Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Paleta barev v kontrastu s modrou oblohou vykouzlila i letos úchvatná zákoutí v Bohnicích a Troji, která obyvatele sídliště a návštěvníky z celé ČR vylákala do okolní barevné přírody užít si slunečné babí léto. Jak dlouho bude ještě zdejší zeleň existovat, je ovšem otázkou..

Všemi barvami hrající podzimní příroda Trojské kotliny v kombinaci s výhledem na Prahu je skutečně impozantní. Nejspíš proto láká jako magnet miliardáře a developery, aby jí zastavěli. Překvapivě jim k tomu pomáhají politici MČ Praha 8. Foto: Barbara Herza

Neznáme žádnou jinou přírodní lokalitu v Praze, na kterou by byl vyvíjen takový enormní tlak změnit územní plán a zastavět, tak jako je tomu u nás v Trojské kotlině!

(Celý příspěvek…)

Advertisement

Read Full Post »

Připomeňme si v rychlosti základní fakta o EIA k záměru OD Kaufland Bohnice z ledna 2022. Jak jsme Vás informovali, odbor ochrany životního prostředí MHMP obdržel neskutečných 1.765 nesouhlasů od obyvatel, Magistrátu Hl. m. Prahy, MČ Troja a MČ Praha 8. Přesto neuznal prakticky žádnou připomínku a dne 22.6.2022 rozhodl, že záměr Kauflandu nemůže mít významný vliv na životní prostředí a „nepodléhá dalšímu posuzování dle zákona“. Úřad zcela jednostranně vycházel pouze z podkladů investora, které byly až na výjimku nekriticky převzaty.

V době posuzování záměru „OD Kaufland“ v EIA měl životní prostředí Hl. m. Prahy v gesci dnes již bývalý náměstek primátora Hlubuček, obviněný z organizovaného zločinu a korupce. Foto: Vít Šimánek, ČTK

k
Po přečtení 65str. rozhodnutí člověk musel získat dojem, že si akorát dočetl brožurku s nakopírovanými citacemi z dodaných podkladů investora JTH, a nikoliv stanovisko nezávislého úřadu HMP, který by se neměl spoléhat pouze na data jedné strany, ale vše si řádně ověřit, a posoudit skutečný vliv stavby na životní prostředí a veřejné zdraví.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

V pondělí dne 26.9.2022 proběhlo setkání občanů Bohnic a Troje se senátorem za Prahu 8 Lukášem Wagenknechtem v otázce Kauflandu. Za záměrem postavit rušný hypermarket naproti Botanické zahradě v Troji i přes nesouhlas veřejnosti a všech institucí, stojí od roku 2016 teplický miliardář Jaroslav Třešňák.

Termín schůzky byl senátorem zvolen až po volbách, aby setkání nebylo prezentováno jako předvolební kampaň.

Přes sychravé počasí a pracovní dobu dorazilo na neformální setkání cca 50 obyvatel od miminek v kočárku až po seniory. Z důvodu permanentního hluku ze sousedních rušných komunikací bylo třeba hodně zvýšit hlas, a potvrzovalo to tak oprávněné námitky obyvatel, že hluk a intenzita provozu i bez plánovaného hypermarketu v oblasti výrazně narostla, a stává se skutečně obtěžující.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Pravidelně vždy před komunálními volbami vykukují z přecpaných schránek barevné volební noviny většiny kandidujících stran. Politici se předhánějí ve slibech, vyzdvihují co pro obyvatele udělali, a nabízí zaručené recepty na řešení nejpalčivějších problémů. Nebudeme rozebírat, že některé z nich už mohly být (vy)řešeny ve volebním období 2018-2022, kdy dotyční vykonávali svou funkci na radnici.

Evidujeme ovšem i množství sporných projednaných bodů, které se do volebních novin evidentně nehodí.. navrhli je a odhlasovali konkrétní politici za uplynulé 4 roky ve prospěch soukromých investorů, často bez vědomí obyvatel nebo proti veřejnému zájmu. Může to být tedy důvod, proč nyní někteří z nich náš předvolební dotazník nevyplnili a nechtějí nést veškerou zodpovědnost za svá hlasování v rámci jednotného stanoviska koalice.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

S přihlédnutím na množství informací jsme se rozhodli rozdělit předvolební speciál do dvou částí, kde první část naleznete níže a druhá část bude následovat o den později.

Rozběhlá předvolební kampaň v posledních dnech doslova zaplavila celou Prahu tisíci billboardy, poutači a reklamami na lavičkách s tradičními sliby a hesly politických stran. Ti, co mají neomezený rozpočet a často skryté peníze i od developerů, jsou logicky vidět na každém rohu a domě.

Ti menší nebo poctivější, pak chybějící prostředky do reklamy často nahrazují především osobním kontaktem venku mezi obyvateli. Je však evidentní, že politici neváhají investovat miliony, aby získali pozornost a získali důležité hlasy od Pražanů pro udržení se na svých komunálních postech i pro další období 2022-2026. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Volby se blíží a občané se začínají ptát, koho letos vlastně volit?? Tradiční sliby a politická hesla jsou fajn, ale jsou nic neříkající ve vztahu ke konkrétním záměrům v okolí našich domovů a ochraně zeleně. Komunální politika přitom významně ovlivňuje životy a kvalitu bydlení více, než si často připouštíme.
g
j
Občané Bohnic a Troje mají právo poznat ucelený názorový přehled jednotlivých veřejných lídrů na stěžejní body z naší lokality, aby se následně mohli dle svých osobních priorit rozhodnout, komu dát svůj hlas.
dh
Proto jsme v rámci občanské iniciativy Proti-plotu letos poprvé připravili elektronický předvolební dotazník, který byl odeslán dne 14.9.2022 všem politickým uskupením kandidující na radnici MČ Praha 8.
d
Za dva dny jsme obdrželi zpětnou vazbu nebo vyplněný dotazník od všech politických uskupení, kromě následujících 4x stran: ODS, Patrioti, TOP 09 a STAN, ANO 2011. Jak jsme všechny informovali, pokud některá strana dotazník do pondělní 10:00 hod nepošle – doplníme z vlastních ověřených zdrojů jejich dosavadní přístup a pohled, aby to nebylo nefér vůči ostatním.
g
Začátkem příštího týdne ucelené výsledky zveřejníme v předvolebním speciálu 2022 na našich stránkách www.proti-plotu.cz
✅

Read Full Post »

Iniciativa Proti-plotu se velmi ráda připojila i do podzimní celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko, jejímž cílem je aktivně bojovat proti černým skládkám a nepořádku v českých městech, vesnicích a přírodě. S ohledem na pěkné slunečné počasí jsme nepočkali na oficiální den 17.9.2022 a jak je už naším zvykem, pustili se do toho hned 🙂

V nepořádku se žít nedá, o tom ví i divoká zvířata. Uklizený domov, ať už byt, dům či zahrada, vypadá mnohem lépe a je zdravější, než kdyby byl plný rozkládajících se odpadků. A stejné je to s přírodou kolem našich domovů.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Čas vymezený úřadem Odboru životního prostředí hl. m. Prahy pro odeslání odvolání na MŽP v pondělí 25.7 23:59 skončil.

Děkujeme všem, kteří se i přes probíhající dovolené a letní prázdniny připojili k iniciativě Proti-plotu, a rozhodli se poukázat na podivný obrat odboru Magistrátu, který nejen že neakceptoval prakticky žádnou z tisíců obdržených připomínek, ale popřel i své vlastní z EIA Kaufland 2018. Stejně tak i zvolený termín s běžící lhůtou rozhodně nebyl náhodný. Více už v krátkém článku níže.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Odbor ochrany prostředí MHMP (oddělení posuzování vlivů na životní prostředí) obdržel neskutečných 1.765 nesouhlasů od obyvatel za pár dní na konci ledna, a dále důležitá vyjádření požadující EIA s připomínkami od Magistrátu Hl. m. Prahy, MČ Troja a nakonec i MČ Praha 8.

Přesto po 5 měsících rozhodl (ke stažení ZDE), že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a proto „nepodléhá dalšímu posuzování dle zákona“. Při zpracování rozhodnutí úřad celkem evidentně vycházel pouze z podkladů oznamovatele, které byly až na výjimku téměř nekriticky převzaty. A to i přesto, že nejsou v pořádku, nebo byly investorem zamlčeny podstatné skutečnosti.
(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Metropolitní p(l)án

Když obyvatelé zaslechnou pojem „Metropolitní plán“, pravděpodobně už ví, že se jedná o připravovaný nový územní plán Prahy – nicméně už tolik netuší, jak jej vlastně uchopit, nebo co s ním mají společného. Skoro nikdo pak neví, že jeho finální podobu mohou ovlivnit i samotní občané podáním připomínek a podnětů do 30.6.2022, buď přes portál sami nebo spolek z okolí. V jiných částech Prahy i ve spolupráci se svou radnicí.

Praha má jako každé jiné město nebo obec svůj územní plán. Metropolitní plán je tedy jen „krycí název“ pro nový územní plán metropole, který se aktuálně připravuje. Ten jasně v budoucnu definuje, na kterých územích a plochách se bude moci stavět, jak vysoko, nebo naopak kde zůstane stávající zeleň zachována. Je to mnohem složitější, nemá proto smysl zabíhat hlouběji. Pojďme se raději společně podívat dál, co by Vás mohlo zajímat.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »