Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Mnohdy pro každodenní rychlý a hektický životní styl tak trochu zapomínáme, že mnoho věcí v životě kolem nás není vůbec automatických..  třeba mít doma rodiče, kteří Vás milují a udělají pro Vás cokoliv. Jsme proto rádi, že souběžně s ochranou městské zeleně v Troji už několik let podporujeme Dětský domov Racek, nebo jen tak uděláme radost statečné Kačence.

13691057_1757735347775781_7739063901689714439_o

Ta se před 6lety narodila jako zdravé dítě, postupně se však její vývoj po motorické i psychické stránce zpomalil a osud jí nadělil spoustu trápení. Je však velká bojovnice a i když nemá vůbec lehký život, dokáže se usmát a radovat z maličkostí. Velký podíl na tom mají rodiče, kteří se nevzdali a pomocí cvičení, terapií a léčebných procedur bojují krůček po krůčku s těžkým osudem.

Kdykoliv jsme vzali někoho s sebou do DD Racek, propadl kouzlu rozzářených dětských očí, radosti a úsměvů. To je opravdový život – ne prázdné komentáře na FB.  A pokud se podaří pozitivně ovlivnit pár dětí do budoucna, má to stejnou cenu jako zachránit les v okolí našeho domova. Je to energie, která tady zůstane.

Cítíme, že i když se aktivně a úspěšně pohybujeme již 7let v oblasti ochrany zeleně, je spousta dalších projektů a lidí kolem nás, kteří by si zasloužili naší pozornost i pomocnou ruku. Víme, že na vše čas, prostředky ani naše energie nemůže stačit.. ale i to málo, kde můžeme pomoci, je to nejmenší, co můžeme udělat. Jak pravdivě pronesl Albert Einstein: „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to“. Velmi nás proto těší, že se daří zapojovat do projektů iniciativy Proti-plotu stále více veřejnosti a našich sousedů.

Děkujeme tímto Aničce Lemberkové (bývalá hráčka A teamu Joudrs) a dalším sousedům z Bohnic, kteří nám pomohli dát vše dohromady a udělat tak dětem velkou radost.

Reklamy

Tato nenápadná zeleň v podobě zelených plácků mezi panelovými domy a podél cest, je jednou u nenahraditelných hodnot naprojektovaného sídliště Bohnice. Slouží obyvatelům k procházkám s pejsky, snižuje teplotu v bezprostředním okolí, zvyšuje vlhkost vzduchu, odhlučňuje bytové domy od rušných silnic a v neposlední řadě je velmi účinným a levným filtrem chytající poletavý prach, benzen a další škodlivé látky z ovzduší.

Plochy ZMK a IZ by měly být i zárukou, že Vám po 40ti letech bydlení najednou nezastíní výhled z Vašich oken další zástavba. Z tohoto pohledu je důležité tuto nenápadnou zeleň chránit a zamezit její degradaci divokými pokusy jí zastavět v rámci developerských projektů soukromých investorů.

Pokud jde o ochranu městské zeleně kolem našich domovů, pak i vlk s Karkulkou táhnou za jeden provaz 🙂 Proč bychom nemohli i my – je to v zájmu našich dětí a kvality bydlení.

Ve čtvrtek 3.5.2018 se zástupce iniciativy Proti-plotu zúčastnil setkání s náměstkem primátorky Petrem Dolínkem. Diskuze byla vedena na téma komunikační a izolační zeleň, revitalizace městských alejí podél cest, doplnění dřevin a rekultivace zelených ploch na Praze 8, ve kterých obyvatelé relaxují. Společně s aktivními občany a spolky se setkání zúčastnil předseda komise pro životní prostředí MČ Praha 8 Vít Céza, vedoucí odboru dopravy, vedoucí odboru životního prostředí a vedoucí TSK.

Diskuzi zdatně moderoval Mgr. Michael Pokorný – asistent náměstka primátorky pro oblast dopravy, sportu a volného času.

Pilotním projektem, který se podařilo úspěšně dokončit je Karlín. Nyní je vůle a prostor rozšířit tento model i do dalších částí Prahy s tím, že radnice podpoří finančně TSK ve vybraných projektech. Přítomní proto jasně specifikovali, co je v okolí jejich domovů nejvíce trápí: jednalo se především chybějící vzrostlou zeleň, nedostatečnou navazující údržbu, nepořádek v okolí metra Kobylisy a odpor k tlaku developerů zahustit veškeré volné plochy na úkor zeleně a kvality bydlení místních obyvatel.

Když investoři předkládají projekt s výsadbou náhradní zeleně za vykácené stromy, slibují hory doly, jen aby získali stavební povolení. Stav vysazených stromů z roku 2003 v rámci otevření prodejny potravin LIDL v Bohnicích, který vlastní stejná skupina jako Kaufland ČR, tedy německá společnost Lidl & Schwarz-Grupe, je však tristní a rozhodně neplní svou funkci.

V rámci ochrany městské zeleně v Troji a Bohnicích jsme připravili podněty a návrhy. Jednalo se především o
 • zachování a rozšíření souvislého pásu izolační zeleně podél páteřní komunikace K Pazderkám (od Čimické po Lodžskou)
 • vyjasnění budoucí koncepce ulice Lodžská – údržba stávající lipové aleje a její případné rozšíření po celé délce až K Pazderkám
 • důraz na zachování účelu ploch ZMK (krajinná a městská zeleň) po celém sídlišti Bohnice
 • údržbu vzrostlého dubového lesa pod tzv. Ekocentrem, který obyvatelé s radnicí loni zachránili
 • požadavek, aby vzrostlá zeleň na parcele 1304/1 k.ú. Troja vedená v tuto chvíli jako orná půda byla převedena zpět na les zvláštního určení jako les příměstský se zvýšenou rekreační funkcí ( § 8 odst. 2 c zákona č.289/1995 Sb., o lesích) tedy zpět do původního stavu před rokem 1970

Městská zeleň a příroda v okolí domovů je to nejcennější, co mají obyvatelé rušných velkoměst k dispozici.

Pokud by se podařilo k němu postupně přičlenit další zelené plochy v okolí Botanické zahrady a přírodní památky Velké Skály, přineslo by návštěvníkům a občanům sousedícího sídliště větší jistotu, že zelený prostor pro rekreaci a volnočasové aktivity zůstane nadále zachován, jak slíbili občanům i náměstek primátorky Petr Dolínek. Tím by měla být cenná příroda Trojské kotliny uchráněna před dalšími pokusy jí zastavět.

Jinak již byl zveřejněn Metropolitní plán k připomínkování – doporučujeme obyvatelům a spolkům si prostudovat, co přináší rámci povolené zástavby v okolí Vašich domovů a do 6.července 2018 jej případně přípomínkovat. Pokud jste obyvatel, adresujte Vaše podněty na: vit.ceza@praha8.cz, právní spolky mohou své podněty zasílat přímo na IPR a v kopii p.Cezovi. Více o Metropolitním plánu ve starším článku ZDE.

Ve čtvrtek 26.4. proběhlo v aule Trojského gymnázia (vstup do školy z Trojské ulice) veřejné představení plánu rozvoje zahrady za účasti veřejnosti. Generel vypracovaný architektonickým atelierém AND obsahuje hlavní investiční vize a plány zahrady na dalších 10let, tedy např. výstavby nového hlavního vstupního areálu ze severu více info ZDE, hledání řešení přemostění úvozové cesty z venkovní expozice k Fatamorgáně nebo zavlažování zahrady vodou z Vltavy.

Porotou oceněný projekt nového hlavního vstupu do Botanické zahrady s rozsáhlým parkovištěm od Fránek architects s.r.o. Celková investice se odhaduje na 300mil Kč.

Program:

17:00 hodin – zahájení

1.  úvodní slovo ředitel BZ Bc. Bohumil Černý, starosta MČ Praha – Troja Ing. Tomáš Bryknar

2.  představení Generelu- Ing. Eduard Chvosta, Ing. arch. Vítězslav Danda

3. diskuze s občany k připravovaným projektů BZ, dopravě návštěvníků, prostupnosti a k dalším konkrétním věcem

4.  v 19:45 závěr a informace o dalším postupu

V rámci kampaně iniciativy Proti-plotu se stovky obyvatel Bohnic a Troje v uplynulých dnech obrátily na Magistrát hlavního města Prahy s vyjádřením nesouhlasu se stavbou Obchodního domu Kaufland v těsné blízkosti bytových domů v této pražské čtvrti. Podatelna pod náporem přijatých vyjádření zkolabovala. Vyjádření bylo možné zaslat pouze do 3.4.2018, mají tedy čas si trochu oddechnout, než přijde případné další kolo.

Někteří z Vás raději svá vyjádření donesla do impozantní budovy Škodova paláce osobně, aby měli jistotu, že bude v pořádku zaevidováno. Paní na podatelně na pozdrav už automaticky odpověděla: „taky jdete s Kauflandem“ ?

Za nás jsme připravili poslední – vcelku obstojné vyjádření, které by se mohlo stát pro úředníky bestselerem. V něm poukazujeme na vazby v širším kontextu, konkrétní nedostatky ve studiích i nevhodnou koncepci celého záměru postavit Kaufland v této ojedinělé zelené lokalitě Troje a Bohnic. Bude zveřejněno na stránkách později.

Rušný obchodní dům s hypermarketem Kaufland nemá v této klidové a rekreační oblasti Troje co dělat! Podpořte nás prosím i vy svým podpisem pod petici – ZDE.

O plánu postavit rušný hypermarket Kaufland naproti Botanické zahradě v Troji, by se proto měli dozvědět i obyvatelé za hranicemi Prahy 8, aby viděli jak vypadá slogan „Z lásky k Česku“ v praxi..  Argumentem vedení Kauflandu ČR je, že: „dodržují všechny legislativní normy a zákony“. Uvidíme tedy, jak dlouho si to ještě budou myslet, než je přesvědčíme o opaku.

Obyvatelé Bohnic, radnice a iniciativa Proti Plotu nebrání svůj životní prostor poprvé. Loni například jsme společně zabránili vykácení vzrostlého dubového lesa a stavbě rozhledny s klubem, restaurací a parkovištěm skrývající se pod názvem Ekocentrum.

Nedaleký dubový les přírodního parku, který místní obyvatelé a politici zachránili před vykácením a zástavbou i díky 8.500 podpisům pod peticí.

PODPORA OD OBYVATEL A POLITIKŮ

Děkujeme za neskutečnou aktivitu všem místních obyvatelům, které plně podpořila odmítavým stanoviskem i celá radnice MČ Praha 8 v čele se starostou Romanem Petrusem, MČ Troja, Botanická zahrada Troja, Zoologická zahrada Praha a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Včera pak nesouhlasné stanovisko k záměru jednohlasně odsouhlasilo i Zastupitelstvo naší městské části.

Všichni zastupitelé napříč politickým spektrem MČ Praha 8 odhlasovali NESOUHLASNÉ stanovisko k výstavbě OD Kaufland v Troji. Je to další krůček, který pomůže přibrzdit investora v jeho plánech.

K výstavbě se vyjádřila i náměstkyně primátorky Mgr. Petra Kolínská klikni ZDE, která s ohledem na obdržených několik stovek vyjádření se o celou věc začala velmi intenzivně zajímat.

Velké poděkování za odvahu patří i našim kolemjdoucím sousedům, kteří se nebáli promluvit do kamery televize TV Praha reportáž ZDE, a ukázat tak názor 96.7% obyvatel z okolí, že o Kaufland Troja naproti Botanické zahradě zde opravdu nestojíme!

K překvapení redaktora všech 12 náhodně oslovených obyvatel vč. 80ti leté babičky, o chystané záměru Kauflandu vědělo a odmítlo jeho výstavbu. Místo rušného dalšího obchodního centra místní obyvatelé by dali přednost nízkým bytovým domům 4 NP doplněné o domov seniorů/školku a udržovaný park.

Vykácením rozsáhlé plochy zeleně a nahrazením tmavě šedou kostkou s plochou 82x45x12.5m a vybetonovaným zásobovacím dvorem, by se stal Kaufland v letních měsících výrazným teplotním ostrovem, což je poněkud v rozporu s přijatou koncepcí HMP a IPRu. Ta naopak prosazuje více zeleně do měst, a tím i potřebného ochlazení a zvýšení vlhkosti vzduchu v letních vedrech, v tomto případě rozpáleného sídliště Bohnice.

Zatím vše vypadá až překvapivě pozitivně – přesto ještě nemáme vyhráno! Jedná se o dílčí velmi významné úspěchy, které nám pomohou zbrzdit investora, ale nikoliv zastavit. Proto v rámci kampaně iniciativy Proti-plotu.cz společně pokračujeme dál krok za krokem.

PETICE PROTI KAUFLANDU

Aktuálně od středy 28.3 se rozběhl navazující další krok – a tím je podepsat se pod PETICI – pro více info klikni ZDE. Stanovili jsme min. hranici 10.000 podpisů ( u Ekocentra to bylo 8.500 podpisů), aby to bylo pro zastupitele a Radní hl. města Prahy opravdu směrodatné.

S ohledem, že elektronickou petici úředníci neuznávají ani v 21.století, je tentokrát pouze papírová verze.

Cílem petice je odmítnutí výstavby Kauflandu Troja a jiné podobné budovy v sousedství BZ a obytných domů. Dále požadujeme změny v připravovaném Metropolitním plánu pro toto území, aby zde v budoucnu nemohly vyrůst vysoké domy, a zároveň aby politici zvážili i případnou variantu odkupu/směny pozemku s ohledem na sousední Botanickou zahradu a nedalekou ZOO.

Zelená okolní příroda je návštěvníky i obyvateli 33.000 sídliště Bohnice vyhledávaná především pro naučné, relaxační a volnočasové aktivity – nikoliv jako místo pro nakupování, kterých je v Praze již dostatek.

Celá Trojská kotlina se ZOO, BZ a Trojským zámkem je nejnavštěvovanějších místem v rámci celé ČR. Z tohoto pohledu si zaslouží i odpovídající ochranu proti výstavbě rušivých záměrů.

HIT HIT

Avizovanou kampaň HIH HIT s možností nás finančně podpořit, jsme nakonec přesunuli ještě o týden-dva, definitivně bude spuštěna od 1.května 2018. Podpora petice je teď důležitější. Děkujeme za trpělivost i Vaše dotazy, kde nám můžete přispět. Včas zveřejníme vše v dalším článku a letácích v okolí.

CO NYNÍ POTŘEBUJEME ?

Abyste se vy, i vaši sousedé co nejdříve podepsali petici. Řekněte o petici Vašim přátelům, známým, kolegům – požádejte je, zda by nám nepomohli získat podpisy v jejich okolí. Vezměte si petici do práce, na softball nebo hodinu jógy. Jsme si jisti, že když ukážete fotku, kde má hypermarket stát, podepíše se skoro každý..

Obchod HappyZOO naleznete v přízemí OC Krakov. Otevírací doba: Po–Pá 9:00-21:00 / můžete se zde podepsat a rovněž, pokud nemáte doma tiskárnu, poprosit i o prázdný arch petice.

Jsem z Bohnic a okolí!  Podepiště se pod petici na 6x místech v okolí -klikni ZDE HappyZoo v přízemí OC Krakov, Bioobchůdek vedle pošty Lodžská, Květinářství na konečné autobusu 200, Městské knihovny Krakov, Kobylisy, Ládví. Pokud nemáte doma pc a tiskárnu, a chcete pomoci se sběrem podpisů – požádejte je čistý arch.

nebo si stáhněte Petici proti výstavbě Kauflandu v Troji ZDE: vytiskněte ( může být i jednostranně) a nechte podepsat celý arch(y) rodinou, přáteli, kolegy..  za předpokladu, že jsou proti Kauflandu v sousedství Trojského lesa.

Následně nám dejte vědět na email: proti.plotu@email.cz a domluvíme se na převzetí. Začali jsme minulou středu 28.3.2018, čas zatím je – čím více podpisů, tím lépe. Pokud by se něco změnilo, dáme vědět včas na těchto stránkách.

Jsem z jiné části Prahy // nejsu Pražák aj tak Vám pomóžu:

Děkujeme! Stáhněte si prosím petici Petice proti výstavbě Kauflandu v Troji ZDE a vytiskněte (může být i jednostranně) a nechte podepsat rodinou, přáteli, kolegy nebo ve sklípku, kam chodíte koštovat sousedovi víno – za předpokladu, že jsou proti Kauflandu Troja naproti Botanické a víno u nich nekupují. Pošlete nám prosím podepsaný arch(y) petice poštou na první adresu, kterou najdete uvedenou dole na petici v rámci petičního výboru.

Přes 1.230 000 průjezdů aut a 48t kamionů s délkou 17m má jezdit každý rok přes využívaný chodník stovkami maminek s kočárky, seniorů s pejsky a dětí prohánějících se na všem, co má plastová kolečka! Jedná se přitom pro obyvatele o hlavní pěší spojnici mezi sídlištěm a Botanickou zahradou, okolním lesem a MHD Na Pazderce.

CO BUDE NYNÍ S PROJEKTEM DÁL ?

Nyní leží projekt investora na Odboru ochrany přírody hl. města Prahy, kde musí nejdříve zaevidovat veškerá obdržená vyjádření od institucí a obyvatel. Následně rozhodnout, zda výsledkem zjišťovacího řízení na podkladě oznámení bude závěr, že posuzovaný záměr OD Kaufland Troja nepodléhá dalšímu posuzování nebo naopak podléhá dalšímu posuzování. Iniciativa Proti-plotu stejně jako Ministerstvo životního prostředí se domnívá, že záměr by měl být posuzován dle přísné EIA. To by znamenalo, že developer Třešňák by musel relevantní naše připomínky zahrnout do studie a vše předělat – pokud je to vůbec možné.

Možná nakonec investor přeci jen skončí v Bohnicích.. akorát díky nám na druhé straně plotu 🙂

Uvidíme tedy, tohle bylo zahřívací kolo.. díky kterému máme lepší startovací pozici. Společně jsme se za 14 dní kampaně dostali dál, než většina protestující obyvatel a různých spolků v republice za několik let.

Pevně proto věříme, že společným úsilím se nám podaří plán výstavby rušného Kauflandu v Troji nadobro zastavit!

Vážení sousedé, přátelé a návštěvníci nádherné Trojské kotliny,

ať jste patrioti, kteří v této nádherné lokalitě vyrostli a nedají na ní dopustit, majitelé bytových jednotek nebo nájemníci, kteří si vybrali sídliště obklopené přírodou k založení rodiny a výchově další generace dětí, případně se Vám u nás jen líbí..  obracíme se na Vás všechny s žádostí o pomoc. Ani tentokrát to bez Vaší podpory nezvládneme!

Přeložen do češtiny uvedený slogan znamená: „Tady jsem správně!“ Jak to tak vypadá s umístěním obchodního domu do toho místa..  nikdo další si to kromě Kauflandu nemyslí!

Podpořte prosím svým podpisem pod petici obyvatele Troje a Bohnic v boji proti záměru výstavby Obchodního domu Kaufland Troja, který již v roce 2019 má stát naproti hlavnímu vstupu do Botanické zahrady, v těsném sousedství přírodního parku Draháň-Troja, a před okny několika stovek bytů v obytné klidové zóně. Negativní vlivy trvale rušného provozu hypermarketu s otevřeným zásobovacím dvorem na okolí – naleznete v předchozím článku ZDE.

Rozpálený betonový zásobovací dvůr se 2x lisy s hlučností 95 dB, rušný provoz 24/7, vrčící agregáty i emise z couvajících 48t kamionů, 1.230 000 průjezdů aut přes ZMK za rok, či 56 zdrojů hluku 50-73 dB na střeše plánovaného OD Kaufland Troja? Představa, že tohle by mělo vyrůst v sousedství přírodního parku Draháň-Troja, naproti novému architektonickému projektu hlavního vstupu do Botanické zahrady, a pouhých 20 metrů od oken desítek bytů, je šílená.. Tohle by povolil jen blázen..  😦 Ti se ovšem nacházejí obklopeni parkem na opačné straně Bohnic. Přesto Hygienická stanice Hl. města Prahy zastoupená vedoucí odd. Mudr. Evou Kaňkovou, CSc, vydala v roce 2017 investorovi potvrzení s tím, že: „předložený záměr nezhorší stávající životní podmínky obyvatel v dané lokalitě a nebude mít negativní dopad na veřejné zdraví.“

V první fázi stovky Vašich vyjádření zaslaných emailem na Magistrát:  1) jasně poukázali na velké množství negativních vlivů z případného provozu Kauflandu v této zelené lokalitě Troje  2) tuto skutečnost zaevidovala i náměstkyně primátorky Mgr. Kolínská  3) ukázali nesouhlas místních obyvatel se záměrem  4) úředníci odboru nyní musí každý email zpracovat a posoudit – což je časově náročné  5) a především.. díky všem poukázaným rozporům Odbor ochrany přírody bude muset na záměr nařídit přísnou a složitou EIA. Toho se investoři s ohledem na čas, peníze a nejistý výsledek právem obávají tzn. plánovaný termín 2019 otevření se poněkud vzdaluje..

Od středy 28.03.2018 se můžete podepsat pod petici proti výstavbě Kauflandu Troja. Ohromné množství ohlasů i dotazů nás jen utvrzuje, že nastavenou minimální hranici 10.000 podpisů společně překonáme velmi brzy. Cílem petice je vyvolat mediální, veřejný a politický tlak na přehodnocení projektu umístění a výstavbu dalšího obchodního domu v této oblasti.

Hustá bytová zástavba sídliště Bohnice je pro 33.000 místních obyvatel kompenzována okolní městskou zelení a přírodou Trojské kotliny. Nelze se proto divit, že nekompromisně chrání to nejcennější, co kolem svým domovů mají.

S ohledem na pomoc 8.500 Pražanů v roce 2016, kteří nám svým podpisem pomohli zachránit před vykácením a zástavbou Trojský les přírodního parku – jsme už potřetí společně dokázali, že za podpory radnice MČ a radních HMP, lze efektivně ovlivnit to, co se v okolí našich domovů chystá – a to podaří se jen málokomu. Může to být i tím, že obyvatelé Bohnic hájí svůj životní prostor velmi důsledně a nekompromisně. V každém případě za iniciativu Proti-plotu.cz Vám mohu slíbit, že uděláme vše co je v našich silách, aby zde obchodní dům nestal!

To, že se dá i v dnešní době postavit něco jiného než montovanou halu s rušnou komunikací, dokládá například architektonicky zdařilý projekt Residence Trilobit v těsném sousedství přírodní rezervace Prokopské údolí. Bohničtí obyvatelé dávají místo Kauflandu přednost projektu 4 NP domova seniorů s parkem, který by byl skutečnou přidanou hodnotou pro celou oblast.

Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z posledních velkých pozemků v okolí určeným k zástavbě, souhlasíme s obyvateli, že tomuto místu s ohledem na jeho polohu ve výjimečné lokalitě by prospěl komornější nízký objekt do 4NP, např. bydlení pro seniory v kombinaci s parkem, sportovní objekt, nebo objekt navazující na BZ a ZOO, který by doplnil a zároveň pozvedl současné sídliště a navázal na okolní přírodu ke spokojenosti místních obyvatel.

Jak je z fotografie patrné, výstavbou hypermarketu Kaufland s rušnou obslužnou komunikací (přes 1.230.000 průjezdů aut/rok) vedenou přes pás izolační zeleně ZMK v majetku města, je svým umístěním přímo naproti připravovanému hlavnímu vstupu do Botanické zahrady Troja popřením opakovaně vyhlašovaných principů ochrany životního prostředí a zásad trvale udržitelného rozvoje Prahy.

PETICE proti výstavbě Kauflandu v Troji ke stažení a tisku – klikni zde.

Níže jsme pro Vás připravili stručné odpovědi na Vaše nejčastější dotazy k petici:

Můžu petiční arch nechat podepsat i přáteli, kteří bydlí mimo oblast Prahy 8 ?

Ano, můžete. Petiční zákon č. 85/1990 sb. §4 nespecifikuje bydliště podpisovatelů-petentů. Je pouze důležité, že se zněním petice souhlasí a svým podpisem tak vyjadřují svůj názor. S ohledem na sousední Botanickou zahradu, kterou navštěvují návštěvníci z celé ČR,  je přímo žádoucí, aby se tato petice dostala i za hranice Prahy 8 mezi co nejvíce obyvatel.

Máte stanovené datum, do kdy se můžu pod petici podepsat?  Asi to nestihnu do 30.3.2018.

Datum konce sběru podpisů není stanoveno – místo něho jsme určili minimální hranici 10.000 podpisů, aby byl počet petentů pro radní a zastupitele Hl. m. Prahy opravdu směrodatný. Pro co nejrychlejší efekt odporu neodkládejte prosím svůj podpis.

Uvedený termín byl určen pouze pro zaslání emailového vyjádření na Magistrát Hl. m. Prahy s popisem, jaké negativní vlivy stavba hypermarketu přinese na okolní životní prostředí a zdraví místních obyvatel. Jinak díky svátkům je ze zákona posunut termín až do úterý 3.4.2018, pokud jste to ještě nestihli – máte možnost.

Je někde uveden odkaz na elektronickou verzi petice na internetu?

S ohledem, že státní úředníci ani v 21.století neuznávají elektronickou petici (naposledy stavební úřad MČ Praha 8 v otázce BD Troja Horizons) rozhodli jsme, i když je to pro nás organizačně náročnější.. že bude pouze papírová petice.

Chystám se připíchnout prázdný petiční arch na nástěnku našeho bytového domu, abych Vám pomohl.

Prosím, tentokrát raději ne. Na základě provedeného dotazníkového šetření, kde se 4 obyvatelé ze 100 vyjádřili pro výstavbu hypermarketu Kaufland Troja ( jejich názor respektujeme), lze očekávat, že arch i s podpisy dříve nebo později někdo strhne, zmuchlá nebo odnese. S ohledem na podepsané Vaše sousedy, kteří se domnívají že pomohli, by byla škoda ztráty jejich podpisů.

Rád(a) bych Vás podpořil(a). Kde se prosím můžu podepsat ?

Pokud jste obyvatelé z okolí, petici můžete podepsat aktuálně na 3x místech na sídlišti Bohnice – adresy vč. fotografií naleznete níže v článku.

Pokud jste z jiné části Prahy nebo ČR, přesto však zásadně nesouhlasíte, aby v sousedství ojedinělé přírodní Trojské lokality, která je návštěvníky vyhledávána především pro naučné, volnočasové a relaxační aktivity – stál rušný hypermarket Kaufland – stáhněte si prosím petici i s prázdnými archy z tohoto článku, vytiskněte, podepište, případně požádejte i rodinu, přátelé, známé o jejich podpis. Nikoho však do podpisu nenuťte 🙂

Následně, nejlépe s plným archem, nás kontaktujte na emailu: proti.plotu@email.cz , kde se domluvíme na způsobu předání.

Bude petice platná, když vytisknu jen tu stránku s petičním archem na podpisy ?

Ano bude platná. Dle č. 85/1990 sb. §4 odst.2) podpisové archy nemusí obsahovat text petice, pokud je z názvu zřejmé, o jakou petici se jedná a jsou zde uvedeni členové petičního výboru vč. informace, kdo je oprávněn v této věci jednat s úřady. Aby byl podpis platný, musí čitelný text obsahovat jméno, příjmení, bydliště vč. města a podpis.

Rád bych pomohl Vaší iniciativě ve sběru podpisů. Co mám udělat?

Děkujeme, s ohledem na náročnost kampaně byste nám s tím hodně pomohli. Vytiskněte si prosím petici s prázdnými archy z tohoto článku, oslovte Vaše sousedy z domu ( tedy pokud v něm nebydlíte sami 🙂 ), Vaše přátele, kolegy v zaměstnání nebo kamarády z kroužků. Znění celé petice naleznou na druhé straně petičního archu. V případě, že by potřebovali více informací, odkažte je na naše stránky http://www.proti-plotu.cz

V případě nabídky dlouhodobější pomoci ve sběru podpisů nás kontaktujte na emailu: proti.plotu@email.cz

Zájem veřejnosti i návštěvníků BZ podepsat petici proti Kauflandu v Troji je obrovský! Už při nákupu propisek v papírnictví se hlásili lidé z fronty za mnou, zda se mohou hned podepsat 🙂  a to je dobře..  Tahle zelená lokalita vyhledávaná Pražany k rekreaci si ochranu zaslouží.

PETIČNÍ MÍSTA PRO OBYVATELE PRAHY 8, KDE SE MŮŽETE PODEPSAT :

1.) Obchod HappyZOO v přízemí OC Krakov – Praha 8  / vchodem od bytového komplexu Trojský vrch po Vaší levé straně

Otevírací doba: Po–Pá 9:00-21:00

2.) Obchod BIO Centrum – Praha 8  / hned vedle pošty Lodžská – než přijdete na řadu, můžete zajít podepsat petici 🙂

Otevírací doba: Po–Pá 9:00-19:00. So 9:00-13:00

3.) Městská knihovna v KD Krakov – Praha 8 / ve druhém patře u příjemných zaměstnanců, kde se vrací knížky

Otevírací doba: Po 13-19:00,Út 9-16:00, St–Čt 12-19:00, Pá 9-16:00 , So 9-13:00

4.) Květinářství “ U dvou květiněk“ v OD Visla – Praha 8 / na konečné autobusu č.200

Otevírací doba: Po–Pá 8:00-19:00, So 8:00-17:00, Ne 10:00-15:00

5.) Městská knihovna Kobylisy – Praha 8 / odd. pro dospělé

Otevírací doba: Po 13:00-19:00, Út 9:00-16:00, St a Čt 12:00-19:00, Pá 9:00-16:00

6.) Městská knihovna Ládví – Praha 8

Otevírací doba: Po 13:00 – 19:00, Út 09:00 – 16:00, St a Čt 12:00 – 19:00, Pá 09:00 – 16:00, So 09:00 – 13:00

Pevně věříme, že společně a koordinovanou kampaní dokážeme výstavbě rušného a nepotřebného hypermarketu v klidové bytové zóně sídliště Bohnice nakonec zabránit. Děkujeme za Vaší neskutečnou podporu, bez které bychom nebyli, kde jsme!

Jsme velmi rádi, že ke stovkám zaslaných nesouhlasných vyjádření od občanů můžeme připočíst nesouhlasná stanoviska k výstavbě Kaufland Troja i od: MČ Praha 8, MČ Troja, Botanické zahrady Troja a IPRu – Institutu plánování a rozvoje, zastupujícího Hl. město Prahu v otázkách budoucího rozvoje. Děkujeme rovněž Nadaci VIA za poskytnutý grant na právní služby, díky kterému jsme výrazně efektivnější.

Možnost finančně nás podpořit v rámci kampaně na HIT HIT bude možné od 1.května.2018. Veškeré aktivity ochrany zeleně v Troji děláme od roku 2011 ve svém volném čase zdarma a náklady s tím spojené hradíme ze svého. Nyní s ohledem na sílu protivníků potřebujeme pomoc. Jako poděkování za podporu máme pro Vás připravené malé originální dárky.

To, že má naše společná aktivita smysl dokládá i aktuální obdržené vyjádření z Ministerstva životního prostředí k záměru výstavby OD Kaufland Troja, nebo  odpověď náměstkyně primátorky Mgr. Petry Kolínské (SZ) adresované všem aktivním občanům.

Sledujte průběžně naše stránky http://www.proti-plotu.cz , abyste věděli co je aktuálně nového nebo zrovna zapotřebí.

Když nakupujete od malého nezávislého podnikatele, nepřispíváte nějakému anonymnímu generálnímu řediteli na to, aby si koupil třetí chatu. Přispíváte malé holčičce na taneční kroužek, malému klukovi na týmový dres a mámě s tátou na jídlo, které večer přinesou na stůl.

Pod tímto mottem se rozhodla Proti-plotu.cz zastřešit a podpořit boj obyvatel sídliště Bohnice proti záměru umístění a realizace stavby Obchodního domu pro společnost Kaufland Česká republika v.o.s. v lokalitě Praha 8 – Troja.

Hypermarket má stát přímo naproti hlavnímu vchodu do Botanické zahrady, v těsném sousedství přírodního parku Draháň-Troja a pod okny několika stovek bytů v okrajové klidové zóně sídliště Bohnice.  Vizualizace v Google maps 6.2017

Už při pohledu na obrázek je patrné, že umístěním tohoto trvale rušného objektu do zelené lokality, kterou Pražané vyhledávají především pro naučné, relaxační a volnočasové aktivity, zcela jistě nepřispějeme k tomu správnému naplnění principu územního plánování. Když to řekneme jednoduše.. výstavba hypermarketu na kraji lesa v této lokalitě naprosto naruší její rozumný rozvoj a kvalitu života v ní.

Zmapovali jsme proto názor obyvatel z cca 1.100 domácností, co by si přáli, aby na pozemku v jejich sousedství nakonec stálo.

V rámci dotazníkového průzkumu se obyvatelé vyjádřili jasně – 96% odmítlo výstavbu obchodního centra Kaufland Troja v tomto místě !!! Současné pokrytí oblasti 3 Albert, 2x Billa, 2x Penny, 1x Lidl a 6 večerek je dle jejich názoru dostatečné. Dávají přednost klidné nízké bytové zástavbě s přidanou hodnotou před rušným permanentním provozem hypermarketu. Pro více informací klikněte myší ZDE.

Pokud by se nejednalo o stavební pozemek za 55.000 000 Kč, většina z nás by preferovala v místě park s herními prvky.

Pokusme se proto hned od začátku společnými silami, za podpory radnic MČ a Magistrátu hl. města Prahy, nepovolit soukromému investorovi JTH Trend s.r.o. tento záměr realizovat a vyvolat jednání o přijatelnějším projektu, případně odkupu pozemků městem!

 

Co se plánuje:

 • Plánované zahájení výstavby 2018
 • Otevření 2019
 • Vykácení vzrostlé zeleně na pozemku Na Pazderce
 • Odvoz 42.000 m3 zeminy cca 60x náklaďáky denně
 • Výstavba dvoupatrové bedny o rozměrech 82 x 45x 12.5 m s parkovacími 239 místy v podzemí
 • Vybudování obslužné 9 metrů široké silnice vedené přes chodník a pás zeleně, v majetku hl. města, s napojením na ulici K Pazderkám

Tímto místem, které bylo v rámci urbanistického pojetí sídliště Bohnice naprojektováno jako bezpečná a klidová zóna pro místní obyvatele, by měla vést ke Kauflandu 9 metrů široká příjezdová silnice.. Umíte si představit, že tudy se má ročně uskutečnit více jak 1.230 000 průjezdů aut a kamionů ?? My tedy NE a odmítáme se s tím smířit!

 

Negativní vlivy OD Kaufland na místní i nemístní obyvatele:

 • 56 zdrojů hluku v rozmezí 58-73 dB trvale umístěných na střeše a stěnách objektu, v noční dobu se předpokládá provoz 23 zdrojů kolem 55-70 dB
 • 3 střešní výdechy na odvod znečištěného vzduchu z prostoru garáží
 • 2 zdroje hluku na střeše kiosku před hlavním vchodem
 • Ještě větší letní vedro v bytech přes den i v noci s ohledem na vykácení souvislé zeleně a nahrazení tmavě šedivou plochou velké bedny akumulující sluneční záření
 • Dieselagregát 800 kVA, který je třeba 1x týdně na 10 min testovat, 1x ročně pak po dobu 1hod. Odvod spalin vyveden do boční fasády objektu
 • Otevřený zásobovací dvůr s dvěma nákladními rampami přímo pod okny bytového domu Trojský vrch, jižního rohu domu Hnězdenská a domů Lublinská
 • Podzemní vsakovací nádrž na nebezpečné látky pod zásobovacím dvorem
 • 2 elektrické lisy s hlučností 95 dB umístěné na venkovním dvoře v provozu 2-3hod denně, kontejnery na veškerý směsný odpad z Kauflandu
 • Trafostanice 1250 kW s nepřetržitým provozem a tónovou složkou jen 20 m od oken obyvatel
 • 1 227 940 průjezdů aut za rok přes dosud bezpečný chodník a izolační pás zeleně, kde jste mohli pustit seniory, děti a psy bez dozoru
 • Odstranění části zeleného pásu podél rušné ulice K Pazderkám, u budovy ořez na ½ výšku 120-150cm, aby bylo lépe na Kaufland vidět
 • Natáhnutí ještě více středočeských automobilů z tunelu Blanka přes Troju do oblasti sídliště Bohnice
 • Přiznané zvýšení znečištění ovzduší škodlivými spalinami a prachovými částicemi jak ze stavby, kde nevylučují překročení povolených limitů chránících zdraví obyvatelstva, tak i z denního provozu OD Kaufland Troja 7dní v týdnu
 • Přiznaná vyšší hladina hluku během stavby, kde i po připočtení hodnoty +15 dB nevylučují překročení povolených limitů chránících zdraví obyvatelstva s udaným výpočtem negativního vlivu na 100 osob přes den, a 65 osob v noci. Jinými slovy.. matematicky je to v pořádku, jen se sousedé rok nevyspí.. chirurg před složitou operací, řidič dálkového autobusu, vyčerpaná maminka na mateřské nebo bezpečnostní kontrola rengenu letiště.. co to v reálném životě může přinést za osudové chyby není třeba rozepisovat
 • 24minut Vašeho života každý rok.. i tak ve studii vyhodnotili nepříznivé vlivy umístění stavby OD Kaufdland Troja na dotčené obyvatele z okolí

Dnešní nadnárodní společnosti nepřebírají zodpovědnost za valnou většinu důsledků svého podnikání. Vystačí si s tím, co je legální. Co je nebo není morální je většinou nezajímá. Zodpovědnost nepřebírá v mnoha ohledech ani stát. Je to tedy na nás, patriotech, obyvatelích sídliště Bohnice a návštěvnících této ojedinělé lokality, abychom velmi hlasitě dali najevo: „děkujeme, ale o Kaufland v Troji opravdu nestojíme“!

 

Jaký je aktuální stav:

Dne 28.2.2018 investor podal zpracovaný záměr výstavby OD Kaufland Troja na Odbor životního prostředí Magistrátu hl. města Prahy k posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Úřad nařídil zahájení tzv. zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. , kde se nyní k záměru mohou vyjádřit Městské části, instituce a především obyvatelé. Termín zaslání připomínek je stanoven do 30.3 respektive díky svátkům dle zákona do 3.4.2018.

Proces EIA je velmi složitý a náročný i pro investora. Výstavba OD Kaufland Troja nemá v této lokalitě své opodstatnění. Není proto důvod mu cokoliv ulehčit.. Zdroj: MŽP

Proces posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví není procesem uzavřeným, ba právě naopak. Veřejnost má velmi silná oprávnění i v navazujících řízení dotýkajících se záměru. Může se přihlásit opravdu kdokoliv. Vyjádření veřejnosti v probíhajícím řízení není pro úřad závazné, ale svým dílem může výrazně pomoci v rozhodován

Obyvatelé sídliště Bohnice na zdejším bydlení oceňují především klid, okolní zeleň a přírodu. V případě pochybných záměrů investoři velmi tvrdě narazí..

 

Jak mohu tedy pomoci:

Pošlete email nebo dopis do 30.3.2018 na Odbor životního prostředí HMP, kde svými slovy popíšete, v čem vidíte ohrožení v případě realizace záměru stavby OD Kaufland Troja v lokalitě na Pazderce. Proč si myslíte, že by zde stát obchodní dům neměl. Jen upozorňujeme radnici MČ Praha 8 a další, že tentokrát nestačí poslat jen „nesouhlasíme s uvedeným záměrem“  bez bližší specifikace a rozepsání důvodů.

Naše důvody naleznete na konci článku. Pokud si nevíte rady, vyberte si jeden nebo více, zkopírujte a případně před odesláním upravte tak, aby vystihoval Váš názor. Nebojte se ozvat ! Jak nám sdělila zodpovědná osoba Bc. Václav Linda z uvedeného odboru, u emailů zaslaných obyvateli není třeba elektronický podpis – stačí uvést jméno a adresu bydliště.

Poslat emailem na:    jana.cibulkova@praha.eu  (vedoucí odd. posuzování vlivů), petra.kolinska@praha.eu (náměstkyně primátorky)

Případně poštou:

Magistrát hl. města Prahy, Odbor životního prostředí – odd. posuzování vlivů, Ing. Jana Cibulková, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Kvalitní životní prostředí s dostatkem zelených ploch v okolí našich domovů pro relaxaci, sport, procházky s kočárkem, pejsky nebo si jen posedět na lavičce či hřišti, je základním pilířem spokojeného života obyvatel a zdraví našich dětí.

 

Co by jste měli ještě vědět:

Iniciativa Proti-plotu nespoléhá pouze na jeden vedený směr. V rámci boje proti výstavbě Kauflandu Troja průběžně připravujeme další kroky, o kterých Vás budeme včas informovat. Sledujte průběžně naše stránky www.proti-plotu.cz , aby Vám nic neuniklo.

Chráníme městskou zeleň v Troji od roku 2011. Veškeré naše aktivity ochrany trojské přírody a pomoci obyvatelům děláme ve svém volném čase zdarma z přesvědčení, že tohle místo je náš domov a nádhernou přírodu v okolí našich domovů je třeba chránit, aby zde zůstala i pro naše děti.

Petice proti výstavbě OD Kauflandu Troja s čistým petičním archem – klikni ZDE

 • je pouze papírová s ohledem, že úředníci v 21. století stále neuznávají elektronickou verzi
 • podepsat podpisové archy můžete na několika místech v sousedství: i) Bioobchůdek vedle pošty Lodžská ii) Městská knihovna v KD Krakov 2.p  iii) Obchod HappyZoo v přízemí OC Krakov. Děkujeme jejich zaměstancům za podporu!
 • Petici s prázdným petičním archem si vytiskněte a nechte podepsat rodinou, kolegy, přáteli. Následně nám dejte vědět na proti.plotu@email.cz, a domluvíme se na převzetí
 • uvítáme Vaši pomoc jak při sběru podpisů, tak nabídce umístění dalšího petičního místa v našem okolí
 • plánujeme obejít bytové domy stejně jako občas umístit stoleček na metru Kobylisy, případně na společenských akcích v Bohnicích a jinde

Od 4.4.2018 bude spuštěna 45denní kampaň HITHIT s možností přispět nám na náklady, odborníky a poplatky, které jsme doposud v boji s developery hradili ze svého (naposledy za výpisy na úřadu katastru ve výši 6.080 Kč). Pokud splníme nastavený limit, připravili jsme pro Vás jako poděkování za podporu malé, ale velmi originální dárky.

Vzory vyjádřeních proti výstavbě Kauflandu Troja – ZDE klikni myší pro otevření. Pokud si nevíte rady, vyberte si jednu nebo více, zkopírujte a případně před odesláním upravte tak, aby vystihovala Váš názor. Nebojte se ozvat !!!

Zaslat emailem na:    jana.cibulkova@praha.eu , petra.kolinska@praha.eu

* * *

Jen společně a koordinovaně máme šanci projekt výstavby obchodního domu Kaufland Troja zastavit, nebo alespoň požadovat eliminaci jeho negativních vlivů na místní obyvatele. Děkujeme za Vaší aktivní podporu. Iniciativa Proti-plotu.cz

Od 1. března začala Botanická zahrada hl. m. Prahy vydávat sousedské permanentky, které se nám podařilo vyjednat společně s politiky MČ Praha 8 a Troje jako kompenzaci za oplocení lesoparku v roce 2011, který do té doby desítky let využívali obyvatelé sídliště Bohnice pro neorganizované volnočasové aktivity a procházky.

IMG_5426

Pro zajímavost v roce 2017 evidovala Botanická zahrada přes 70.000 vstupů na tzv. sousedkou permanentku.

Cena sousedské permanentky činí 1 Kč. Z důvodů nového informačního systému byly v roce 2017 zavedeny plastové karty za vratnou zálohu 100Kč. Pokud tedy kartičku již máte, pokladní Vám pouze nahraje novou platnost a přepíše fixou její platnost.

Permanentky jsou nepřenosné a jsou vydávány na jméno po předložení občanského průkazu dle bydliště ve stejném rozsahu spádových 174 ulic: seznam ulic permanentky.

Permanentku za rodinu může převzít jeden člen rodiny v případě, že prokáže trvalý pobyt všech ostatních, za které přebírá průkazku. U dětí nejčastěji vyžadují jejich dětskou OP, občas stačí kartička VZP nebo je mít zapsané ve vlastní OP. Tento zvýhodněný vstup platí pouze pro fyzické osoby. Pro psy si tak musí žadatelé zakoupit zpoplatněnou vstupenku podle Návštěvního řádu BZP.

Pokladna Sever pod náporem žadatelů o permanentku zdarma

Na pokladně Sever si můžete vyzvednout sousedskou permanentku od 1.března 2018.

Sousedské permanentky si můžete vyzvednout na pokladně Sever od 1. – 31. března pouze ve všední dny od pondělí do pátku mezi 9 – 17 hod. Výdej sousedských permanentek bude ukončen 30. června 2018!

Sousedské permanentky umožňují vstup do venkovních expozic Botanické zahrady. Stejně jako v předešlých letech, neplatí ve dnech, kdy je vstup zpoplatněn mimořádným vstupným – např. akce Vinobraní. Pokud jste přehlídli článek o plánované výstavbě nového hlavního vstupu Botanické zahrady ze sídliště Bohnice, více naleznete ZDE.

Děkujeme radním hlavního m. Prahy a starostům MČ Praha 8 a MČ Troje za udržení volných vstupů dle dohody z roku 2011. Iniciativa Proti-plotu.cz