvoje v tichosti udělil a schválil 1. výjimku v otázce vyššího počtu parkovacích míst, než pro toto území povolují pražské stavební předpisy.

O probíhajícím řízení ani stanovené 15ti denní lhůtě podat odvolání nikdo z okolních obyvatel netušil, protože stavební úřad stanovil jediného účastníka řízení pouze investora, který si udělenou výjimku osobně vyzvedl.. Zde bychom rádi poděkovali Straně zelených i zastupitelce Elišce Vejchodské za informaci, stejně jako nadaci VIA, která nám poskytla rychlý grant na právní služby. Díky tomu jsme mohli již 2.května podat právníkem připravené odvolání proti udělené výjimce a společně s tím napadnout omezený okruh účastníků řízení. Zde v součinnosti s právníkem dále postupujeme.

Budoucí vzhled parku vedle KD Krakov. Zdroj: MČ Praha 8

Jsme si vědomi, že pokud chceme změnit okolí našich domovů, je třeba se aktivně zapojit. V dubnu jsme se proto zúčastnili akce Veřejné fórum 2017 v KD Ládví organizované místní Agendou 21 ve spolupráci s MČ.

Občané Prahy 8 zde měli v rámci příprav strategického plánu udržitelného rozvoje Prahy 8 pro období 2017 – 2026 příležitost podávat podněty a diskutovat s příslušným úředníky a politiky u kulatých stolů na následující témata:

 • Školství, kultura, volný čas, sport, cestovní ruch
 • Doprava, parkování, stav komunikací
 • Životní prostředí
 • Rozvoj městské části, bydlení, podnikání, investice
 • Sociální oblast, bezpečnost, zdraví obyvatel
 • Občan a úřad, informovanost, služby občanům
 • Názory mladých

Tímto novým přístupem se MČ Praha 8 více otevřela a mizí postupně neviditelná bariera úřad/občan, což je jenom dobře.

Na to navazovala prezentace pravidel participativního rozpočtu MOJE OSMIČKA v prostorách reprezentativní Grabovy vily. Obyvatelé Prahy 8 měli následně příležitost navrhnout projekty za 10mil Kč vyčleněných z rozpočtu MČ Praha 8. Po vzoru dalších městských částí je dle Agendy 21 cílem větší zapojení občanů v otázce zvýšení úrovně životního prostředí na Praze 8 na základě námětů, tipů a nápadů ze stran veřejnosti. I když jsme se setkání zúčastnili s připraveným projektem, díky nepředpokládané prodlevě v jednání mezi investorem a hl. m. Prahou jsme nemohli dle pravidel projekt přihlásit. Třeba to příští rok už vyjde.

 

KVĚTEN

Komunikace s magistrátem, prověřování aktuální stavu jednání v otázce schválení výkupu pozemku pod tzv. Ekocentrem.

Rovněž zaslán dopis  jednateli realitní kanceláře Herich s příslušnou dokumentací, z níž vyplývá, že se zástavbou tohoto území nelze perspektivně počítat. Na tento fakt jsme jej výslovně upozornili a oprávněně očekávali, že každého případného zájemce o tento pozemek bude, ve vlastním zájmu, úplně a pravdivě informovat o těchto skutečnostech.

 

ČERVEN

Iniciativa Proti-plotu.cz se připojila k výzvě Platformy 21 proti novele zákona omezující práva veřejnosti zasahovat do stavebních řízení.

Za výzvou stojí nevládní organizace sdružené v asociaci Zelený kruh, tedy právní kancelář Frank Bold, Hnutí Duha, hnutí Brontosaurus, 70 občanských spolků a řada osobností veřejného života. Výzvu podpořilo během krátké doby přes 8.100 občanů. Jsme toho názoru, že chybou přece není, že se občané mohou vyjádřit. Chybou je, pokud státní správa neumí na připomínky efektivně, rychle a v souladu s právem reagovat.

 

ČERVENEC

Stavební úřad MČ Praha 8 – odbor územního rozvoje a výstavby překvapivě vydal územní rozhodnutí k umístění bytového domu Troja Horizons.

Dům o 11NP by měl stát na zelené louce vedle polikliniky Mazurská. Informace byla zveřejněna před svátky dne 4.7.2017 na elektronické desce městského úřadu, tedy v období, kdy je většina obyvatel mimo Prahu. Doba na odvolání byla stanovena 15(30)dní od uveřejnění.

Proti výstavbě soukromého investora miliardáře Pavla Sehnala bojují obyvatelé sídliště Bohnice a již třetí starosta MČ Praha 8 neskutečných 9let. Iniciativa Proti-plotu nabídla obyvatelům pomoc v létě 2016, kdy se okamžitě zapojila do zpracování podkladů a zastřešila veškeré procesy a jednání. Díky tomu se podařilo získat nový pohled na věc a následně slib radních hl. města Prahy vyřešit jednou provždy chybu z období primátora Béma a pozemek s investorem směnit za jiný. Bohužel dosavadní 2 pokusy nevyšly z důvodu nevhodně vybraných pozemků.

Miliardář Sehnal souběžně s jednáním o směně dále podniká veškeré právní kroky, aby mohl stavbu zasahující do izolační zeleně sídliště Bohnice realizovat. Dali jsme si práci a zdokumentovali historii pozemku od roku 1946, přes velmi zvláštní rozparcelování, až následný nákup přes pravděpodobně nastrčenou firmu LInZA DEVELOPMENT instalatéra ze Struhařova a následný odkup společnosti Sehnala Prague Constructions a.s. – více zde.

Přes 30.000 obyvatel sídliště Bohnice si velmi cení zeleně a okolní přírody, která jim z velké části kompenzuje bydlení v husté aglomeraci paneláků a jiných sídlištních nedostatků poplatných své době. Proto obyvatelé společně s radnicí MČ Praha 8 odmítají další zahušťování v okolí svých domovů na úkor volného veřejného prostoru mezi domy s klidnými zónami zeleně, tedy v místech, které nebyly v rámci ucelené urbanistické studie Severního města k další zástavbě určeny.

Jsme rádi, že investor Pavel Sehnal slibující na billboardech zdravou přírodu a více parků do měst, deklaruje ochotu přistoupit na směnu pozemku. Touto cestou apelujeme, aby respektoval opakovaná nesouhlasné stanoviska k výstavbě Troja Horizons od MČ Praha 8 stejně jako Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy i přání místních obyvatel.

Po zběžném prostudování 76 stránek vydaného územního rozhodnutí jsme zprvu měli pocit, že se jedná o precizně připravený dokument, který půjde jen velmi těžko něčím napadnout. Čím hlouběji jsme se ale do uvedeného rozhodnutí začetli, tím více jsme se nestačili divit.

Text v průvodní a souhrnné technické zprávě DUR k akci Bytový dům Troja Horizons (revize 05/2014) RH-ARCH s.r.o. jako by vypadl z pera úřednice..

Jednak se potvrdilo naše přesvědčení, že velká část zdůvodnění, kde citace zněly spíše jako z prospektu developera než od nestranného stavebního úřadu.. úřednice opravdu opsala z projektové dokumentace dodané investorem, kde je text záměrně stylizován pro dosažení konkrétního cíle, tedy výstavby objektu. Z tohoto pohledu uvedené jednání v nás vzbuzuje opodstatněné obavy, zda se jedná opravdu o korektní a nestranný přístup ze strany stavebního úřadu MČ Praha 8. Nebylo by to první jejich pochybení v tomto roce.

Územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem mělo takové ohromné množství nedostatků, že jsme mohli připravit občanům rovnou 2x ODVOLÁNÍ o celkem 32 stranách. Jedno připravila právnička na základě obdržených připomínek jejíchž služby občané zaplatili ze svého, druhé pak připravila zdarma iniciativa Proti-plotu.

 

ŘÍJEN

V návaznosti na pondělním totálním kolapsu veškeré dopravy v severní části Prahy 8, který způsobila jediná dopravní značka do Troje doplněná vozidlem městské policie, kteří nekompromisně otáčeli všechny řidiče zpět. Iniciativa Proti-plotu se okamžitě zapojila do protestu proti tomuto nesmyslnému pokusu udělat z občanů Prahy rukojmí.

Dokonce ani zaměstnance ZOO nepustili strážníci dolů pod kopec. Musel tak popojíždět 70min v kolonách místo 2min.

Dopravní značku zakazující vjezd osobních vozidel ( po-pá 7:30-9:30 ) před serpentinky umístilo TSK na popud starosty Troje. Ten chtěl tímto krokem upozornit na dlouhotrvající problém husté transitní dopravy, která se každé ráno valí skrze jejich městskou část i podivné uzavření Trojské iniciované starostou MČ Praha 8 p.Petrusem. Již druhý den byla značka dočasně dopravním odborem Prahy 7 naštěstí zneplatněna.

Díky totálnímu dopravnímu kolapsu naštvaní obyvatelé Prahy 8 šli v pondělí raději několik kilometru na metro Kobylisy pěšky.

Na základě následných jednání starostů MČ Troja, MČ Praha 7 a Praha 8 za účasti Petra Dolínka došlo k dohodě a navržení dopravních opatření, která jsou:

 • otočení provozu v Trojské, nově povolen vjezd automobilů pouze z Kobylis dolů
 •  světelná závora-signalizace do Troje umístěna na křižovatce Lodžská/K Pazderkám
 • průběžný radar v serpentinkách 30km/h
 • informační cedule
 • zpracování rozsáhlé dopravní studie

Zdroj koláže: Blesk.cz

Navrhovaný soubor opatření budí o obyvatel sídliště zasloužené rozpaky. Dle našeho názoru navržená opatření provoz nesníží, pouze na dosud bezproblémovém sídlišti Bohnice zahustí veškerou dopravu, která v konečném důsledku přinese nutnost další výstavby světelných signalizací, vyhrazení pruhu pro autobus, zvýšení tranzitního provozu kolem škol v rámci objízdných tras i skokový nárůst dopravy kolem přechodu Na Pazderce. Ve studii je třeba zohlednit případný dvoupatrový obchodní dům Kaufland Troja, který přitáhne do oblasti další dopravu a zásobování. Rovněž dle generelu Botanická zahrada v Troji plánuje vybudovat nový hlavní vstup na severu doplněný o novou kancelářskou centrální budovu. Vzniknou další 1-2x semafory po 100m ??

Iniciativa Proti-plotu doporučuje: Místo experimentů za peníze daňových poplatníků by stačilo plně obnovit provoz na všech třech hlavních tazích, aby se automobilový provoz opět rozložil a řidiči měli více variant, jak se dostat dolů do centra a k Blance. Situaci v střednědobém horizontu může vyřešit navazující tunel z Blanky směrem na sever v rámci MO, nové přemostění na Prahu 6 a především realizace stále odkládaného chybějícího severního okruhu kolem Prahy. Vedle toho musí být účelněji podporovány alternativní možnosti omezení individuální dopravy v rámci skutečně promyšlených koncepcí po vzoru západních měst.

Obyvatele Bohnic rovněž vyděsil pohled na stoupající tmavý kouř z lesa přírodního parku Draháň-Troja. Když následně vyšlehly 10metrové plameny nad koruny stromů, mnohým z nás při představě, že hoří les, kam rádi chodíme na procházky, u srdce skutečně zatrnulo. Naštěstí několik jednotek hasičů ze stanice č.3 požár zahradní chatky na okraji lesoparku rychle uhasilo.

Pevně doufáme, že hasiči z pražských Holešovic se konečně dočkají důstojného a odpovídajícího zázemí, které nahradí ostudné provizorní dřevěné domky z roku 1942 nacházející se v areálu na rohu Argentinské. Zaslouží si to více, než kdo jiný..  denně riskují své životy pro záchranu našich životů a majetku obyvatel Prahy.

V rámci příprav proti výstavbě OD Kauflandu Troja analýza nových zarážejících podkladů a příprava předmětů pro start crowdfundingového Hithitu v roce 2018.

 

LISTOPAD

Rada a následně i Zastupitelstvo Hl. města Prahy schválilo odkup parcely č.p. 1304/01 k.ú. Troja pod Ekocentrem a nařídilo Radě v uvedené věcí majetkové vyrovnání s investory dle odsouhlasených znaleckých posudků ve výši 20.470.000 Kč.

Jsme rádi, že se nám podařilo společně s obyvateli a politiky zachránit vzrostlý les v Troji na ploše 14.500m2. Nyní je naším cílem, aby vzrostlá zeleň na parcele č.1304/1 vedená v tuto chvíli jako orná půda, byla převedena zpět na les zvláštního určení jako les příměstský se zvýšenou rekreační funkcí (§ 8 odst. 2 c zákona č.289/1995 Sb., o lesích) pod správu Lesů hl. m. Prahy. Tedy tak, jak tomu bylo před rokem 1970, než došlo k vynětí parcely z lesního fondu viz.  historický dokument.

Zelené plochy v rámci sídliště jsou doslova zelenými plícemi a svěží oázou, kam se lze schovat před extrémními teplotami z rozpálených panelových bytů a ulic a relaxovat bez ohledu na věk.

Pokud by se k pozemku podařilo přičlenit další zelené plochy v okolí Botanické zahrady a přírodní památky Velké Skály, přineslo by to občanům sousedícího sídliště i Botanické zahradě větší jistotu, že zelený prostor pro rekreaci a volnočasové aktivity obyvatel Prahy zůstane nadále zachován a bude tak uchráněn před dalšími pokusy jej necitlivě zastavět.

 

PROSINEC

Stavební úřad MČ Praha 8 vydal 4.12.2017 oznámení o zahájení územního řízení bytového domu Troja, který by měl stát na volném zeleném plácku vedle ZŠ Glowackého. Uvedenou informaci jsme okamžitě dali na nástěnky dotčeným obyvatelům v obou panelových domech Glowackého, kteří nic netušili. Následně poskytly předsedkyni SVJ podklady, postupy i kontakty na právníky pro vypracování odvolání.

Cítíme, že i když se aktivně a úspěšně pohybujeme přes 6let v oblasti ochrany zeleně, je spousta dalších projektů a lidí kolem nás, kteří by si zasloužili naší pozornost a pomocnou ruku. Víme, že na vše čas, prostředky ani naše energie nemůže stačit.. ale i to málo, kde můžeme pomoci, je to nejmenší, co můžeme udělat. Jak pravdivě pronesl Albert Einstein: „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to“.

Finančně jsme proto podpořili vydání publikacePéťa potřebuje pomoc“ určené pro menší děti a jejich rodiče, kterou vydala v rámci projektu „Bezpečně na silnici“ International Police Association. Informační kreslená příručka popisuje reálné situace ze života a radí dětem formou příběhů, jak se v krizových situacích zachovat.

Zaslali jsme už tradičně balíček s víčky a dárky velké bojovnici Kačence z nedalekých Přezletic, která i když nemá vůbec lehký život, dokáže se usmát a radovat z maličkostí. Velký podíl na tom mají rodiče, kteří se nevzdali a pomocí cvičení, terapií a léčebných procedur bojují krůček po krůčku. Pomoci můžete i vy, více informací naleznete zde.

Jako poděkování za dosavadní pomoc jsme letos poprvé zaslali všem politikům, ředitelům a organizacím, tradiční vánoční papírová přání.

 

A co přinese následující rok 2018 ? Nechme se překvapit.. Prozradíme snad jen, že máme pro Vás – naše podporovatele, několik hodně originálních dárků v rámci připravované kampaně Hithitu.

Přejeme Vám krásné svátky vánoční a hodně štěstí do Nového roku. Iniciativa Proti-Plotu